A nagy Hold-átverés, vagy mégsem?

Rate this item
(7 votes)
Apollo 17Már nagyon régóta − gyermekkorom óta − foglalkoztat az a gondolat, hogy a Hold egy különleges égitest. Túlságosan szabályosnak találtam a pályáját, a tengely körüli forgásának és a keringési idejének furcsa „szabályos összhangját.” Amikor a Holdra szállást „egyenes adásban” láttam gyermekként, nagyon érdekelt és hittem benne! Azokat nem értettem, akik ezt kétségbe vonták.

 

Azután kezdtem felfigyelni azokra a hangokra, amelyek arról szóltak, hogy az egész Apollo program egy „The Great Moon Hoax”, egy nagy átverés az egész! Valahol, a tudatomban mindegyiket elhittem. A csalásról szóló bizonyítékok mind-mind logikusnak tűntek és azt bizonyították, hogy talán sosem jártak a Holdon. Arról meg vagyok győződve, hogy a felvételek nem bizonyíthatják a Holdra szállást. Rengeteg az ellentmondás bennük. Azután megtaláltam ezt a cikket, majd rákeresve megtaláltam több helyen is. Most ide is közzéteszem!
 
A Hold nem az, aminek látszik. Nem egy szimpla hold (mint égitest), mely bolygónk körül kering, ami a csillagászat történelmében nagy gondolkodókat és tudósokat zavart össze és taszított bizonytalanságba. Még nem hallottál erről? Talán mert a kormány álcázta a nyilvánosság előtt? Miért kéne a kormánynak titkolóznia a Holdról és hogy hozható ez össze az űrprogram visszaszorulásával?

Tekintsük át eme kirakós játék néhány rendkívüli anomáliáját és rejtélyét! Az első tudományos talány mindenképpen az, hogy a Hold méretéhez képest miért kering „rossz” pályán? Akárhogy is nézzük, nyilván feltételezett sűrűsége miatt van így. Műszaki jelentések szerint a sűrűsége 3,3 (a Földé ehhez képest 5,5). Ez a csillagászati adat azt jelzi, hogy a Hold belső területei kevésbé sűrűek, mint a külsők, ez alakíthatja pályáját, de nagyon meglepő elméleteket is születtek arról, hogy belseje netán üreges.

A kimagasló és néhai tudós, Carl Sagan, tipikus szkeptikus, a következő kijelentést tette: „Egy természetes hold nem lehet üreges objektum.” Ez pedig annyit jelent, hogyha mégis üreges lenne, akkor nem természetes képződmény − tehát mesterséges. Ez utóbbi állításra a legütősebb bizonyíték valószínűleg abból a tényből ered, hogy amikor meteorok csapódnak a Holdba, az megkondul, mint egy harang.

HoldraszállásPéldául amikor az Apollo legénysége 1969. november 20-án kioldotta a holdkompot, az becsapódott, melynek hatására az Apollo rengésmérő berendezése folyamatos visszhangokat regisztrált, mint amikor egy harang többször kondul meg egymás után. Ugyanez történt az Apollo 13 harmadik állványával is, mely után a Hold három órán át „zengett”. Mi is folyik akkor a Holdon?

Két szovjet tudós, Mikhail Vasin és Alexander Shcherbakov, pályafutásuk nagy részét azzal töltötték, hogy a tényeken alapuló holdjelenségeket vizsgálták. Arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a Hold egy mesterséges (esetleg kivájt) bolygó, és hogy a galaxis valamely távoli régiójából irányították a Föld körüli pályára (ez lehet a szikla és a holdpor rejtélyeinek nyitja).

Azt állítják, hogy eónokon át létezett intellektuális élet a Holdon. 1968-ban, amint az Apollo 8 holdkörüli pályára állt, az űrhajósok kiszúrtak egy kolosszális földönkívüli objektumot, mely el is tűnt, mire ők egy kört megtettek. Természetesen készültek róla fényképek, de nem tárták őket nyilvánosság elé. Egy másik alkalommal, amikor a „Holdkirándulás modult” 4-5 mérfölddel a Holdfelszín felett leeresztették, az asztronauták annak lehettek szemtanúi, hogy egy UFO váratlanul felemelkedik egy kráterből és gyorsan eltűnik.

1969-ben „Buzz” Aldrin a holdfelszínt pásztázta, amikor két UFO tűnt fel, az irányt az Apollo felé vették, mellette lebegtek, aztán Aldrin meglepett szavaival élve az UFO-k „eggyé váltak”. Ezenkívül az Apollo 11 legénysége látott egy UFO űrflottát, mely egy kráterben sorakozott. Majdnem minden Holdküldetés alkalmával történtek UFO-kkal való találkzások, vagy UFO észlelések, nem is említve a Hold felszínén felfedezett számos bázist.

