Összeomlik a Föld mágneses mezeje

Rate this item
(16 votes)

field_smlAz elmúlt másfél évszázadban a Föld mágneses mezejének erõssége 10-15 százalékkal csökkent, és a folyamat gyorsul, állítják kutatók. A gyengülés a kezdõdõ pólusváltást jelezheti, a folyamat pár ezer éve alatt a Földet kozmikus sugarak bombázzák majd, de az élõlények valószínûleg képesek lesznek alkalmazkodni.

A póluscsere alatt a Föld mágneses mezejének erõssége csökken, aztán fordított polaritással újra felépül. Ennek látványos jele lesz például az, hogy az iránytûk dél felé fognak mutatni, írta a New York Times.

 

 

Sarki fények az Egyenlítõnél

 

A pólusváltás tönkreteheti az elektromos hálózatokat, mûholdakat, növelheti az ózonlyukakat, sarki fények jelenhetnek meg az Egyenlítõ környékén, emellett a váltás összezavarhatja a madarakat, halakat és minden költözõ állatot, amik a mágneses mezõ alapján tájékozódnak. Bár a teljes váltás még évszázadokra vagy évezredekre lehet, a mágneses mezõ gyors csökkenése már most problémákat okoz a mûholdaknak.

 

210105_04sMúlt hónapban az Európai Ûrhivatal (European Space Agency, ESA) jóváhagyta azt a tervet, aminek célja a mágneses mezõ vátozásának eddigi legátfogóbb megfigyelése. Három új Swarm mûhold fogja megfigyelni minden eddiginél nagyobb precizitással a mezõt és segít a tudósoknak elõre jelezni a várható változásokat. A mûholdakat 2009-ben tervezik fellõni, és 2015-ig dolgoznának néhány száz kilométeres magasságban.

A tudósok sietnek leszögezni, hogy nincs mitõl tartani, hiszen a váltás akár kétezer évbe is beletelhet. A legutóbbi ilyen esemény 780 ezer éve történt, amikor a Homo erectus még kõeszközök készítésével foglalatoskodott.


Már folyik

John A. Tarduno, a rochesteri egyetem geofizikusa szerint a pólusváltás már folyik, az észlelt jelenségek ugyanis megegyeznek azokkal, amiket a számítógépes szimulációk is mutattak.

A mágneses mezõt a Föld folyékony vasmagjának áramlása hozza létre. Senki sem tudja pontosan, mi az oka a pólusváltásnak, de a kutatók szerint az olvadt vas mozgásának megváltozásával állhat kapcsolatban.

A magnetoszféra biztosít védelmet a bolygónak a kozmikus sugárzás ellen, a mezõ eltûnése egész sor problémát okozhat. Charles H. Jackman, a NASA kutatója tavaly decemberben készített egy tanulmányt a várható hatásokról. Eszerint a sugárzás például nagymértékben elpusztíthatja az ózonréteget is, ami a káros ultraibolya fénytõl védi a Földet. Jackman szerint a hatás jelentõs lehet, de "nem katasztrofális".


Mûholdkárok

 

A kérdés hatalmas figyelmet kapott, mikor a Nature tudományos lap 2002. április 11-én beszámolót jelentetett meg a párizsi geofizikai intézet és a dán ûrkutatási intézet tanulmányáról.

A kutatók az amerikai Magsat mûhold 1979-es és 1980-as méréseit hasonlították össze a dán Oersted mûhold adataival, amit 1999-ben lõttek föl, és jelenleg is mûködik. Gauthier Hulot és munkatársai két olyan területet fedeztek föl, ahol a mágnesesség jelentõsen csökkent: egyet az Északi-sarknál és egyet Dél-Afrikától délre.

A jelenség egybevágott azzal, ami számítógépes szimulációk szerint a pólusváltást megelõzheti. "Feltételezzük - írta Hulot a tanulmányban, - hogy a jelenségek azt jelzik, hogyan mûködik a geodinamó visszafordulás elõtt". Egy interjúban azt is kijelentette, hogy a mezõ déli pontja harminc százalékkal gyengébb, mint máshol, és emiatt néhány itt elhaladó mûhold károkat is szenvedett már, mivel így a Napból származó töltött részecskék képesek voltak áthatolni a meggyengült mágneses pajzson.


