Voicu Bugariu - A vikingek hangja

Rate this item
(0 votes)

Most mér mindannyian egymás mellett feküdtek, elnyúlva egy hosszú, kéttenyérnyi magas asztalon, koponyájukon fénylõ huzalok, s döbbent szemük, amely alig észrevehetõen bepárásodott, a furcsán díszített mennyezetre meredt. Különös alakok - hajókötélnyi vastag huzalokkal kapcsolva egymáshoz. Fehér köpenyes árnyak sürögtek mellettük, futó pillantásokat váltottak, röviden, szavak nélkül is értve egymást. A köpenyesek csillogó gombokat nyomogattak, és a helyiségbõl kiszûrõdõ zümmögés egyre élesedett, akár a kõfúró sivítása.

Csontkeményre fagyva akadtak rájuk, üveges szemüket tágra meresztették, a fagy abban a testhelyzetben rögzítette õket, ahogy elragadtatva néztek egy távoli meleg mennyország felé. Többségük összekucorodva hevert, fejük hátrahanyatlott és a párkánynak dõlt. Szemük kemény zafírgolyó volt. Megfagyott tekintetükben nem látszott kétségbeesés. Akár egy vallásos szekta tagjai, akiket önkívületi állapotban ért utol a halál. Néhányan tágra tátották szájukat. Az utolsó harci kiáltás vagy isteneikhez szóló fohász lehelete lebegett körülöttük. Haláluk elõtt eleresztették az evezõket, soruk megbomlott. Egyikük sem maradt a helyén. Vezérük mélabúsan mosolyogva nézett a távolba. Kardját jobbjában tartotta. Ült. Talán megpróbált állva meghalni, s ellenállni a vaskéznek, amely egyre súlyosabban nehezült a vállára. Ám hirtelen, miként harcosai is, ismeretlen meleget érzett, s engedett neki, a hosszú harcban töltött évek idején elfelejtett szenvedéllyel, miközben villanásszerûen eszébe jutottak ifjúkori szerelmei. Mintha szégyellte volna gyengeségét. Majd az a sokszínû öröm kerítette hatalmába, ami hálás, egyre tágabbra nyitott szeme elõtt kavargott. Egyetlen tekintetté vált. Annak a mennyországnak hasadékán át fiai arca jelent meg elõtte, ifjúkori szeretõi tekintettek rá; harcosai hangtalanul ordítva forgatták kardjukat, majd szétfoszlottak, mint a füst. Aztán a színek elhalványodtak, s lassan összekeveredtek.

 

Szemük benedvesedett. A fehér árnyak most fürgébben mozogtak, gyorsan nyomogatták azokat a színes gombokat. Az üvegburák, amelyek tekintetükkel egymagasságban voltak, hirtelen megvillantak, s egy pillanatig sugarakat szórtak.

De a fekvõ alakok nem mozdultak, nem szóltak semmit. A többiek nyugtalanul sürögtek-forogtak. Szomorúnak látszottak. Hallgatva körbegyûltek, és egymás szemébe néztek. Karjuk erõtlenül lógott. Rövid idõ múlva egyikük holtfáradtan megmozdult, s némán, ki tudja, hová, egy teljes falat elcsúsztatott. A tenger zúgása bömbölve hatolt a helyiségbe. Kesernyés illat áradt széjjel, akár a feledésé. Néhány perc elteltével a fal visszacsúszott, elvágva a hullámok morajlását. A teremben egy darabig még ott maradt a tenger illata, de aztán az ottani tárgyak szaga elnyomta. Ismét csak a zümmögés hallatszott.

Ott, az alacsony asztalon, az egymás mellett fekvõk szeme alig észrevehetõen kitágult. A helyiséget betöltötte az égõ, aranylóan kékes fény, amelyet szinte elviselhetetlennek érzett a szem.

A vikingek ajka megremegett, megmozdult, szólásra kerekedett.

A zümmögés nõtt, növekedett, az erek kidagadtak a nyakukon, mint valami kötelek; most fenyegetõ volt a zúgás, olyan, mint a vihar korbácsolta tenger üvöltése. Azoknak a férfiaknak torkából, akik ott lent, egymás mellett feküdtek, az óceán üvöltött. A tetõfok, mint két óriási kard összecsapódásának csattanása, s majd fokozatosan egyre halkult, míg meg nem szûnt.

Szemük elszíntelenedett, összehúzódott, a kék fény, ami elöntötte a helyiséget, kihunyva gyorsan visszatért beléjük. Ajkuk remegett, és szinte valamennyiüké egyszerre megdermedt. A zümmögés megszakadt.