A híres csillagász, Patrick Moore, több mint száz kúpalakú építményre bukkant. Valójában úgy ezer ilyen 700 láb átmérőjű bázist, kúpalakú képződményt figyeltek meg. Az elmúlt 200 év csillagászati feljegyzései az 1950-es évekig semmi hasonló leletről nem számoltak be. Az űrhajós-UFO találkozásokat pozitív természetűnek, segítő szándékúnak állapították meg. Rájöttek, hogy az aszteroidák és a meteorok nemcsak hogy sekély krátereket hagynak a Hold felszínén, hanem a számításoknak ellentmondva a homorú felület helyett domborúakat hoznak létre, támogatva ezzel a szilárd héj elméletét.

Megszámlálhatatlan másféle bizonyíték is származik a csillagászoktól és a NASA tudósaitól; felfedezték, hogy 2-3 mérföld mélyen mintha áthatolhatatlan fémrétegek lennének − melyek megmagyaráznák, miért domborúak a kráterek. Azonban a legmegdöbbentőbb következtetés az, hogy az egyetlen teória, mely tökéletesen megmagyaráz minden anomáliát az, hogy a Hold egy üreg, melyet úgy 20 mérföld vastag héj − többnyire fém − vesz körbe. Itt jegyezzük meg, hogy a becsapódásos medencékben észlelt magas tömegkoncentráció ingadozást idéz elő a gravitációs mezőben, mely eddig még nem nyert kielégítő magyarázatot.

Ezenfelül ezeket a szerkezeti anomáliákat két kiadvány is támogatta, az egyik a Time Magazine, mely akaratlanul is felfedte, hogy a Hold-Föld távolság nullpontja megmutatja, hogy a Hold gravitációs mezejének ereje 60-70%-a a Földének. Továbbá néhányan megfigyelték, hogy amikor a komp felszáll a Hold felszínéről, a rakéta nehézkesen indul − a NASA a vákuum jelenséggel magyarázta. De mi van azokkal az árulkodó és gyanús jellegzetességekkel, melyeket akkor figyeltek meg, amikor Armstrong és Aldrin először szálltak le?

Úgy tűnt, az amerikai zászló lengedezik... a szellőtől? De nekünk azt mondták, hogy a Holdon nincs levegő. Akkor a zászlót pedig kikeményítették. Azt is tisztán láttuk, hogy az űrhajósok által felkavart por lebegett a... miben is? A porszemek nem lebegnek a vákuumban − hanem összetapadnak. És mi van az asztronauták gyenge szökkenéseivel? Szkafanderük és hátizsákjuk tényleg olyan nehéz volt? Ugyanis úgy tartják, hogy a Holdon hatod akkora a gravitáció, mint a Földön.

HoldraszállásIlyen módon most már tudjuk, hogy jelen van a levegő és a rakéta nem a vákuum miatt indult nehézkesen. Tovább a hajtómű nyilvánvalóan túl gyenge volt, nem volt meg a szükséges ereje ahhoz, hogy egy ilyen gravitációs vonzásnak ellenálljon, ráadásul a komp mérete se volt elég nagy ahhoz, hogy elegendő üzemanyagot tartalmazzon, mellyel a Hold magas gravitációját legyőzhette volna. Titokban antigravitációs meghajtót használtak volna kisegítésképp? A kormány ugyan titkolja, de már régóta küld a világűrbe „asztronautákat” antigravitációs űrhajókkal.


Valószínűleg már 40 évvel ezelőtt elérték az úgynevezett kozmosz-szférát, valami nagyobbal és masszívabbal, mint a kormányozható léghajók. Elkobozták a náciktól az antigravitációs kutatási anyagokat, ilyen elven működő űrhajókat is zsákmányoltak és azóta tárgyalásokat folytatnak az idegenekkel, többek között az antigravitációs technológiákról is. Minél mélyrehatóbban vizsgáljuk a Holdat, annál bizarrabb eredményeket kapunk.

Valószínűleg a legijesztőbbek az óramű pontosságú holdrengések voltak. Ráadásul az ingadozások minden esetben ugyanakkorák voltak. Nem létezhetnek olyan természetes körülmények, melyek mindig engedelmeskednek a fraktál eloszlásnak. Mindemellett a kőzetminták tanulmányozása azt mutatja, hogy az égitest 5,3 milliárd éves és nemcsak hogy idősebb mint a 4,6 milliárd éves Föld, de még a naprendszernél is öregebb (és az elméleti szabványok szerint az univerzummal egyidős).

Na és mi a helyzet a Hold felszínével? Számos tévénéző arról számolt be, hogy látta, amint az egyik asztronauta egy üvegpalackot vesz fel és a következő megjegyzést teszi: „Istenem, nem hiszem el, ezt nézzék...”. Aztán a tévéképernyő elsötétedett. Más nézők arra figyeltek fel, hogy az űrhajósok különösen nehezen fúrtak bele a holdtengerek felszínébe és hogy amikor a fúrót egy kicsit kihúzták, fémreszelék vált láthatóvá. Olyan kőzeteket is találtak, melyek bronzot, csillámpalát, titániumot, Uránium-236-ot és Neptunium-237-et tartalmaztak, melyek a természetben azelőtt nem fordultak elő.

