Felháborodás

Tuesday, 06 May 2008 09:31
Itt nagyon óvatos akarok lenni. Mindenki gyanús számomra, aki különbnek tartja magát másoknál. Ez a mozgalmakra is érvényes.
Nézzük például, hogy Kelet-Németországban hogyan próbálják feldolgozni a múltat. Némelyek, akik korábban áldozatok voltak, ugyanolyan hevesen üldözik a hajdani üldözõiket, mint ahogyan azok üldözték õket annak idején. Szerintem azonban az emberiség elõrehaladása akkor lehetséges, ha az ilyen események után képesek yagyunk egymásnak azt mondani: "Bármi is történt, nyissunk tiszta lapot."
Published in A lélek rezdülései

Externsteine

Monday, 05 May 2008 10:51

Externstein a német StonehengeEz a sziklás vidék Németország "szent" szíve. Egymás mellett állnak az õsi sziklakövek, remetealakok, templomok stb., melyek együtt alkotják a Heilige Linient, azaz szent vonalat.
A Teutoburgi erdõ a német történelem jelentõs eseményének színhelye. Alsó Szászországban, Detmold közelében történt, hogy Hermann, a keruszk törzs vezére Kr. u. 9-ben döntõ vereségetmért a római légiókra, s így megakadályozta, hogy a rómaiak leigázzák a germán törzseket.

Ettõl a híres helytõl nem messze fekszik Externsteine, ahol öt hatalmas mészkõ pillér tornyosul az erdõ fölé.


Externsteine

A látvány valóban megrendítõen látomásszerû, öt viharvert, bizarr formájú, barlangokkal, járatokkal és titkos kamrákkal teli homokkõ szikla tornyosul elõttük, 30 m magasra nyúlva a fák között.

A varázst fokozza a tündérmesékbe illõ környezet, amely akár egy gyerekkönyv illusztrációja is lehetne. Mivel a térség amúgy is tele van õsi szent helyekkel, a sziklaegyüttes erõs misztikus és mitologikus asszociációkat ébreszt. A néphagyomány szerint a köveket óriások emelték egyik napról a másikra, majd az ördög felégette õket, groteszk, kifacsarodott formájukat ennek az égõ pokolnak a lángjaitól kapták.
Az externsteinei szentély õsidõk óta zarándokhely. Sziklába vájt kamrái és üregei nyugalmat és csendet biztosítanak a szerzetesek és zarándokok áhítatához.

A"germán "...

A természet egyik "energiaközpontja", Externsteine már az ókorban is szent helynek számított. Ugyanolyan jelentõsége volt a germán mitológiában, mint Stonehenge-nek a brit hagyományban. A kõkorszakban nomád vadászok keresték fel, és itt tartották pogány szertartásaikat a germánok is. Ezért a hely számos misztikus és mitologikus elemmel ötvözõdött.

Nagy Károly frank király és római császár a keresztény hit terjesztése nevében pogányüldözésbe fogott, és 772-ben betiltotta az externsteinei szertartásokat. Késõbb a közeli paderbotni apátság szerzetesei is a sziklákba vájt kamrákban tartották az istentiszteleteket. A 17. századi vallásháborúk idején a sziklák katonai erõdítményként szolgáltak, békésebb idõkben pedig a romantikus írók és mûvészek kedvelt helye volt. Ma idegenforgalmi látványosság, festõi hatását még egy mesterséges tó létrehozásával is emelték...

ex08.jpgA természet adta magas kõszirtek vonulatát mesterséges barlangok és üregek szakítják meg. Úgy tûnik, hogy az egymást követõ generációk egyre tágasabbá alakították õket. Néhánynak - mint például a kápolnának - egyértelmû volt a funkciója, a legtöbbnek a rendeltetését azonban homály fedi. Lépcsõk is találhatók köztük, melyek vájatokba, falmélyedésekbe, kis lyukakba és emelvényekre vezetnek, vagy éppen a sziklák felszínére. A legnagyobb sziklapillér és egy szabálytalan alakú kamra kétfelõl is megközelíthetõ. Az északkeleti bejárat és a kamra két ablaka a nyári napforduló napkeltéje felé tekint, a másik bejárat pedig egy szûk folyosóba vezet, amelyet igen furcsa alakzatúra vájtak.

A fõkamrát a korai keresztények avatási és tisztító szertartásaik színhelyévé választották. Európában több helyen találtak hasonló célt szolgáló föld alatti barlangokat, ahol ugyanilyen falmélyedések, érdekes, faragott arcok, padlókörök és graffitik maradtak fenn.

