A Baranta tradicionális magyar harcmûvészet versenyszámai

Rate this item
(1 Vote)
 A Baranta versenyszámai a vizsgagyakorlatokkal párhuzamosan folyamatos felmérési és értékelési lehetõséget biztosítanak annak érdekében, hogy a valósághoz közelítõ értéket kapjunk az adott barantázó harci képességeivel kapcsolatban. A versenyszámok többsége valódi harci helyzeteket modellez. Egy adott szabálykeret között, de változó formában és helyzetben kerülnek megrendezésre annak érdekében, hogy a versenyeztetés ne rögzüljön dogmává és tartalmazza a valódi harci felmérések bizonyos szintjeit. A Baranta képességek szintjén nem a mai tudásszintbõl indul ki, hanem a valamikori harcosok képességeibõl. Ezáltal a Baranta versenyszámai minden alkalommal egyre nehezebbé válnak, s egyre jobban közelítenek a korabeli valós harci- és kiképzési  állapotokhoz.
Az egyes versenyszámok során 1000 pontot lehet elérni, A párbaj jellegû versenyszámok esetében a végsõ gyõztes birtokolja az 1000 pontot, a pontszerzõ küzdelmi számok esetében pedig a nyújtott teljesítményre adott pontszám maximuma lehet 1000 pont. Az összesített verseny pontszámai határozzák meg a végsõ eredményt. Az egyes versenyek pontjai az éves Baranta Rangsorba is beleszámítanak. A Magyar Bajnokságon, Magyar Kupán elért pontszámok teljes értékükkel beleszámítanak, az egyéb versenyek pontszámai a harmadukkal számítanak bele az ötéves idõszakot figyelembe vevõ rangsorba. A 3.-dik fokozattól az adott szint vizsgapontszáma is beleszámít ebbe a sorrendbe. A Szövetség errõl mindig nyilvános adatlapot vezet.

A Baranta Ráró /lovas szakág/ versenyszámai:
 

(1)   Lovasbirkózás:

Lóról /szõrén ülve/ végrehajtott pusztakezes mozzanat, amely során szabályozott módon a lovas fogáskészletét, a ló erejét, az együttes mozgékonyságot kihasználva az ellenfelünket a földre kell juttatnunk. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/

 
(2)   Lovasíjászat:

A Baranta szabályai szerint megalkotott lovasíjász versenyeztetési forma, ahol a harci célszerûségen, a ló testsúllyal és hanggal való irányítási képességen, többfokozatú lõkészségen, gyors töltésen, változó távolságú, magasságú és oldal-elhelyezkedésû célokon, valamint harci taktikai (megközelítés módja, célok veszélyesség szerinti értékelése, leküzdés sorrendje, min.20 m löv. távolság, egyes célok mozognak) elgondoláson van a fõ hangsúly. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/


(3)   Lovasíjászat párbaj:

A régi magyar párbajhagyományokon alapuló többfokozatú lovasíjász versenyeztetési forma, amely két fél harci képességeinek összevetésére szolgál. Aki az indítás után az ellenfelet jelképezõ cél elõbb leküzdi, az elvileg megsemmisítette õt. /A pálya területe, alakja, a célok távolsága, az elhelyezett akadályok változhatnak./ Alap induló távolság 100 m. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/

(4)   Ló kezelési /idomítási/ bemutató:

A lovas harcos egyik  alap- /forma/ gyakorlata, amely során a ló és lovasaának együttmûködési képességeit értékelik. /Ló fektetés, rejtõzködés, lovas védelme, irányítottsága, hangokra való reagálása, önálló feladatkeresése, ló betanított harci-taktikai ritmusváltozásai, irányított rúgásai és tolóereje, ló hívása, ló irányítása felszerelés nélkül stb./ /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/


(5)   Lovas ügyességi pálya:

A lovas harc során elõforduló kombinatív ügyességi elemeket vizsgáló versenyszám, ahol elõre meghatározott feladatokat kell végrehajtani, amely során az egyes elemek teljesítése és a végrehajtás ideje egységesen kerül értékelésre. A lovas támadó és védõ harc során elõforduló ügyességi és harci mozzanatok fejlesztését célozza meg /hajítófegyverek, sátordöntés, fáklyázás, tûzugrás, zsákmányszerzés, ellenfél fegyvereinek hatása stb./. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/


(6)   Lovas gyorsasági pálya (lovas verseny):

Változó pályahosszúságú (700 m-7000m) terepen végrehajtott verseny, amely során kisebb természetes akadályelemek és rövid fordulók nehezíthetik a ló és a lovas tevékenységét. A beérkezés ideje határozza meg a pontszámot. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/

(7)   Lovas küzdelem:

Lóról, nyeregben, védõeszközzel és sisakban végrehajtott párbaj. Az alkalmazott szablyát/kardot egy 85 cm hosszúságú imitációs /nemezzel borított-kiegyensúlyozott/ fegyver helyettesíti. A vívás területe 100x70 méteres pálya, ahol a ló irányítási képességét kamatoztatva közelítenek a párbajozó felek egymásra. A közdelem öt érvényes találati pontig tart. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/

( 8 )   Lovas szálfegyverek:
 
Lovas szálfegyverek alkalmazása, harci jellegû pályán, céltárgyakat megközelítve, különbözõ vágási, szúrási irányokból és helyzetekben. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/

(9)  Lovas fegyveres zenés alap-/forma/ gyakorlat:

Lóról bemutatott fegyveres gyakorlat, amely során a választott fegyver alkalmazási lehetõségeinek bemutatásával a lovas fegyveralkalmazásbeli tudásáról ad számot. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/

(10) Területlövõ gyakorlat:

Nagy távolságú lovasíjász gyakorlat, ahol a valamikori csoportos támadó harc modellezése közben az egy adott területre leadott lövések pontosságát vizsgálják. 70m-tõl 200m-ig terjedõ távolságok esetén (1-5 méter sugarú körökbe, esetleg célcsoportokra vagy azok területeire). A gyakorlatot elõre meghatározott 4-8 fõs csoportokban hajtják végre, ahol a saját társ elhelyezkedésére, mozgási irányaira is figyelni kell. /További szabályok és korlátozások a Baranta Tradicionális Magyar Harcmûvészetek Szövetsége Vizsga- és Versenyszabályzátban/
Read 3151 times Last modified on July 29 2014

Related items

More in this category: « Baranta A lélekutazás »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 9999 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8626 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 8575 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 7389 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7071 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7053 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6708 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6353 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6352 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6157 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…