Print this page

Szeretet, bánat és fájdalom az állatvilágban

Rate this item
(2 votes)

love0Sok állatnál megtalálhatók szoros és tartós kötelékek, amelyeket szeretetként vagy akár szerelemként írhatunk le. Bernd Würsig a déli bálnák nászjátékát figyelte meg az argentin Valdés-félsziget közelében. Udvarlás közben Aphro (nõstény) és Butch (hím) folyamatosan összeérintették úszóikat, lassú, simogató mozdulatot tettek velük, és egymás felé gördültek. Rövid idõre ölelésszerûen összekapaszkodtak úszóikkal, majd visszagördültek, és egymás mellettfeküdtek. Azután teljes összhangban úsztak egymás mellett, emelkedtek ki a jelszinre, és süllyedtek vissza. Würsig nagyjából egy órán át követte a két bálnát, ez idõ alatt szorosan egymás mellett haladtak. Würsig úgy véli, hogy Aphro és Butch között erõteljes vonzalom alakult ki, és legalábbis valamiféle kellemes utóérzés maradt bennük, amint elúsztak. "Nem lehetett ez a hatalmas lények szerelme?" kérdi.

A szeretet bõven föllelhetõ az anyák és kölykeik kapcsolatában is. Thaiföldön egy huszonhárom éves elefántanya, Pang Soi Thong került szorult helyzetbe, miután kimentette borját, Lamyait a sárból. Pang Soi Thong kiszabadította magát a láncaiból, hogy megmentse a lányát, aki belesüppedt a mocsárba, és sivalkodott. Amikor az anya maga is beragadt, Lamyai segített kimenteni õt: a helyi lakosokkal közösen húzták ki biztonságos helyre. A helyszínen tartózkodó állatorvos, Alongkom Mahannop így kiáltott föl: "Az anya egészséges. A szeretet erejével megmenekült. " 

 

love1 

 

A madarak is lehetnek "szerelmesek". Az állati viselkedéssel kapcsolatos munkásságáért Nobel-díjjal jutalmazott Konrad Lorenz figyelte meg, hogy "a nyári lúd jellegzetes szerelembe esési folyamata sok tekintetben hasonlít az emberéhez". A kötõdés kialakulása után a hímek és a nõstények erõs érzelmeket táplálnak egymás iránt. Ugyanez a helyzet sok más madárfajnál is. Bemd Heinrich írta a hollókról: "Mivel a hollók párkapcsolata hosszú idõre szól, gyanítom, hogy éppúgy szerelmesek lesznek., mint mi, egyszerûen azért, mert egy hosszú távú párkapcsolat fenntartásához kell valamiféle belülrõl jövõ jutalom. " Heinrich hosszú évekig tanulmányozta a hollókat, és velük együtt élt, így jól ismeri ezeket a csodálatos madarakat. A hollószülõknek együtt kell mûködniük a fiókáik táplálásában. Napközben egymás közelében maradnak., és egymás mellett is alszanak, miközben lágy hangokat hallatnak. Együtt is játszanak., tollászkodnak., és megosztoznak az ennivalón. A nász játék folyamán zajló rituális etetéskor finoman megfogják egymás csõrét.
Az indiai Tezpurban mintegy száz fõbõl álló rhesusmajomcsapat megbénította a közlekedést, miután egy autó elütött egy kölyökmajmot. A majmok körülvették a sebesült kölyköt, amelynek szétroncsolódott a lába, és mozgásképtelenül feküdt az úton, akadályozva a forgalmat. Egy kormány tisztviselõ beszámolt arról, hogy a majmok nagyon dühösek voltak, és a helyi boltos elmondta: "Nagyon megható volt... Egyes majmok masszírozták a lábát. Végül elhagyták a helyszínt, magukkal víve a sebesült kölyköt. "

Sok állat depresszióssá és zárkózottá válik közeli társa elvesztésekor. A depresszió va'tf a bánat mértéke függ a kettõjük között fennállt kötõdés erõsségétõl, illetve attól, mennyire voltak egymásra utalva. A csimpánzanyák és utódaik közti kötõdés hasonló ahhoz, ami az emberanyák és gyerekeik között fennáll, más szóval azonos azzal, amit szeretetnek hívunk. Az anyjukat elvesztett fiatal csimpánzok sok tünetét mutatják az árván maradt 'gyerekeknél' megfigyelhetõ klinikai depressziónak: görnyedt és összekuporodó testtartás, hintázás és visszahúzódás a társaikkal való szociális érintkezéstõl.

