Karmikus funkció zavar

Rate this item
(1 Vote)
Az elmúlt idõszakban sok szó esett a nõi és férfi szerepekrõl, gyermek-szülõ kapcsolatról és karmikus funkciókról is. Az emberek legfõbb sorsproblémái gyakorlatilag mindig a karmikus funkciók zavaraihoz vezethetõk vissza. Errõl akkor beszélhetünk, ha a földi testbe költözött lélek viselkedése nem felel meg a karmikus vállalásának. A problémák, amelyek ilyenkor jelentkeznek, pontosan arról szólnak, hogy segítsenek az embernek (a léleknek) ezen karmikus funkciózavar feloldásában. Minél kevésbé veszi az ember ezeket a jelzéseket, annál nagyobb mértéket öltenek a sorsproblémák. Mielõtt leszületik egy lélek - egyebek mellett - két nagyon fontos döntést hoz: 1. Milyen nemû testbe költözzön (férfi legyen vagy nõ). 2. Kik legyenek a szülei. Az elsõ döntéssel a lélek karmikus fõfunkciót választ: férfiúit vagy nõit. Ez a választás születésétõl kezdve egészen haláláig kíséri, menetközben ezen változtatni nem lehet. Ki milyen nemûnek született le, olyan karmikus fõfunkciót kell ellátnia. Ez nem igazságtalanság, nem egyenlõtlenség, ez a lélek szabad választási jogának érvényesülése. Az ember szabad akarata ezzel büntetlenül nem helyezkedhet szembe. Nem lehet a nõ férfi és a férfi sem lehet nõ, és ebbe minden beletartozik. Természetesen számtalan eset van, amikor nehéz nõként élnie egy nõnek, és ugyanígy egy férfi sem mindig tud férfi módjára viselkedni. Valamilyen mértékû "áthallás" még nem okoz gondot, a problémák ott kezdõdnek, amikor jelentõs szerepmódosulás áll be, azaz például egy nõ elkezd férfi módjára gondolkodni, cselekedni élni. Egy ideig még élvezi is, hiszen a kezdeti sikerélmények mindenképpen erõsítik ezen világfelfogásában. Rájön arra, hogy nõként is képes olyan dolgokra, amiket a férfiak tesznek általában, sõt bizonyos területeken még nagyobb eredményeket is produkálhat, mintegy lepipálva a férfiakat. Öntudatos, magabiztos lesz. Életével igyekszik bizonyítani, hogy nõk semmivel sem kevesebbek a férfiaknál. Érvel, bizonyít, cáfol. Korlátoz. Mindig igaza van. Önmegvalósít - ezt állítja, miközben karmikusan önpuszít. Magára vette a férfi karmikus fõfunkciót, a szellemiséget, miközben elpusztította a nõit, a vágyat. Egy férfi attól férfi, hogy szellemisége van, egy nõ attól nõ, hogy vágyai vannak. Egy férfi attól férfi, hogy dönt, hogy választ és hogy korlátoz. Egy nõ attól nõ, hogy el- és befogad és hogy tudomásul vesz. A férfi a kard, a nõ a kardhüvely. A kettõre együtt van szükség, és a kardnak éppúgy szüksége van a hüvelyre, mint a hüvelynek a kardra. A hüvely védi a kard legfontosabb részét, a pengéjét. A hüvelyben tárolt kard sokkal hosszabb ideig õrzi meg élét (férfiasságát), mint a hüvely nélküli, ami akkor is kicsorbulhat, ha nem is használják. A hüvelynek nem sok értelme van, ha nincs kard, amit védene. A kardnak mindenképpen találnia kell egy hozzáillõ hüvelyt. A hüvely vágyik arra, hogy válassza õt egy kard, és nem õ választja a kardot. Az a hüvely, aki idõközben már elkezdett "önállósodni", kezdi felvenni magára a kard tulajdonságait. Kezdi magát pengévé alakítani, tehát a tok laposodik, élesedik. Vajon csoda-e, hogy egy ilyen lapos hüvelybe nem lesz kard, amelyik bekívánkozik? Bele se fér, ha mégis, akkor ahelyett hogy védené, belülrõl esetleg még csorbítja is. Nos ekkor kezd el a hüvely kard után nézni. Keresgeti azt a kardot, amelyiket magába fogadhat. Õ akar választani. És ez a funkciózavarok leggyakrabbika. Testi megnyilvánulása tipikusan a szexfüggõség, ugyanis ez az egyetlen olyan eszköz, amivel a férfit megához láncolhatja vagy a saját nõiességét önmagának valahogy bizonygathatja az ilyen nõ. Ez a nõ valójában azonban megszûnik nõ lenni, és a magához édesgetett férfi egy idõ után végképp elveszíti a férfiúi szellemiségét, mintegy nõvé válik. Ön- és egymás pusztítása folyik ahelyett, hogy egymás erõsítése és építése zajlana. A kard önvédelembõl szabadulni akar, csak nem mindig tud. Akkor jönnek a betegségek.
A "hüvelyellaposodás" jelenségének vizsgálatánál többnyire két fõ esetet különböztetünk meg. Az elsõ esetben az ilyen lapos, férfias kardhüvelyekbe semmilyen rafinériával nem sikerül kardot szerezni. A kard magától nem vágyik ilyenbe, és a hüvely se tud becserkészni egy neki megfelelõ kardot. A hüvely lapos, nincs benne kard, éz ezzel párhuzamosan a kardok egy része törvényszerûen hüvely nélkül marad. Ezek a kardok önmagukban is kopnak, tompulnak, lassan kardként már használni sem lehet õket. Hüvelyszerûen élnek, de valójában mégse, hiszen nincs igazi befogadóképességük. Amilyen mértékben elférfiasodnak a nõk, gyakorlatilag olyan mértékben nõ a férfiak elnõiesedése, olyan mértékben megemelkedik a férfiak egy részének nemi szereptévesztése. Ezek utóbbi férfiak érzékennyé válnak, életükben a vágyak veszik át a fõszerepet és ebbõl adódóan iszonyú mértékben megnõ bennük a rejtett féltékenység. Egyszerûbb esetben cukorbeteggé válnak. A második esetben a hüvelybe akadt egy kard, ám menet közben a hüvely a már fentebb megismert útra lép, elkezd keskenyedni, kardossá változtatván önmagát. A kard - kötelességtudatból - egy ideig még elfoglalja ezt az egyre laposabbá, kényelmesnek már egyáltalán nem nevezhetõ hüvelyt, de a hüvely ettõl többre már nem lesz képes. A nõ, akinek ugyan van férje, de dominánsan, férfiúi módon viselkedik (hangoztatja önállóságát, másokat irányít, folyton képezi önmagát, stb. stb. tehát úgymond önmegvalósít) az ugyanúgy képetelen ellátni karmikus fõfunkcióját, mint akinek még férj sem jutott. Megszûnik a vágy, amire eredendõen van szüksége egy nõnek. És ez miben nyilvánul meg. Egyszerûen: nem születik gyermeke. Ez a nõ nem vágyik a gyermekre, hanem gyermeket akar. És ez óriási különbség! A férfinak pedig, ha képes ezt az állapotot sokáig tûrni, elõbb utóbb komoly prosztataproblémákkal kell szembenéznie.
Read 3334 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 15494 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 10123 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8908 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8533 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7955 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7331 times 0
Megcsalás
Read 6666 times 0
Krisztus Lucifer és Ahriman között
„Egy napon, ha majd az az épület, amit a szellemi tudományoknak szántunk, elkészül, annak egy kiemelt helyén egy szobor fog…
Read 6517 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