Az emberi öngyulladásról

Rate this item
(5 votes)
ongyulladasVeszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is éppily hirtelen lángra kaphatnak?
Évszázadok óta tartja magát ez a hiedelem, melyet különös tűzesetek igazolni látszanak. Az emberiség egyik legnagyobb megoldatlan rejtélye a spontán öngyulladás elképesztő jelensége. Úgy tűnik, hogy bárkivel és bármikor előfordulhat

 

A spontán öngyulladás szinte egy hihetetlen jelenség még a parajelenségek között is.
 
"Egy alkalommal, nem akarták elhinni, amikor elmondtam, hogy a lángok a ruhám alól csaptak ki; még azt is megkérdezték, hogy nem egy idegen bolygóról érkeztem-e?" - mondta egy megélő.

Az emberi test nem képes belülről tüzet fogni. Erre sem biológiai, sem orvosi magyarázat nem létezik. Vajon létezik-e spontán öngyulladás vagy csak a puszta fantázia szüleménye? Ismerjük meg a tényeket, a hívők és a kétkedők szemszögéből; lássuk, hogyan csapnak össze a tudományos és a természetfölötti érvek.
1986. március 26.-án este, New York állam északi részén a tűzoltókat egy megdöbbentő tűzeset helyszínére riasztották. A test majdnem teljesen elhamvadt. Csak a fej egy része és a láb egyes részei maradnak meg. Hogyan történhetett ilyesmi?
A látvány még egy rutinos szakember számára is mélyen felkavarónak bizonyult. Robert Purdy az elsők között érkezett a helyszínre. "Már sok tűzesetben nyomoztam, de ehhez foghatóval soha életemben nem találkoztam. Olyasvalami történt, amit soha nem fogok elfelejteni" mondta.
Ez a férfi épen és egészségesen feküdt le, és a jó nyolcvan kilós súlyából alig másfél kiló csont maradt az ágyában, míg a tűzben a háza sem égett le. George Mott maradványait elszenesedett ágyán találták meg. A szobában ezen kívül szinte semmi sem kapott lángra.
Gyilkosság lett volna? Ebből a szemszögből is mindent megvizsgáltunk. Öngyilkosság lett volna? Ebben is komolyan kételkedem.
Évtizedek óta megdöbbenti a tűzvizsgálókat, hogy míg az áldozatok szinte teljesen elhamvadnak, a környezetük jóformán épen marad. Miféle tűz képes arra, hogy megsemmisítsen egy emberi lényt, anélkül, hogy megperzselné a szoba többi részét? Hogyan lehet, hogy az áldozatok meg sem próbálták oltani magukat, hacsak nem egy pillanat alatt váltak a lángok martalékává? .

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen rejtélyes és végzetes tűzeset történt. 1951. július 2.-án, a floridai St. Petersburgben a 67 éves Mary Reeserrel végzett a tűz, csak a mája, lába és a koponyája egy darabja maradt meg. 1964. november 8.-án, a pennsylvaniai Upper Darby-ban az 51 éves Helen Con way kapott lángra.
Ugyancsak Pennsylvaniában, a 92 éves dr. John Irving Bentley-t hasonló körülmények között találták meg 1966. december 5.-én; csak az egyik lába maradt meg. Mindössze három a hasonló, tragikus halálesetek tucatjai közül melyekre azonnal lecsaptak a szenzációhajhász bulvárlapok. Az azonban tény, hogy igen ritkán, de előfordul, hogy valóban így hal meg valaki.

Az emberek évszázadok óta azt állítják, hogy az áldozatokat elemésztő tűz saját testükből származik. Az elmélet hívői ezt spontán emberi öngyulladásnak nevezik. Larry ongyulladas2Arnold a szerzője a témáról szóló, "Lángokban" című könyvnek. A szkeptikusok ugyanakkor puszta fikciónak tartják az öngyulladást.