A csillagászati irodalom beszámol egy 12 mérföldes hídszerű alakzatról, mely a Crisis tenger felett húzódik, és melyet 1954-ben John O'Neile figyelt meg. Az 1950-es években Morris K. Jessup űrhajós észrevette, hogy UFO bázisok vannak a Holdon (és persze a kormány is rájött). Egyéb különös holdjelenségek: a Dr. Frank Harris által felfedezett 250 mérföld hosszú és 50 mérföld széles fekete test; felhők és villámok; fura mozgó árnyak és tárgyak; több-ezer láb magas toronyszerű képződmények; egy hatalmas vándorkő, nyomokkal (maga mögött), amint egy kráterből a széle felé tart (felfelé); a Luna kráter bizonyos időközönkénti zsugorodása 6 mérföld átmérőről másfél mérföldre; a néhány órán belül feltűnő, majd eltűnő „hegy” effektus a kráterekben; több mint 800 tekintélyes tudósok által végrehajtott megfigyelés pislákoló és villogó fényekről; a NASA holdfelszínről készített fényképei, melyeken számos nagy piramis alakú objektum látható, bejáratnak látszó hasadékkal és masszív tartógerendákkal;

gépezetek és a felszínen hosszában elterülő 1000 kilométernyi fémtömbök (egy masszív, felszín alatt hosszan húzódó „csőhálózat”, illetve egy roppant nagy markolóberendezés). A hivatásos csillagászokat szép lassan elkedvetlenítette ezeknek az átmeneti Holdjelenségeknek a megfigyelése és vizsgálata, így most már mindez csak az amatőröket érdekli. Műholdjaink szerint a Hold száraz, azonban ennek az információnak ellentmond az a tény, hogy a felszínen egy esetben egy vízpára felhő jelent meg és terített be több, mint 100 négyzetmérföldnyi területet.

Azt is jelentették, hogy az ilyen fura felhők egy szemvillanás alatt tűnnek elő. Már említettük, hogy a Hold „rossz” pályán kering méretét tekintve. Túl nagy és túl messzire kering a Földtől. Ráadásul mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk és egy elképesztő véletlen folytán holdfogyatkozásnál pontosan eltakarja a Napkorongot. Tudományos szakértők, beleértve a NASA kutatóit is, úgy hiszik, hogy a Hold üreges − ez az egyetlen lehetséges magyarázat.

Rájöttek arra is, hogy a hangsebesség a mélységgel együtt nő, és 40 mérföldnél már túl gyors a terjedés sebessége a kőállományban. Két szovjet kutató agyszüleménye az „Űrhajó Hold” elmélet, mellyel sokan mások is egyetértenek, a NASA tudósai és az Oxford Egyetem fizikusai is. Ezt a teóriát annyival egészítették ki, hogy úgy irányították a Holdat Föld körüli pályára. Talán megéri említést tenni a manapság felbukkanó „összeesküvés elméletről” is, mely szerint az asztronauták valójában sosem jártak a Holdon.

DVD-k és tévéműsorok foglalkoztak a témával, főleg azokkal a Holdon készült fotókkal kapcsolatban, melyek állítólag hamisak. Valójában tisztán látható a fényképeken, hogy a tárgyak árnyéka nem párhuzamos, mint ahogy azt a napfény előidézné, hanem inkább olyan, mintha egy megvilágított stúdióban álltak volna. További bizonyítékok is léteznek, de talán már tudjuk a korábbiakból, hogy a NASA hajlamos jeleneteket hamisítani − például a „világűr küldetés” kompjának belseje, mely valójában nem az űrben lebegett, hanem egy földi stúdióban állt.
moon2
Egyébként valószínűleg mindkét forgatókönyv helyes: az űrhajósok leszálltak a Holdon és a NASA készített hamis fényképeket. Tehát az űrprogramot azért hagyták volna félbe, mert UFO-kkal találkoztak a Holdon, amit a kormány titkol? Fontos tény, hogyha a publikum szembesülne az idegenek létezésével és érdeklődni kezdene irántuk, akkor az végül ahhoz vezetne, hogy az emberi faj világszerte ráébredne igazi örökségére, bukásunk okaira, történelmünk meghamisítására és ebből végül az irányító mechanizmus elárulása és megsemmisítése következne.
 
  Read 6518 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

2 comments

  • Comment Link UFO-hivő March 18 2011 posted by UFO-hivő

    paranormal.hu

    Jeh ez jó volt.Amúgy a discoveryn megmutatták az igazságot és azért lebegett a zászló mert forgatták hogy a talajba menjen.DE UFOK LÉTEZNEK UFO 4EVER

  • Comment Link jéé March 17 2011 posted by jéé

    lesz mit felolvasnom este a gyerekeknek

Read 15181 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 12140 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11971 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9595 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 9144 times 1
A vulkánok tipusai
A vulkán szó hallatán mindenki előtt egy szép, szabályos kúp alakú hegy jelenik meg. Ez a klasszikus forma azonban csak…