Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

A továbbiakban az emberiségfejlődés olyan régi időszakába nyúlunk vissza, amikor a Föld lakossága még egynemű volt. Aztán elmondjuk, hogyan jelent meg a két nem. Bármennyire különbözött is a jelenlegitől az ember alakja azokban a régi időkben, amelyeket az Akasha Krónika előző kivonataiban leírtunk, ha még messzebbre visszamegyünk az emberiség történetében, még sokkal eltérőbb állapotokat talá­lunk. Mert a férfi és női formák is csak az idők folyamán jöt­tek létre egy régebbi alapformából, amelyben az ember sem férfi, sem nő, hanem egyszerre mind a kettő volt. Aki fogal­mat akar alkotni ezekről az ősrégi időkről, annak persze teljes mértékben félre kell tennie a szokásos képzeteket, amelyeket a maga körül látottakból meríthet. Azok az idők, amelyekbe most visszapillantunk, valamivel annak a kornak a közepe előtt voltak, amit az előző fejezetek­ben lemúriai kornak neveztünk. Az emberi test akkor még lágy, képlékeny anyagból állt, csakúgy, mint a Föld egyéb kéződményei. Későbbi szilárd állapotához viszonyítva a Föld még bugyborékoló, folyékonyabb állapotban volt. Ezekben az időkben, amikor az emberi lélek az anyagban megtestesült, ezt az anyagot sokkal nagyobb mértékben magához tudta igazíta­ni, mint később. Hogy a lélek ma férfi vagy női testet ölt ma­gára, az annak a következménye, hogy a külső földi természet fejlődése valamelyiket rákényszeríti. Amíg az…

Read 15379 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 10082 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8817 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8489 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7873 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7292 times 0
Megcsalás
Read 6601 times 0
Krisztus Lucifer és Ahriman között
„Egy napon, ha majd az az épület, amit a szellemi tudományoknak szántunk, elkészül, annak egy kiemelt helyén egy szobor fog…
Read 6468 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