Hamubasült pogácsa

Rate this item
(3 votes)

Õseink kimeríthetetlen tudást hagyományoztak reánk. Ezen tudás itt él velünk a Kárpáthazában. Él hagyományainkban, népmûvészetünkben, de rejtetten is. Ma élõ magyaroknak az a lehetõségünk, de egyben felelõsségünk is, hogy ezen tudást népünk, nemzetünk és a világ számára élõvé tegyük!

 

pogacsaBizonyára gondolkodott már azon, hogy milyen jelentõsége lehet a hamubasült pogácsának, ha azt népmeséinkben a mese elején említik, s ráadásul az Édesanya készíti legkisebb fiának az indulás elõtt.

Hová indul ez a hõs? Útra, életútra, beavatási útra.

Szerves mûveltségben járatos tanítóink szerint népmeséink az égen játszódnak, a csillagok között a kis és nagy Napév történései szerint halad a mesehõs célja felé.

Miféle energiát hordoz a hamubasült pogácsa, ha ott lapul a gyermekember tarisznyájában? Szinte kimeríthetetlen energia szükségeltetik ahhoz, hogy sikeresen járjon a csillagok között.

Milyen segítséget ad hõsünknek - mert kell, hogy adjon -, hiszen ez a tápláléka. Ad is! Amikor a mesehõs ad belõle például egy egérkének, az azonnal segítõjévé válik az úton.

Élelem, élelmiszer a hamubasült pogácsa!

Az élõ magyar nyelv! Mindent elárulnak szavaink.

Ha élni akar a mesehõs a csillagúton: Élelmet - Él - elem - élõ elemet kell ennie,

Élelmiszert - Él - el(e)m - i - szert - szertartással kell elfogyasztania.

Miért hamubasült? Képzeljen el egy ténylegesen hamubasült pogácsát! Ehetõ? Bizonyára nem!

Hamubasült - ha - Mu - ba - sült

Mu: az elsüllyedt kontinens

Mu: múlt, elmúlt, hamuvá lett.

Ki süti ezt a pogácsát? Az ÉDESANYA!

Az õsök az anyai vonalon áramlanak felénk. A születésen keresztül folytonos a vonal. Anya, Nagyanya, Dédanya, Ükanya, Szépanya.... Szép Szûz Mária, Földanya, Nagyboldogasszony!

Mit is süt bele az édesanya ebbe a pogácsába? Az õsök tudását, életét, üzenetét, szeretetét. Ez, a múltat idézõ pogácsa a mesehõs tápláléka, s ha ez a tápláléka (kimeríthetetlen energiaforrás), mindent elérhet!

Pogácsa - Pogá(ny) - csa (...)

„...Tanú vallomások alapján az évi aratások befejezése után, a mai Péter és Pál apostolok ünnepe táján tartották az úgynevezett „nyár-õsz" ünnepet, amelynek legfõbb pontja az új lisztbõl készült apró, friss cipó kiosztása volt. Ezek elkészítése a Táltosok feladata volt, és szimbolizmusát azok is megõrizték, régi hagyományként, akik már az új valláshoz tartoztak. Az ételek elkészítését különleges szertartások kísérték. Az apró, manapság pogácsának nevezhetõ süteménynek a lakosság nagy értéket tulajdonított. Énekszó kíséretében osztották szét a hívõk között."

            (Fehér M. Jenõ: A középkori magyar inkvizíció - Buenos Aires, Argentína, 1956, 234-235. Oldal; Gede testvérek, Budapest, 1999.)

            Mibõl és hogyan készül a pogácsa? Elõször is kelt tésztából.

            Kelt - Kel(e)t tészta

           

            Az életbõl, gabonából. Az édesanya lelkülete is hasonlatos a kelõ Napéhoz, amikor Nagy Útra készülõ fiának készíti a pogácsát. Tele bátorítással, féltõ szeretettel, védõ-óvó gondossággal, a megújulás reményével.

            Elkészítése, fogyasztása, emésztése állomásokra bontható, ezek megfeleltethetõek az állatöv jegyeinek, s a teljes ciklus a Naputat írja le precessziós irányban, azaz a nagy Napévet.

            Tanulságos üzenet ez!

            Formája kerek, mint a világ! Tetején ráccsal, ami az õsi tudáson, hiten ma lévõ rácsot jelképezi, de felszabadítható. Ma elérkeztünk ide, súlyos évszázadok után, itt a megfelelõ pillanat.

            Ahogy a mesehõs élõ élelmet visz magával az útra, úgy nekünk is élõ élelmet kell enni. Ez nagyon fontos dolog, s a mai ember ezzel törõdik a legkevesebbet.

            Honnan tudom, hogy egy élelmiszer él-e? Ellenõrizhetem egyáltalán? Igen ingával a Bovy-skála segítségével. Ma egy egészséges ember rezgésszáma 11000 Bovy körül van. A mai, gyárilag elõállított élelmiszerek rezgésszáma ezen érték alatt van, de az emberi kéz munkája által életre kelthetõ. Például: otthon készült étel, sütött kenyér, kerti gyümölcsök stb.

            Tehát élõ élelmet kell enni, s ez általában is igaz, fõleg igaz õsi szent ételünkre, a pogácsára.

Ha-mu-ba-sült pogácsát kell enni. Fogyasztásakor, emésztésekor a hagyományosan beépülõ fizikai energia (fizikai test) mellett szellemi energia (lélektest) is beépül az emberbe. Mindig annyi, amennyire fogadókész az ember, ahová eljutott élete útján.

            Megemésztésével, felélésével átadja a nekünk éppen megfelelõ, a bennünket segítõ, támogató energiát (parányt), rezgést. Egy húron pendülünk - mondja a magyar, azaz együtt rezgek környezetemmel.

            Ha 4000-en a rákkal (mint betegség)

            Ha 11000-en az élõ emberrel

            Ha 15000-en a szellemvilágba lépek

            Ha 40000-en egy öreg tölgy faunjával

            Ha 65000-en egy szent kút nimfájával

            Ha ....... egy táltos csikóval, a Turullal és így tovább!

            Talán nem élem meg tudatosan, de a tudattalanul is hatnak rám ezen „energiák", ha egy húron pendülök velük.

            A lényeg:

A ha-Mu-ba-sült nem rejt semmilyen titkot, hiszen titkok nincsenek, csak az ismeretlen. Kimeríthetetlen energiájából éppen annyit ad át, amennyit képesek vagyunk felvenni, hasznosítani!

            Ezt az él-õ él-el(e)m-et fogyasztva (s kínálva az utunkba kerülõ segítõknek, pl. kisegér) ki-ki járhatja saját útját, élheti saját meséjét! Célba érhet, de el is bukhat! De van cél és van remény.

            Mi Gyenesdiáson ha-Mu-ba-sült pogácsát készítünk Teremtõnk akaratából. Ünnepi alkalmakra, de rendszeres fogyasztásra is küldünk.

/ Nagy Péter (pogácsasütõ) és családja/

Read 3378 times Last modified on July 30 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10130 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8697 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8647 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7424 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7214 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7072 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6733 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6389 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6370 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6177 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…