A leendő magyar elégtétel

Rate this item
(7 votes)

hunE sorok szerzője megvizsgálta az emberiség hangképző szervei által képezhető magán és mássalhangzók világszerte fellelhető módozatait (könyve: Az emberiség Égi eredetű ABC - jelrendszere), s közel 5000 hangalakot figyelembe véve, azokból a magyar rovásjelalakok őseredeti, fényben örvénylő energetikai betűformáit kapta eredményül.

E sorok szerzőjének 9 könyve szólt a Rejtett Dimenziók energetikájáról, s habár a Tudományok erre nemigen kapták fel a fejüket, reméljük, okul belőlük a világ.

Napjainkban, amikor Emberlelkek milliói zúdulnak alá erkölcsi nullaként abból a hegymagasságból, ahová évmilliók alatt sikerült felkapaszkodniuk, (Hamvas Béla), immár nem titok, hogy a világban senkinek sem lenne kárára az Önismeret, s csak keveseknek okozna gondot az ősi magyar Kötelességrend.

Érthető azonban, hogy amennyiben ez mégiscsak az Egyedi Emberlelkek megmérettetése, úgy a mennyiségi elv és a sürgetés itt semmiképpen nem lehet érvényben, ill. nem mértékadó.

LEHET, hogy létezik olyan szellemiség, aki — miután elszedte értékeinket, és alaposan kivesézte a bennünk lévő Tudást —, minket megsemmisíteni törekszik. De a lezüllesztő erkölcsi alapot ehhez – évszázadok óta – Mi szolgáltatjuk, hiszen jelenleg is félkómában leledzünk.

LEHET, hogy megismétlődik a sumér - magyar (sumér - IGAZ) tragédia, de ne feledjük, hogy általa előbbre lépett a Köz és a Világ, s ez csupán a kis EGO - nk erőtlensége számára tragikus emlék. Hisz akkoriban azért Mi is hibáztunk — nem keveset —, amikor a cédrusligeteink ésszerűtlen kiirtásával létrehoztuk az akkori világ első sivatagát.

LEHET, hogy mindkét testvérünk — akik a Vízözön óta félreértik a helyzetet —, immár nyíltan ellenünk fordul, (bár ez sohasem volt alaptermészetük), s tán még a MI kicsinyre zsugorodott világunkra is szemet vetne, (s igényt támasztana). De ne feledjük, hogy MI 6800 éve nem vagyunk hajlandók őket szeretetteljesen tanítani, s ily módon naponta újraéled a kettős Átok, ellenünk (T.K.9.24-27.).

LEHET, hogy háborogni, „hőzöngeni" könnyebb, (különösen kipihenten, teli gyomorral és látható ellenség nélkül). De fentebbiek miatt a felesleges kardcsörtetés nem vezethet sehová, hiszen az Örökkévaló Krisztus inkarnációja; Jézus teljesen MÁS hozzáállásról tett tanúbizonyságot.

Érdekes módon, amikor durvul az Élet, ismét és ismét háttérbe szorulnak (a sok zaj és zörej közepette) a halk, szelíd hangok, s nyomban maflává nyilvánítják azt, aki ezeket mondja: „Nézzétek a mezők liliomait!"

Érdekes módon, Harcosnak nemigen illik azon gondolkodnia, hogy mi a dolga a nagy hazafinak, a világszabadítónak, a forradalmárnak békeidőben, vagy amint elmúlt a vész.

Érdekes módon sosem tűnik fel, hogy amikor robbannak a bombák és fütyülnek a lövedékek, (s a pénzeszsákok, „nagymenők" és honatyák elkaparják magukat a pincében, vagy minél messzebbre menekülnek), szinte csak az IGAZ MAGYAR az, akinek még a fiai is a frontvonalon vannak, s nem azért, mintha kívánkoznának oda, de a MAGYAR az ármány ellen nem képes védekezni, mert a gonoszság nincs a génjeibe kódolva.

S LEHET, hogy olykor szükség van „Hungaristákra", „Magyarkodókra", harcos osztagokra is, de Ők se feledjék, hogy elegendő mindegyikük számára egy NŐ Tekintete, s érdekes módon mindannyian nyomban költővé, dalnokká, festővé, alkotó széplélekké válnak, s valahogyan elmarad a harc.

