Hasonmás (Doppelgänger)

Rate this item
(7 votes)
dopp.jpgMinden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes tapasztalatát errõl a hasonmásról, melyet az okkultizmus "duplikátumnak" nevez.
Goethe például elbeszéli, hogy amikor weimari otthonában tanul­rnányaihoz fogott, úgy tûnt, önmaga pontos hasonmását pillantotta meg az asztalánál álló széken ülve, amint hetykén õt bámulta. A szokatlan élmény okozta ijedtséget visszafojtva, néhány pillanatig szembenézett önmaga látható hasonmásának - melyet Doppelgängernek nevezett el - rosszindulatú tekintetével. Annak a sok élménynek egyike volt ez, amelyek révén a költõ megértette miért létezik ez a könyörtelen és embertelen árny az emberi lélekben.

A hasonmással való találkozás azoknak az embereknek a meg­szokott élménye, akik okkult ösvényeken járnak. Ez a Szent Grál kutatásának egyik olyan élménye, mely belsõ morális hatalmat és és olyan képességet tesz szükségessé, mely biztosítja az elmének az egyensúlyát, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberiség tömegei számára rejtett szellemi valósággal szembenézhessen. Mint magának Mefisztónak, a hasonmásnak is megvan a maga helye az Úr kíséretében. Az a szerepe, hogy szembenállást adjon az emberi lélek Istenhez, a Széphez és az Igazhoz fûzõdõ érzései­nek életében. Csak a hasonmással való szembenállás révén, csak az ellene irányuló szilárd elhatározás révén vagyunk képesek meg­találni a helyes morális ösvényt, mint emberek. Az emberi lélek és a hasonmás közötti állandó feszültség rejtett módon arra bír min­ket, hogy a lelkiismeret parancsának engedelmeskedjünk. Bár a hasonmás belsõ mûködésének valódi élménye az emberi­ség többségének számára még mindig rejtve van, könnyen fel lehet ismerni annak hatásait a jelen emberi élet minden területén. A Doppelgänger egyetlen célja az, hogy minden emberi tevékeny­séget embertelenné tegyen, azaz arra törekszik, hogy az emberi lényt embertelen szférába húzza le.

A Doppelgänger emberellenes. A hasonmás nemcsak mint az egyedi emberekben levõ ahrimáni árny létezik. A Doppelgänger alhierarchiáinak vannak sokkal na­gyobb hatalommal rendelkezõ tagjai is, amelyek népek, nemzetek és fajok antiszellemeiként mûködnek. És végül van egy Világ-Doppelgänger, az emberiség antiszelleme, mely Lucifer szolgájának a szerepét játssza, és az emberiség tudati evolúciójávai áll szemben.

Már sok kiemelkedõ szaktekintély kimutatta, hogy Henrich Himmler rejtélyes módon elõre jelezte Adolf Hitler késõbbi politikáját. Mindazonáltal végtelen vita folyik arról, hogy Hitler vagy Himmler volt-e a Harmadik Birodalom igazi gonosz szelleme, de egyikre sincs végsõ bizonyíték. Mert az Adolf Hitler lelkét birtokló luciferi intelligencia állandó egységben állt a Heinrich Himmler testét rnegszálló Doppelgängerrel. Az okkult belátás felfedi, hogy ennek a két becsapott embernek a személyisége mögött Lucifer és az antiember egyetlen egységes intelligenciaként mûködött. A lu­ciferi elv láthatatlan elektromos áramként kívülrõl galvanizálta a Doppelgängert, hogya nácizmus elleni minden belsõ ellenállást megtörõ iszonyatos kezet vezesse. Hitlernek és Himmlernek ez a rejtett belsõ viszonya egyfajta el­lenképe volt az ember lelkében élõ ego és ahrimáni hasonmás he­lyes viszonyának.

A hasonmás csak akkor kezd mûködni, amikor az ember a gyer­mekkorból a felnõttkorba lép. Általában a tizenkettedik életévben jelennek meg az elsõ hatásai, és öntudatlanul embertelen érzések ellenében kell személyes morális döntéseinket meghozni. A hasonmásnak ez a lélek elleni embertelen támadása az örege­déssel egyre erõsebb lesz. A morális célok megvalósítása érdekében történõ gonosszal szembeni ellenállás egész életünk során jelen van. De a Doppelgönger, a félelem és a sötétség ámyszerû lénye fél a haláltól, mert nem képes szembenézni a sír utáni szellemlét fényével. Az érzékenyebb lelkek tudatában vannak annak a pillanatnak, ami­kor a hasonmás eltávozik, és ezután földi életük utolsó három napjá­ban a béke és a harmónia érzése tölti el õket. Példák ezreit lehetne idézni mindkét világháborúból, melyekben a lelkiismerettel és esztéti­kai érzékkel rendelkezõ emberek intuitíve megpillantották a halál kü­szöbönálló eljövetelét, amikor a hasonmás eltávozott belõlük. Az élet fonalán - melyben az emberi én sakkban tartja a hason­mást, legyõzve annak könyörtelen és embertelen befolyását - elõ­rehaladó teljes viszony mint démoni tükörkép játszódott le a törté­nelem színpadán Adolf Hitler és Heinrich Himmler egyre mélyülõ viszonyában. Mert miközben Hitler lelke, melyrõl lépésrõl-lépésre lemondott, Lucifer edényévé vált, a Himmlerben mûködõ Világ­-Doppelgänger a német nép morális tudatát igyekezett elfojtani, és a terror borzalmas pogromja és inkvizíciója végül teljesen kiir­totta a nemzeti lelkiismeretet

/részlet: T. Ravenscroft, A végzet lándzsája könyvébõl/

Read 15372 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

15 comments

 • Comment Link Skizo January 12 2011 posted by Skizo

  Én gyakran a Doppelgangert küldöm el dolgozni én meg otthon henyélek. Hasznos dolog!

 • Comment Link maga a pesszimizmus January 10 2011 posted by maga a pesszimizmus

  ekkora bődületes baromságot is már rég olvastam! El nem hiszem, hogy ezeket elhiszi valaki...

 • Comment Link Atya January 08 2011 posted by Atya

  Hasonmás, torzult tükörkép stb
  Pszichiátert javaslok, mert ezek a paranoid skizofrénia, az elmebaj biztos tünetei. Hitler is abban szenvedett...

  Jó gyógyulást!

 • Comment Link BBarbi November 10 2010 posted by BBarbi

  Köszi, nagyon jó írás!

 • Comment Link rennie October 30 2010 posted by rennie

  Amikor felfedezem magamban a "sötét személyiségemet, rögtön mondom, hogy ez nem én vagyok!"

Read 50277 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19233 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 18991 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 15373 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 12925 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11214 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 8855 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8432 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8343 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8151 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