Sosem felejtem el az idõs csimpánzanya, Flo halálát követõ napokat, amikor fiigyeltük fiát, Flintet, mint süllyed egyre mélyebb depresszióba és bánatba. A leginkább szívbe markoló eset három nappal a nõstény halála után történt. Megfigyeltem Flintet, amint lassan fölmászik egy magas fára annak a helynek a közelében, ahol Ro meghalt. Lassan végighaladt az egyik ágon, majd megállt, és lenézett az üres fészekre. Úgy egy perc múlva megfordult, és nagyon lassan lemászott a földre. Ott lefeküdt, szeme tág és üres volt, kihunyt belõle a fény. Ez a fészek volt az, amelyet közösen használtak az anyjával néhány nappal annak halála elõtt. Ahogy teltek a napok, Flint levertsége egyre fokozódott. Nem evett, nem mutatott érdeklõdést a többi csimpánz iránt, és legyengült immunrendszere miatt megbetegedett. Amikor utoljára láttam életben, sovány volt, a szeme beesett, mélyre süllyedt a depresszióba és a betegségbe. Utolsó rövid útja egyenesen arra a helyre vezetett, ahol Flo meghalt, a Kakombe folyó tiszta vize mellett. Több órán át maradt ott mozdulatlanul, a vízbe bámulva. Majd kissé arrébb vonszolta magát, lerogyott a földre, és többé nem mozdult. Azt hiszem, belepusztult a bánatba.

A bálnák közti szerelmi kötõdés erõsségébõl kiindulva azt várnánk, hogy a bánat is hasonló mértékû, amikor a kapcsolat fölbomlik. Brenda Peterson említést tesz egy elismert bálnakutató által készített videóról, amely két hosszúszárnyú bálna rendkívüli mozgási interakcióját örökíti meg. A kutatóhajó ráakadt egy döglött hím vízben lebegõ tetemére. Miközben a tudós elõkészült, hogy megvizsgálja, és kiderítse a halál okát, egy másik hosszúszárnyú bálna úszott a test alá, és a felszínre lökdöste. Az élõ bálna újra meg újra megismételte ezt az eljárást az anyabálna is ugyanezt teszi, amikor borját az elsõ levegõvételhez segíti. Ezután az élõ hosszúszárnyú bálna egy ideig mozdulatlanul lebegett a holttest alatt, majd fölemelkedett, és átölelte hatalmas mellúszóival. A nagy hosszúszárnyú bálna öt óra hosszáig így lebegett, teljesen átölelve halott társát. A kutató a Nincs nagyobb szerelem címet adta a videónak.

A madarak, ahogy szeretnek, ugyanúgy képesek bánatot is mutatni a párjuk pusztulása esetén. Lorenz írta: "Az a nyári lúd, amelyik elvesztette társát, valamennyi tünetet mutatja, amelyet John Bowlby leírt a fiatal ember gyerekrõl híres könyvében, a Gyermekbánatban: a szem mélyen besüpped üregébe, és az egyén általánosságban levert kinézetû, szó szerint lógatja a fejét." Az emberek gyakran kihasználják a lúd és kacsapárok egymás iránti hûségét: a vadász, miután lelõtte a pár egyik tagját, a tetem közelében várakozik abban a reményben, hogy a másik visszatér. Ez más állatokra is igaz. Rick Bass Az új farkasok címû könyvében leírja, hogyan használta ki egyszer a híres természetbúvár, Ernest Thompson Seton egy gyászoló hím farkas, Lobo mély fájdalmát. Lobo párjának, Blancának a testét áthúzták a csapdák közt, így szétterítették a szagát. Amikor Lobo visszatért imádott Blancáját keresve, csapdába esett, megkínozták, és ezt követõen elpusztult. Blancát is Seton és néhány barátja ölte meg korábban. Lovukhoz kötözték, majd "megölték úgy, hogy a lovakat ellenkezõ irányba indítva addig feszítették, míg a vér ki nem fröccsent a szájából". Labo megkínzása elõtt Seton és a barátai Blanca lemészárlását ünnepelték.

