A „Miatyánk" egy kicsit más szemmel

Monday, 15 November 2010 07:56

imaKülön kitérőt érdemel a kereszténység alapimájának, a Miatyánknak viszonya a csakrákkal. Amikor valaki ezt a fohászt  mondja, képzeletben haladhat a test elülső oldalán, egyik energetikai gócpontról a másikra, a következőképpen:

 • Korona-csakra - „Miatyánk, aki a mennyekben vagy". 

  Az Atya országa a fejtető. Akkor élhetjük át ezt a tudatállapotot, ha a szahaszrára nyitott.  Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod". A Szent Szellem bennünk történő megelevenedésének óhajtása. Vonuljon be tudatunkba a nyugalom, béke, szeretet, végtelenség, (vö. Óm Shanti) A szikh vallás hívei egy érdekes hasonlattal élnek: „Amikor a Nám (Ige) sasmadara leszáll, a bűnök apró verebei szétrebbennek.
   
 • Homlok-csakra - „Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is."  

  Az akarati központ a homlok. De itt a felsőbb akaratról van szó, amely meg akar nyilvánulni bennünk és általunk, engedjük meg neki. Mindenképpen az Ő akarata érvényesül, ne ellenkezzünk, (hordozzuk kisebb-na- gyobb keresztünket) A mesterek azt tanítják, hogy amikor az adzsna, vagyis a harmadik szem kinyílik, vele együtt felélednek az alsóbb erőkörök is. Ez az a mód, ahogyan a földön (tehát a fizikumban) beteljesül a Legfelsőbb Akarat. Az evangélium szerint: „Ha a te szemed tiszta, az egész tested tiszta." Ugyebár ez a tisztánlátás centruma is. (és a teljességben, az egészben meglátszik, hogy ez így jó!)
   
 • Torok-csakra (éter elem) - „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma." 

  A magyar fordításában szereplő mindennapi kenyér az eredetiben ténylegesen szuperszubsztanciálisként szerepel, vagyis a legfinomabb prána megnyilvánulását kérjük. A kundaliní mesterek leírják azt a rendkívül szubtilis energiát, amely a szórna csakrából árad. Amikor sikerül végre a torokban megállítani, a jógi egy kivételesen finom, édes ízt érez és képes lesz szinte kizárólag az energiával táplálni a testét.  Más szavakkal, a tökéletes önátadás révén megnyilvánul a tökéletes Gondviselés.

 • Szív-csakra (levegő elem) - „Bocsásd meg a mi vétkeinket."

  Az előző erőközponttal együtt szattvikus minőséget hordoz, amely a tisztánlátáshoz nélkülözhetetlen. A könyörgés arra irányul, hogy a magasabb tudatosság fényében képesek legyünk felismerni a cselekedetek személytelen természetét, és vessünk véget a téves önidentifikációnak. Mindaddig, amíg egy test-elme komplexumnak tekintjük magunkat, jelen lesz a bűn eszméje és az ezt kísérő önvád.65 Ha valaki csak úgy tudja ezt elfogadni, hogy mindenképpen egy rajta kívülálló, transzcendens hatalom ítélkezik felette és ténylegesen az Ő megbocsátását szükséges elnyerni, az is rendben van, így is működhet.  Hiszen egy ilyen magasrendű ima, mint a Miatyánk, mindenképpen a tisztaság ideájához kapcsol bennünket.

 • Köldök-csakra (tűz elem) - „Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

  Ez is összefügg annak helyes megértésével, hogy a folyamatokban és tettekben nincs semmiféle személyes tartalom. A harag és neheztelés csak úgy távozik tőlünk, ha felhagyunk azzal, hogy másokhoz a tetteik alapján viszonyulunk. Az ind hagyomány a manipúra csakrához az asztrológiai planéták közül a Napot társítja. Ennek alacsony megnyilvánulási szintje az ego, amelyik folyton reagál a történésekre. Úgy érezzük, bennünket bántottak meg, minket ért sérelem, nekünk okozott szenvedést valami szörnyűséges alak. Magas oktávon viszont a tisztánlátás szellemi fénye érvényesül, amelyik az „Uram bocsáss meg nekik, hisz nem tudják mit cselekszenek" hozzáállá-sában ölt testet. Nem könnyű ezt őszintén, szívből kimondani, tényleg magasabb rendű impulzusok szükségesek hozzá. A szenteknek viszont ez az alapvető tudati tendenciája. Ők úgy látják, hogy csupán az emberi tudatlanság áramlik át egy bizonyos formán, mindegy hogy hívják azt a formát. Más szavakkal, elítélik a bűnt (a helytelen tetteket), de nem ítélik el a bűnöst (az elkövetőt).

