A Szent Korona ereje

Rate this item
(17 votes)
Szent KoronaA Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és még akkor is hallhatnánk új ismeretet.

Én arra szeretnék magyarázatot adni, hogy a Szent Korona miért a legmagasabb rangú Magyar Közjogi Méltóság, hiszen, aki nem foglalkozik ezotériával, az kevésbé értheti ezt meg, pedig egy nagyon fontos dologról van szó.

A földön mindennek van rezgésszáma, ami Hz-számmal kifejezhető.

A föld rezgésszáma pld. 7,83 Hz. /Schumann-rezonancia./

Ennek értelmében minden szerves és szervetlen anyagnak megvan a rá jellemző rezgésszáma, az emberi testnek is és a testen belül a szerveinknek is. Ezért van mellékhatása a gyógyszereknek is, mert ami pl. a májunk rezgésszámára jó, az káros lehet a szervezet más rezgésszámú szerveire.

Ezt a példát csakis az érthetőség kedvéért írtam le, hogy mindenki érzékelhesse, hogy milyen fontos a rezgésszám meghatározása.

A mai ismereteim szerint nincs a földön a Magyar Szent Koronánál magasabb rezgésszámú szerves vagy szervetlen anyag. /150.410  Hz. A fény Hz. száma  450.000 körül van./

Így már talán kezd érthetővé válni az, hogy miért a legmagasabb rangú Magyar Közjogi Méltóság. Amikor a szellemvilág által kijelölt /tehát, méltó/ király fejére teszik, akkor a Koronában keringő energia-áramlás olyan változást idéz elő a Királyban, ami közvetlen kapcsolatba hozza a Teremtéssel, miközben a Korona elején levő párta a NÉPET avatja be.

Ezért a Szent Korona csakis AVATÁSRA használható.

Természetesen nem mindig került méltó fejre, ezért a beavatandó ruhájának, lábbelijének aranyszállal átszőttnek kellett lennie, hogy azt az energiát, melyet nem tudott befogadni, levezesse a földbe. Nyilván olyan nem fordulhatott elő, hogy a méltatlan – bármennyire is az volt – meghaljon, hiszen a Szent Korona eszmeiségével ez nem férne össze.

A beavatott király csak akkor vált a Szent Korona-eszme szerint elfogadottá, ha a feltételek ennek megfeleltek.

Mátyás Király – akiről rosszat még a legátalkodottabb történelemhamísítóink sem írtak – ezért próbálta minden eszközzel a Szent Korona hatalmát növelni a sajátjával szemben.

Ő még igazi szakrális király volt, aki a népet szolgálni akarta és nem uralkodni rajta. Ebben segítette a Szent Korona és a Koronán keresztül a szellemvilág.

Beszélni szeretnék még a Korona Isteni EREJÉ-ről

Minden szervezetnek vagy személynek kimérhető az EREJE egy 1-1000-ig terjedő skálán, ezt kalibrációs számnak nevezzük. Minél magasabb a kalibrációs szám, annál magasabb az ISTENI ERŐ. A Szent Korona kalibrációs száma 1790. február 4-ig 1000 volt, majd lecsökkent 943-ra. Nyilván akkor cserélték le Drága Szűz Anyánk képét a Korona hátsó részén  Dukász Mihályéra.

2007. novemberében a Szent Korona ISTENI EREJE emelkedni kezdett és december 14-én ismét elérte az 1000-ret! Ne feledjük, hogy a Magyar Nép imáinak, meditációinak köszönhetően a Korona Mennyei Birodalomban levő lélekrésze megerősödött, ezzel párhuzamos emelkedett a fizikai testének EREJE is. A következtetést mindenki levonhatja a saját elképzelése szerint.

Megjegyezni kívánom, hogy a Magyar Nép ISTENI EREJE is folyamatosan emelkedik, május 26-án, a Csíksomlyói Búcsun érte el azt az ERŐ-t  /421/  amely a „működőképességéhez” feltétlenül szükséges volt. /Csí – ksomlyó, a Csí AZ ÉLETENERGIA

egyik megnevezése, innen indult ki és terjedt szét Népünkön./

A Szent Korona EREJÉNEK növekedésével a Magyar Nép ISTENI EREJE is folyamatosan emelkedik, e sorok írásakor /2008. január 13./ 465 a kalibrációs számunk. Csak érzékeltetni szeretném, hogy milyen magas ez a szám: jelenleg a Vatikán kalibrációs száma 396 !!!

Az USA-é 245,  Anglia és Franciaországé 270, Németországé 275.

Nem nehéz elképzelni, mi történne akkor, ha a várva-várt változás bekövetkezne és egy méltó, a szellemvilág által kijelölt Király fejére kerülne a Korona.

Remélem, hogy egy kicsit sikerült érzékeltetnem azt, hogy nincs a földön olyan személy, aki képes lenne azt megtenni, amit a Szent Koronánk.

Ezért a legmagasabb rangú Közjogi Méltóság.

Amikor a Szent Korona-eszme lesz ismét az Alkotmányunk alapja, ennek a csodálatos népnek megint lesz erkölcsi tartása, amely most annyira hiányzik.

Tekintve, hogy a föld és annak kincsei a Magyar Szent Korona tulajdonában vannak /lesznek/ rögtön a miénk lesz a makói gázmező, az aranybányászat és minden orvul eltulajdonított föld.

Én ehhez kérem a Fény Királynőjének, Magyarország Patrónájának, Drága Szűzanyánknak segítségét, Áldását, a Szent Korona ERE-jét.

A Jó Isten ÁLDJA meg NÉPÜNKET.

 

Kristóff Zoltán

/www.napfonat.hu/szent_korona.htm /

Read 7420 times Last modified on April 17 2012

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link Viola István September 30 2010 posted by Viola István

    Tökéletesen igaz!!!
    Magyarország Mária köpenye alatt van.
    Mindenáron vissza kellene tenni Mária képét a koronára.

Read 10113 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8686 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8646 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7421 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7193 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7070 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6729 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6386 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6370 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6176 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…