Számtalan történet létezik a kutyák és a macskák vigasztalan bánatáról, amikor elveszítik imádott állattársukat. Az amerikai állatvédõ liga (American Society for the Prevention of Cruelty to AnimalsASPCA) látva azt, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket az a mély fájdalom, amit a kutyáik és a macskáik mutatnak, amikor elvesztik egy állattársukat, tanulmányozta a gyászt kísérõ viselkedésváltozásokat. A búslakodó kutyák és macskák táplálkozási és alvási szokásai jelentõsen megváltoznak. Két macska minden etetési kísérlet ellenére addig éhezett, míg annyira lesoványodtak, hogy kénytelenek voltak elaltatni õket. A búskomor kutyák és macskák bizalom tekintetében és gyengédség iránti igényükben is változást mutatnak a veszteségük után. Mind a kutyáknak, mind a macskáknak több mint egyharmada több törõdést és szeretetet igényel, amikor gyászolnak. Szerencsére az állatbarátjuk elvesztése miatt búskomor állatok viselkedésváltozásainak nagy része egy-hat hónapon belül megszûnik. A bánat mélységét azonban nem lehet kétségbe vonni. Legendás az az önfeláldozás, hûség és szeretet, ami az emberek és a kutyák közti kapcsolatban kialakulhat. Mindannyiunk számára, akik elég szerencsések vagyunk, hogy életünket kutyákkal oszthatjuk meg, és elnyerhetjük a szeretetüket, nagyon is ismerõs az a szörnyû nyugtalanság, amely akkor fogja el õket, amikor csomagolni kezdünk. Az én kutyám, Wiski-Biski a hallba állított, becsomagolt bõröndömön szokott aludni. Egyszer elfelejtettem behúzni a bõrönd cipzárját, s a kutya kikotorta az összes ruhámat, és összegömbölyödve belefeküdt. Az elutazásom után néhány napig mindig megtagadta az evést és a sétát. De azt hiszem, valahol a lelke mélyén mindig tudta, hogy visszajövök. Amikor hazatértemkor üdvözölt, elemi erõvel tört ki belõle a boldogság.

A kutyabánatról szóló talán leghíresebb történet Greyjriars Bobby esete. John (Jock) Graya skóciai Edinburghban dolgozott rendõrként az 1850-es években. Bobby egy skye terrier volt. John 1858ban hunyt el tüdõbajban, és a Greyjriars Kirk temetõben hantolták el. A temetés után Bobby odament a sírhoz, és tizennégy évig ott is maradt, minden, elcsalogatására tett kísérlet ellenére. A kutya még azt az éttermet is rendszeresen fölkereste, ahol Mr. Grayjel együtt ebédeltek, és evés után visszatért a sírhoz. Bobby 1872-ben múlt ki, és a gazdája közelében temették el. Egy évvl késõbb egy kutat állítottak föl a temetõ bejárata közelében, melyet az õ szobrával díszítettek.
Michelle Rivera, a Menhelyi kutyák szerzõje meséli el Sabrina, egy kilencéves doberman történetét, akit borzasztóan lesújtott, amikor meghalt az az ember, aki kilenc éven át gondoskodott róla.  

A tünetek rögtön megjelentek. Sabrina fásultan, csukott szemmel feküdt a ládájában. Etetéséért hõsies küzdelmet folytattak: a menhely egyik dolgozója a másik után próbálta meg különféle módszerekkel rávenni, hogy fogadja el az ennivalót. Sabrinának folyadékot és nagyon ízletes, nagy kalóriatartalmú és tápértékû ételt adtak, de egyáltalán nem reagált rá. Nap nap után csak feküdt a ketrecében, miközben az aggódó orvosok és állatápolók vitatkoztak a sorsáról. Végül elvitte õt a helyi dobermanmentõ vállalkozás elnöke, Nancy Armstrong. Nancy különleges gondoskodásának köszönhetõen Sabrina végül fölépült. Mély gyászából kigyógyulva Sabrina még három évet élt Nancyvel, egészen természetes módon bekövetkezett haláláig.
Pepsit, a törpesnaucert Marty Becker állatorvos adta édesapjának. Marty segédkezett Pepsi világrajövetelekor, és jól ismerte: õ volt az alom vakarcsa. Martynak életet kellett lehelnie belé, mivel születésekor Pepsi nem lélegzett. A kutya édesapja legjobb barátja lett. Megosztoztak az ennivalón, a széken és az ágyon. Marty apja önkezével vetett véget életének., amikor betöltötte a nyolcvanadik életévét. Nem sokkal azután, hogy a család, a barátok és a rendõrség elhagyta a házat, Pepsi lerohant a lépcsõn arra a helyre, ahol gazdája meghalt, és szobormereven megállt. Marty fölkapta, a kutya elernyedt a karjában, s fájdalmas nyögést hallatott. Marty édesapja ágyába tette, és Pepsi azonnal elaludt. Marty késõbb tudta meg az édesanyjától, hogy Pepsi tíz évig be nem tette a lábát az alagsorba, mert félt a lépcsõktõl. Talán azért ment le gazdája halálakor, hogy búcsút mondjon? A kutya sosem heverte ki társa halálát. Visszahúzódó maradt, egyre gyengült, lassan haldoklott. Amikor Marty eltemette, világossá vált számára: Pepsit valóban a szívfájdalom vitte el, miután az az ember, akihez oly szorosan kötõdött és ragaszkodott, nem állt már mellette barátként.

/Jane Goodall/

Read 5066 times Last modified on July 29 2014