Tudnak alkalmazkodni

Tarduno szerint a mûholdakra és az ózonrétegre gyakorolt hatások attól függetlenül ugyanazok lennének, hogy a mezõ megfordul vagy csak egyszerûen meggyengül. A Föld mágneses mezejének összeomlása miatt a részecskék mélyebben be tudnak hatolni az atmoszférába, és befolyásolhatják, tönkretehetik az elektromos hálózatokat, ahogy az napviharok esetén is megesik néha.

webbird_smallA biológusok megegyeznek abban, hogy ha a váltás elég lassú, és az élõlények a Földön elég rugalmasak, akkor a legtöbb tud majd alkalmazkodni. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a leletek szerint nincs összefüggés a pólusváltások és a tömeges kihalások között.

Miért következik be mágneses pólusváltás? A dinamóhatás számítógépes modellezése.

A jelenleg érvényes tudományos elméletek szerint a bolygók mágneses terét az úgynevezett dinamóhatás kelti. A dinamóelv lényege földi kísérletekben az, hogy ha egy fémkorong mágneses mezõben pörög, akkor az így keletkezett erõ az elektronokat a korong középpontja felé taszítja.

Amíg a korong forgásban van, addig az elektronok mozgása – az elektromos áram(lás) –mágneses mezõt indukál, vagyis a mágneses és az elektromos jelenségek egymást gerjesztik, erõsítik. Sajnos meggyõzõdni nem tudunk róla, hogy bolygónk belsejében, 6400 kilométer mélyen valóban ilyen folyamatok zajlanak. Számítógépes szimulációk segítségével azonban közelebb kerülhetünk megértésükhöz.

A Los Angelesi Kalifornia Egyetem kutatóinak számítógépes modellje a dinamóelvet leíró fizikai egyenleteken alapul. A számítógép folyamatosan halad az egyenletek megoldásával, az eddigi leghosszabb idõ, amit eddig tanulmányozni sikerült mágneses mezõnk múltjából, 500 ezer év volt.

Hurrikánszerûen terjednek

A modell tanulmányozása közben a kutatók felismerték, hogy a dinamóhatás következtében új mágneses erõvonalak keletkeznek, amelyek normálisan a már létezõ erõvonalak irányába állnak fel. Abban a pillanatban azonban, ha bármiféle mozgás, csavar, anomálisa keletkezik a külsõ magban, az új mágneses erõvonalak iránya megváltozik, elindul egy folyamat a pólusváltás irányába.

A folyékony külsõ magban keletkezett instabilitás fokozatosan tovább vándorol, körülbelül egy szélességi fokot évente. A folyamat leginkább a hurrikánok terjedéséhez hasonlítható, ám annál jóval lassúbb.

A külsõ magban keletkezett legtöbb instabilitás átmeneti jellegû, egy idõ után elveszti erejét. Néha azonban a körülmények kedvezõek ahhoz, hogy egyre nagyobb és nagyobb legyen. A meglévõ mágneses mezõ ekkor gyengülni kezd. Ha a folyamat a teljes mag körül körbe ér, akkor bekövetkezik a mágneses pólusváltás. A múltban a váltás idõtartama kétezer és 11 ezer esztendõ között mozgott. Az Egyenlítõ környékén relatíve gyors (2000 éves) volt a váltás, a sarkvidékeken hosszabb, ott fordul elõ a 11 ezer éves felsõ határ. A váltás átlagos idõtartama egyébként 7000 év, s mindezt harminc különbözõ helyszínrõl származó óceáni rétegmintából állapították meg a geológusok.

A geofizikusok ma már meg tudják határozni a Föld köpenye és külsõ magja határán lévõ azon pontokat, ahol ezek az instabilitások keletkeznek. A közelmúltban egy ilyen hullámzás keletkezett például az Atlanti-óceán közép-keleti régiójában. Hurrikánhoz hasonlóan az anomália tovább söpört a Karib-szigetek, majd Észak-Amerika felé. A mágneses mezõben bekövetkezett változások több évtizedes követésével kiderül majd, hogy ebbõl a kis hullámból keletkezik-e valamilyen nagyobb változás.

Ezek az instabilitások gyengítik a Föld mágneses mezejét.

Read 8354 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link Lac March 03 2011 posted by Lac

    Jéééé, hogy hasonlít ez a cikk a National Geographic e témában megjelent cikkére.
    Néhol szórol szóra megegyezik. Biztos csak véletlen....

Read 14803 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 11948 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11652 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9489 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 8614 times 12
A véletlen
A véletlennel azért kell foglalkoznunk, mert igen jelentős szerepe van mind az asztrofizikában, mind a kvantummechanikában, és bár definíciójával még…