Idegen fajok a Földön

Rate this item
(8 votes)

PlejádiakAz idegen fajok palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthető, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentősebb hatást az emberiség fejlődése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggő hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásának rendkívül sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévő adathalmaz alapos elemzéséből következtethetünk. 

A legsokatmondóbb jelentések a különböző földönkívüli fajokról egyrészt a „kiszivárogtatóktól” származnak, mint amilyen Stone felügyelő is, aki igen hosszú időszakot töltött a katonaságnál és/vagy részt vett, illetve kapcsolata volt „fekete projektekkel”; másrészt a „kontaktoktól”; a fogalmat átfogó értelemben használva ideértve mindenkit, akinek közvetlen fizikai kontaktusa volt a földönkívüliekkel, vagy kommunikált velük.

Ez utóbbi kategória magába foglalja azokat a „kontaktokat” akik a klasszikus értelembe véve önkéntes úttörői a földönkívüli fajokkal való kapcsolatfelvételnek, valamint az „eltérítetteket”, akik akaratuk ellenére kerültek kapcsolatba földönkívüliek programjaival. 

Először megadom a legfontosabb hivatkozásokat az különböző, jellemzően Földünkön tevékenykedő idegen fajokkal kapcsolatban, aztán megkísérlem specifikálni a beszámolókat az idegenek indíttatásával és tevékenységével az összes lehetséges forrás felhasználásával. 

Természetesen merülhetnek fel kétségek a jelen beszámolóban felhasznált, a „kiszivárogtatók” és a kontaktok által közölt információk megbízhatóságát illetően, én magam is vitattam egyik írásomban, hogy a „kiszivárogtatók” és a kontaktok valóban a legmegbízhatóbb források lennének a földönkívüliekkel kapcsolatos jelenségek megértésében.

További segítséget jelenthet a „kiszivárogtatók” és a „kontaktok” által nyújtott információk megbízhatóságához ezen beszámolók egybecsengése és hasonló tartalma, az a meggyőző erő, mely a beszámolók mögött áll, valamint az érintett személyek szavahihetősége. Összefoglalásképpen: jelen beszámoló elsődlegesen annak a néhány kiválasztott „kiszivárogtató” tájékoztatásán alapul, akik egybehangzó dolgokat állítottak, ehhez konzekvensen ragaszkodtak, megbízhatóságuk pedig arra garancia, hogy az általuk szolgáltatott információk megfelelnek a valóságnak a földönkívüli fajok indíttatásaival és tevékenységével kapcsolatban. 

Bob Dean főfelügyelő 27 év katonai karriert mondhat magáénak, szolgálati ideje alatt pedig egyszer a katonai hírszerzésnél is dolgozott az Európai Szövetséges Erők Főhadiszállásán. (SHAPE) 1963-tól. Megkülönböztetett helyzete következtében a hozzá befutott jelentéseket egyértelműen megbízhatónak kell tekintenünk, s abban is biztosak lehetünk, hogy szigorúan titkos információkhoz is hozzájutott. 

A SHAPE keretében végzett tevékenysége következtében, mint állítja, felkérték, olvasson el egy 1964-ben megjelent, „Mérlegelés: Összegzés az Európai Szövetségesekre esetlegesen veszélyt hordozó katonai fenyegetésről” - című részletes tanulmányt a UFO/ET tevékenységről és arról, ez a hogyan hathat a Szovjet-NATO viszonylatban. 

REPTILEEgy interjú során Dean négy földönkívüli fajról számolt be előbb említet tanulmány alapján.
„A csoportot ebben az időben mindössze négy biztosan ismert idegen faj alkotta, a szürkék szintén ehhez a csoporthoz tartoztak. A másik leírt faj tökéletesen úgy nézett ki, mint mi. Emberi faj volt, mely olyannyira hasonlított hozzánk, hogy az admirálisokat és a tábornokokat teljesen az őrületbe kergette, mivel „embernek” sorolták be. 

Elég gyakran találkoztak is velük, kapcsolatba léptek képviselőikkel, ismertek voltak részükről eltérítések, s velük kapcsolatban álló kontaktok is. Ezek a lények olyannyira hasonlítottak az emberekhez, hogy ha egy repülőgépen, vagy egy étteremben melléd ültek volna, soha nem érzékelhetted volna a különbséget. 

