Az elsõdleges gén hordozói

Rate this item
(2 votes)

Amikor a bolygónkon egy-egy új teremtési korszak kezdődik, az egyes népcsoportokat nem egyszerre telepítik le, hanem a géncsoportok bizonyos sorrendje szerint. Ehhez tudni kell, hogy tizenkétféle géncsoport létezik, az egyes zodiákusok szerint. Ennek megfelelően az "elsődleges" géneket hordozó csoport érkezik legelőször, mert ők azok, akik olyan tulajdonság-rendszerrel bírnak, hogy képesek a később érkező többi csoport számára a megfelelő feltételek megteremtésére. Ezt a bizonyos "elsődleges" gént három népcsoport hordozza a Földön: a magyar, a zsidó és a cigány. Az egyes népek gyakorlatilag különböző pólusokat képviselnek, ezért az egyensúly megtartása miatt nem is lehetne csak egy nép az elsődleges génhordozó. Ezen népek érkeztek tehát elsőként a Földre a jelenlegi teremtési korszakunk kezdetén is, s ezt számos forrás alá is támasztja. Gondoljunk csak a Bibliára, amely szerint a zsidók Isten kiválasztott népének mondják magukat, eredetileg éppen ebből az okból kifolyólag, bár a későbbi időkben ezt sokan igyekeztek másképpen értelmezni. Egy másik ősi forrás, az un. Magyar Biblia, vagy más néven a Káldeusok Bibliája pedig a magyarral rokon kusok népét említi a Földre elsőként letelepülő népcsoportként. Õk voltak a „Tudás Fényének birtokosai”, S csak „később, mikor a Föld Napja már más csillagképen ért a Földre, betelepült a Föld többi csillagképének szülötteivel is. Az égből a földre rendelt uralkodó hatalom királyának Én-Lil népe megtartójának örök lakóhelyül Én-Lil, így Hunország hegyét jelölte ki.” Ugyanígy a hun-szkíta-magyar nép volt az elsőként Földre érkező csoport a zsidó származású Epiphaniosz szerint is, aki azt írta, hogy „a földkerekség teremtésekor mindenki szkíta volt”. Hérodotosz szerint szintén „a magyar a világ legrégibb népe”. Mostmár értjük, hogy miért.

Mint elsőként érkező népek, gyakorlatilag ők adják a Föld lakosságának a MAGvát. Hiszen ők azzal az isteni küldetéssel érkeznek a Földre, hogy a lelki fejlődésükben náluk alacsonyabb szinten lévő embertársaikat MAGukkal felemeljék, nemesebbé tegyék. Ezért fontos, hogy ilyen MAGvak mindig legyenek a Földön, máskülönben az emberiség elkorcsosul, lelki evolúciós fejlődésében megtorpan, vagy akár vissza is zuhan. Ezért van a MAG szó a MAGyar szóban is, mert ez a nép is magában hordozza a magságot, azaz az elsődleges géneket. Emlékezzünk pl. Noé fiaira, akik szintén az élet csíráját jelentették a földi emberiség történelmében. Noé fiai, Sém = szem (mint pl. búzaszem), Khám = (visszafelé olvasva) mák és Jáphet = (több nyelvben, mint pl. finn, szanszkrit) gabona jelentésű. Márpedig mit szokás tenni a maggal? El szokták vetni. Nos, valóban ez történt Noé fiaival is, hiszen egy-egy nép sarjadt belőlük. S vajon melyik három nép? Természetesen a már említett magyar, zsidó és cigány. Ugyanezt a három, elsődleges gént hordozó csoportot segíti a fejlődésében Anyahitának, azaz a magyarok által Boldogasszonyként ismert istenanyának három fia, Úr, Él és Van is. Õk háromféle vallás elindítói voltak, de ne felejtsük el, hogy Sém, Khám és Jáphethez hasonlóan ők is testvérek voltak, azaz a legközelebbi rokonok. A három nép tehát legfeljebb polaritás szerint választható szét egymástól, de mindnyájan az elsődleges gén hordozói. Nagyon fontos azonban, hogy ezúttal mindenféle faji, nemzetiségi, vallási, vagyonbéli megkülönböztetést tegyünk félre, mert a lelki evolúciós fejlődés során nem ezek a mértékadó szempontok.

A fentieket egyébként jól alátámasztja az a történet is, miszerint a montreáli McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield az 1960-as években megbízatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be, hogy van-e és ha van, akkor melyik az a génfajta, amely földünkön un. alapvető gén. A kutatáshoz az egyetemi tanár több millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja az volt a kutatási feladatnak, hogy a szemita gént találják meg, mint ilyen felsőbbrendű gént. Egy egész munkacsoport dolgozott ezen hosszú éveken keresztül, miután meg is találták a keresett gént, csakhogy nem egyet, hanem kettőt.  Megállapították, hogy ezeket akár évszázadokon, generációkon át is el lehet nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik. A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént, amelyiknek ekkor még nem volt neve, csak annyi említést tettek róla, hogy legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma magyarnak nevezett nép.

 

Tekintettel arra, hogy jelenleg épp egy újabb korszakváltás küszöbén állunk, az elsődleges génhordozóknak ma különösen fontos feladatuk van. Meg kell ugyanis szerezniük minden tudást, amit csak lehet, hogy a következő korszak kezdetén kellő alapot tudjanak teremteni a később érkező további géncsoportok számára. Lévén, hogy egy Isteni kegyelem révén ezúttal egy inkarnációban élik le a lelkek a világméretű katasztrófa előtti utolsó, és az azt követő első életüket, ezúttal a memóriájukban minden fontos és ehhez szükséges információ megmarad. Ezért van olyan sok feltaláló, tudós, kiemelkedő szakember a magyarok között. A zsidók ezért fejtették meg a Biblia kódját, a cigányok pedig ezért vállalnak olyan sok gyermeket, mert a közelgő világméretű katasztrófát nagyon sok léleknek kellene megtapasztalnia a lelki evolúciós fejlődésük miatt.