A kápolna mint Nap-obszervatórium

Az egyik pillér tetejének közelében sziklába vájt kápolna helyezkedik el, ez talán Externsteine legtitokzatosabb helye. Csak sziklába vésett lépcsõkön vagy egy ingatag pallón át közelíthetõ meg. Keleti vége egy kör alakú fülkét rejt, amelyben egy pilléroltár található. A templomépítészetben ez a megoldás teljesen ismeretlen. Közvetlenül az oltár fölött 50 cm átmérõjû, kör alakú ablak van.

1823-ban Otto von Bennigsen, a prehisztorikus kor kutatója, a kápolnában állva végignézte a nyári napforduló idején a nap és a holdkeltét. Ezek nagyon fontos asztronómiai események, számos prehisztorikus emlék (kõkörök, megalittömbök) kapcsolódik hozzájuk. A kápolnát úgy alakították ki, hogy az erdõ fölött 6,5 km-es távolságban háborítatlan kilátás nyíljon ezekre az égi jelenségekre. Érdekes egybeesés, hogy Externsteine ugyanazon a tengerszint feletti magasságon található, mint Stonehenge, sõt ugyanabba az irányba is tekint... fontos tény ez az asztronómusok számára. Bennigsen szerint a kápolna a keresztény kor kezdete elõtt épült, és az õsi "fénykultusz" bizonyítéka.

William Teudt plébános véleménye egészen más volt. Õ az 1920-as években végzett alapos asztronómiai és régészeti kutatásokat Externsteinében. Megállapította, hogy ez a hely része az Észak-Németországon áthaladó Heilige Liniennek. Ezen a vonalon helyezkedik el Externsteinétõl nem messze, Bad Meinbergben egy híres megalít kõkör. Teudt úgy vélte, hogy a kápolna felett régen kamrák és faépítmények álltak, ahonnan a Nap, a Hold és a bolygók mozgását lehetett tanulmányozni.

Teudt felfedezése sokakat meggyõzött arról, hogy a kápolna romos állapota és a tetõ hiánya korai keresztény szerzetesek rombolásának a következménye, akik így akarták tönkretenni a pogány megfigyelõhelyet. Teudt azt is kimutatta, hogy a sziklák lábánál heverõ 50 tonnás kõtábla a kápolna oldaláról esett le. Ennek a csonkításnak szerinte az volt a célja, hogy a régi pogány obszervatóriumot a keresztények számára elfogadható és látogatható hellyé tegyék.

Amikor a pogányságot felváltotta a keresztény hit, gyakran elõfordult, hogy a szerzetesek és papok régi pogány vallási helyeket alakítottak át a saját céljaiknak megfelelõen. Externsteine kiváló példa erre. 1120 körül a cisztercita szerzetesek csodálatos kõfaragványt készítettek, mely Krisztus testének a keresztrõl való levételét ábrázolja.

Középkori sziklafaragvány...Ezen szerepel egy utalás a régi pogány vallásra, a relief alján a pogány Irminsul, a Világoszlop látható, amely az univerzumot tartotta, és a legfõbb égi istenség kultuszára utal. A faragáson az Irminsul szék alakúra görbül, erre áll rá Nikodémosz, hogy elérje Krisztus testét. Mindez azt szimbolizálja, hogy a régi vallás behódolt az újnak. A faragvány érdekessége, hogy Nikodémosz lábát letörték. Elképzelhetõ, hogy ez a pogányok bosszúja volt, amiért megfosztották õket szent helyüktõl...

A faragvány alján a Világkígyó tekergõzik, és úgy tûnik, hogy ez már egy másik kõfaragó munkája, valószínûleg egy angolszász mesteré. Azt a pontot jelölheti, ahol a föld energiái kiáramlanak. Ezek az energiák csak azokra hatnak, akik belépnek a sziklabarlangokba és az üregekbe. A sok-sok mesterséges bemélyedés, fülke, üreg és barlang a Föld belsejéhez való közeledést jelképezi. A világ több más helyén is találtak már az externsteineihez hasonló föld alatti vagy sziklába vájt kamrákat. Õseink azt akarták elérni, hogy minél közelebb kerüljenek az anyaföld belsõ energiáihoz...

