Embereknek segítõ állatok

Rate this item
(0 votes)

Sok ezernyi történet szól olyan kutyákról, amelyek megmentették emberi családjuk tagjait vagy akár teljesen idegeneket is. Egy kóbor kutyának tulajdonítják egy kis híján megfagyott csecsemõ megmentését Romániában. Portugáliában egy ötéves gyermeket tartottak életben a kutyák, amelyek ráfeküdtek egy esõs és szeles éjszakán a hegyekben. Chilében egy tízéves fiú élt egy barlangban kóbor kutyákkal, miután elhagyták a szülei.

Íme néhány bámulatba ejtõ történet a kutyahõsökrõl, akik megmentették ember társukat a súlyos sérüléstõl vagy a haláltól. Egy dermesztõ téli napon a hatvanegy éves Jim Gilchrist kiment két kutyájával Tarával, a rotweilerrel és Tiree-vel, az arany retrieverrel sétálni. Hazafelé úgy döntött, hogy átvág egy befagyott tavon. Váratlanul beszakadt alatta a jég. Kiáltását hallva odarohant Tara, de õ is beleesett a tóba. Miközben a jeges vízben vergõd tek, fölbukkant Tiree. Hangosan nyüszítve lehasalt, és lassan kúszott feléjük. Gilchrist elérte a nyakörvét, így Tara a gazdája hátán nagy nehezen kimászott a vízbõl. Azután õ is a hasára feküdt Tiree mellett, így a másik kezével Gilchrist meg tudta ragadni az õ nyakörvét is. Azután, miközben gazdájuk rajtuk csimpaszkodott, a két kutya, karmaival segítve magát, elkezdett hátrálni, amíg a kilencvenkilós Gilchristet ki nem húzták a jégre. "Kockára tették az életüket, hogy megmentsenek" mondta Gilchrist.

Egy kellemes nyári napon a kétéves Sean Harry, aki nagymamája hátsó udvarában játszott a hikorifák között, hirtelen rémülten sikítozni kezdett. Haven, nagymamája csivavája odarohant, és ráakaszkodott arra az egyméteres vízi mokaszinkígyóra, amely a kisfiú farmernadrágja hátsójáról lógott le. Haven mancsait Sean lábára tette, és addig rázta a kígyót, amíg le nem szed te. Szerencsére az megelégelte a dolgot, és tovasiklott. Sean farmerját lefröcskölte méreggel, de a kisfiú nem szenvedett mérgezést: egy harapás megölte volna õt, akárcsak Havent.
A világ másik felén, Tanzániában egyik barátomat, Dimitri Mantheatist szintén megmentette kutyája egy kígyótól. Akkor történt az eset, amikor bement a garázsba a kocsijáért. Bosszús lett, amikor sziszegõ hangot hallott: azt hitte, defektet kapott a kereke. Amikor lehajolt, hogy megvizsgálja, kutyája, Terry morgott és ráugrott. Arrébb tolta a kutyát, és újra elõre görnyedt, hogy benézzen a kocsi alá. Ezúttal Terry hangosan ugatva majdnem föld öntötte õt. Fölfogva, hogy valami nem stimmel, Dimitri fölegyenesedett, és meggyújtotta az elemlámpáját. Az autó alatt egy hatalmas, halálos mérgû pufogó vipera feküdt összetekeredve.

Norman egy vak, sárga labrador volt. Szeretett a vízparton sétálni ember családjával, rendszerint nem távolodott el tõlük messzire. Egyik nap azonban meghallotta két gyerek sikitását, feléjük szaladt. A tizenöt éves Lizát és tizenkét éves öccsét, Joeyt elragadta a folyó. Joeynak sikerült kikecmeregnie a partra, de nõvére egy helyben kapálózott kézzel-lábbal, és nagy bajban volt. Norman egyenesen beugrott a vízbe, és Lisa után úszott. Amikor elérte õt, a lány belekapaszkodott a farkába, és együtt biztonságba jutottak. Norman fényképe a fõ helyen lóg Lisa hálószobájának falán. A kislány õrangyalaként gondol rá. Csakugyan sok bajból kimentett ember így az éjszaka a hóban elveszett kislány, az elhagyatott helyen elesett és lábát tört ember, a fiatal asszony, akit három ifjú megtámadott egy sötét, kihalt utcában meg van gyõzõdve arról, hogy a megmentésükre a semmibõl fölbukkant kutya az õrangyaluk volt.


