Fiatalkori erőszak

Monday, 26 October 2009 07:42
agresszioMostanában mintha megszaporodtak volna a fiatalok körében tapasztalható erőszakos cselekedetek, megnyilvánulások. A médiumok, mint egyre inkább aggasztó jelenséget mutatják be ezeket az eseményeket, lásd például az Erőszaki a suliban című írást. Vajon miért történik mindez, mi lehet e jelenség hátterében, hogyan értelmezhetjük mindezt egy nagyobb összefüggési rendszerben? – vetődhetnek fel ezek a kérdések.
Kezdjük egészen távolról: a Mindenség harmóniája örök és megbonthatatlan, legyen annak bármilyen megnyilvánulásáról is szó. Minden megnyilvánulás arányban áll a megnyilvánuláson túli ellensúlyával, ha úgy tetszik éppen a megbonthatatlan harmónia fenntartása érdekében. Ha tehát olyan jelenséggel találkozunk, amelyet emberi felfogással negatívan ítélünk meg, annak hátterében – a Mindenség magasabb szintjeiről közelítve – olyan összefüggést kell keresnünk, amelynek értelmében ezen negatív dologgal szemben valami pozitív áll. De önmagában a negatívés pozitív minősítés is „emberi” találmány, az emberi ítélkezésből fakad. A lélek ugyanis – a teremtői bölcsesség utáni leküzdhetetlen vágyából fakadóan – emberi testbe kényszerülvén szinte egyfolytában bíráló istenként viselkedik, ezért képtelen az ember teljes mértékben megszabadulni az ítélkezéstől.
Az ítélkezés a Mindenség korlátozott ismeretéből fakad, és ily módon nemcsak az emberi gyarlóság, hanem az emberi korlátozottság és tudatlanság legszemléletesebb megnyilvánulása. Az ítélkezés tulajdonsága velünk születik (lásd eredendő bűn), bár kezdetben, egy csecsemőnél, az ítélkezés és az elfogadás egyensúlyban áll egymással. Felnőtt életünk kezdeti szakaszában, a földi világ megismerése folyamán az ítélkezés egyre nagyobb hangsúlyt kap, s csak a megfelelő élettapasztalatok után kap fokozatosan újra teret az elfogadás. A földi élete során magasabb síkra jutó (megvilágosodó) lélek arról ismerhető fel, hogy benne csaknem teljesen megszűnik az ítélkezés, a külvilághoz való viszonyulására ekkorra gyakorlatilag a feltétel nélküli elfogadás lesz jellemző. Korábban szó volt arról, hogy karmikus megközelítésből szinte minden fordítva értelmezendő. Ennek megfelelően a gyermek karmikus feladata a szülők nevelése, tehát nem fordítva. A nevelés a fejlődés érdekében történik, megpróbáltatások útján. Minél nagyobb nagyobb az elfogadás hiánya, azaz az ítélkezés a felnőttekben, annál nagyobb mértékben van szükségük karmikus nevelésre.
A gyermeki engedetlenség, a fiatalkori erőszak, agresszió csupán tükörjelensége az ennek megfelelő felnőttkori állapotoknak, amely egyébként kiváltója e jelenségnek. Arról szól mindez, hogy az ebben érintett felnőttek addigi élettapasztalatai nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy az elfogadás egyre inkább teret kapjon a külvilághoz való viszonyulásukban, ily módon abban az ítélkezés még mindig nagyon hangsúlyos. A fiatalkori erőszak elszaporodása azt jelzi, hogy az adott emberi közösségben kezd aránytalan túlsúlyba kerülni az ítélkezés, a szembenállás, az intolerancia. A harmónia fenntartása érdekében ezek az agresszív fiatalok lényegében áldozati funkciót felvállalván cselekszik azt, amit cselekedniük kell, ezzel érvén el azt, hogy mindazok akik ebben igazán érintettek mielőbb cselekedjenek maguk is... Tudjuk jól, hogy agresszió agressziót szül, agresszióval szemben tehát csakis egyetlen út mutatkozik: a békés elfogadás. És ez nem kis karmikus feladat, ráadásul ilyenkor a lemaradást is be kell hozni. Minél durvábbak ezek az erőszakos fiatalkori megnyilvánulások, annál több a karmikus tennivaló az elfogadás terén...
/Shift/

Szerelmi mágia

Monday, 30 July 2007 09:54
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják őket személyes vonásokkal, majd vörös fonállal egymáshoz kötik őket. A fonalon csomókkal nyomatékosítják a mágikus szándékot. Az ilyen megkötés azonban ugyanúgy lezárja a másik auraterét, korlátozza mentális szabadságát, és befolyásolja a csakrák működését, mint a klasszikus rontás. A botcsinálta boszorkányt kínos meglepetés érheti, amikor rájön, hogy nemcsak a másik szerelmét csikarta ki, de maga sem tud szabadulni, mivel a megkötés rá is éppúgy vonatkozik, mint erőszakosan megszerzett párjára.