LEHET, hogy létezik egy mesterkélt, globális gépezet, amely saját vezetőink felhasználásával bennünket felmorzsolni törekszik. De ebbe az igen masszívnak tetsző, ijesztő gépezetbe elegendő egy megcsillanó kristálymorzsácska, mely, ha belekerül, akkor az egész szörnyeteg romjaiba hull. Ez a morzsácska; a REINKARNÁCIÓ: Lemúria üzenete, az Esszénus Béke Evangélium üzenete, s Krisztus üzenete is, amelynek hallatán megretten minden hamis politikus, minden nyomatott oktatási forma és valamennyi hamis vallás.

S a REINKARNÁCIÓ IGAZ - ságához (azaz: MAGYAR - ságához), s Isteni Törvényének elfogadásához vezethet: az ÖNISMERET!  Ők ketten az Ikerpár, akik képesek megsemmisíteni a kegyetlen és bosszúálló isteneket is.
De érkezik ehhez (nem várt) segítség az ÉGI BIRODALOMBÓL is:

Az anglikán kultúrkorszak véget ért. (Tudható ez abból is hogy a legtöbb magyar ember angolul igyekszik tanulni).

A Korszellem a globális emberiséget a szláv kultúrkorszakba vezette, amely 7 - 800 évig is el fog tartani. (Ezt nem MI találtuk ki).
Ez utóbbi végkifejlete feltehetően egy kissé békésebb, 12 érzékszervű, 50 - 50 %-ban racionális ill. intuitív agyféltekéjű, s tán optimálisabb világ lesz, hiszen a szláv sem huncut fajta, csupán elvetemedett emberek felügyelete alatt áll, akárcsak a magyarság.

Lassacskán elérkezik tehát az IDŐ, amikor ez a világ, egy konszolidáltabb korba érve, felettébb kíváncsivá kezd válni arra nézve, hogy vajon milyen lehetett az az „ŐS-SZLÁV" kultúra és nyelv, amelyről Cirill és Method, valamely aktuális és otromba földi Hatalom parancsára „eltérítette" a szláv népeket, s kíváncsi lesz arra is, hogy ezt az Ősi Kultúrát miért volt olyan sürgős megtagadni.
S akkor és ott nem kis meglepetés várja a nagyvilágot, (s főként sokkolódott magyarságunkat), ha majd kiderül, hogy Anasztázia ŐS-édesanyja (Vlagyimir Megre csodálatos könyvsorozatában), milyen Őskultúrát rejtett el a dolmenjei, kurgánjai, piramisai mélyén a megalitikus kultúrán innen és túl, az Ural - hegységen innen és túl, az Andokban (magyarul beszélő indián falvakban), Mexikóban, Egyiptomban (Kám földjén), Irakban (az Aranykos földjén), a Tarim - medencében (a Turáni Kultúrkörben), valamint az ismét felszínre kerülő Lemúriában és Atlantiszon, a  JÖVŐNK legteljesebb örömére.

Elérkezik az IDŐ, amikor a „nagy népek” porba hullva, megszégyenülten, kényszeredetten és feszengve kénytelenek lesznek megtanulni MAGYARUL, s a Kárpát - Hazában, a Föld - Anya Szívközpontja aranyló aurájának fedezetében kibontakozik az a Hatalomtól és Hitektől független szellemiség, aki BÁRKI szemeiben, minden korban felismerve KRISZTUST, a BÖLCSESSÉG ISTENANYA oltalma alatt az Emberi Világot a TEREMTŐ ISTENHEZ vezetheti.

/Szőke Lajos/

Read 3263 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link Pósa Norbert June 09 2010 posted by Pósa Norbert

    A MINDENHATÓ tényleg nem "kocka-játékos"!Sokan már most tanulnak magyarul!Örömmel! Szeretettel:Pósa Norbert(posa.norbert@gmail.com)

Read 10211 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8786 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8665 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7450 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7291 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7090 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6757 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6423 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6388 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6200 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…