Morfogenetikus mező és Nemzetünk emelkedése

Rate this item
(1 Vote)

http://mandalaneked.blogspot.com - mezőHa valami elégszer megismétlődik, egy morfogenetikus mező jön létre, és a rezonancia ezzel a mezővel növelne annak valószínűségét, hogy az esemény újra megtörténjen.

Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. A számunkra hasznos tanítások és Nemzeti események ismétlése ősi szokások újra teremtése. Rendszeres beszélgetések gyűlések rendezvények növelik az újra teremtés megtörténésének valószínűségét.

Az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezzük.

Ha a morfogenetikus rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre kiterjed. Növeljük ezt a rezonanciát, mert média nélkül éri el testvéreink szellemi lényét. A szellem irányítja a fizikai test cselekedeteit így megszűnik a passzív cselekvő képesség időszaka.

Ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol minden más helyre. Nincs térbe, időbe, távolságba akadály. A megteremtett MEZŐ REZONANCIA soha nem vész el és szabadon, akaraton kívül terjed. Tudatott fizikai tenni akarást "idézve elő a befogadó Magyar identitást hordozó átkódolt testvéreink szellemi és fizikai valójában.

Nem kizárólag a DNS felelős azért, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra, hanem a családi nemzetségi morfogenetikus rezonancia is szerepet játszik ebben. Így ha elültetjük a visszatérő nemzeti kódokat azok automatikusan terjedni fognak. Lenyomatot hagyva a megfelelő rezonancia szinten. Befolyásolják a genetikát és a viselkedést Nemzet tudatott örökölhetően DNS kódokkal örökítve.

A mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre. A MEZŐ VISSZAMANIPULÁLÁSA KOMOLY FELADAT DE VALÓSZÍNŰ ELENGEDHETETLEN. A mező relációja nem számol idővel! Teljesen mindegy, hogy egy-időben jönnek rá többen vagy 100 év differenciával Éppen ez a jelenség ad módot arra, hogy nemzedékekre visszamenő információkhoz jussunk a mezőből.

Morfospirituális mező

Csak emberi lényeknek van Morfospirituális energiájuk; az állatoknak és más létformáknak nincs.

A DNS kromoszóma programozások némelyike, ami felépíti az éteri, első asztrális, mentális és érzelmi testet, ebből a mezőből áll. Külön tudomány foglalkozik átkódolásunk technikájával és annak fejlesztésével. A mező tartalmazza minden (valaha is élt) személy gondolatait (hiedelmeit) és érzelmeit (energiákat).

A hiedelemhez kapcsolt gondolatok és érzelmek azok, amelyek a diszharmonikus energiával létrehozzák azt, amitől félünk. Féljük a cselekvést, féljük a változást, féljük a vallást, féljük a megtorlást, féljük a védekezést. Ezeket a félelmeket át örökítjük. Nem az egészséges önbizalommal teli életmódot éljük . Alapoktól kezdve rombolták a ősi kódjainkat teszik ezt ma is. Erős cselekvő tanítókra van szüksége a Nemzetnek, hogy megtörténjen az ősi program újra írása és találkozása a jelenben élő generációkkal. A morfogenetikus mező annyira bizonyítva van, hogy még most is amikor olvasod ezt az írásomat, benne vagy, és gondolatok, és érzések támadnak benned ennek hatására. Viszont az egyed kialakulása megalkotódása sem magyarázható nemhogy evolúcióval, de még a DNS-el sem. Ugyan is, a DNS-nek is valamilyen információra van szüksége ahhoz, hogy majd rajta keresztül eljuthasson az információ a sejtekhez, és végül is előállhasson az ember.

A DNS sokkal inkább egyfajta "áteresztő-szűrő" amely bizonyos információkat átenged, bizonyosakat pedig nem. Ettől lesz egyedi, minden ember. Nem pedig véletlenül. Hogy honnan Jön az információ, arról már vitatkozhatunk, illetve ütköztethetjük a hitrendszereinket, de azt bizonyosan le lehet szögezni, hogy a test maga nem rendelkezik önnön kialakulásához szükséges információval. Logikátlan is lenne, hiszen a egyedek testei eredendően nem léteztek, ahhoz pedig, hogy önnön kialakulásuk információit hordozhassák, már létezniük kellene mielőtt megfogantak volna. Ez tehát igen érdekesen arra mutat, hogy az információ külső forrásból ered a teremtőtől. A leghitetlenebb ateista tudós sem tagadhatja, hogy a testen túl van valami más erő, ami ezt az élettelen matériát élővé, méghozzá akaratlagosan, gondolkodó és cselekvő, alkot organizmussá teszi. A családi kötődések, és egyáltalán az emberi lelki kötődések, amelyek társaságokat, nemzeteit, barátit, családit, munkahelyit végül összekötnek, nem magyarázható semmiféle anyagi működéssel.