 

   

 

Ha már az elsődleges génhordozóknak ilyen fontos szerepük van, úgy illik, hogy a hazájukul adott terület is kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezzen, s ez valóban igaz is a Kárpát-medencére. Ugyanis az itt élő növények, állatok génállománya a legstrapabíróbb a világon. Gondoljunk pl. a tönkölybúzára, ami az egyedüli növény volt Csernobil katasztrófája idején, ami nem fertőződött meg a sugárszennyezéstől. A növényekhez hasonlóan az itt élő állatfajok is a legegészségesebbek az emberi táplálkozást illetően, mint pl. a szürke-marha, a racka-juh vagy a mangalica, aminek zsírja köztudottan egészséges még a magas koleszterin-szintű emberek számára is. Talán érdemes még említést tenni egyes háziállatainkról is, hiszen a pulik, komondorok és kuvaszok a kutyák közül is kimagaslanak ügyességük, okosságuk révén, vagy akár a magyar lovak, melyek szintén kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek.

 

    

A Kárpát-medence állati és növényi génállománya is kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik.

 „A Kárpát-medence hamarabb pusztul el, mint a Világ! A magyarok, a zsidók és a cigányok, akik az első génhez tartoznak, és a katasztrófa utáni első letelepített embercsoport lesznek, ők nem a Sávra, az Algolba – a háromdimenziós élet tárolójába – lesznek kihelyezve, hanem a Föld Magmájába. Egy atomrobbanás által egy vákuummal sodródnak le. Abban az időben csak az az ember fog a Kárpát-medencében tartózkodni, aki a Magmába sodródik, és aki az első lélekcsoporttal helyeződik majd egy vulkánkitöréssel a már megalakult Földre.” (G.H.Anon: Lelki evolúció)

 

Amint a fenti idézetből – amely magas szintű szellemi lényektől származik – láthatjuk, az elkövetkező korszakváltás azonban az elsődleges génhordozók számára másképp fog lezajlani, mint az összes többi ember számára. A Kárpát-medence tehát még a katasztrófa előtt bele fog süllyedni a földi magmába, az elsődleges génhordozó lelkekkel együtt, mert nekik kell majd leszületniük a következő korszak elején elsőként. Azért van itt a legtöbb cigány Magyarországon, és azért települ ide mostanában egyre több zsidó, mert – bár ők ennek egyáltalán nincsenek tudatában – ők fognak elpusztulni legelőször. Ezt a folyamatot a magas szintű szellemi lények már különböző történelmi szimbólumokkal is igyekeztek előrejelezni, nemcsak a médiumi írások tesznek róla említést. Ilyen analógiát képvisel a Szent Koronánk is, ami az egész Földet szimbolizálja. Tudjuk, hogy bizonyos képeket korábban leszedtek róla, így pl. a Mária képet is. Mivel Mária országa Magyarország (hiszen Szent István felajánlotta neki), így ez azt szimbolizálja, hogy a nagy egészből egy kis rész hamarabb el fog tűnni, mint maga az egész. Azaz Magyarország előbb fog elpusztulni a világméretű katasztrófában, mint a Föld összes többi országa. Ezt írta meg a Szózatban Vörösmarty is: „S a sírt, hol nemzet sűlyed el, népek veszik körűl”

 

 

     

 

 A Szent Korona, mint planétánk, s a Mária-kép, mint Magyarország. A kisebb rész előbb pusztul el, mint az egész.

  

Mindezek függvényében, napjainkban különösen fontos, hogy eme Isteni küldetésünknek eleget téve, a valódi feladataink elvégzésére koncentráljunk, s valóban szerezzünk meg minden tudást, aminek csak hasznát vehetjük az új korszak kezdetén. Hisz egy olyan világban kell majd boldogulnunk, s majdan a többieknek utat mutatnunk, ahol kezdetben nem lesznek se villamos energiával működő berendezések, se járművek, sem egyéb gépek. Csak és kizárólag a természet adta lehetőségekre szorítkozhatunk majd, de már napjainkban is ebbe az irányba igyekeznek terelni bennünket. Így hát jobb lesz, ha az egymással folyó civakodás, pénzhajszolás és meder nélküli politizálás helyett valóban összekapjuk magunkat, s mentjük, ami még menthető.

 

Az elsődleges gént hordozó lelkek a Föld magmájában várják végig az új korszak kezdetét, s majdan vulkánkitörésekkel kerülnek a felszínre, hogy aztán testet ölthessenek.

 

Read 4759 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

2 comments

  • Comment Link Drosi April 21 2011 posted by Drosi

    Kiváló és érdekes elgondolás.

  • Comment Link Biró Ildikó January 01 2010 posted by Biró Ildikó

    A cigány mikor került át a párhuzamos világrendszer magyarjaként ....megtudhatja GH Anon VII-X Isteni tanitásokból.
    Valamit részleteiben szeretne tudni, kérdéseit fel kell tennie, akár Noé fiai témáját illetően stb. Miért szül a cigány ennyi gyermeket, miért van szükség katasztrófa előtt gyermekekre.
    Előadás szervezése ügyében is kereshet.

Read 10211 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8786 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8665 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7450 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7291 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7090 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6757 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6423 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6388 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6200 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…