Az emberi fejlõdés

Rate this item
(3 votes)
 1. Az Embernek (és az Univerzum minden Lényének) meghatározott fejlődési folyamaton (evolúción) kell keresztül mennie.
 2. Ezt a fejlődési folyamatot (többek közt) az asztrológiai jegyek is jelzik. Az Ember számára 12 fokozatú fejlődés létezik. Ezeket a fokozatokat mindenkinek végig kell járnia, kihagyni, kikerülni nem lehet, kivétel nélkül mindenkinek el kell érnie a tökéletességet.
 3. A tananyagot mindenki saját maga határozza meg, az általa kitűzött célok, előidézett okok, és körülmények formájában. A környezet, (ország, család, életút, a fizikai test, stb.) abszolút tökéletesen biztosítja, hogy kivétel nélkül, (függetlenül bármilyen hitrendszertől) mindenki azokkal a megoldandó feladatokkal kerüljön szembe, melyeket kizárólag neki kell megoldania, illetve átélni.
 4. A fejlődés lényege: különböző képességek megszerzése, az életben elénk került feladatok (problémák) helyes és maradéktalan megoldásához.
 5. Az élete során felmerült problémákat bárki rosszul oldja meg, kikerüli (nem oldja meg), a probléma mindaddig újra előjön, (VIII. Tv.) amíg egyszer sikerül helyes döntést hozni, azaz amíg meg nem szerezzük a megoldáshoz szükséges képességeket. Aki normális hétköznapi életét éli, az ugyanúgy (esetenként gyorsabban) fejlődik, mint aki útkeresés címén össze-vissza csapong, a könnyebb, gyorsabb, látványosabb, út megtalálása reményében.
 6. Az életben megoldott problémákból leszűrt tapasztalatok eredménye (összessége) a bölcsesség.
 7. Mindenki úgy ítéli meg, hogy az a legnehezebb út amit ő követ, mert más problémáit könnyen meg tudja oldani, a sajátját viszont nem.
 8. A tudatos önfejlesztésnek igen sok, (de mindenki számára egyéni) útja van. Ilyen kitaposott utak például a különböző jógi irányzatok, a harcművészetek, a Kereszténység, és más vallási irányzatok, a Rózsakereszt, Antropozófia, Ezotéria, Misztika, Hermetika, Teozófia, Alchimia, a különböző Mágikus irányzatok, stb.
 9. A különböző szellemi utakat összekeverni, vagy ötvözni nem szabad, mert mindegyik összefüggő egészet alkot, filozófiája általában más, elvi alapjai nem helyettesíthetők egymással, így összekeverve nem gyorsító-fejlesztő, hanem romboló, félrevezető hatást eredményeznek. Bármelyik úton is indul el valaki, mindegyik út ugyan oda vezet, nincs jobb, vagy rosszabb út.
 10. Követendő utat mindenkinek saját magának kell kiválasztania, azt, amelyik az adottságainak legjobban megfelel.
 11. Bármelyik úton halad valaki, egy idő után "különleges" képességek birtokába jut, (ezek a fejlődés fokmérői). Az elért képesség (fejlettségi szint) tesz alkalmassá (képessé) további - magasabb szintek elérésére -, ugyan úgy, mint az iskolában.
 12. Az a tudás (képesség), amit valaki megszerzett, akár a mindennapi fizikai életben, akár szellemileg, a későbbiekben saját céljainak és erkölcsi felfogásának megfelelően szabadon használható.
 13. Aki az általa választott úton gyorsan halad, (mert gyorsabban akar megfelelő tudást és képességet szerezni), rájön, hogy mire az áhított képességet megszerezte, már nem kell használnia, mert már nincs rá szüksége. Ez természetes, hiszen a feladat a képesség megszerzése, ha ezt a képességet valaki előre megszerzi, - a problémát, melynek éppen az a feladata, hogy az adott képességet kifejlessze -, már meg is oldotta.
 14. A mágikusnak nevezett képességek minden Teremtő Elme (így minden Ember) született képességei, ugyan úgy, mint például a gyaloglás. Gyalogolni is minden embernek meg kell tanulnia és ezt a képességét is mindenki egyéni céljainak (feladatának) megfelelően alkalmazza. Természetes, hogy aki nem tanul meg lassan járni, nem fog tudni futni sem.
 15. A különböző szellemi irányzatok más és más képesség megszerzését tűzik ki célul, így például egyes jogik az akaratot, mások a bölcsességet, vallások a szeretet és alázatot igyekszenek megvalósítani önmagukban. A Mágikus szellemi irányzat is egy a sok önfejlesztési módszer közül, amely az Univerzum megismerését tűzi ki célul, a test, a lélek és a szellem egyenlő fejlesztésével (iskolázásával), a tudás, a képességek, a tapasztalat és bölcsesség megszerzése illetve kifejlesztése útján.
 16. Ezért a Mágia, mint az Univerzum megismerésének tudománya, Szent Tudomány. Természetes, hogy ugyan ezek a képességek és ismeretek más szellemi irányzat útján is megszerezhetők.
 17. Történelmi tény, hogy az így megszerzett képességeket nem mindenki használta csak az Univerzum megismerésére.
 18. Földi értelemben csak az minősül tudománynak, ami le van írva, ha valaki megismétli, ugyan arra a következtetésre és eredményre jut. A különböző szellemi fejlődéssel elért ismeretekre ez ugyan úgy érvényes, nagyrészt le is írhatók, de megismételni csak az tudja, aki a meghatározott képességek birtokában van, azaz nem bárki által megismételhetők, ezért általában más eredményt is adnak, így földi értelemben ezek az ismeretek nem minősülnek "tudomány"-nak.
