Októberi népszokások

Thursday, 01 October 2009 14:24

szuretiOKTÓBER 4. (Ferenc napja)
Ebben az időszakban történt a tavaszi búza elvetése. Hívták ezért sokfelé ferenchétnek, vagy búzahétnek is ezt a hetet, Szokás volt ekkor kotlóst ültetni. A kotló tyúk fészkébe egy nyírfaágat tettek, hogy az ártó szellemektől megvédjék a kiscsirkéket.

OKTÓBER 15. (Teréz napja)
Hagyományosan a szüret megkezdésének a napja. (Egerben Teréz-szedésnek mondják a szüret megkezdését.)

OKTÓBER 20. (Vendel napja)
A pásztorok védőszentjükként tisztelték Szent Vendelt. A faluszéleken, közel a legelőkhöz szobrot állítottak tiszteletére, melyeken saját magukhoz hasonlóan, a szentet pásztorruhában ábrázolták, lábánál kutyával, báránnyal. Ha járvány ütött ki az állatok közt, az a mondás járta, hogy „viszi Vendel az állatokat”. Állattartó vidékeken ünnep ez a nap. Nem dolgoztatták az igásállatokat, a gazdák meg zeneszóval mulattak egész nap. A pásztorcsaládokban gyakori volt a Vendel keresztnév.

OKTÓBER 21. (Orsolya napja)
E nap időjárásából jósoltak a tél időjárására. Ha szép, napos idő volt, úgy tartották, akkor karácsonyig szép marad az idő.

OKTÓBER 26. (Dömötör napja) Az ország keleti felén a pásztorok Szent Dömötört tartották patrónusuknak. A napot juhászújévnek is nevezték, mert ekkor számoltak el a juhászok az állatok gazdáival. Ezután mulatsággal ünnepeltek, olykor több napon keresztül. Mulatságukat nevezték juhásztornak, juhtornak, dömötörözésnek is. Számtalan szólásunk kapcsolódik a Dömötör naphoz: „Neki minden nap Dömötör napja vagyon” mondták a tartósan részeg emberre, illetve arra, akinek még nincs munkája, nem szerződött még el. „Dömötör juhászt táncoltat” szólás arra utal, hogy már hideg van ekkor, nem jó szabadban tartózkodni, csak, ha mozog az ember, akkor nem fázik.

SZÜRET
Az őszi munkák legkellemesebbje a szüret. A tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, majd a szőlőből, mustból mindenki vihet kóstolót haza. A szüreti szokáshoz hozzátartozik az ének, tánc, vigadalom, maskarás felvonulás, bál. Tokaj-Hegyalján megrendezett szüreti mulatság ma is élő hagyomány, idegenforgalmi látványosság.

KUKORICAFOSZTÓ
Nevezték még tengerihántónak, máléfejtőnek, bontónak. A betakarított és hazahordott kukorica őszi, közösségi munkája, melyet a falu legényei, lányai végeztek együtt, sok móka, játék, vigadalom mellett. A tehetősebb gazda zenészt is fogadott, így még többen jöttek a házhoz dolgozni. A kukoricafosztókat a háziak megvendégelték étellel-itallal, olykor még a kukoricából is kaptak részt.

/Forrás: fszek.hu/
 

Published in Múlt, jelen, jövő

Read 10130 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8697 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8647 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7424 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7214 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7072 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6733 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6389 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6370 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6177 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…