A fehérköpenyesek csoportja szoborrá merevedett. Aztán asszonyi zokogás hangzott fel. Görnyedten a semmibe néztek. Rövid idõ múlva valaki ismét föltárta a tengert. De a fekvõ férfiak szeme már üveges volt.

 

Kálmán Béla fordítása

 

Read 2614 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 5275 times 1
J. A. Deutch - A möbius-metró
A metró bonyolult, szellemes hálózata a Park Street-i csúcspontból ágazott szét. Kitérõvágány kötötte össze a Lechmere-vonalat az Ashmont-vonallal - erre…
Read 3770 times 0
Gyógyító Web Gömb Projekt
  Valerus Santus vagyok, webgyógyító programozó. Több mint tíz éve foglalkozom a spiritualizmussal és az informatikával. E két tudomány integrálásával…
Read 3719 times 0
Sólyom beavatás
  1973. december 17-én egyedül voltam a házban, egyszercsak éktelen riadalomra kapom fel a fejemet. Akkorát szólt, mintha teljes, tíz…
Read 3589 times 1
Spritizmus
Magyarországon sokan foglalkoznak a lélekidézéssel. Magam is részt vettem harminc vagy negyven ilyen ülésen. Megtörtént, hogy a lelkek neveket is…
Read 3570 times 2
Márton G. - A végtelen
Apámmal rohanunk a sínek mentén. Elõttünk a távolban a kígyó, ami üldöz minket. Feléje rohanunk, csak így menekülhetünk meg elõle.…
Read 3395 times 1
Egy fenomén születése
Rózsikánál évekig semmi baj nem volt, míg végig nem döngölt rajta a parapszichológia. Ez egy esős őszi napon történt, amikor…
Read 3391 times 0
Az a hatalmas harmadik - 2.rész
Egy délután záporesső kerekedik. Bemegyünk addig a szobájába. Ahogy ott ülünk, azt mondja nekem:Szeretném ismerni a maga életét, mint a…
Read 3202 times 0
A jellem műveltségéről
Önelégülten és büszkén gondolsz arra, hogy elolvastál és megértettél néhány könyvet, gyarapítottad ismereteid, megtudtál valamit a természetről vagy az emberi…
Read 3195 times 0
Az a hatalmas harmadik - 1.rész
Az állomáson sokáig kellett várnom. A hófuvás mindenfelől késleltette a vonatokat. Délben jelentette a portás, hogy a debreceni vonat csak…
Read 3169 times 0
Extrémmosogatás
Két dolog nem volt itthon: wireless router és mosogatószer. Mindkettőből a szokásost vettem, Linksys WRT54G és citromos P u r.…
Read 4492 times 0
Mi a csudát tudunk a világról?!
2005 augusztusában kezdték vetíteni a mozikban a fenti címû filmet, amelynek eredeti angol címe ez volt: "What the Bleep do…
Read 3629 times 0
A kapcsolat
A film számos ponton különbözik a regénytõl. Néhány kulcskarakter hiányzik, vagy más formában jelenik meg. A kis Ellie félárva. Édesapja…
Read 3469 times 0
Stigma
Frankie Paige huszonéves lány, aki fodrászként keresi a kenyerét. Jár is valakivel. Olyan lányt, mint õ, akár több százat is…
Read 3437 times 0
Fehér zaj
Az igazság odaát van, de azért átszűrődik belőle valami hozzánk is. Mert a halottak beszélnek hozzánk, és ha jól figyelünk,…
Read 3398 times 0
Angyalok városa
Aggódó hang. Egy anyáé. Egy beteg kislány. És a sarokban az ágy mellett egy feketekabátos férfi. Nyugodtan szemléli az eseményeket,…
Read 3397 times 0
A forrás
A The Fountain egzisztencialista kérdéseket dolgoz fel: a film élet és halál, férfi és nő kapcsolatának a rapszódiája, keveredik benne…
Read 3310 times 0
Csodálatos álmok jönnek
Van-e élet a halál után? - ez a kérdés bizonyára több szempontból is bekerülhetne a Guiness Rekordok Könyvébe: mint a…
Read 3168 times 0
Mátrix
"Mi az a Mátrix?" Neó-t, (Keanu Reeves) a komputer hackert nem érdekli a kérdés. 1999 van, és õ a komputeres…
Read 3093 times 0
Hatodik érzék
Van egy kilencéves srác. Rendkívül zárkózott, a suliban sincsenek barátai, és az édesanyja sem tud mit kezdeni vele. Cole más…
Read 3065 times 0
A végtelen tizedes meg a többiek
Aronofsky filmje emlékeztet arra, amit korról korra újra felfedezzünk: számokba vagyunk fojtva.

KÖNYVAJÁNLÓ