Miért hasonlott meg a magyarság?

Rate this item
(3 votes)

Magyar magyart volt kénytelen ölni akkor, amikor Koppány és Vajk között már nem lehetett elsimítani a nyugati vajákosság által folyamatosan szított, intrikákkal telt nézeteltérést. (Az „intrika" a magyarok közt Atilla uralkodásáig ismeretlen, nyugati-típusú fúrás-faragást jelent). Koppány és Vajk egyaránt ragaszkodott volna ősi, keresztény hitünkhöz, ámde Vajk ennél is jobban ragaszkodott ahhoz, hogy végre mezsgyehatárokkal bíró országlásunk legyen, amely azért lesz bizonyosan időt álló, mivelhogy eme mezsgyehatár mindkét oldalán, ugyanazon zsoldból fenntartott nyugati katonák fognak őrt állani.

Hogy ez számunkra miért volt jó, azt igazából azóta sem sikerűlt megfejteni, de így legalább „hivatalosan" volt egy helyünk, ahol átvészelhettük a sötét középkort, valamint a keleti, muzulmán, germán és anglikán kultúrkorszakok ártalmait.
Mindez persze a nyugati világ számára feltétlenül jó „húzás" volt, s egyáltalában nem csoda, hogy alapjaiban gyűlölve az egyistenhitű, érdek nélküli szeretetvallásunkat, titkon folyamatosan mindent megtettek a kiirtásunk érdekében. Mert abban a korban a pápaság sorra hozta a határozatait, miszerint: eretnek valamennyi ember, aki Bibliát mer a kezébe venni, mert annak tartalmát a köznép felé kizárólag a papok magyarázhatják, s megengedhetetlen lenne, hogy valakiben esetleg önálló gondolat ébredjen.
A nyugati mesterkedések folytán a magyarság tehát ezer év alatt „gyökértelenné" vált, berkeinkben az érdek nélküli szeretetvallás s az érdek nélküli szeretet látványosan megszűnt. Ennyit sikerült elérni. Hogy azonban ez mennyire válik a világ hasznára, azt még nem tudhatjuk. Hála azonban az Égnek, akkor és ott nem kötöttünk mindent a világ orrára. A TURUL őrző-védő népeinek közös törvényei értelmében ugyanis a mi jelenlegi, s "kezdetektől ősi" honunkból a magyarság SOHA el nem tűnhet. Ugyanis a magyar beavatottak mindig is tudták azt, hogy nem a föld az emberé, hanem az ember a földé! A Kárpát-medence nem a magyarság tulajdona, hanem éppen fordítva: a Föld tartományainak felosztásában a magyarság a Kárpát-medence és a Pilis-hegység tulajdona, s Föld-anyánk szív-idegközpontjának énekét köteles zengeni. Akkor is, ha fogalma sincs erről.
 
/Szőke Lajos/
Read 2658 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

 • Comment Link Enisz Attila February 26 2011 posted by Enisz Attila

  Ne szépítsd a dolgot, Vajk a magyarság legnagyobb árulója és legbarbárabb nemzetgyilkos, vérszerződést megszegő zsarnoka, rémuralma alatt tűzzek, vassal irtották a magyart és kultúráját, ősi vallását és írásbeliségét, ehhez képest Kádár egy piti bűnöző volt.
  Átkozott legyen az is aki e névvel előhozakodik. A Bazilikát át kell nevezni, nem tarthatja a legnagyobb nemzetgyilkosról meg a nevét.
  Eleink az országrontók kezét haláluk után levágták, hogy ne legyen még jelképesen sem ereje tovább rontani nemzetünket.A tolvaj római biznisz kereszténység pedig ezen ocsmány állat retkes csülkéből is szentséget hazudott. Legyenek átkozottak vakuljanak meg, a nép nyilvánosan égesse meg e patkányokat!
  Ezer év kárhozatát hozta e hitvány patkány nemzetünkre, melyet népünk ma is nyög.
  Több mint húszezer éves múltunkat, Sziriuszi küldetésünket hiúsította meg ez a patkány. Soha ne legyen nyugodalma!

Read 10211 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8786 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8665 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7450 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7291 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7090 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6757 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6423 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6388 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6200 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…