Múlt, jelen, jövő

Múlt, jelen, jövő

Ha valami elégszer megismétlődik, egy morfogenetikus mező jön létre, és a rezonancia ezzel a mezővel növelne annak valószínűségét, hogy az esemény újra megtörténjen. Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. A számunkra hasznos tanítások és Nemzeti események ismétlése ősi szokások újra teremtése. Rendszeres beszélgetések gyűlések rendezvények növelik az újra teremtés megtörténésének valószínűségét. Az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezzük. Ha a morfogenetikus rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre kiterjed. Növeljük ezt a rezonanciát, mert média nélkül éri el testvéreink szellemi lényét. A szellem irányítja a fizikai test cselekedeteit így megszűnik a passzív cselekvő képesség időszaka. Ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol minden más helyre. Nincs térbe, időbe, távolságba akadály. A megteremtett MEZŐ REZONANCIA soha nem vész el és szabadon, akaraton kívül terjed. Tudatott fizikai tenni akarást "idézve elő a befogadó Magyar identitást hordozó átkódolt testvéreink szellemi és fizikai valójában. Nem kizárólag a DNS felelős azért, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra, hanem a családi nemzetségi morfogenetikus rezonancia is szerepet játszik ebben. Így ha elültetjük a visszatérő nemzeti kódokat azok automatikusan terjedni fognak. Lenyomatot hagyva a megfelelő rezonancia szinten. Befolyásolják a genetikát és a viselkedést Nemzet tudatott örökölhetően DNS kódokkal örökítve. A…

Page 2 of 5
Read 10130 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8697 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8647 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7424 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7214 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7072 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6733 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6389 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6370 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6177 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…