/Forrás: paranormal.hu/

Published in Misztikus helyek

Bionikus szem - újra láthanak a vakok

Friday, 25 April 2008 08:41

bionic.jpgA londoni Moorfields Szemklinikán az országban első ízben kezeltek két beteget bionikus szemmel a terápia klinikai kísérletének keretében, jelentette a BBC hétfőn. Az Argus II néven ismeretes bionikus szemet egy amerikai cég, a Second Sight fejlesztette ki. Egy vezeték nélküli kameráról van szó, mely jelzéseket továbbít egy ultravékony elektronikus vevőberendezéshez és elektróda-panelhez, melyeket a szembe ültetnek be, és a retinához erősítenek. Az elektródák serkentik a megmaradt retinaidegeket, mely által a jel eljuthat a látóidegen át az agyba. Az eszközöket mindkét betegbe sikeresen beültettük, és szépen lábadoznak a műtét után - jelentette Lyndon da Cruz szemsebész, aki a múlt héten végrehajtotta a beavatkozást a két ötvenes éveiben járó betegen.

A kísérlet célja, hogy segítsen olyan embereken, akik a retinitis pigmentosa miatt veszítették el látásukat, mely egy örökletes, a retinát károsító szembetegség. A betegség évek során alakul ki, miután gyermekkorban diagnosztizálják. Európa más országaiból és az Egyesült Államokból származó betegek is részt vettek a kísérletben. A Brit Retinitis Pigmentosa Szövetség vezérigazgatója, David Head szerint a betegségre jelenleg nincs kezelés, ezért ez az eszköz illetve az őssejt-kezelés kecsegtet a legtöbb reménnyel. Szakértők szerint a bionikus szem lehet a kulcs az örökletes betegség miatt megvakult emberek látásának visszaadásához.

 

Published in Tudomány

A szõrzet

Friday, 25 April 2008 10:39

beard5.jpgA szőrzet az embereknél olyan páncél, mely arra hiva­tott, hogy a tudat erőbeli hiányosságait palástolja a láthatóvilág ellen. A szőrzet véd és rejt. A gyermekeknek még azért nincs szőrzetük, mert nincs miért, ki ellen védekezniük.

Ők még nem potenciális ellenségei a látható világnak.

Attól a pillanattól kezdve, hogy a világ dolgaiba beleszó­lási jogot kapnak, az alkotás részeséivé válnak, elindul náluk a szőrösödés. A hónaljban, és az ágyékon. Mindkét terület a hiányosságok és titkok lerakóhelye. Egyik sem látható közvetlenül, csak akkor, ha az egyén önként hoz­zájárul azok megtekintéséhez. De általában ezzel sem megy sokra a szemlélő, mert ezeket a helyeket szinte min­denkinél szőrzet takarja. A hónalji rész az elfogadás és az adás-elengedés múltbéli eseményeit rejti. Azokat, amiket az egyén nem szívesen vesz elő újra az emlékeiből. Mert ezeket a mai Énjével, már okosabban intézné el. Ezért úgy dönt, hogy elrejti, titkosítja ezeket a dokumentumokat. Csak önmaga számára lehetséges a hozzáférhetőség.

Published in Testpszichológia

Az álmok

Monday, 14 April 2008 11:11
dreamsgirlrb.jpg
         Az értelmünk különbséget tesz az álom és az ébrenlét valóságossága között. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az álomban átéltek akkor és ott tökéletesen valósak a számunkra, és ennek megfelelõen is reagálunk rájuk.
        Az álom és a valóság viszonya analóg a logikai-transzlogikai rendszerek felépítésével és mûködésével. Minden álom valóságos, csak a valóság más tartományaiban (más tudatállapotban) szerzett tapasztalatainkról szól. Az álmodás során más beigazulási rendszerek, programok mûködnek a tudatban. Ezek transzvalóságosak az ébrenlét valóságához képest. Ugyanakkor a valóság is csak egy álom, a tudat kivetítõ tevékenységének következménye, egy illuzórikus álcarendszer a figyelem irányítására. (5. ábra.)

alom.jpg

1.: A megállapodás szerinti valóság, az ébrenlét beigazulási tartománya.
2.: Az álomvilág alvás közben.
3.: Fokozott érzékenységû észlelések (ESP).
4.: Az embertõl távoli, mûszerekkel elérhetõ más valóságok Pl.: mikrokozmosz, univerzum, ultrahangok, elektromágneses hullámok tartománya, stb.
5.: Meditációs állapot.
6.: Révüléses állapot.
7.: Álomjóslás, álom ESP.
8.: Parajelenségek.
9.: Az emberközeli jelenségek mûszeresen is vizsgálható tartománya pl.: látható fény, hallható hangok, stb.
10.: A megismerhetõ, fókuszba beigazítható észlelési tartományok összessége, a teljes valóság.

