Print this page

Mit jelent a közös gyermek?

Rate this item
(0 votes)

A gyermek leszületése elõtt szülõket választ, miközben a földi események úgy alakulnak, hogy az anya és az apa egymással kapcsolatba kerülhessen. Az események ilyen alakulása egy házasság vagy egy egyébként is fennálló párkapcsolat esetében nem igazán érhetõ tetten, ám ha azokat az eseteket vizsgáljuk, amikor egy rövid ismeretségbõl, akár egy úgymond meggondolatlan kalandból származik a gyermek, már sokkal inkább. A gyermek fogantatása pillanatától kezdve a karmikus fogaskerekek már összekapcsolódnak, mintegy próbálgatják a hármas kapcsolatot. A gyermek világra jöttét követõen mindkét szülõvel megszakíthatatlan karmikus kötelék köti össze, melynek "felszámolásárára" a földön semmilyen lehetõség nincs. Ezt a viszonyt szemlélteti a #78-as hozzászólásom harmadik ábrája. Miután a gyermeken keresztül az anya és apa szintén ilyen, megbonthatatlan láncba kerül, a közös gyermek mindenekelõtt azt jelenti, hogy az adott nõ és az adott férfi karmikus kapcsolata egész életükben megbonthatatlanná válik, tehát feladatuk van egymással egészen halálukig. Ha bármelyikük meghal, az életben maradottaknak ugyanúgy megmarad minden ezzel kapcsolatos karmikus viszonya, tehát igazából ez a kötelék csak akkor bomlik fel, amikor mindhárman befejezték földi pályafutásukat. Ha ebben nem sikerült rendezni közös ügyeiket, akkor minden bizonnyal egy következõ életükben, egy más szereposztásban újra kapcsolatba kerülnek majd egymással.
A közös gyermek tehát azt jelenti, hogy egy ilyen kapcsolatot teljesen lezárni, elfelejteni az életben nem lehet. Az, hogy valaki (az egyik szülõ) egyoldalúan kilép egy ilyen kapcsolatból, miközben a másik féllel szembenállás, ítélet, hibáztatás, neheztelés stb. marad, a karmikus kötelék feszítését idézi elõ. Ezt a feszítést a gyermek - akarva, akaratlanul is - kénytelen közvetíteni, ami különösen kicsi korban (a nemi értettség elõtt) jelent igen komoly problémákat. Ha az ilyen gyermeknek hirtelen magas láza lesz, vagy az egyik betegségbõl a másikba esik akkor az mind-mind pontosan errõl szól. Egyrészt energetikailag benne csapódik le ez a feszültség, másrészt ezzel mintegy áldozatot vállalva mûködik közre abban, hogy a két szülõt egymással fizikai közelségbe hozza. Amikor a közös gyermek komolyabban megbetegszik, akkor igazából elkerülhetetlen ugyanis az, hogy a két szülõ ne legyen jelen egyidejûleg sohasem. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetõ jel arra, hogy rendezni kell a kapcsolatukban feszültséget generáló ügyeket. Késõbb, amikor a közös gyermek már felnõtt, vagy akár már neki is vannak gyermekei, ez a közvetítõ szerep némileg módosul, de meg sohasem szûnik. A szülõ és gyermek közötti kapcsolat folyamatos feladatokat ró mindkettejükre, a közös gyermek pedig mindhármójukra. Amennyiben a két szülõnek sikerül minden komolyabb kapcsolati problémát rendeznie, úgy ezen karmikus kötelék feszítettsége egyre alább esik, így a gyermeknek ilyen irányú terhelése nem lesz.
A sorsát ki-ki maga alakítja, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy karmáink nem függetlenek, hanem bonyolult kapcsolatokban állnak a szüleinkkel, a gyermekünkkel, a gyermekünk másik szüléjével, a testvéreinkkel, a testvéreink másik szüléjével, a rokonainkkal, környezetünkben élõkkel stb.

Read 3521 times Last modified on July 29 2014