 • Szakrális-csakra (víz elem) - „És ne vígy minket a kísértésbe."

  Vagy kicsit korszerűbben, ne engedj minket kísértésbe esni, adj erőt ahhoz, hogy kellőképpen éberek legyünk. A szvádhisthánát a nemiség centrumaként szokták emlegetni, de ennél jóval tágabb a jelentésköre. Mindenféle tendenciát magába foglal, ami a vak vágyak és az illúzió világa felé húz, és akadályozza a szellemi fejlődést. Talán titkon azt is üzeni, hogy erényeinkkel szemben legyünk gyanakvóak, mert ez az Erő megleckéztethet minket.

 • Gyökér-csakra (föld elem) - „De szabadíts meg a Gonosztól."

Természetesen a bennünk lévő, a múládhárában szunnyadó gonosztól. Megint csak egy modern fordulattal élve, adassék számunkra valamiféle támogatás a személyes tudattalan árnyainak feltisztításához. „Légy segítségemre! Maradj velem! Köss össze a Végtelennel!"

Záróakkordként pedig - amikor a „...tied az ország, a hatalom és a dicsőség" szavakat mondjuk, mintegy visszacsatolásként a gerincoszlop hátsó felén felvihetjük a figyelmet a legalsó erőközpontból a legfelsőbe.

(részlet Hornyák Károly Metafizikai összefüggések című könyvéből)

Published in Ezotéria

Auratisztítás

Monday, 09 May 2011 07:38

auratisztitasÁlló helyzetben kezeinket nyújtsuk magasra, és ujjainkat mozgatva „hívjunk le" energiát. Ezzel egyidőben végezzünk lábunkkal gyors pumpáló mozgást úgy, hogy a lábujjainkat a földön hagyva két sarkunkat felváltva le-föl mozgatjuk. így folyamatossá tesszük az energia áramlását.

Most kezünkkel oldalirányban szakítsuk fel az auránkat — mint egy fátylat — a fej, a mell és a has magasságában, majd ezt ismételjük meg kétszer.

A fejünktől kezdve az egész test mentén simítsuk le az aurában összegyűlt szennyeződéseket. Mindenhol végezzünk simítást ahova a kezünk elér — tehát hátul is —, mintha csak zuhanyoznánk.

Ezt követően fentről a kezeinkkel ismét energiát hívunk, és mintha hógolyót fognánk, egymás után háromszor bedobáljuk az aura nyitott belsejébe.


Még egyszer hívjunk fentről energiát. A spirituálisán erősebb kezünket (amelyiknek a hüvelykujja kezünk összekulcsolásakor felülre kerül) tenyérrel lefelé fordítva a koronacsakra fölé tartjuk. A másik kezünket ökölbe szorítjuk a mellkasunk előtt, majd lefelé lendítjük, hogy az auránkat bezárjuk. így körülbelül 3 napig tartó védelmet kapunk.

Published in Védelem

Kodály: ITT ÁLL ŐS FA ÍM ERŐD

Friday, 25 February 2011 07:04
csakrafaAzt  ma is kevesen tudják, hogy nem elég, ha valamilyen gyógynövényt  alkalmazunk, például szemölcs elmulasztására, a kertben található, sárga  nedvű Vérehulló fecskefűvel, hanem rendkívül lényeges, hogy szóban is  bevigyük az információt. Ezért voltak régen a ráolvasások, vagy  mondókák. Ezeket nem fontos ma ismernünk, és szó szerint elmondanunk, az  is megfelel, ha saját magunk találunk ki egy ilyen mondókát. Pl. Mire a  nap hétszer felkel, csúnya szemölcs rólam tűnj el!

A magyar  néptánccal nagyszüleink, dédszüleink el tudták űzni az aratás,  hihetetlenül nehéz munkájával járó fáradtságot. Ilyenkor tartották az  aratóbálokat, és a hajnaltól napnyugtáig tartó aratás után, egész éjjel  mulattak. A népi táncnak, főleg a legényeseknek, szinte minden mozdulata egy-egy zodiákus jegynek felel  meg, ezzel hozva harmóniába az energiákat, és a csettintésekkel,  tapsolással, a lábak csapkodásával, kurjongatásokkal pedig kitűnően  megtisztították a csakráikat, meridiánjaikat, bár valószínűleg, ezeknek  nem voltak tudatában, de így óriási energiákat nyertek.