        Egyes misztikus teóriák szerint az ember mindaddig alszik, amíg a megfelelõ szintû beavatás által fel nem ismeri az anyagi valóság álomszerû, illuzórikus voltát és el nem kezd tudatosan cselekedni az igazi valóságnak megfelelõen. Ennek megvalósítása persze nem könnyû feladat, és csak keveseknek sikerül valóban felébredniük azok közül, akik megpróbálkoznak vele. Az ilyen felébredett lelkeket hívjuk beavatottaknak, megvilágosodottaknak.
        Az álmodási folyamat a gyakorlatban egy szándékos, vizualizált virtuális valóság, környezet (eseménytér) megteremtése és mûködtetése a lélekben. A tudat önmaga számára készíti ezt, amelyben a fizikai testtõl függetlenül tevékenykedhet. A szellemnek és a léleknek jóval ritkábban van szüksége pihenésre, mint az anyagi testnek, ezért használja az alvás idõszakát különbözõ tudati tevékenységek végzésére az álom nevû virtuáltérben. Ezek lehetnek élményfeldolgozások, vágyak, másokkal való metakommunikáció és visszaemlékezés a régmúlt történéseire. A gyakorlott álmodók ismerik a megfelelõ mágikus tudati technológiákat, melyek alkalmazásával pl. be lehet lépni mások álmába és íly módon kommunikálni velük, befolyásolni õket, stb.
        A világ mûködését tanuló lelkeknek a kisérõk, szellemi vezetõk sokszor az álmok segítségével tanítják meg a teremtés törvényeit, mert ilyenkor fogékonyabb a lélek a tudás befogadására. Az álom uralása, irányítása és az ébrenlétbe való átvitele csak az elsõ lépés az önmegismerés útján. Ezzel a lélek kaput nyit önmagán belül a feltudati és altudati részei között, megtörve azok információs elszigeteltségét. A külsõ valóság megteremtése és befolyásolása lényegében az ébrenléti álmodás folyamata, míg a belsõ valóság megteremtése és irányítása az alvás közbeni álmodás. A külsõ valósággal a feltudat foglalkozik, a belsõvel az altudat. A kettõt azért választjuk szét, mert sok paraméterükben különböznek, transzlogikusak egymáshoz képest.
        A lélek mást és mást tanul a belsõ és külsõ valóságban, és ezek nem mindig férnek meg együtt. Más logika, értelmezõ nyelv segítségével dolgozzuk fel õket. Az ébrenlét számára nehéz megérteni az álom üzenetét (az álmoskönyvek sokszor igen félrevezetõek), míg az álomban nehezen érthetõk az ébrenlét egyes dolgai a számunkra. Az álom során kapott tanítások célja, hogy felismerjük a bennünk szunnyadó sokféleséget és gazdagságot, azokat a lelki képességeket, amelyekkel rendelkezünk és megtanuljunk bánni velük.
        Minden álmodás lényege filozófiai szempontból ugyanaz. Összehangolódni a világban lévõ többi entitással, és szinkronban álmodni, teremteni velük a közös valóságot, megegyezés szerint. Végsõ soron tehát a feladatunk egyet álmodni az Istennel, önmagunkról és egymásról (lásd: a szolipszizmust).

AZ ÁLMOK FAJTÁI

        Mint minden csoportosítás, rendszerezés, ez is szubjektív, megállapodás szerinti, és az eligazodást, az értelmezést segíti az álmok vizsgálata során.:

1. ÉLMÉNYFELDOLGOZÓ ÁLMOK: A tudat alvás közben tovább foglalkozik az ébrenlét során felmerült problémákkal. Újra lejátssza, értékeli, módosítja az eseményt. Fõleg intenzív hatású élményeknél mûködik ez az utófeldolgozás, de a révüléskor is felléphet a félálomban. Egyébként az ember álmában csak annyit foglalkozik az ébrenlét eseményeivel, annyira fontosak neki az ottani dolgai, amennyire az ébrenlétben az álom dolgai fontosak a számára.
        Fajtái:
        - Vágyteljesítõ álmok: Ha egy vágy az ébrenlét során nem képes megvalósulni, kielégülni, a tudat áthelyezheti az álom valóságába és ott pótcselekvésként megélheti, realizálhatja a maga számára. Ennek speciális formái az álmodozás, a vizualizáció és az ábrándozás. Mert az éhes disznó is makkal álmodik.
        - Probléma megoldó álmok: A napi élményfeldolgozó álmok azon csoportja, melyek az intenzív hatású konfliktusok feloldását, értelmezését segítik. A kisérõk ebbe (is) beleszólhatnak segítõ szándékkal, telepatikusan belépve az álmodó beigazulási tartományába.
        - Szembesítõ álmok: A problémamegoldó álmok azon csoportja, mikor az álom fõ célja az esemény feldolgozása és a szellem megnyugtatása, immunizálása. Ezek az álmok lehetnek rémesek, ijesztõek, céljuk a szembesítés a konfliktussal, pl.: az eltemetett emlékekkel, a küszöb õrzõjével, stb.

