Sorsról, karmáról - Shift

Sorsról, karmáról - Shift

A numerológia a számokban rejlő üzenetek értelmezésével foglalkozik, s mint ilyen eredendően idő- és és térfüggetlen. Minden jelenség, minden esemény, minden világ, minden információ a számok különleges és összetett megnyilvánulásaként fogható fel, azaz semmi sem lehetséges a számoktól mentesen. A numerológiát ebből adódóan nem korlátozhatja önmagára semmilyen megnyilvánulás, így egyebek között az anyagi világ bizonyos, folyamatosan változóként megélt illúziója sem. Alapvetően ezért nem foglalkozik a numerológia sem planétákkal, sem pedig időminőséggel. Valamely esemény bekövetkezésének/születésének dátuma a numerológia számára nem időpontot, hanem a dátum által megnyilvánult számok együttesét és az abban foglalt – közvetlenül és közvetetten kódolt – üzenetek forrását jelenti.  Ha két ember egy napon születik akkor a numerológiai elemzés alapjául szolgáló kiinduló számtáblájuk teljesen azonos. (Bizonyos értelemben hasonló módon, mint ahogyan az asztrológia esetében a radix, amely azonos az egy időben egy városban születettek esetében. Sanghajban például percenként átlagosan 30 ember születik azonos radixszal.) A számtábla azonban nem kőbe vésett, a benne lévő számok bizonyos törvényszerűségek szerint átalakulhatnak, számok keletkezhetnek, illetve enyészhetnek el. Mindebből, valamint sok egyéb sajátosságból következik, hogy a születési dátummal kapott, és a numerológia által értelmezhető információ nem determinál, hanem lehetőségek széles palettáját jeleníti meg. Nagyon egyszerű hasonlattal szemléltetve, olyan ez, mint amikor a születésünkkel bizonyos építőelemeket hoznánk magunkkal, melyekből különböző építményeket…

Page 1 of 10
Read 14858 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 9861 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8378 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8268 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7588 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7078 times 0
Megcsalás
Read 6378 times 0
Krisztus Lucifer és Ahriman között
„Egy napon, ha majd az az épület, amit a szellemi tudományoknak szántunk, elkészül, annak egy kiemelt helyén egy szobor fog…
Read 6244 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