Más állatokról is beszámoltak, amelyek embereket mentettek meg. Idõrõl idõre különféle delfinfajok mentenek ki embereket. E mentések gyakran együtt járnak az embert megtámadó cápák elûzésével. A sebesült embereket a vízfelszínen tartják, és finoman a part felé taszigálják õket. Még egy tizenhat hónapos tipegõ kisgyereket gondozó nõstény medvéról is létezik történet: a gyerek a medve barlangjában talált menedéket Irán Loreston tartományában.
Lulu, a csüngõ hasú malac Jo Annel élt együtt az út menti bungalójában. Egyik nap Lulu olyat tett, amit még sosem: áttörte a hátsó udvar kerítését, és megállt az út közepén. egy arra haladó motoros megfigyelte, hogy több autó kikerüli a malacot, õ azonban megállt megnézni, mi a baj. Lulu azonnal fölkelt, és visszaballagott a kerítésen át, majd megállt, és a motorosra nézett. Õ kíváncsiságból követte, és rátalált a földön fekvõ Jo Annre, aki szívinfarktust kapott. Azonnal hívta a mentõket. A macskák is lehetnek hõsök. Bernita a nappaliban olvasott, hathetes babája pedig a szomszéd szobában aludt a kiságyában. Macskájuk, Éjfél, különös módon kezdett viselkedni, újra meg újra fölugrott Bernita ölébe, és bökdöste a lábát. Bernita eltolta, de a macska nem tágított. Azután kiment a szobából. Hirtelen Bernita meghallotta a nyöszörgését és morgását a babafigyelõ készüléken keresztül. Izgatottan szaladt a gyerekszobába, ahol az õrjöngõ macska egy szekrénykén kuporgott segítségért óbégatva és Staceyre bámulva, aki elkékült, és levegõ után kapkodott. Éjfél nélkül Stacey is a bölcsõhalál áldozata lett volna.

Egy másik igaz történet Bajuszról, a kedvencként tartott patkányról szól, aki a konyhában aludt a Smith család kutyájával. Egyik este a házat kezdte elárasztani a füst. A kutya nyugodtan a konyhában maradt, de Bajusz fölmászott a lépcsõn. Mrs. Smith meghallotta, amint lánya ajtaján kaparász és dobol. Azután az õ szobája elõtt kezdett kaparni és visítani. Mivel elege lett a zajból, odament az ajtóhoz, és akkor érezte meg a füstszagot. Gyorsan fölébresztette a férjét és a lányát. Éppen idõben jutottak ki a házból, és értesítették a tûzoltókat. Természetesen magukkal vitték az állataikat is.
Daisy, a fejõstehén szoros kapcsolatban állt tartójával, Donald Mottrammel, és mindig odament gazdája hívására, magával víve a csordát is. Egyik nap a farmert dühödten megtámadta egy újonnan érkezett bika. Mottram a földre került, a bika öklelte és taposta a hátát s a vállát. Súlyos sérüléseitõl elájult. Mire visszanyerte az eszméletét, Daisy, aki nyilván meghallotta kiáltásait, odaérkezett a csorda többi tagjával. Védõgyûrût alkottak körülötte. A felbõszült bika kívül rekedt, és bár többször megpróbált áttörni, a tehenek elûzték. A gyûrût egészen addig fönntartották Mottram körül, amíg haza nem vonszolta magát. Amikor megkérdezték tõle, mit gondol, miért védték meg õt a tehenek, azt felelte: "Tisztes körülmények között tartom az állatokat, és viszonzásul õk is gondoskodtak rólam. Az emberek azt mondják, túlságosan lágyszívû vagyok, de hiszek a mondásban: jótett helyébe jót várj". Fõemlõs rokonainkról is tudjuk, hogy megmentettek emberi életeket. Egy nyolcéves nõstény nyugati síkvidéki gorilla fölkerült az újságok címlapjára, amikor megmentett egy hároméves kisfiút, aki öt és fél métert zuhanva beesett a kifutójába a chicagói Brookfield állatkertben. Binti Jua ami kiswahili nyelven a "Nap Lányát" jelenti megközelítette az eszméletlen gyereket, majd óvatosan megérintette. Azután finoman fölemelte a betonról, és saját kölykével a hátán, az embergyereket az egyik karjára fektetve, odavitte a hálóhelyének ajtajához. Ott leült egészen nyugodtan, amíg meg nem hallotta a gondozót az ajtó másik oldalán. Akkor arrébb ment és hagyta, hogy elvigyék a gyereket (aki hamarosan magához tért). Nem volt szükség a locsolótömlõre, amelyet elõkészítettek, mivel a többi gorillán az izgatottság jelei mutatkoztak. A Jersey Állatkertben a többi gorillát távol tartva egy teljesen kifejlett hím gorilla is megmentett egy gyereket, aki beesett a kifutójába.
Öreg Embert (aki még kölyökkorában kapta ezt a nevet, mivel a depressziós csimpánzkölykök tényleg öregnek néznek ki) úgy kétéves korában küldték hajóval Afrikából Észak-Amerikába, miután letépték haldokló anyja testérõl. Élete következõ tíz évét egy másfélszer másfél méteres ketrecben töltötte, és a rákkutatásban kísérleti állatként használták. Szerencsés volt: nagyjából tizenkét éves korában nyugdíjba küldték egy floridai állatkert vizesárokkal körülvett szigetére. janegoodallHárom nõsténnyel élt együtt, amelyek egyike nemrég szült. Amikor Marc Cusanót alkalmazták a gondozásukra, figyelmeztették, tartsa távol tõlük magát: "Gyûlölik az embereket, és megpróbálnak majd eltenni láb alól".