A lelki kötődéseid, emberekhez, állatokhoz, tájakhoz, városokhoz stb... nem magyarázható anyagi működéssel. A morfogenetikus mező egy olyan "energia" mező, amelyben az ember és az őt megelőző nemzedékek teljes életpályája illetve annak információi tárolódnak. Ezek átalakításával új program írásával hamis nem létező és átírt történésekkel egész Nemzeteket, lehet átalakítani kezelhető anyaggá tenni. Egy irányító idegen entitású uralkodó alakváltó fajnak. A morfogenetikus mező az az energia, vagy lélek-mező, amelynek köszönhetően tulajdonképpen a minket felépítő élettelen anyagok életre kelnek. Ez a mező hordozza azt az információt, amitől az ember ember, és az ő rájellemző formai és tartalmi elemek megjelennek. Magam részéről nem vetem a szemére senkinek, hogy egy jó gondolatot kitől hallott meg, és nem degradálnám azt sem akitől hallotta, hanem örülök, hogy egyáltalán valaki tudomást szerez az ősi tanításokról mindegy milyen forrásból, és ezáltal a számunkra kívánatos szellemi környezet alakul ki. TERJEDNI KEZD A MEZŐ ÁLLTAL. Az ember odatartozónak érzi magát valahova, akkor azt mondjuk, identifikálódik. Az identitás kifejezés, az entitás kifejezésből lett... Érdekes elgondolkodni azon akkor, hogy ha a családunkba, a városunkba, a nemzetünkbe, az országunkba stb... identifikálódunk, akkor tulajdonképpen mi is történik? Komolyan kéne ezt venni és tudatosulni a családdal, nemzettel, szűkebb közösséggel. Ha például ORSZÁGUNKBAN rosszul érezzük magunkat, az lehetséges, hogy saját negatívumaink kivetülése, DE NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL EGY MORFOMANIPULÁCIÓ RÉSZE.

A Nemzeti viszonyok ideálistól való eltéréseit könnyen felfedezhetjük, ha a NEMZETET, mint a tagjait magába foglaló önálló entitást szemléljük. A fizikai és szellemi jelenségekből, következtethetünk a NEMZET Szerkezet torzultságának milyenségére, vagyis a Nemzet, mint individuum lelkiállapotára.

Akarat, gondolkodás, cselekvés. Hova jutottunk! E három fogalmat nézve megláthatjuk, hogy ezeknek bizony nincsen testük, nincsen fizikai megnyilvánulásaik, sőt a szavainknak és a gondolatainknak, és az érzelmeinknek szintén nincsen fizikai aspektusa, mégis hatást gyakorol az emberre, ami érzésekből, gondolatokból, és egy fizikai megnyilvánulásból, testből áll össze, legalább is a felszínes szemlélő számára. Aki nagyon felszínes, annak a számára persze csak egy fizikai test, és annak a működése. Ámbár még ő is elgondolkodhat azon, hogy mi működteti, és mi kapcsolja egybe más testekkel olyan szoros kötelékként, hogy abból családok, társadalmak, nemzetek lesznek. Te leszel Magyarország

Mintha Magyarország egy személy lenne. Te megszemélyesíted, ennek a személynek, Magyarországnak a szerepét. Na de hogy is van ez? Magyarország nem egy ember, vagy egy élőlény, hogy emlékei és érzései lehetnének!!! Vagy mégis? Hogyan tud egy ember, egy másik tudatállapotba kerülni? Ha kilép egy előzőből. Nem de? De. Ha pedig belép egy nemzet tudatállapotába, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az a nemzet egy élőlény, mégpedig érzésvilágokkal, gondolatvilágokkal, emlékezettel, jövőképpel. Ezt nevezzük nemzettudatnak, vagyis nemzeti identitásnak.

A hatás, tehát nemzedékeken átívelő! Az ember életének élményei, tovább élnek az itt maradottakban, a halála után dominánsan még legalább 3-4 nemzedéken keresztül. Elengedhetetlenül szükséges, hogy mindenki tudatosítsa magában, hogy a NEMZET, nem pusztán több ember együttélését jelenti, hanem olyan spirituális kötelék, mely {elszakíthatatlan, megszüntethetetlen.

A Nemzeti viszonyok ideálistól való eltéréseit könnyen felfedezhetjük, ha a NEMZETET, mint a tagjait magába foglaló önálló entitást szemléljük. A fizikai és szellemi jelenségekből, következtethetünk a NEMZET Szerkezet torzultságának milyenségére, vagyis a Nemzet, mint individuum lelkiállapotára.

