ESTVELI HALA ADAS és imatság

Rate this item
(0 votes)

ima.jpgSzent, élő, ki beszélhetetlen nagy kegyelmű, áldot atia Wr Isten, mi Wrunk Iesus Christusnak düczőséges szent atia, ki ingyen való gazdag kegyelmes irgalmas ió vóltodból, egez ez mai napon éltettel, őriztél, tapláltál, és kézi munkámra erőt adtál, minden lelki testi ellenségtől czendeszen meg tartottál, és halalos bünbe eséstől meg oltalmaztál, kiért őrőké való hálákot adok én te felségednek, illyen velem való ió tétedert. Es kérem szent felségedet mint Wramat, és kegyelmes teremtőmet, hogy valamiben egez ez mai nap sőt egez életemben meg bántottam atiai keduedet, gondolatomban, beszédemben, czelekődetemben, erőtlenségemből, kegyelmesen meg boczássad énnékem.

Es ez elyelis vgyan azon atiai kegyelmességedből őriz, nyugos,  oltalmaz meg minden reám kőuetkőzhetendő gonoztól, kétségtől. küssebségtől, káruallastól, tüztől, viztől, éghi háborúktól, ellenségtől, fegyuertől, lopóktól, toluaioktol, minden háborgatóktól

Az te szent Angyalid tábort iarianak kőrnyülettem, lehessek bátor és minden félelemtől üres, Kezeidbe aiánlom Wram az te adtad lelkemet, testemet, és mindenemet, adgy ió álmot, hogy az holnapi napon meg nyugot testuel elméuel kelhessek fel, az te szent szolgálatodra, hogy vy halaado imádságot vihessek felséged eleibe naponként Wram Isten mind addig mig az őrőké való nyugodalomba viszez.

Igy czelekődgyél velem, és minden hozzad térült kereztiéneckel, kik ez világon szélel vadnak, hogy nagy vigan halhassam az vtólso napon szent fiadnak illyen drágalátos szauat: Iertek el atiámnak aldottai, biriátok az országot, az mely tünéktek készittetet vilag fondomentomanak fel vetésének előtte. Kit engedgy énnékem és minden hüueidnek hallani, az te szent fiadnak az Iesus Christusnak neuében, kiuel élz vralkodol most es mind őrőkőn őrőké,

Amen.

Read 3201 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10130 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8697 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8647 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7424 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7214 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7072 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6733 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6389 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6370 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6177 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…