Az emberi test egyik fő alkotóeleme a víz. Nem létezik olyan kémiai reakció vagy olyan helyzet, melyben számolhatnánk az öngyulladás veszélyével; így ennek vajmi kevés vagy semmi esélye sincs. De a helyzet valójában még ennél is rosszabb. Bármiféle égés nélkülözhetetlen alapja a hő, az oxigén és az éghető anyag. Szokványos esetben meggyújtjuk a tüzelőanyagot és az oxigén jelenlétében elég.
Egy öngyulladás során a gyúlékony anyagok, mint pl. az olajjal átitatott rongyok oxidálódva felhevülnek, és lángra lobbannak. Mindez közismert tűzveszélyes állapotnak számít. Az eddigi emberi öngyulladások kiindulópontja a feltételezések szerint a test belseje, holott itt sem szabad oxigén, sem gyújtóláng nem található!

Mivel az emberi öngyulladásnak eddig sem tanúi, sem túlélői nem akadtak, a rejtély tovább mélyül. Igen ritkán, de elöfordul, hogy tanúk elött Iobban lángra valaki, aki túléli az eseményt. Nyomozásunk egy ilyen túlélő hihetetlen történetével veszi kezdetét.
Belgium, 2002 Újév napja: Brüsszeltől északra, Adele Waldack, miközben családjával hazafelé tart a tengerpartról, hirtelen a combjáról felcsapó lángra lesz figyelmes. Derekától a térdéig terjedő, súlyos égési sérülést szenved. Az orvosai mind a mai napig rejtélyesnek tartják a tűz okát.
Az emberi öngyulladás hívei szerint ez az eset bizonyíték erejű lehet arra, hogy az emberi test belülről is lángra kaphat. Két homlokegyenest eltérő véleményen lévő nyomozó utazott Belgiumba, hogy megoldják a rejtélyt.

Larry Arnold, a megmagyarázatlan tűzesetek világhírű kutatója és az emberi öngyulladás megrögzött híve, aki harminc éve járja a világot és gyűjti a bizonyítékokat, hogy az emberi test belülről is lángra lobbanhat.
Arnold régi ellenlábasa, Mark Beneeke igazságügyi biológus-szakértő. Ö az egyik leghíresebb német bűnügyi helyszínelő. A rendőrség különös esetekben fordul hozzá. Azért jött Belgiumba, hogy Adele balesetére az öngyulladástól eltérő, logikus magyarázatot találjon. Szerinte, szokatlan, furcsa esetekben egy ötéves fejével kell gondolkodnunk és nem szabad azt hajtogatni, hogy a téma lehetetlen.
Bár Beneeke és Arnold teljesen másként vélekednek az öngyulladásról, abban egyetértenek, hogy az igazság valahol ott bújik az áldozat és a tanúk vallomásában. Mi úgy véljük, hogy az emberi öngyulladásért rendkívüli tényezők felelősek.
 
