Régi magyar áldás

Monday, 16 May 2011 18:54

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt 
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás 
A szeretetedre szomjasoknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden hozzád fordulónak 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás 
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Published in Magyar imák

Asztali áldás

Friday, 12 November 2010 06:56

Chardin- Asztali áldásRégen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán nem mindegy, milyen erőkkel rendelkezik. Aki főz, gondolatait "belefőzi" az ételbe, hiszen mint tudjuk, a gondolati erő. Ha éppen haragszik, gyűlölködik, morgolódik, beteg, rosszul érzi magát, az étel tárolni fogja ezeket a gondolatokat, és mivel e,berek vagyunk, ez elég gyakran előfordul.

Az asztali áldás "letakarítja" az ételről a negatív gondolatokat, erőket, és helyettük életerővel "tölti fel" az ételt.

Az előzőekből természetesen az következik, hogy főzni csak szívvel-lélekkel, egészségesen és jó gondolatokkal érdemes.

Néhány asztali áldás példaképpen:

Étkezés előtt:

"Jövel Uram, légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk"

Étkezés után:

"Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Amen"

Vagy:

Isten áldd meg életünket,
Bocsásd meg sok bűneinket,
Szenteld meg eledelünket,
Fiadért hallgass meg minket
Amen

Az Amen annyit jelent: Úgy legyen. Megerősíti, nyomatékosítja, véglegessé teszi az imát.

Published in Magyar imák

Áldassék X.Y. szent neve!

Tuesday, 22 June 2010 06:59
szentlelek-Isten dicsőségére! - kiáltja a pap, s a frontszakaszon eldördülnek az ágyúk.
-Az Atya, Fiú   és Szentlélek   nevében! - hangzik, s porba hull   egy levágott fej.

Mereven mutatja a feszületet az „illetékes" a bitóra frissiben felakasztott ember felé, de az illető „nem ér rá" odafigyelni, mivelhogy éppen fuldoklik... Mi történt? Roppant egyszerű: Akit hívtak, megjelent!

Félre ne értsük, aki megjelent nem a Szeretet dimenzióiból való, s nem is a Kozmikus Szeretetet képviseli! Ugyanis ezekben az esetekben sohasem az számít, amit a szavainkkal megfogalmazunk, hanem az, amit a gondolataink minősége jelez!
 
Bármiféle hívásra, a Szeretet erői, az angyali és isteni dimenziók, minden alkalommal nyomban megjelennek - de nem egyedül! Poláris világunkban, emberközelben, a Szeretet képviselőinek ember által történő hívására, minden alkalommal, s igen nagy egyetértésben, a Szeretet és a Gonoszság erői mindig egyidejűleg jelennek meg. És sohasem azt veszik figyelembe, hogy melyiküket hívtuk, hanem ehelyett egyszerűen „átvilágítják" tudatunkat, s megvizsgálják a ki nem mondott gondolatainkat. Ily módon pedig egyáltalában nem biztos, hogy Isten nevének fennhangon történő említését követően Istennel lesz dolgunk, s az sem biztos, hogy Jézus keresztjével hadonászva, feltétlenül Jézust „szerezzük be". Mivelhogy testünkbe az a szellemi lény fog belépni, akit a gondolataink alapján, önmagunknak „kiérdemeltünk".

- Áldassék X.Y. szent neve! - kántálja iszonyú nagy plénum előtt a pap, s az egyszerű emberek - szégyen ide, szégyen oda - , valahol mégis azt érzik, hogy ez talán mégsem egészen az ő világuk. Nem véletlenül.  Mivelhogy igen gyakran jól érzik ezt, s amikor jól érzik, tulajdonképpen az Isteni Önvalójuk ügyel - helyettük is -, lelkűk tisztaságára. Ügyelnie is kell, mert egyáltalában nem biztos az, hogy egy-egy ilyen alkalommal a hívek feje felett Krisztus fog megjelenni! Templomi szertartásokon ilyesmitől csak elvétve kell tartanunk, de intés ez, amely vonatkozik mindazokra, akik ..Isten dicsőségére", ..Krisztus sebeire", vagy akár a saját, jóságos őrzőangyalukra hivatkozva lelki kötéltáncba kezdenek, s az életük bármely területén, hebehurgya módon próbára teszik a Magasabbrendű türelmét. S ide tartozhat az ismeretlen energiák hívogatása, a drogok és egyéb mérgek fogyasztása, s sorolhatnánk, hogy még mi minden. S ide tartoznak azok, akik ahelyett, hogy életüket imádsággá szentelné a munka -, önmagukat egy-egy percre - Krisztusra hivatkozva - keresztre feszíttetik, élve eltemettetik vagy pedig a saját, kölcsönbe kapott földi testüket bármi más módon lebecsülik, vagy épp csak - nem becsülik, mégha esetleg szent életet élnek is

- Miért? - kérdeznék sokan, megriadva. - Ezek közül miért rossz az, amelyik hitet, önbizalmat ad, segítséget jelent, vagy irányt mutat a bajban? Önbizalmat ad? Irányt mutat? Úgy legyen! De nehogy csalódjunk benne! ,.Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!" - hangzik a figyelmeztetés. A Kozmikus Szeretet méító példát állított nekünk, s utoljára éppen Jézus által, arra vonatkozóan, hogy mi lenne a földi feladatunk. A példa pedig - igen látványosan - így szó!: Mindenki vegye fel a saját élete keresztjét! Igyekezzék megváltoztatni a tudatállapotát, s próbálja az önzetlen szeretet-adást gyakorolni... Kell egyéb? Nem kell! Nagy szavak ezek? Nem, de roppant mód sértőek. Mert figyelmeztetnek bennünket - önmagunkra. Tükröt állítanak - elénk. S ezáltal éppen azt mutatják be nekünk, akit (amit) semmiképpen nem szerettünk volna észrevenni: önző kis én-tudatunkat, a saját gyarlóságaival együtt. Éreznünk kell, hogy eme gyarlóságaink miatt kell a Kozmikus Szeretetnek, köztünk, földi emberlények között, emberi korszakonként - elvéreznie. S ebből a szempontból még annak tudomásulvétele is roppant kínos, hogy földi életünk kozmikus sikeréhez semmiféle képmutatásra, mágiára, erőlködésre szükség nincsen...

/Szőke Lajos- A hiányzó láncszem/

Published in Ezotéria

Read 9057 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8344 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7680 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 7011 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 6771 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6497 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 6489 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6088 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6039 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 5925 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…