Mivel pedig katonai beállítottságúak voltak, s alapjában paranoiások, ezek a körülmények kissé aggasztották az admirálisokat és a tábornokokat. Az a tény, hogy ezek az intelligens lények minden nehézség nélkül elvegyülhetnek közöttünk, fel- és alá sétálgathatnak a SHAPE folyosóin, vagy akár a Pentagonén, Ne adj Isten néhány fickó ezek közül minden további nélkül bejuthatott a Fehér Házba! 

Amint említettem, mindennek köszönhetően, mivel kissé paranoiás lényekről van szó, azokban az években meglehetős megrázkódtatás érte vezető katonatisztjeinket.

A másik két csoport egyikének tagjai meglehetősen magasak voltak, általában 180-240 cm, de előfordult olykor a 270 cm-es magasság is közöttük. Emberi jellegűek voltak, bőrük nagyon halvány, szinte teljesen fehér, testükön egyáltalán semmiféle szőrzet sem nőtt. 

Végül az utolsó társaság, egyfajta gyík jellegű beütéssel. Találkoztunk velük, katonák és rendőrtisztek a világ minden részéről összefutottak velük. Függőleges pupillájuk volt, s a bőrük egész különleges tulajdonsággal bírt, olyasféle volt, amilyen egy gyíknak a hasa környékén található. 

Ez volt tehát az a négy idegen faj, melyet 1964-ben ismertek, azonban a barátaimtól tudom, akik jelenleg is katonai szolgálatukat töltik, ez a szám már messze egy tucat felett jár.”

Egy másik „kiszivárogtató” forrás, aki különböző földönkívüli fajokra hivatkozik - Dr. Michael Wolf -, állítása szerint két évtizednél is hosszabb időt töltött különböző pozíciókban, titkos projektekben vett részt, idegen fajok földi jelenlétével foglalkozott. 

A Wolf beszámolójában és hivatalos jelentésében előforduló sorozatos ellentmondások ellenére a vele dolgozó riporterek megbízható, konzekvens és szavahihető embernek tartják. Egyik interjúban a következő kijelentéseket tette:
„Dr. Wolf állításai szerint számos, földönkívüli civilizációkból alakult konföderáció tagjai látogatják folyamatosan Földünket, lazán ellenőrzött körülmények között. 

Zeta Reticuli a kis szürkékEzek a következők: a Szövetségesek (emberszerű külsejű földönkívüliek a Sas csillagkép Altair nevű csillagrendszeréből), a Testület (a Zeta Reticuli rendszeréből származó szürkék), a Világok Föderációja (meghatározatlan fajok sok különböző csillagrendszerből), és az Orioni Egyesült Fajok (az Orion csillagkép irányában található csillagrendszerekből). Továbbá, a Szövetség együttműködik a Testülettel és a Világok Föderációjával. Az Orioni Egyesült Fajok együttműködnek a Testülettel, és, rajtuk keresztül a Szövetséggel és a Világok Föderációjával.

Wolf állítása szerint a legtöbb idegen faj barátságos, elmondta, hogy egy kis számú csoport veszélyes és úgy viselkedik, mint egyfajta bolygóközi lázadó.” 

Alex Collier, egy „kontakt”, állítása szerint fizikai valóságukban találkozott földönkívüliekkel és hosszabb időt töltött idegenek űrhajóin. Collier interjút adott Paola Harrisnak, az ufókutatással foglalkozó újságírónak, aki félretéve a saját kétségeit a hihetetlen állításokkal kapcsolatban, Colliert igen megbízható és következetes embernek tartja, és azt találta, hogy legtöbb állítása szorosan összecseng saját, független kutatásaival. 

Továbbá, Collier - állítása szerint az idegenekkel folytatott megbeszélései alapján - határozott csillagászati vonatkozású kijelentéseket tett, ezeket később igazolták, többek közt az egyik kvantumfizikai vonatkozásút, melyet ezoterikus összefüggésben tett, s arról szólt, hogyan lehet információt kinyerni fekete lyukakból. Ezek és hasonló megbízható állításai tették Colliert „igazi kontakttá”, mivel a valóságnak megfelelő közléseket tett földönkívüli fajokról.