 
A találkozás így zajlott le:
- Kérem, mesélje el, hogy mi történt Önnel 2002. január elsején? teszi fel a kérdést Adele Waldack-nak: " Egy tengerparti sétára indultunk Szilveszter másnapján. A lányom felkiáltott, "nézd mama, milyen szép ez a kagyló"mondta. Egy osztrigát talált, egy nagyon apró kagylót. Egészen különleges formája volt. A kagylót a bal zsebembe dugtam, majd visszamentünk a kocsihoz. Amikor odaértünk, kivettem a zsebkendőmet a zsebemből és beletöröltem a kezem, mert vizes lett attól, amit a parton felvettem és ezt is a zsebembe, a bal zsebembe tettem. A zsebkendő a kagyló mellé került.
- Amikor hazafelé tartottunk, úgy fél órával később... Éreztem valamit itt, ezen a tájon.. ."
- A combja felső részén?
- Igen, a combom felső részén. Tíz másodperccel később, kékes láng csapott ki a zsebemből. Olyan természetellenes volt, mintha csak álmodnék.
- Ezek a képek aznap készültek, amikor kórházba került?
- Igen, abban a pillanatban, hogy bevittek.
- Visszaemlékszik-e olyasmire, hogy amikor Újév napján a tengerparton sétált, látott-e olajfoltot azon a partszakaszon, ami az elmúlt években rakódhatott le vagy más olyan szennyeződést, amiről az újságban olvasott?
- Mindenfelé tűzijátékok maradványai hevertek. Rakéták is, amiket feljőnek, ameddig a szem ellátott, mindenütt tele volt velük a tengerpart.
Számos kérdés merült fel, pl. : a szilveszteri tűzijátékok maradványai kerülhettek a kagylóra? Ha így van, akkor vajon mitől gyulladtak meg Adele zsebében? Ehhez valamilyen gyújtóeszközre van szükség, de milyen lehet az ? Szokatlan eset, és számtalan kérdést vet fel...
Ideje viszont visszatérnünk egy hasonló esetre, George Mott megdöbbentő halálára, mert az ő esete sokak szerint az öngyulladás megdönthetetlen bizonyítéka, ahol estéből csupán másfél kiló elszenesedett csont és hamu maradt. Napi szokásait illetően pedáns, rendszeres embernek ismerték. Feltehetőleg kiment a fürdőszobába, talán megfürdött vagy legalábbis megmosakodott. Később valószínűleg bevette a gyógyszereit, melyeket este már kikészített az asztalra. Majd pizsamára vetkőzött. Valamivel később, hogy lefeküdt aludni, testét felemésztette ez a hátborzongató, titokzatos, természetfeletti jelenség.
Bármi pusztította is el George Mott-ot, feltételezzük, hogy a testén belül zajlott le és hogy nem volt tudatánál, így nem szenvedett. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan elhamvadt a tűzben.
 
Az az elképzelés, hogy az emberek lángra gyúlhatnak, már régóta beépült a hiedelmek világába. Sőt, a 17. századi Európában egyes orvosok hiteles diagnózis ként írták le az emberi öngyulladást. Vajon ők mivel hozták összefüggésbe ezt a hirtelen és végzetes kórt? A válasz akkor egyszerű volt: "az alkoholfogyasztással"! Széles körben elterjedt az az elképzelés, hogy a részegség és az öngyulladás valahogy összefügg.
Az antialkoholista mozgalom mumusként emlegette az öngyulladást, hogy elriassza az embereket az ivástól. Nem vagyok biztos abban, hogy a hiedelem terjesztői is hittek-e benne, lehet, hogy csak így ösztönöztek mértékletes életmódra.

Lehet, hogy a jelenség ki is veszett volna a néphitből, ha egy tűzhalál ábrázolása nem őrzi ezt meg. Charles Dickens 1852-ben "Puszta ház" című regényében írt az emberi öngyulladásról. Egy fiatalember egy késő éjszakai órán iszonyatos jelenet tanúja lesz. Egy Krook nevű gonosztevő részegen hirtelen meghal. A regény nagy port vert fel.
Korabeli írók regényeiben is hasonló halállal múltak ki a szereplők. A tudósok már a kezdet kezdetén megpróbálták felderíteni a jelenséget.
Justus von Liebig, 19. századi vegyész egy egyszerű kísérletben vizsgálta az alkohol és az öngyulladás feltételezett összefüggését. Dr. Mark Benecke, német igazságügyi biológus-szakértő most ezt a kísérletet szemlélteti. Korábban az volt az elképzelés, hogy az elfogyasztott alkohol meggyulladhat, és lángba boríthat ja a testet.
Ha ez igaz lenne, akkor belülről kellett volna elégniük az áldozatoknak.