 19. Bármelyik választott úton is halad valaki, az eredményes fejlődéshez rendelkeznie kell bizonyos képességekkel. Ilyen alapvető képességek:
  • kifogástalan egészség,
  • szilárd akarat,
  • megingathatatlan hit,
  • bizonyos értelmi képességek,
  • bátorság, elszántság,
  • önfegyelem, kitartás. 
 20. Ha ezek bármelyike hiányzik, ki kell fejleszteni. Ezek az alapvető tulajdonságok az eredményes mindennapi élethez - bármelyik szakterület eredményes gyakorlásához - is szükségesek, ezért mindenkinek érdemes figyelmet fordítani rá.
 21. Bárhol is él valaki, bármilyen szellemi irányzatot is követ, mindenhol külön meghatározott előírásokat és szabályokat kell betartania (például egy ország jogszabályai, családi hagyományok, vallási parancsolatok stb.). Ugyanúgy minden intenzív szellemi fejlődési irányzat saját szabályokat ír elő, melyeket minden követőjének célszerű kételkedés nélkül betartani.
 22. Az ismeretek megszerzésének alapvető módszere a tanulás. Született képességeinek megfelelően mindenkinek meg kell tanulni használni testét, az érzelmeit és értelmét. Ezeket az alapvető ismereteket a családban és az iskolában lehet elsajátítani, a kor által ismert tudományos eredményekkel együtt.
 23. A tanultakat el kell hinni, mert az ismeretek nagy részét egy Ember még élete végéig sem lesz képes saját tapasztalatok útján bizonyítani, vagy megismételni. (Ezért minden tudás alapja a hit). Tudást mindenki annyit szerezhet amennyit képes és akar. Ismereteket szerezni lehet megfigyeléssel, olvasással, kísérletezéssel, megfigyeléssel, rendszerezéssel, gyakorlással stb., lehet közösségben és lehet egyénileg is.
 24. "Magasabb rendű" tudás megszerzéséhez az említett módszerek kívül más módszerek is ismertek:
  inspiráció (sugallat, ihlet), föld elem tulajdonság (+),
  · koncentráció (összpontosítás), tűz elem tulajdonság (r),
  · intuíció (ösztönös felismerés), víz elem tulajdonság (s) ,
  · meditáció (befogadás) levegő elem tulajdonság (=),
  · kontempláció (személődés ), Mező tulajdonság (�), 
  melyek mindenki számára elsajátítható ismeretszerzési módszerek, csak meg kell tanulni használni. A szükséges gyakorlati ismeretek a megfelelő könyvekben megtalálhatók.
 25. Vannak olyan módszerek, melyeket csak alaposabb képzés és gyakorlás után lehet ismeretszerzésre használni, ilyenek:
  · asztrális és mentális vándorlás (belső testek kiléptetésével más világok meglátogatása),
  · evokáció (különböző lények megidézése, a Földön nem ismert tudás megszerzésére),
  · "Akasha Krónika" olvasása (tudat áthelyezése a múlt, jelen, és jövő ismereteinek megszerzésére). Az így szerzett ismereteket óvatosan kell kezelni, mert téren és időn kívüliek, helyes időbe illesztésük nagyon nehéz, ezért gyakran tévedéseknek tűnhetnek. A módszerek akárki által elsajátíthatók, az egyes szellemi irányzatok pontos útmutatást és gyakorlatokat tartalmaznak, melyeket követve a megszerzett képességek birtokában tovább lehet fejlődni. A megszerzett tudás birtokában mindenki olyan irányban halad tovább, specializálódik, amelyik egyéni érdeklődésének, ambícióinak leginkább megfelel (nincs semmilyen "Isteni" korlátozás).
 26. A tudás kötelességekkel is jár, nem csak magunkat kell vele fejleszteni, hanem kérésre (aki ezt igényli) tovább is kell adni az arra méltóaknak, segítéség nyújtásra, mások útjának egyengetésére is kell használni (lásd VIII. Tv). Ha bele gondolunk, ez is természetes, (hiszen minden felnőtt, szülő ezt teszi saját gyermekeivel), e nélkül az emberi faj nem maradhatna fenn, és az Emberi fejlődés megszűnne.
 27. Az összes említett módszer, az ezek által megszerezhető ismeret ősidőktől az Emberiség birtokában volt, ezeket alkalmazták is, sőt olyan szintre fejlesztették, hogy képesek voltak elpusztítani vele saját civilizációjukat is... 


 /forrás: http://torvenyek.extra.hu//

Read 6319 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

2 comments

 • Comment Link közöd March 01 2011 posted by közöd

  [b]hát halljátok szerintem senkinek sincs kedve elolvasni ezt kicsit lekéne rövidíteni! :-)[/b]

 • Comment Link Senki September 09 2010 posted by Senki

  Jó hosszu :-| :sad:

Read 15075 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 12092 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11914 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9565 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 8959 times 1
A vulkánok tipusai
A vulkán szó hallatán mindenki előtt egy szép, szabályos kúp alakú hegy jelenik meg. Ez a klasszikus forma azonban csak…