Akarat, gondolkodás, cselekvés. Hova jutottunk. E három fogalmat nézve megláthatjuk, hogy ezeknek bizony nincsen testük, nincsen fizikai megnyilvánulásaik, sőt a szavainknak és a gondolatainknak, és az érzelmeinknek szintén nincsen fizikai aspektusa, mégis hatást gyakorol az emberre, ami érzésekből, gondolatokból, és egy fizikai megnyilvánulásból, testből áll össze, legalább is a felszínes szemlélő számára. Aki nagyon felszínes, annak a számára persze csak egy fizikai test, és annak a működése. Ámbár még ő is elgondolkodhat azon, hogy mi működteti, és mi kapcsolja egybe más testekkel olyan szoros kötelékként, hogy abból családok, társadalmak, nemzetek lesznek. Te leszel Magyarország

Mintha Magyarország egy személy lenne. Te megszemélyesíted, ennek a személynek, Magyarországnak a szerepét. Na de hogy is van ez? Magyarország nem egy ember, vagy egy élőlény, hogy emlékei és érzései lehetnének!!! Vagy mégis? Hogyan tud egy ember, egy másik tudatállapotba kerülni? Ha kilép egy előzőből. Nem de? De. Ha pedig belép egy nemzet tudatállapotába, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az a nemzet egy élőlény, mégpedig érzésvilágokkal, gondolatvilágokkal, emlékezettel jövőképpel. Ezt nevezzük nemzettudatnak, vagyis nemzeti identitásnak.

A hatás, tehát nemzedékeken átívelő! Az ember életének élményei, tovább élnek az itt maradottakban, a halála után dominánsan még legalább 3-4 nemzedéken keresztül. Elengedhetetlenül szükséges, hogy mindenki tudatosítsa magában, hogy a NEMZET, nem pusztán több ember együttélését jelenti, hanem olyan spirituális kötelék, mely felszakíthatatlan, megszüntethetetlen.

Ez a szó, a LELKESEDES. Ez a szó azt fejezi ki, hogy az adott emberi közösség körül, egy közös lélek egy energia, vonzás-taszítás, szeretet gyűlölet, tehát viszonyulások alakulnak ki, amely viszonyulásokkal kapcsolatos minden információt, ez a közösségi lélek tárol, ezt a közösségi lelket morfogenetikus mezőnek nevezték el e jelenség felfedezői. Észrevenni azt ami van, és elfogadni úgy ahogy van - ez a legfontosabb. Ráadásul ebben a módszerben a dolgoknak szabad is olyanoknak lenniük, mint amilyenek. „Egyetérteni azzal, ami van:" ez nagy oldódással jár. Ehhez szükség van az életben némi bátorságra... Szokásaink, beidegződéseink hatására inkább félrenézünk, inkább elfedjük a valóságot odanézés helyett, védekezünk elfogadás helyett. Okolunk, magyarázatokat keresünk a velünk történt eseményekre ahelyett, hogy „csak" szembenéznénk: „ez és ez történt." Ennyi. Ha megállunk a valóság előtt, az hatni kezd.... és ebből tiszta erőt meríthetünk. Hogy mi a valóság? Például, hogy szüleink gyermekei vagyunk, hogy mindkettőjüket egyformán szeretjük. Hogy mindent odaadtak amit tudtak, és a legtöbbet adták, az életet. A valóság, hogy senki sem tökéletes, mi sem. Hogy az élethez szervesen hozzátartozik a halál, a szenvedés, a betegség. De ezeknek a tudomásulvétele kellemetlenségekkel jár. Ezért inkább elfojtjuk, letagadjuk MINT A KÖRNYEZETÜNKBEN TÖRTÉNTEKET. Országunk állapotát, a valóságot. Az embernek bele kell egyeznie a valóságba. Egy dolga van az embernek: nyitottan közeledni a valósághoz. Mert a tények elismerése, ez az ami hat. Az a régi közmondás, hogy „Az átkok (ehhez lehet számítani az áldásokat is) visszaszállnak", ezt az igazságot foglalja magába, és megmagyarázza azokat az eseteket, amikor - ahogyan ezt sokan tudják - egy jó és magasan fejlett emberre irányított rossz gondolatok őt egyáltalán nem támadják meg, viszont néha rettenetes és pusztító hatást fejtve ki visszahatnak teremtőjükre. Innen ered az a nyilvánvaló következtetés is, hogy a tiszta szív és elme a legjobb védelem az érzelmek és a gondolatok ellenséges támadásával szemben.

PONTOSAN EZ A FELADAT VISSZAKÜLDENI AZ IRÁNYÍTÓKNAK A ROSSZ KÓDOKAT ÉS ÚJRA ÍRNI AZ ŐSI MAGYAR KÓDOT.

SEKELI SIJAAS ATYA

http://nimrod-rendje.lapunk.hu

Read 3683 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10200 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8775 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8665 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7446 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7279 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7089 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6754 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6420 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6386 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6197 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…