2. TANÍTÓ ÁLMOK: A kísérõk gerjesztik az álmodóban, mintegy levetítenek neki egy térhatású filmet tanulságképpen. Lehet spirituális és materiális vonzatú, lényege az értelmezhetõség. Ha az álmodó mégsem érti meg, pontosítva megismételhetik az adást, amíg az üzenet célba nem ér. Ide tartoznak a figyelmeztetõ, elõrejelzõ álmok, jóslatok, stb. is.

3. LÉLEKGYÓGYÍTÓ ÁLMOK: A Belsõ Én, ill. a kisérõk beavatkozása az álmodó személyiség sérülésének kijavítása céljából. Ez lehet emlékeztetés a felejtésblokk feloldásával, a tudatalattiba számûzött információk felhozatala, a lelkiismeret megszólal(tat)ása, dorgálás, biztatás, az identitástudat és a bizonyosság erõsítése, immunizáció, egyes programok felülírása és egyéb beavatkozások a tudat rendszereibe. (Földönkívüliek is végezhetnek ilyen beavatkozásokat az ember eltérítésekor vagy lélekkiemelés során.)

4. MEDITÁCIÓS ÁLMOK: Az önirányítás gyakorlása céljából végzett koncentrációs, kontemplációs (szemlélõdéses), a testet és lelket lazító, tudattágító meditációs gyakorlatok a szellem fejlettségétõl függõen.

5. FOKOZOTT ÉRZÉKENYSÉGÛ ÉSZLELÉSEK: A fókusz eltolása más beigazulási tartományokra. Ide tartozik a jövõbe, múltba, távolba látás, a tudat kiterjesztése vagy összevonása, a telepatikus kommunikáció más entitásokkal, az elõzõ vagy következõ reinkarnáció megtekintése, stb. Mindezek a szellem fejlettségi szintjétõl függenek, a Belsõ Én és a kisérõk irányít(hat)ják tanító, felkészítõ célzattal.

6. TESTELHAGYÁSOS ÉLMÉNYEK: Lélekutazás az asztrálsíkon. A szellem fejlettségétõl, pillanatnyi energia szintjétõl, egészségi állapotától, célfeladatától függõ közvetlen megtapasztalás. Irányíthatja a Belsõ Én, kisérõk, hipnotizõr, földönkívüliek, ha a lélek az önirányítás terén még nem elég képzett, de létrejöhet spontán elszakadás, ösztönös barangolás is.
        A tapasztalataink szerint a fél-egy óránál tovább való kinntartózkodást a hátrahagyott test egészségileg megsínyli, ezért célszerû az utazás idejét rövidre szabni. Az utazást a távolba látás bizonyos mértékig helyettesítheti. Az utazásnak korlátot szabnak azok a falak, melyek az utazót egy adott halmazba zárják. Minél fejlettebb a szellem, annál több falon tud átjutni, jogosultsága van a kilépésre. Elhagyhatja a Földet, a Naprendszert, a dimenziórendszert. A mennyországtól a pokolig bárhová elmehet, sõt az univerzumot is elhagyhatja és átléphet más univerzumokba. Erre természetesen csak a legfejlettebb (nagylelkû) mesterek képesek, a végtelen vándorai.

7. ÉRTELMEZHETETLEN ÁLMOK: Minden olyan álom, mely nem sorolható be megnyugtatóan a fenti kategóriák közül egyikbe sem. Ezek az érthetetlennek tûnõ és zavaros álmok. A Belsõ Én az álmodás során olyan élményekre is szert tesz, melyeket az ébrenléti tudat a saját ideakészletével csak torzan tud értelmezni vagy egyáltalán sehogy. Az értelmezhetetlen álom konvertálása sokszor dezinformatív hatással van a személyiségre, tehát nem szabad túl nagy hangsúlyt fektetni az ilyen álmok megfejtésére. A tanító jellegû álmoktól ezek abban különböznek, hogy nem az ébrenléti tudatnak szólnak, mivel nem neki vannak kódolva.
        Mindezen felsorolásból is látható, hogy rengeteg dolog vár még felfedezésre az álomtevékenység belsõ összefüggéseivel és külsõ kihatásaival kapcsolatban. Ezt azok tudják a legjobban, akik behatóan foglalkoznak az álmodás jelenségével.

