6 ujjú kiválasztottak

Rate this item
(0 votes)

6 ujjKutatásaim során olyan érdekességre bukkantam, hogy szokásos témáimat félretéve egy a magyarságot érintő kérdésről írok. Ez nem kisebb szenzáció, minta a hatujjú földönkívüli, hiszen itt is pontosan hatujjúakról lesz szó. Méghozzá nem is akármilyen hatujjúakról. 

Eltorzított őstörténet

Mária Terézia hozott egy rendeletet arról, hogy amennyiben valaki hat ujjal jönne világra a birodalmában, úgy annak a "felesleges" hatodik ujját le kell vágni. No nem azért, mert esetlen, fejetlen vagy nyomorék kiállású, hanem csak mert eggyel több annál, mint ami egy "rendes" kézen elvárható lenne. A kedves Olvasó talán már kissé járatlan a számok világában, hiszen ezt magyar földön tûzzel-vassal irtották mind az elméletét mind a gyakorlatát. 
Néprajzkutatóink a megmondhatói, hogy a sámánizmus nem valami pogány dolog volt, hanem a magyar nép ősi istenhitének lényegileg keresztény megnyilvánulása, ami csak többszöri degradálás után nyerte el a megalázóan hangzó "sámánizmus" jelzőt, hiszen a magyarok nem a sámánt imádták, hanem a teremtő atyát, akit semmi, de semmi nem különböztetett meg a későbbi vallások istenétől. A XX. században ezt primitív, babonás dologgá egyszerûsítették azzal, hogy a sámán belső képei helyett a transzállapotba jutott sámán külső eltorzulásait igyekeztek filmeken rögzíteni és elrettentésül bemutatni. Azt nézve, hogy valóban könnyû a dolgot középkorivá vagy ókorivá degradálni, mint a primitív emberi csökevények eklatáns példáját. Miután az Európában uralkodóvá vált katolicizmus ezt már egy évezrede preferálta is, így könnyûszerrel el lehet hitetni a tapasztalatlanokkal, hogy a sámánizmus valamiféle bûnös, sötét dolog, aminek a világon semmi köze sincs a mostanában divatos Istenhez. 

Árulkodó kezek

Évekkel ezelőtt vettem a Nemzeti Múzeumban egy, a magyar koronázási jelvényekről szóló, szép könyvet, amelyben koronánk, jogarunk és koronázási palástunk is gyönyorû és éles fotókon látható. Néhány hónapja alaposabban is szemügyre vettem, mert több dolog felkeltette az érdeklődésemet a koronázási ékszereken. Azt vettem észre, hogy a koronázási palástunkon a kutatók által Szent Istvánnak tulajdonított hímzett képen a szentnek hat ujja van. Elővettem a nagyítómat, és bizony azzal is egyértelmûen hatnak számoltam az ujjait. Mind a két kezén. Gizella királynőnek öt, István királynak bizony hat ujja van, egyértelmûen hat. Különösen azon a kezén látható jól, amelyet oldalra kitart, de a másik is eléggé világosan kivehető. Eltöprengtem: mi erről miért nem tanulunk? Az fel sem merült bennem, hogy ezt mások nem vették észre: a szöveg mindenesetre említést sem tesz róla. 


Ahogyan több helyen igyekeztem erről információt szerezni, rá kellett jönnöm, hogy erről a palást legalaposabb kutatói sem tettek megjegyzést. Na jó, hát akkor most megtudtuk, hogy István királyunknak mindkét kezén sámánujja volt. Élt már ilyen király a Földön. Marduknak is hat-hat ujja volt és Sabának, az édesanyjának is. Kezükön és lábukon egyaránt. Az ókori mezopotámiai népek Mardukot a világ és az ember teremtőjének mondták és tisztelték. 

Ahogy vizsgálgattam a palástot, most már kifejezetten kerestem azt, hogy va-e még rajta hatujjú szereplő. Bármilyen furcsának találják is az olvasók, találtam rajta még egyet! Tádé pozíciójában üldögél rajta egy jókora szent, aki mellett a templomok és a házak játékdíszletnek hatnak. Tádé egy plajbászt vagy ilyesmit szorongat a kezében, és ahogy számolgatom az ujjait, hát neki is hat ujja van mind a két kezén! Isten leszármazottai

Mai tudományunk készen áll a magyarázattal a dologra, hiszen a szindrómák polifíliának, vagyis sokujjúságnak nevezte el. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok szerint ez genetikai morbiditást takar, vagyis aki ilyennek talált születni, az nyomorék. Ugyanúgy, mint a földönkívüli, akit a roswelli esetnél felboncoltak. Vele kapcsolatban tucatnyi betegség jelzőit emlegették a "szakértők"; vélhetően annyi nyavalyával egy óráig sem élhetne semmiféle élőlény. Az a kis lény is hatujjú volt. Elgondolkozva a problémán, feltettem magamnak a kérdést: az egész univerzumot benépesítő lények a mai orvosi tudásunk szerint mind nyomorékok, degeneráltak és DNS-károsodottak gyülekezete lenne?! Aki idejön, akárki is legyen, ha nem úgy néz ki, mint a boncorvos, akkor az beteg és elfajult lény? 


Van egy komoly sejtésem. Ilyen hatujjú lény sokkal több élt a Földön, mint azt gondolnánk. Genetikai hasonlósága nem zárta ki az ötujjúakkal való szaporodást, így azután ősapáink között is sok ilyen lehetett. Ennek nyomai is kiütköznek génjeinkből, hogy mást nem mondjak, Ady Endre is hat ujjal született. A hatujjúak spirituálisan tehetségesebb lények voltak ötujjú embertársaiknál, és ezért előszeretettel választották őket papokká, sámánokká vagy királyokká. Isten leszármazottainak tartották őket. Talán ez is az oka annak, hogy István királyunkat olyan gyorsan szentté avatták? 

Az Ufómagazin 1998.áprilisi (79.) számából.

Read 4369 times Last modified on July 29 2014

Related items

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10111 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8683 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8646 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7420 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7191 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7070 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6729 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6385 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6369 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6176 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…