Mantra meditáció 2 rész

Rate this item
(1 Vote)
manjushriAz igazi meditáció folyamatos emlékezést jelent azonosságunkra és az Istennel való kapcsolatunkra.  Mindenki emlékszik arra, hogy tíz évvel ezelõtt élt, és él ma is. Még akkor is, ha a test és az elme folyamatosan változnak, van egy állandó tényezõ vagy elv. Ez pedig te vagy, az élõlény. Nem neked van lelked, inkább te vagy a lélek. Ez az igazi azonosságod. Aham brahmasmi - "Örök élõlény vagyok. Része vagyok a Legfelsõbb Léleknek. A Legfelsõbb Lélek egy szikrája vagyok." Lényegében lélek vagy, nem anyag.
A lényeged megértésével egyidõben meg kell értened a helyzetedet Alárendelt vagy, nem. te uralkodsz, nem vagy mindenható. Bár lélek vagy, és nem anyag, nem te vagy a Legfelsõbb Lélek. Ha azonos lennél vele, akkor nem lennél részese a halál - újjászületés körforgásnak, nem takarna el a tudatlanság. Nem felejtetted volna el az azonosságodat, nem szenvednél az anyagi természettel folytatott küzdelemtõl. Ezért nem nehéz elfogadni, hogy nem. vagy mindenható, hanem inkább a Legfelsõbb Lélek alárendelt része vagy.

Ez azonoságunk tisztázásának utolsó lépéséhez vezet el bennünket: rendeltetésünkhöz. Ilyenkor sokan természetesen azt kérdezik: Ha lélek vagyok, és nem anyag, ha a Legfelsõbb Lélek alárendelt része vagyok, akkor mi a természetes rendeltetésem? Mit kell tennem? Erre az a válasz, hogy az élõlény természetes rendeltetése a Legfelsõbb Lélek szeretetteljes szolgálata. Mivel eredetünknél fogva nem anyagi természetûek vagyunk, nem találhatunk igazi boldogságra az anyagi természetû dolgokat próbálunk birtoklásával és élvezésével.

Mindenki boldogságra törekszik, de mivel tévesen az anyaggal, (vagyis az anyagi testtel) azonosítjuk magunkat, az anyagban keressük a boldogságunkat is. Boldogságunkat testünk boldoggá tételétõl reméljük, de soha nem vagyunk boldogok. Belül továbbra is éhséget érzünk. Az élõlénynek lelki táplálékra is szüksége van. Ez a lelki táplálék azIsten iránti szeretet íze. Valódi boldogságot akkor tapasztalunk, amikor újra rátalálunk a szeretetteljes kapcsolatra a Legfelsõbb Lélekkel. Ezt valamennyi szent megértette, és ennek megfelelõen irányította az életét. Röviden összefoglalva: az önazonosság tudománya a valódi lényegünk, helyzetünk és rendeltetésünk megértése.

A mantra meditáció az önazonosság tudományának szerves része. Célja az elme megtisztítása minden, az igazi azonossággal kapcsolatos hibás elgondolástól. Az elmét olyan erõnek kell megtisztítania, amely képes erre. A magunk erejébõl nem vagyunk képesek kitörni a tudatlanságból vagy bejutni Isten Királyságába. A mantra meditáció segítségével azonban az elme megtisztítható.

A "mantra" szó transzcendentális hangrezgést jelent, olyan hangot, amely az anyagi világ felett áll. Nem ebbõl az anyagi világból, hanem Isten Királyságából származik, és az anyagi szintre úgy ereszkedik alá, hogy közben nem veszíti el a lelki hatóerejét. A mantra nem olyan dolog amit bárki kitalálhat, a lelki tanítómestertõl kell kapnunk, aki azt az õ lelki tanítómesterétõl kapta, õ is a saját lelki tanítómesterétõl tanulta és így tovább. Emberemlékezet óta lelki tanítómesterrõl a tanítványra száll. Nincs történelmi kezdete, a tanítványi lánc magával Istennel kezdõdik. A mantra az Abszolút Igazság alászállása hangrezgés formájában, amely lehetõvé teszi számunkra, hogy befogadjuk Istent. Az ilyen hangrezgések hallása és ismétlése fokozatosan a szív és az elme tisztulásához vezet, segítségével az egyén napról-napra jobban megismeri igazi azonosságát.