AZ ÁLMOK MÛKÖDÉSE

        Az álom mûködését tekintve logikailag analógnak tekinthetõ pl.: a Windows számítógépes programmal. Elõtér és háttér ablakok, ikonok, alkalmazások, dokumentumok találhatók benne. Az álom olyan munkaasztal, ahol a tervezés, értelmezés, elraktározás, emlékezés, alkotás, kommunikáció, érzékelés tovább folyik, mert nemcsak az ébrenléti állapot során csináljuk ezeket.
        A passzív álmodás az, melynek lefolyásába az álmodó nem szól bele, csak átéli, elszenvedi, szemléli azt. Az álom egyben üzenet a tágabb valóságtól, a Belsõ Éntõl a személyiségtöredéknek, az ébrenléti tudatnak, melynek jelrendszere, kódja megállapodás szerint épül fel. Vannak egyedi és kollektív álomszimbólumok. Érzések és ideák, gondolatok és képek, hangok és egyéb kommunikációs, ill. érzékelésfajták a közlés céljától függõen. A kollektív szimbólumok az emberiség, mint faj és lélekcsoport közös, megállapodás szerinti õsi (isteni) jelrendszerébõl származnak, míg az egyediek ideiglenes, személyiség és kultúrafüggõ jelek.
        Az aktív álmodás kifejlesztése, az álom befolyásolása, irányítása, majd késõbb a létrehozása a visszaemlékezéssel kezdõdik. Minél tökéletesebben kell áthozni az álom emlékeit az ébredési gáton és újraértelmezni, rögzíteni kell a feltudatban. A visszaemlékezést könnyíti a fokozatos ébredés, a révülés gyakorlása, a figyelemkoncentráció és az álom eseményeinek nyomon követése a feltudati értelem segítségével. Az álmok transzlogikus értelmi rendszerek és más valóság tartományokban léteznek. Ezek az alternatív vagy párhuzamos, más beigazulásba esõ valóságrendszerek (tapasztalataink szerint) egyenrangúak, de különbözõek az ébrenléti valóságtól.
        Az álmodás mûvészete, az álommágia, az álomfejtés és az álommisztika lényegében az irányított álmodás lehetõségeinek felhasználása a megismerés, a viszonyulás és a teremtés tökéletesítése érdekében. Ez ideakonstrukciók tervezése, modellezése, kipróbálása veszélytelen körülmények között, mielõtt az anyagi síkra lehoznánk és megvalósítanánk õket. "Az álom a valóság tervezõasztala". Az önirányítás gyakorlása során egyébként az álmodó találkozhat saját elementál teremtményeivel, más entitásokkal és más entitások teremtményeivel, ill. az õ Teremtõjével is.
        Az értelmezhetetlen álmok megjegyzése, rögzítése különösen fontos a késõbbi elemzés céljából, akár évekkel késõbb is, mert ezek a spirituális fejlõdés lehetséges irányaiba, a tágabb valóságba mutatnak.

AZ ÁLMODOZÁS

        Az álmodozás és ábrándozás olyan tevékenység, melyet mindenki elõszeretettel végez az ébrenlét vagy a félálom során, mikor lehetõsége van a lazításra. Az ingerszegény életmód, a vágyakozás, a reménykedés, az elme csapongása okozza ezt a tudati pótcselekvést (lásd: az információs töltelékeket). Kiegyenlítõen, megnyugtatóan hat a személyiségre. Fontos szerepet játszik az életünkben, mivel élvezetes tevékenység és frissíti, élénkíti a szellemet.
        A gond akkor kezdõdik, mikor a személyiség a szükségesnél, ill. lehetségesnél több idõt igyekszik eltölteni ebben az állapotban. Nem azért születtünk le az anyagi világba, hogy ábrándozással töltsük az életünket. Fõ feladatunk a tanulás és a munka, az álmodozás csupán mint relaxációs eszköz hasznos a számunkra, nem lehet öncélú tevékenység.
        Az álom és az ébrenlét között érdekes átmenetet képez az álmodozás és a halucináció. Az álmodozás speciális fajtái az ihletettség, a belsõ inspiráció, valamint a révülés és a tervezés. Az ihlet minden mûvészet alapja, összehangolódás a kérdéses témakörrel. Az inspiráció a telepatikus sugallat, a külsõ segítség valamely probléma megoldásában, mikor az eszünkbe jut a válasz (valahonnan kívülrõl). A révülés sokféle célra felhasználható, irányított tudati technológia, lásd pl.: a sámánizmust. A tervezés ideakonstrukciók alkotása és vizsgálata a megvalósíthatóság szempontjából elemezve. A halucináció okai lehetnek: látászavar, vizualizáció vagy fokozott érzékenységû észlelés.

