TESTÛNKNEK ES ELMEnek tiztaságokért való imadság.

Rate this item
(0 votes)
Felséges mindenhato õroké való édes Wram Iesus Christusom, tiztaságnak szeretõie, és ki forro tûndõklõ kút feie, ki az tizta fertelemnélkûl való, egez emberi nemzetnek iegyese vagy: Igen iól tudom, hogy minden gazdagságodnak [p 0032] énnékem engetted kénczét, és az én romlando testemnek édenyeben hordozom, kit az te kedued és ségitségednélkûl, hogy meg ne bantanam, nem tehetem, Igen iól tudom hogy az én testem az szent léleknek temploma, kinek lako házát meg ferteztetni átkozot dolog. De én nem birhatok magammal, ha te erõt nem adz: mert az én testem mindenkoron az lélek ellen kiuán, és az õ vndok kiuánságiual ügyekõzik meg szeplõsiteni.

Holot annnakokaiért, oh Wram, tiztaságos embereknek szeretõie, az tiztaságnak aiandéka te tõled adatik, és iû ki, minekokaiért alázatoson le borúluán iarúlok hozzad, és kérlek tégedet, olcz meg én bennem minden geriedezésnek [p 0033] egését, õuedz fel engemet, tiztaságnak aiandékáual, és az én szûuemet geriezd fel Wram, az te szent lelkednek szenéuel, hogy te neked igaz szûuel kellyek, és tizta szûuel szolgállyak.

Ez mai nap teneked és minden üdõben aiánlom az én testemnek tiztaságát, hogy az te õrizésed alat bátorságos lehessen minden tilalmas dolgoktól, mely akar erõuel való akar akaratom szerént való, hogy sem beszédembéli szemtelen dolgockal, sem vndok gondolatockal, meg ne ferteztessék. Az én szemeimet fel fuualkodotságtól õrized, hogy általok mint egy ablakrol reám ne rohannyon az halál, és hogy szemtelen szõmem szemtelen elõl iáróia ne legyen az én tizta elmémnek Ne [p 0034] hádgy engemet tiztatalan gondolatokra vagyakodnom, tauozta el én tõlem bolond aitatosságot, gonoz gondolatot, de gyûrõz el magadnak igasságban, itéletben kegyességben, kõnyõrûletességben és igaz hûtben, hogy tegedet igazán esmerielek és szeresselek; Szerkeztes engemet, és ragazd az te testedhõz, hogy te belõled vehessek életet, és menyei bõlczeséget, melly nem lakozik bûnnek szolgáló testben.

Semmi nincz az emberi testnél hailandób, oh édes ió akaro Wram Istenem, szûuûnk kez gyor az gonoz gondolatokra, nyeluûnk szemtelen beszélgetésekre. lábunk meg tiltot dolgokra, vgy hogy naponként ingattassunk az gonoz kiuánságnak eztenétõl.

Haragunk fel geried és az lélek ellen hartzol, hogy gonoz akaratra nem boczatia.

Vegy el Wram minden ez fele alkalmatosságokat, és tarcz meg engemet minden vndokságtól, hogy te elõtted kedues életet élhessek most és mindenkoron,
Amen.
Read 2688 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 9532 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8555 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 8323 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 7281 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 6990 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6839 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 6641 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6276 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6253 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6096 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…