Érdekességként megemlítendő, hogy a megkötés rituáléját ugyan szent céllal de az egyházi esküvők szertartásain is alkalmazzák. A keresztény liturgia sok, kifejezetten a gyakorlati mágia területéről való eszközzel él és élt, ilyen az esküvői szertartás maga, amely szinte pontos leképezése a régi szerelmi mágia rítusainak, különösen, ha a megkötés elemre gondolunk. Ezt az elemet például a katolikus szokásrend a lényegét tekintve változatlan formában őrizte meg, amikor is a házasulandók kezén a pap átköti a stólát. Amikor a szerelmes két kis szőrből, kócból, hajból vagy viaszból készült babácskát madzagokkal összekötöz, vagy amikor egyszerűen csak a hajszálára csomót köt, ugyanazt a célt kívánja elérni, amit a pap: széttéphetetlenné szeretné tenni a köteléket a szerelmesek között.

 

 
Míg a szentségek erejével megkötött házasság tiszta energiákat ébreszt a szerelmesek között, az érzelmek befolyásolása még a kis mágikus trükkökkel is veszélyes. Senki ne áltassa magát azzal, hogy az ilyesfajta praktikákra van mentő körülmény. Amíg ugyanis az egymás iránti mély érzések láthatatlan szálai tiszta, őszinte és szeretettel átitatott szerelmi vonzóerőt képesek létrehozni, a megkötéssel erőszakolt kapcsolat súlyosan rongálhatja az aurát, manipulálhatja működését, és megengedhetetlen beavatkozást jelent a karmikus kötelékbe. Az ilyesfajta kötések azért silányak és szánalmasak, mert az emberek közötti szeretetkapcsolatok végső célja az univerzum végtelen tudásával való egyesülés, ami pedig csak nyitott, tiszta, szabad lélekkel történhet. Minden hatás, amely megzavarja a humán auratereket, és manipulatív emberi célokat helyez az isteniek helyébe, elzárja vagy korlátozza a lelket, és megakadályozza, hogy a szeretet (mint tényleges energia) révén forrásával egyesüljön. Ez pedig több mint hiba ez bűn.
 
A szerelmi rontások többsége az egész erőtérre hat, általános a fáradtságérzet, az energiavesztés. Amikor a köldökcsakra környékén is működik, az áldozat életerejét nyeli el. A tünetek: forgó, émelygő gyomor, hányinger, telítettségérzet vagy éppen ellenkezőleg, üresség, bizonytalan, szexualitással kapcsolatos gondolatok, női bajok, elvetélés-érzet, férfiaknál potenciaproblémák. A szívcsakrába való ártalmas beavatkozás eredménye a "sajgó" szív, a gyenge szívműködés, légszomj, nyomó érzés a mellkason. A hivatásos "szerelmi kötők" a célpont külsőségeivel felruházott viaszbabán a köldök és a szívcsakra mellett rendszerint tűt szúrnak a homlokcsakrába is, ennek eredménye a fejfájás vagy a ködös, kissé zavart tudatállapot, egyfajta kábaság, s a nem kívánt, rögeszmeszerű gondolatok egy másik személyről vagy helyzetről.

Ha a célpont valamiért gyengébb az átlagnál, vagy a varázslatot előállító személy hatóereje összpontosította bb a szokásosnál (esetleg többekkel együtt dolgozik), az áldozat ténylegesen, fizikai értelemben is tönkremehet. A legdurvább ilyen varázslatokat amokumbo, akondomblé, a szonterio, illetve a vudu szertartásaihoz kötik.

Nem lehet elégszer nyomatékosítani: az a "mester", aki a fekete mágia eszközeivel dolgozik a szerelmi varázslat alkalmával, ártalmas és veszélyes, hiszen minden sötét praktika támadás a csakrák ellen! Koncentrálóképességétől függően a mágus végzetesen beleavatkozhat mások energia-háztartásába, lelki-szellemi-érzelmi működésébe, és romlásba döntheti a mágia célpontját éppúgy, mint a megrendelőt. Megbocsáthatatlan játszmákba kezd a lelkek karmikus feladataival, és eltérítheti őket valódi életfeladatuktól. Minden önelégült büszkesége ellenére azonban ő is bajt hozhat önmagára, bár a legtöbb mágus úgy képzeli, van olyan hatalmas, hogy elháríthatja az igazságtevő sors csapásait. Ám a világfolyamatok negatív céllal való manipulálása negatív erőket gerjeszt, amelyek előbb vagy utóbb de mindenféleképpen visszatalálnak hozzá, tönkretéve egészségét, egzisztenciáját, "eredményeit", hírnevét vagy elméjének épségét, sőt nem ritkán a körülötte élőket is.

Vannak ezoterikus vagy egyéb szellemi iskolák, amelyek azt tanítják, hogy az ember képtelen a világegészt negatív kívánságaival befolyásolni, mivel ha ártó céllal fog spirituális műveletekbe, automatikusan kiesik abból a hatékony tudatállapotból, amelyben képes a kvantumvákuum módosítására. Minden eddigi tapasztalatom és ismeretem szerint ez nem igaz. Az viszont valóban törvényszerű, hogy minden rossz szándékú cselekmény meghozza a büntetését egyébként nem a magasrendű igazságszolgáltatás, hanem a "hasonló hasonlót vonz" és a "hatás-ellenhatás" energetikai törvényei alapján.
/Forrás: Hodnik Ilidkó: A lélek teste könyvéből/
Published in Misztikus történetek

Read 54175 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19580 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 19534 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 15781 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13287 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11335 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 9002 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8708 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8495 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8378 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