Fiatalkori erőszak

Rate this item
(1 Vote)
agresszioMostanában mintha megszaporodtak volna a fiatalok körében tapasztalható erőszakos cselekedetek, megnyilvánulások. A médiumok, mint egyre inkább aggasztó jelenséget mutatják be ezeket az eseményeket, lásd például az Erőszaki a suliban című írást. Vajon miért történik mindez, mi lehet e jelenség hátterében, hogyan értelmezhetjük mindezt egy nagyobb összefüggési rendszerben? – vetődhetnek fel ezek a kérdések.
Kezdjük egészen távolról: a Mindenség harmóniája örök és megbonthatatlan, legyen annak bármilyen megnyilvánulásáról is szó. Minden megnyilvánulás arányban áll a megnyilvánuláson túli ellensúlyával, ha úgy tetszik éppen a megbonthatatlan harmónia fenntartása érdekében. Ha tehát olyan jelenséggel találkozunk, amelyet emberi felfogással negatívan ítélünk meg, annak hátterében – a Mindenség magasabb szintjeiről közelítve – olyan összefüggést kell keresnünk, amelynek értelmében ezen negatív dologgal szemben valami pozitív áll. De önmagában a negatívés pozitív minősítés is „emberi” találmány, az emberi ítélkezésből fakad. A lélek ugyanis – a teremtői bölcsesség utáni leküzdhetetlen vágyából fakadóan – emberi testbe kényszerülvén szinte egyfolytában bíráló istenként viselkedik, ezért képtelen az ember teljes mértékben megszabadulni az ítélkezéstől.
Az ítélkezés a Mindenség korlátozott ismeretéből fakad, és ily módon nemcsak az emberi gyarlóság, hanem az emberi korlátozottság és tudatlanság legszemléletesebb megnyilvánulása. Az ítélkezés tulajdonsága velünk születik (lásd eredendő bűn), bár kezdetben, egy csecsemőnél, az ítélkezés és az elfogadás egyensúlyban áll egymással. Felnőtt életünk kezdeti szakaszában, a földi világ megismerése folyamán az ítélkezés egyre nagyobb hangsúlyt kap, s csak a megfelelő élettapasztalatok után kap fokozatosan újra teret az elfogadás. A földi élete során magasabb síkra jutó (megvilágosodó) lélek arról ismerhető fel, hogy benne csaknem teljesen megszűnik az ítélkezés, a külvilághoz való viszonyulására ekkorra gyakorlatilag a feltétel nélküli elfogadás lesz jellemző. Korábban szó volt arról, hogy karmikus megközelítésből szinte minden fordítva értelmezendő. Ennek megfelelően a gyermek karmikus feladata a szülők nevelése, tehát nem fordítva. A nevelés a fejlődés érdekében történik, megpróbáltatások útján. Minél nagyobb nagyobb az elfogadás hiánya, azaz az ítélkezés a felnőttekben, annál nagyobb mértékben van szükségük karmikus nevelésre.
A gyermeki engedetlenség, a fiatalkori erőszak, agresszió csupán tükörjelensége az ennek megfelelő felnőttkori állapotoknak, amely egyébként kiváltója e jelenségnek. Arról szól mindez, hogy az ebben érintett felnőttek addigi élettapasztalatai nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy az elfogadás egyre inkább teret kapjon a külvilághoz való viszonyulásukban, ily módon abban az ítélkezés még mindig nagyon hangsúlyos. A fiatalkori erőszak elszaporodása azt jelzi, hogy az adott emberi közösségben kezd aránytalan túlsúlyba kerülni az ítélkezés, a szembenállás, az intolerancia. A harmónia fenntartása érdekében ezek az agresszív fiatalok lényegében áldozati funkciót felvállalván cselekszik azt, amit cselekedniük kell, ezzel érvén el azt, hogy mindazok akik ebben igazán érintettek mielőbb cselekedjenek maguk is... Tudjuk jól, hogy agresszió agressziót szül, agresszióval szemben tehát csakis egyetlen út mutatkozik: a békés elfogadás. És ez nem kis karmikus feladat, ráadásul ilyenkor a lemaradást is be kell hozni. Minél durvábbak ezek az erőszakos fiatalkori megnyilvánulások, annál több a karmikus tennivaló az elfogadás terén...
/Shift/
Read 3167 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 15388 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 10083 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8823 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8492 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7876 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7292 times 0
Megcsalás
Read 6603 times 0
Krisztus Lucifer és Ahriman között
„Egy napon, ha majd az az épület, amit a szellemi tudományoknak szántunk, elkészül, annak egy kiemelt helyén egy szobor fog…
Read 6469 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