Géczy Gábor arra jött rá, hogy a csakráink mindegyike, szépen sorban  behangolható a szolmizációs hangokkal. Ha betegek, vagy csak nagyon  fáradtak vagyunk, feküdjünk bele egy kád meleg vízbe úgy, hogy a  fejünket is belerakjuk. Öntsünk bele pár csepp, bármilyen illóolajat, és próbáljuk meg megkeresni azt a  dó hangot, (énekeljünk) amely a gyökércsakránkra el kezd rezonálni. Ha  megtaláltuk, ezt erősen lehet érezni, akkor utána énekeljük végig a ré,  mi, fá, szo, lá, ti hangokat is. Ezzel az összes csakránkat képesek  vagyunk kitisztítani, harmóniába hozni, és aktiválni. A gyógyulásunk  pedig megtörténik. Tulajdonképpen a magyar népdalok hangkészlete, és  ezek éneklése is felér egy ilyen csakra harmonizálással.

Lerajzolva a hosszanti tengelyünket (gerincünket), bejelölve rajta a csakrákat, és a hozzá tartozó szolmizációs  hangokat, majd ezeket felülről lefelé haladva, és visszafelé olvasva, a következő értelmes mondat áll össze:

 

ITT ÁLL ŐS FA ÍM ERŐD.

 

Az Ős fa, a gerincünk, mely alul a gyökér, fenn a korona, melyből úgy  kapjuk erőnket, hogy lent a Földbe, fenn az Égbe vagyunk bekötve. Vajon Kodály Zoltán tudta azt, hogy az általa elnevezett hangok ezt a bölcsességet adják ki? Bizonyára fogalma sem volt róla, ezt minden valószínűség szerint, odaátról súgták neki.
 
(Antropozófia hírlevélből)
Published in Múlt, jelen, jövő

Arany háromszög

Tuesday, 26 June 2007 09:13
golden_landEz a módszer amellett, hogy nagyon egyszerû remek indító lépés a harmadik szem felnyitásához.

Csak annyit kell tenned, hogy elképzelsz egy aranyszínû, egyenlõ oldalú háromszöget a harmadik szem csakrádhoz (mely a homlokod közepén található). Nyugodtan, feszültségek nélkül tartsd ott a háromszöget. Vagyis ne erõlködj feleslegesen, csak oda kell képzelned azt. Ezzel beindítod a csakra mûködését, és képessé válsz arra, hogy lásd a szellemvilágot, vagy éppen az aurádat.

Ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezne, akkor hagyd abba mûveletet, mert nagyon könnyen kiéghetsz.

Ezt a gyakorlatot bárhol, és bármikor elõveheted, nem kell hozzá mély relaxációba kerülni, egyáltalán nem bonyolult, és mégis nagyon hasznos.

Miután pár percig gyakorlod ezt, megpróbálhatod látni a saját aurádat, vagy másét, illetve az õrangyalodat stb. Az auralátáshoz nem kell mást tenned, mint hogy felemeled a tenyeredet kényelmes távolságban magad elõtt, majd átnézel az ujjaid között. Ekkor elkezd majd körvonalazódni az aurád az ujjaid között. Vagy pedig más teste mellett (kb. egy negyed méter távolságban) elnézel. Fontos, hogy a tekinteted ne mozgasd, mert akkor eltûnik, amit eddig láttál.

Õrangyal látásához elõször gondolatban küldj egy üzenetet neki, pl. „kérlek angyalom, állj x helyre, mert szeretnélek harmadik szememmel látni téged. Köszönöm!". Ezután simán arra a területre nézel, ahova az angyalod ment.

Természetesen szinte bármikor el lehet végezni ezt, de érdemes naponta legalább egyszer  más gyakorlatokkal, és közbeékelt szünetekkel együtt. Érdemes mindig lehetõleg ugyanabban az idõben végezni, persze az sem katasztrófa, ha épp kimarad, vagy pár órával elõbb, illetve késõbb mûveled mint általában. Viszont minél inkább egy bizonyos idõpontban csinálod a gyakorlatokat, annál hatékonyabbak lesznek, mert az agyad rá fog állni arra, hogy "kérem szépen most ennek van itt az ideje", és automatiksan ráhangolódsz a feladatokra.

Published in Auralátás

Read 10003 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8627 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 8585 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 7391 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7078 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7053 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6709 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6353 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6353 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6159 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…