/Forrás: http://frankwinking.van.hu/keret.cgi?/11gond07.html/ 

Published in Álom

Tradicionális Thai masszázs

Thursday, 10 April 2008 16:21

traditional.jpegA Thai masszázs technikája a test hosszán futó, láthatatlan energiavonalak (ún. élettani pontok) fogalmán alapul. Ez az energia erõt ad az összes fizikai, elmebeli és érzelmi folyamatunknak.

A nyugati masszázsmódszerekkel ellentétben, a Thai módszer lenyûgözõ technikával kombinálja a nyomást, izomfeszítést és összeszorítást, végrehajtott ritmikus, ringató mozdulatokkal.

Az élettani pontok ingerlésével a Thai masszázs kiszabadítja a lomha véráramlást és a lerakódott mérgeket a fáradt, elcsépelt izmokból. A testközelség megengedi, hogy a masszõr példáúl fogja a bokát mindkét kezével és a saját lábfejével masszírozza a belső comb izmait. Az ilyen pózok megengedik hogy az inak és az ínszalagok megnyúljanak, a test rugalmasabbá váljon és a feszültség feloldódjon. A Thai masszázs mindig egyéni: a masszőr a vendég testéhez igazítja a mozdulatait. Szakképzett masszőrök mindig azzal kezdik a masszázst, hogy lágyan megszorongatják a végtagokat: ezzel felmelegítik a testet és egyben megfigyelik, mi a neki való.

Published in Természetgyógyászat

Az ékszerek hatása

Thursday, 03 April 2008 19:39
atlantiszi gyûrûCsaknem minden ember szívesen visel ékszert: drágaköveket, féldrágaköveket, nemesfémeket, fá­ból vagy bõrbõl készült tárgyakat. Bármilyen szé­pek is ezek a tárgyak, energetikai síkon problémá­kat okozhatnak. Fémek és kövek vonzhatnak bizo­nyos fmomenergiákat. A gyógyászatban fel is hasz­nálják ezeket a tulajdonságokat a terápiához, hogy kivonják a testbõl a "negatív energiákat". De ezek­nek az apró "segítõtársaknak" korlátozott a hatása. Drágakõterapeuták tapasztalatból tudják, hogy a gyó­gyító célra felhasznált köveket rendszeresen tisztí­taniuk kell. Ha ezt elmulasztják, a szép kövek töb­bé nem segítenek, rosszabb esetben "betegítõ hatá­suk" lesz. Ráadásul a negatív energiákkal telített kövek negativ kisugárzást terjesztenek. Hasonló a helyzet a fémekkel, az üveggel és a mûanyaggal. Az olyan organikus eredetû anyagok, mint a fa és a bõr ezzel szemben nem olyan könnyen töltõdnek fel a környezet negatív energiáival.
Published in Természetgyógyászat

Hylozoik

Tuesday, 11 March 2008 09:56

A tudomány hatalmas tudást nyújt a fizikai, látható valóságról. Mindamellett sok kimagasló tudós felismerte, hogy a tudományos világkép nagyon korlátozott. Õk mondják, hogy a valóság nagyobbik része még feltáratlan. Logikailag valójában semmi sem mond ellent a fizikain túli valóság ideájának. Valóban van sokféle típusú jelenség, ami magától jelenik meg fizikailag de az eredete másféle energiákban van, mint az ismert fizikaiak.

 

Published in Tudomány

A visszaadott képesség

Saturday, 08 March 2008 22:00

prana.jpg - Én is rendelkeztem azokkal a képességekkel, mint a hölgy. Volt bioenergiám, kanalakat hajlítgattam, láttam az emberek auráját. Egyszer felkerestem Jevtusenko orosz természetgyógyászt, s ő azt ajánlotta, tanuljak meg gyógyítani. El is végeztem a tanfolyamot. Élveztem ennek a tudásnak a birtoklását, ezért állandóan gyakoroltam, fejlesztettem képességeimet.

 - Meggyógyított már valakit?