A „Szent Föld védelmében” című könyvében Collier összegyűjtötte cikkeit, ezekben az írásaiban körvonalazta számos földönkívüli faj motivációját és indítékát. Alábbiakban részlet következik egyik írásából:

„Az én értelmezésem szerint a Szíriusz A rendszeréből érkezők megpróbálnak segítőkészek és készségesek lenni irányunkban, egyfajta felelősségtudatot éreznek, hiszen akik a Szíriusz B rendszerét kolonizálták szintén eredetileg a Szíriusz A rendszeréből valók. 

Viszont a Szíriusz B rendszeréből érkezők igyekeznek rendesen összekeverni gondolkodásunkat, egyben ők azok is, akiktől eredetileg a kormányunk megkapta a Montauk technológiát. Ugyanaz a vallásuk és agyuk szerkezete, mint az Orion-belieknek. 

A Tau Cetiről érkezettek is erősen érintettek. Senki sem tudja igazából, hogy a Fiastyúk-beliek éppen mivel foglalkoznak, azonban én később el fogom mondani. 

Azok közül, akik az Alcyon rendszerében élnek, néhány csoport erősen megbízhatatlan, mert titkos programokban vesznek részt.

A taygetaiak egyértelműen elmondták nekem, pontosan meghatározható céljuk van: a szabadság eszméjének elterjesztése. 

Attól, hogy az idegenek egy csoportját „Fiastyúk-belinek” nevezünk, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mi segítésünk céljából vannak itt. Az emberek gyakran összekeverik szándékaikat. A tevékenységük alapján lehet igazán megismerni őket.

A Hattyú alfájáról is vannak köztünk. Érkezett hozzánk egy csoport az Arkturuszról is, ők segíteni próbálnak bennünket.

A Procyon-beliek, akik kivívták függetlenségüket, szintén segítségünkre igyekeznek. Valóban lelkes támogatóink.”

(részlet http://www.dimenziokapu.abbcenter.com/?id=65069&cim=1 oldaláról )

 

 

etLátogatói nyomok


A látogatások idegen csoportok szó szerint százai és emberi kontakták között történnek. Ezen idegen csoportok némelyike csak rövid ideig tartózkodik a Földön, talán esetleg egyetlen kontaktusra jön el egyetlen személlyel, és ez lehet akár kíváncsiságból, akár egy nagyon sajátos küldetésből kifolyólag. Más idegen csoportok, mint mi magunk, már eónok óta többé-kevésbé itt vagyunk, és feszült érdekünk fűződik a Föld jövőjéhez, a jövőbeli otthonunkhoz. A szíriusziak, a plejádaiak és az északiak, más gyakorta jelentett másokat-szolgáló csoportokkal egyetemben, nem olyan intenzív módon érdekeltek, mint mi, hanem elsősorban egyfajta szolgálatérzésből kifolyólag vannak itt. Küldetéseik csaknem olyan számosak, mint ők maguk, mivel lehetőségek bőségesen akadnak. Mint nekünk, nekik is meg kell várniuk a Hívást egy embertől, és aztán a szituációtól, az ember céljaitól és a látogatótól kért útmutatástól függően, együttesen is szolgálatára lehetnek a Földnek és annak sok lakójának.

A különböző csoportok keze némely esetben felismerhető az igyekezet jellegében, amelyet a Hívást leadó ember vállal magára. Például, a plejádaiak arra vannak elszánva, hogy az embereket a 4. denzitású másokat-szolgáló lét kellemes természetére tanítsák, a közösségi öntudatra és annak lehetőségére, hogy játékosak legyenek és jól érezzék magukat. A szíriusziak háborúsabbak, mivel a történelmük erről szólt a múltban, és azoktól az emberektől fogadnak Hívást, akiknek logisztikai tanácsra lehet szükségük konfrontációs helyzetekben. Az északiak nagyon tudományosak és intellektuálisak, és nem szeretik a reflektorfényt. Ők ezért a színfalak mögött dolgoznak, és a kontaktáikról sosem lehet hallani.

