GAIA egyesít a Földön minden élõt és élettelent

Rate this item
(2 votes)

gaia-statueAz élõlényeknek a kölcsönös függõsége egészen a bolygó szintjéig kiterjed. A modern geológia kiderítette, bolygónk milyen lélegzetelállítóan dinamikus jelenség. A hatalmas kontinentális táblák lassan siklanak, ahogy a Föld köpenyének konvekciós áramlatai tovasodorják. Ezek az erõteljes mozgások - párosulva az olvadt magma óriási felbugyogásaival a Föld magjának közelébõl - formálták az élet fejlõdésének útvonalát.
   Minden földi élõlényt összekötnek egymással az óceánok, az atmoszféra, de még a kõzetek is. A növények és "az algák a bolygó farmjai és tüdeje, amelyek az alapvetõ táplálékokat és az oxigént termelik. Az állatok belélegzik az oxigént, amivel megakadályozzák, hogy ez a könnyen lángra lobbanó gáz veszélyes mértékben felhalmozódjon; és elegendõ szén-dioxidot bocsátanak ki, hogy az melegen tartsa a bolygót. A szén, a nitrogén, az oxigén és a víz bonyolult ciklusokban kering az élõ létformákon, a folyókon és tengereken, a légkörön és a Föld kérgén át. 

Az élet és a bolygónk nem két különálló dolog, mint mondjuk a padló és a ráterített szõnyeg. Egymást gyúrják egységbe. Az élet alapvetõen megváltoztatta a Föld légkörét. Az élet nélkül a Mars vagy a Vénusz atmoszférájára hasonlítana, 95-96 százalék széndioxiddal, 3 százalék nitrogénnel és csak nyomokban található oxigénnel. Atmoszféránk jelenlegi összetétele 78 százalék nitrogén, 21 százalék oxigén és 0,04 százalék széndioxid. Csakis az élet tarthatja fent ezt a kényes egyensúlyt: élet nélkül az oxigén más elemekkel egyesülne.
   Az élet még a Föld kérgének geológiáját is megváltoztatta a korszakok során. Az õsi cianobaktériumok által termelt oxigén az óceánokban feloldott vassal egyesülve oldhatatlan vas-oxidot alkotott, amely lesüllyedve erõs vasércrétegeket képezett. Az õsi növények elbomlott maradványaiból szén és olaj lett. A miriádnyi tengeri állat tengerfenékre hullt váza és héja mészkõvé és krétakõvé tömörült.
   Az élet rejtélyes képessége, hogy az élet számára lakhatónak tartja fenn a Földet. Az elsõ növények által kilélegzett oxigén alkotta az ózonréteget, amely kiszûri az ártalmas napsugárzást és lehetõvé teszi az életet a szárazföldön. A állatok által kilélegzett széndioxid és az anaerob baktériumok által termelt metán hozzájárult a Föld felmelegedéséhez. 
   James Lovelock brit tudós vetette fel, hogy az élõlények, kõzetek, óceánok és atmoszféra egész rendszere, az evolúció folyamatával kiegészülve nagyon hosszú idõn át képes az élet számára alkalmas szinten tartani a globális klímát és atmoszférát, még ha a Nap kibocsátott hõmennyisége változik is az idõk során.
   Lovelock Gaiának nevezte el ezt az önszabályozó rendszert. Gaia a Föld istennõjének a neve a görög mitológiában. Sok pogány és panteista csaknem isteninek tekinti Gaiát, a Föld életrendszerét. Némelyek egyfajta lélekkel, tudatossággal és céltudattal rendelkezõ szuper szervezetként gondolnak rá. Sok panteista viszont nem tartja másnak, mint minden földi élõ és élettelen természetes közössége; vagyis ezúttal is inkább Mi, mint Ó, esetleg Az értelmében.
   Nincs szükség rá, hogy értelemmel ruházzuk fel Gaiát. Az evolúció természetes folyamatai elegendõek a Lovelock által kimutatott egyensúly létrehozásához. Ha az élõlények és a folyamatok bizonyos elemek túlsúlyát eredményezik, az ezen elemeket felhasználó élõlények gyorsabban szaporodnak, és csökkentik az adott anyag töménységét.
   A természet és a mi eleven Földünk egységébe vetett hit jelentõs vallási következményekkel jár a panteisták számára, ami részleges visszatérést jelent a vadászó-gyûjtögetõ közösségek spirituális természetszemléletéhez. A panteisták, a pogányok, a. természetvédõk és a mélyökológusok számára a természet többet jelent a szállásunknál és az ebédlõnknél. Olyasmit, amelynek a saját jól felfogott érdekünkben a gondját kell viselnünk.
   A panteisták szentnek tekintik a természetet. A szentség nem valamiféle természetfölöttiséget jelent, hanem a mélységes tiszteletre okot adó értékek képviseletét. Isten így szólt Mózeshez az égõ csipkebokorból: "Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld." (2Móz 3,5) A panteisták számára azonban minden természeti terület szent földnek számít és minden természeti dolog a szentség tárgyának, amelyet a legnagyobb körültekintéssel és odaadással kell kezelni. A következõ fejezet ennek a felfogásnak az etikai oldalát tárgyalja.
   A természetben elfoglalt helyünk panteista szemlélete merõben különbözik a többi nyugati vallásétól. A legkevésbé sem tekinti a természet urának az embert. Az elmúlt tízezer évben inkább csapást jelentettünk rá. Valamennyi kísérletünk, hogy meghódítsuk és leigázzuk, a végsõ soron minket támogató természet gyengítés éhez vezetett. Végzetes károkat okoztunk minden fajnak, minden élõhelynek és a maga módján most bosszút álló Gaiának. A panteizmus továbbá a természet gondnokának sem tekint minket. A gondnokság azt feltételezi, hogy a távollévõ gazda helyett kell intézni a birtok ügyeit, csakhogy a panteizmus egyik formája sem hisz az efféle távollévõ gazdában. A panteizmus inkább minden földi élet közösségének tagjaiként fog fel minket, a többi taggal azonos jogokkal, ám nagyobb. kötelezettségekkel, azzal összefüggésben, hogy nagyobb kárt tudunk okozni.
   A panteisták hite szerint partnereknek és résztvevõknek kell lennünk a természetben. Ez annyit tesz, hogy a többletébõl kell ellátnunk magunkat, nem pedig a tartalékait felélnünk, együtt kell mûködnünk vele, nem pedig ellene dolgoznunk, támogatni, nem pedig sivárrá tenni mérhetetlen változatosságát.

/Részlet: Paul Harrison: Panteista világnézet/

Read 3853 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 13889 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 11452 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 10878 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9193 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 8183 times 1
Összeomlik a Föld mágneses mezeje
Az elmúlt másfél évszázadban a Föld mágneses mezejének erõssége 10-15 százalékkal csökkent, és a folyamat gyorsul, állítják kutatók. A gyengülés…