 - Igen. Ízületi fájdalmakat, vesefájást, szívpanaszokat, légzési problémákat. A betegek nagy része tünetmentessé vált a kezelésem után. Csodálatosan éreztem magam, büszke voltam a tudásomra. Egyik nap azonban különös dolog történt. A barátaimmal beszélgettünk, amikor hirtelen teljesen máshol éreztem magam. Csodálatos volt a táj, nagyon békés... Soha nem ismert szeretet sugárzott felém. Mindez megismétlődött harmadnap, negyednap is... Furcsa volt a egész. Már csak azért is, mert korábban ateista voltam, nem hittem Istenben.

     Az egyik nap megint a «tájon» jártam. De már furcsa, idegen, körvonalazatlan lények is voltak ott. Nem tudtam, kik azok. Amikor «visszajöttem», elgondolkodtam. Vajon a tudás, amit birtokolok, valóban jó lénytől (Istentől) származik? Hirtelen rádöbbentem, a gyógyításaim nem mindegyike sikerült úgy, mint szeretném... S ekkor úgy döntöttem, hogy elhagyom a képességeimet. Hatalmas lelki tusát jelentett ez a folyamat. S nemcsak lelki tusát. Mindenféle démonok jelentek meg az életemben.

      - Mit jelent ez?

     - Nem akartak elengedni. Minden éjszaka jött valaki. Az volt a szörnyű, hogy már korábban fölébredtem, s éreztem, kopogni fognak. Eltelt pár perc, kopogtattak. Bejöttek ezek az alakok. S én minél jobban elhatároztam, hogy meg akarok szabadulni a képességeimtől, annál többen jöttek, s annál szörnyűbb volt az egész. Volt akinek vérzett a feje. Néhány nap múlva erősödött a támadásuk.

     (. . . ) A négy éves gyerekem látta őket. Felébredt, s kérdezte tőlem, kik ezek a bácsik a szobában. Ekkor már borzalmas idegállapotban voltam. Minden este könyörögtem Istennek, vegye el a képességeimet. Aztán egyik este eljött az utolsó démon, csak lángoló feje materializálódott: «Még nem engedlek el végleg» - mondta, s eltűnt.

    - Meg van még a képessége?

    - Nincs. Eleinte a kezem még állandóan forró volt a bioenergiától igyekeztem nem törődni vele. A tárgyakat nem akartam elgörbíteni, igyekeztem nem látni a jövőbe - holott korábban erre is képes voltam, s egyik nap éreztem, van valaki a szobában rajtam kívül. «Elveszem a tudást, ha igazán akarod» - mondta a hang, s ezzel elfelejtettem mindent. Az éjszakák nyugodtak lettek.

    - Igen. De nem hiszem, hogy tudok neki segíteni. Túlságosan ragaszkodik még a képességeihez.

    - Vajon mi az, amin Ön keresztül ment az elmúlt néhány hónapban?

    - Tudja, olvastam a Bibliában, hogy mielőtt Jézus újra eljönne, sok lesz a hamis próféta, hamis Krisztus, aki gyógyítani akar. S lám, tele van a világ természetgyógyászokkal. Ezek nagy részének azonban - valójában nem volna szabad használnia képességét.

Azt hiszem, én is hamis próféta voltam.

/részlet: http://maranatha.uw.hu/reinkgp%20OK.htm /

Published in Misztikus történetek

A fülek

Tuesday, 04 March 2008 10:33

ear.jpgA fül nem csak a fizikai hallás szerve, hanem a másik ember érzelmeinek, érzéseinek, fájdalmainak a megérző eszköze is. Általa, és a hozzákapcsolódó pszichikai csatornákkal érez az ember. Itt az érzés szó azonosulást jelent a másik emberrel. Csak azok az emberek tudnak odafigyelni igazából a másik emberre, akik meghallgatják őket. Ez a fizikai érzékelés. Közben amíg hallgatják, érzik is őt. Ez már túlmegy a fizikai halláson. De ebben is a fül segít. A jó hallással bíró emberek képesek érezni is a másik embertársukat. Azért írtam feltételes módban a megérzést, mert a legtöbb ember hiába rendelkezik a meghall ás-érzés képességével, nem él vele. Ennek eredménye a korai halláskárosodás. Mivel a fül az egyetlen szervünk, mely a pszichikai csatornákon keresztül kapcsolatban áll az egész testtel, kiemelt szerepet kapott a testpszichológiában. Mind alakja, mind pedig nagysága sokat árul el az egyénről.

 

Published in Testpszichológia

Page 1 of 3
Read 13547 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 11336 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 10560 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9121 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 8139 times 1
Összeomlik a Föld mágneses mezeje
Az elmúlt másfél évszázadban a Föld mágneses mezejének erõssége 10-15 százalékkal csökkent, és a folyamat gyorsul, állítják kutatók. A gyengülés…