 

Fény formában


Néhány látogatás olyan látogatók által történik, akik többé már nem öltenek magukra fizikai formát. Fizikai formájuk volt a múltjukban ezeknek az entitásoknak, ám ők szellemileg most már fejlettek, és egy olyan alakot vesznek fel, amit fény formának vagy fénytestnek neveznének. A kapcsolattartó minden valószínűség szerint nincs tudatában a konkaktusainak ezekkel az entitásokkal, hacsak álmában nem, amire aztán akár tudatosan is visszaemlékezhet. Ezek az entitások valami rendkívüli mentális képességekkel rendelkeznek, túl azon, amit emberek el bírnának viselni. Ezeknek az entitásoknak egy szeretet-erejük is van. Visszatérve egy ezekkel az entitásokkal való kontaktusból, a konkakta úgy érzi, mintha egy meleg fürdőből kelt volna ki a hideg levegőre. Vissza szeretne térni a melegségbe. Azt kívánja, bárcsak sosem érne ez véget. A kapcsolattartónak nem árt észben tartania, hogy amire vágyik, az neki a jövőjében van. A múltjukban a konktaktust teremtő entitások is végigmentek azon, amin a konktakta végigmegy. Ez az egyik oka annak, amiért ők akkora intenzitású szeretettel vannak az emberek iránt. A fény formában lévő entitások az embereknek fénygömbökként jelennek meg, a fény erőssége arányban az entitás tömegével.

Az emberi lelkeket úgy lehet érzékelni, mint szellemeket, a hőmérséklet egy enyhe hülésével, vagy esetleg az ember egy vizázsával, ahogy a legutóbbi inkarnációjában kinézett. Ennek semmi köze ahhoz, hogy az entitásnak milyen alkakja van jelenleg, ez inkább egy benyomás, amit a korábban emberi szellem ad az embernek a jelenetben: én így néztem ki. A hőmérsékletbeli változások a diszinkarnált entitás vágyából származnak, hogy a jelenetet befolyásolja, valamint abból, hogy tapasztalatlan abban, hogy ezt hogyan tegye.

Bölcs és nagy tömegű entitások - majd minden esetben a másokat-szolgáló orientációból - fénygömbökként jelennek meg, hogy az emberi konktaktjaik mentálisan érzékelni tudják a jelenlétüket. Az emberek észlelik ezeket az entitásokat már jóval azelőtt is, hogy látnák őket fény formában, mivel a fény formát csak egyfajta ruhaként öltik magukra, hogy az ember jobban napirendre térhessen a helyzet felett. A kontakta erősen érez valakit a szobában, vagy a közelben, még ha eléggé egyedül van is minden külső megjelenés szerint. Ez az érzés, hogy egy másik valaki jelen van, olyan erős, hogy a kontakta lehet hogy ténylegesen körbenéz, nem hivén a szemének. Ez az oka annak, amiért ezek az entitások egy fény formát vesznek fel, hogy így a kontakta viszonyítani tudja valamihez, ami történik, és újra a feladatokra tudjon koncentrálni.

(zetatalk.com)

 

 

Read 6380 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

3 comments

  • Comment Link Atlantis March 06 2011 posted by Atlantis

    A földönkívüli intelligencia, teljesen természetesen jelen van a földön, mivel az univerzum egy intelligens energiamező, mely egységes egészet képez, mint teremtő erő.

  • Comment Link St. Grál March 03 2011 posted by St. Grál

    A föld nevü bolygón van egy UFO faj, mely a pénz nevü istent imádja, és segítségével elpusztítja ezt a csodálatos bolygót. Globális értelemben, a pénz nem értékteremtő, hanem értéktemető.

  • Comment Link samand March 03 2011 posted by samand

    A földön ufó-hajókat emberek készítenek, és ha a benne ülők hasonlítanak az emberre, akkor nem kell csodálkozni, mert valóban emberek ülnek benne. Megjegyzem, hogy a katonai kiadások töredékéből a bolygó ökológiáját teljes mértékben vissza lehetne állítani, azonban ezt valakik nem akarják. Vajon az UFÓk ?

Read 15190 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 12142 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11974 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9597 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 9151 times 1
A vulkánok tipusai
A vulkán szó hallatán mindenki előtt egy szép, szabályos kúp alakú hegy jelenik meg. Ez a klasszikus forma azonban csak…