A klasszikus kísérlet során egy alkoholba mártott vattagombócot gyújtunk meg. Ezzel az egyszerű teszttel szemléltethető, hogy ha valamit átitatunk alkohollal, akkor az kívülről befelé ég el, mivel az égé st a levegő oxigénje táplálja. És még ha kívülről meg is perzselődik, vagy akár el is szenesedik, látszik, hogy belül fehér marad.
Akkor, oxigén hiányában mi lobbanthatja lángra az emberi testet?
Az öngyulladás elméletének modern kori hívei jóval szélsőségesebb tanokat hirdetnek. Ami Larry Arnoldot illeti, szerinte a válasz az elméleti fizikában rejlik, bár egyesek szerint ez már meghaladja az elméleti fizika tudományos határait. Az emberi öngyulladást szerintünk a Hiroshima-effektussal lehet a legjobban megmagyarázni. A kvantum fizika szerint az az energiamennyiség, ami egy test elhamvasztásához szükséges, igen apró, szubatomi részecskék, ún. pirotronok létét feltételezi.
Az elmélet a következő: A pirotronok szinte akadálytalanul közlekednek a világegyetemben, mert méretük miatt áthatolnak testünk üregein és atomjain. Elméletileg előfordul azonban, hogy egy ilyen szubatomi pirotron egy kvarkba csapódik, ami láncreakciót indít el a testben. Ez a láncreakció óriási mennyiségű, azonnali energia-felszabadulással jár, ami elegendő ahhoz, hogy megsemmisítse az emberi testet. Ezért találjuk az elhamvadt emberi maradványokat olyan környezetben, mely nagyrészt mentes a tűzkároktól, hőhatástól.

/Forrás: Parapszichológia, spiritualitás folyóirat 2005/3. szám/

Read 9082 times Last modified on July 29 2014
More in this category: « Milarepa Rontáslevétel »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

4 comments

 • Comment Link Milarépa December 15 2010 posted by Milarépa

  A Milarépa cikkhez, mert ott nem lehet hozzászólni:

  Hibáktól hemzseg a szöveg...
  A Milarépa szó jelentése: Jó Hír..

 • Comment Link gnjhgzntztztz December 15 2010 posted by gnjhgzntztztz

  Béla, gratulálok, teljesen gáz vagy.

 • Comment Link rennie June 29 2010 posted by rennie

  ez most vicc volt, ugye? :lol:

 • Comment Link Tumó Béla June 28 2010 posted by Tumó Béla

  Spontán égés lehetséges változatát ismertetem.
  Kimegy az ember a házból hosszabb időre tesz,vesz az udvaron .Jól átfagyva,átvizesedett ruhája úgy döntött befelé visz egy öl fát.Oda érve a kályha elé az ől fát lerakva pár darabot tesz a tűzre.Mivel jól esett a sugárzó meleg kicsit több időt töltött a hőt sugárzó kályha előtt .A meghajolt test tartástól nem vette észre a felmelegedett gőz felgyülemlését a lógó ruhája és a teste közötti térben. Ez a gőz még nem éget.Mivel már meg elégelte a melegedést fel állt.ÍTT KEZDŐDÖTT A PROBLÉMA.
  A fel álló ember lógóruhája alatti gőz kiszorult a hidegen maradt hátára ahol a ruhája még hidegebb.Ezért a gőz kicsapódása vákuumot hoz létre.Vákuumban az anyagi részecskék gyorsulása a végtelenre is nőhet,ugyanis ott nincs ellenállás.A centripetális anyag mozgás NAGY ENERGIÁJÚ ÜTKÖZÉSE a középpontra maga a tér tartalma fog felizzani ,mely SZIKRA,ÍV,VILLÁM-ként jelenik meg.A PLAZMA ÁLLAPOT SZINTE TELJES TÖMEGÉBEN ELEKTRON.Melynek hőmérséklete a 28000-30000Celziuszt is eléri. Tehát a csontja is porrá éghet.

Read 55890 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19872 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 19757 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 16056 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13558 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11411 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 9083 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8846 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8573 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8513 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