Ahogy figyelte õket a következõ hetekben, látta, mennyire emberszerû a viselkedésük, hogyan ölelik át egymást örömteli kiáltásokkal, amint közeledik az ennivalójukkal, és mennyire védelmezik Öreg Ember a kisfiát. "Hogyan gondozhatom ezeket a csodálatos élõlényeket anélkül, hogy valamiféle kapcsolatom lenne velük?" - gondolta Marc. Így tehát egyre közelebb és közelebb merészkedett kis csónakjával. Egy nap Öreg Ember elvett egy banánt a kezébó1. Egy nap Marc rámerészkedett a szigetre. Egy nap meg merte vakargatni Öreg Embert és válaszul Öreg Ember is megkurkászta õt. És egy nap játszottak. Néhány héttel késõbb Marc megcsúszott a sáros talajon, és megijesztette a bébit, aki visítani kezdett. Az anya azonnal odarohant, és megharapta Marc nyakát. A másik két nõstény is a segítségére sietett, egyik a lábába, másik a csuklójába harapott. Hirtelen Marc meglátta Öreg Embert, amint feléjük viharzik, szõre fölmeredt a dühtó1, jön megvédeni nagyra becsült kölykét, gondolta Marc. Öreg Ember azonban elhúzta a nõstényeket ember barátjától, és távol tartotta õket, amíg Marc biztonságban a kis csónakjához vonszolta magát.

Számomra ez igazán szimbolikus értékû történet. Öreg Ember olyan csimpánz volt, akit kihasználtak, akivel borzasztó rosszul bántak az emberek, mégis segítséget nyújtott ember barátjának, amikor az nagy bajba került. Fejlettebb agyunkkal, a szenvedés megértésének jobb képességével most már mi is igazán segítõ kezet nyújthatnánk ezeknek az állatoknak, amelyeknek olyan nagy szükségük van ránk, nem igaz?

/Részlet az alábbi könyvbõl/

 

AZ UTOLSÓ PILLANAT 
Megrendeléshez katt a képre

  Könyvajánló

A két világhírû viselkedéskutató, Jane Goodall és Marc Bekoff összeállította azt a tíz parancsolatot, amelyet a bolygó gondnokaiként tiszteletben kell tartanunk. Szenvedélyesen és meggyõzõen érvelnek amellett, hogy ha mûködtetjük e parancsolatokat az életünkben, akkor a Föld és valamennyi lakosa képes lesz harmonikusan együtt élni. Az utolsó pillanat kiterjeszti az állatokkal együtt élõ ember kötelezettségeit - hiszen természetesen mi, emberek is az állatvilág részei vagyunk -, mert arra szólít fel, hogy tiszteljük az élõlények közötti kapcsolatrendszert, amikor az élõlényekkel való törõdést tanuljuk, és becsüljünk meg minden fajt.

Bolti ár: 1990 Ft
Kedvezményes ár: 1891 Ft (internetes kedvezmény 5%)

Read 2906 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 13889 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 11452 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 10878 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9193 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 8183 times 1
Összeomlik a Föld mágneses mezeje
Az elmúlt másfél évszázadban a Föld mágneses mezejének erõssége 10-15 százalékkal csökkent, és a folyamat gyorsul, állítják kutatók. A gyengülés…