A mantrák éneklésének több módja van. Az elsõ a mantra egyszerû ismétlése. A második módszer a japa yoga. A japa yogához szükségünk van a nyelvünkre, a fülünkre és az ujjainkra. Ez azt jelenti, hogy már nem kell különbséget tenni belsõ és külsõ tevékenységek között. Sokan azt gondolják, hogy a meditáció kizárólag belsõ tevékenység. Nem ismerik fel azt a tényt, hogy a külsõ tevékenységeink hatéssal vannak a belsõ tudatunkra. A nagy bölcsek megértették, hogy a külsõ érzékszervi érzékelés - ami lehet tapintás, látás vagy hallás - valóban befolyásolja tudatunkat.
%u201EBármit érzékelünk érzékszerveinkkel, az hatással van tudatunkra.

Ha egy dalt hallunk a füleinkkel, a dal az elménkben marad. Ez azt jelenti, hogy bármre használjuk az érzékeinket, befolyásolja tudatunkat. Ne gondoljuk, hogy a spiritualitás csak valami belsõ dolgot jelent; a belsõ világ elválaszthatatlan a külsõ világtól.
Ezért az érzékszerveket oly módon kell lefoglalnunk, hogy emlékeztessenek a valódi azonoságunkra és Istennel való kapcsolatunkra emlékeznünk. Ahelyett, hogy érzékszerveinket tétlenül hagynánk - ami tulajdonképpen nem lehetséges - japa yogával foglaljuk el azokat. Mindenki hajlamos arra, hogy valamit megérintsen a kezével. Ezért cigarettáznak olyan sokan - szeretnek valamit fogdosni, babrálni valamivel; a cigarettát alig szívják! Ezt a természetes hajlamot átirányíthatjuk, felhasználhatjuk a tudatunk tisztítására és arra, hogy felismerjük valódi azonosságunkat, vagy arra visszaemlékezzünk.

A yoga jelentése "összeköttetés" vagy "egyesülés" Istennel. A japa yoga azt jelenti, hogy a mantrát tapintás (ujjak és ajkak), valamint hallás (fülek) kíséretében énekeljük. Amikor a gyöngyöket használjuk, a módszer az, hogy valahányszor megfogunk vagy megérintünk egy gyöngyöt, elismételjük a mantrát Beszéljünk elég hangosan ahhoz, hogy saját magunkat halljuk, és próbáljunk minden szótagot tisztán kimondani. A japa yogát általában egyedül gyakoroljuk.

Legj obb, ha a japa yogát reggel felkelés és zuhanyozás után végezzük. Leülhetünk és énekelhetünk egy ideig, vagy, mivel sokan elálmosodnak, ha hosszú ideig egy helyben ülnek, gyakorolhatjuk a japa yogát séta közben is, - különösen valahol a parton vagy egy parkban, ahol nem igen zavarnak bennünket. Kora este, naplementekor szintén ideális a japa yogát gyakorolni. A legjobb, ha naponta szakítunk valamennyi idõt reggelenként, és a gyöngyökön meditálunk, reggel és este egy-egy kört. Késõbb fokozatosan emelhetjük a kõrök számát.

A mantrát elménkben is énekelhetjük. Ez nem igényel sok magyarázatot. Ha valaki rendszeresen, hangosan ismételgeti a mantrákat, akkor azok egy idõ után automatikusan és spontán módon jelentkeznek az elménkben.
A mantra éneklésének másik módja a kirtan. A kirtan azt jelenti, hogy a mantrát többen éneklik együtt. Ez a közös éneklés, míg a japa yoga vagy az elménkben való ismétlés egyéni gyakorlat. Vannak akik azt mondják, hogy a mantra elveszti hatékonyságát, ha hangosan énekeljük. Természetesen ez képtelenség. Ha valakinek a mantrája elveszíti az erejét csak azért, mert hangosan kimondták, az a mantra sohasem volt hatékony. A mantra olyan hang, amely nem különbözik Istentõl, Õ pedig soha nem veszti el erejét

A mantrák éneklését és hallgatását mások társaságában hangszerekkel is kísérhetjük. Nincsenek szigorú szabályok, hangosan is énekelhetünk és közben táncolhatunk, vagy pedig le is ülhetünk és halkan énekelhetünk. Általában - persze nem mindig - egy személy vezeti az éneklést, és a többiek követik.

Forrás:J agad Guru CHRIS BUTLER
(Siddhaswaru pananda Paramahamsa)

és Govinda blogja

Read 5360 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

KÖNYVAJÁNLÓ