Olvasva: 9816 0

Tantrikus szex

A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt a típusát a kundalini jóga alapjain létrejött tantrikus jóga fejlesztette…
Olvasva: 4929 0

Atlantisz

Bármily furcsa, e titokzatos földrészrõl leírás maradt ránk Platónnak köszönhetõen, aki Szolóntól és a papoktól hallott Atlantiszról. Egy réges-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet. 9000 évvel korábban háború tört…
Olvasva: 3015 0
Uluru
Olvasva: 2773 0
Ki volt Merlin?
Olvasva: 11357 7
A rontás
Olvasva: 7366 3
Shambala
Olvasva: 4593 0

Delpasse-effektus

Az alábbiakban James Bedford és Walt Kensington nyomán ismertetjük a Delpasse-effektus lényegét. Az angol agykutató, Grey Walter a következő kísérletet végezte el.
Cikk folytatsa...
Olvasva: 4000 1

Tedd tökéletessé szavaidat

Az elsõ egyezség mind közül a legfontosabb. Ezt a legnehezebb megtartani, ha sikerül, az ember képes lesz rá, hogy létsíkot váltson-megteremtse a földi paradicsomot. Az elsõ egyezség így hangzik: tedd…
Olvasva: 3852 0

Pünkösd

A húsvét utáni ötvenedik napon,  vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból…

Harmadik tanítás

Rate this item
(2 votes)

Ahogy a sziklákkal és erdõkkel borított földeknek a kígyókirály az alapzata,(46) éppúgy az összes jóga-tantra alapja a Kundaliní-kígyó. || 1 || Miután a mester kegyébõl felébred az alvó Kundaliní, az összes lótuszt (47) és csomót átfúrja. || 2 ||  Akkor az üresség útja (48) a lélegzet királyi útjává válik, az elme nem kötõdik semmihez, és az elmúlás is kijátszható. || 3 ||  Szusumná (igen kegyes), súnjapadaví (üresség útja), brahmarandhra (brahma-üreg), mahápatha (nagy út), smasána (halottégetõ), sámbhaví (sambhu-i), és madhjamárga (középsõ út): ezek szinonimák. || 4 || Tehát minden erõnkkel végezzünk mudrá-gyakorlatokat, hogy fölébresszük a brahma-nyílás bejárata elõtt alvó istennõt.(49) || 5 ||

Íme a mudrák felosztása:

Mahámudrá (nagy mudrá), mahábandha (nagy zár), mahávédha (nagy átfúrás), khécsarí (égben járó), uddijána (feszálló), múlabandha (végbél-zár), dzsálandharabandha (hálózat- ill. víz-tartó [felhõ] zár), || 6 || viparítakaraní (fordított gyakorlat), vadzsrólí (50) és sakticsálana (erõ-mozgatás): ez a tíz mudrá.Megszüntetik az öregséget, és eltörlik a halált. || 7 || Ádinátha nyilvánította ki a szent mudrákat, melyek elõidézik a nyolc természetfölötti képességet.(51) Az összes sziddha számára kedvesek, és még a Marutok (52) is csak nehezen férhetnek hozzájuk. || 8 || Gondosan elrejtve kell õrizni õket, mint egy drágakõvel teli ládikót. Senkinek sem szabad feltárni õket, ahogy egy elõkelõ hölgy szerelmi életérõl sem beszélünk. || 9 ||

Íme a mahámudrá:

Bal sarkát a gáthoz nyomva nyújtsa ki a jobb lábát, és fogja meg erõsen két kézzel. || 10 || A torokban zárat képezve, felülrõl tartsa vissza a levegõt. Miként a bottal agyonütött kígyó bot-alakúvá válik, || 11 || úgy egyenesedik ki a Kundaliní-erõ is hirtelen. Ekkor a kettõs üregben lakozó Kundaliní halott-szerû állapotba kerül. || 12 || Engedje ki a levegõt nagyon lassan, semmiképpen sem hevesen. Ekként tanították a mahámudrát a hatalmas sziddhák. || 13 || A nagy fájdalmak, betegségek és a halál mind eltûnnek.Ezért hívják hát a legnagyobb bölcsek ezt a mudrát mahámudrának. || 14 || A bal oldalon való gyakorlás után gyakoroljon a jobb oldalon. Akkor hagyjon fel vele, mikor mindkét oldalon egyenlõ számú gyakorlatot végzett. || 15 || Nincs akkor egészséges vagy ártalmas, ízes vagy ízetlen. A halálos mérget és a nektárt is beveszi a gyomor.  || 16 || A tüdõbaj, lepra, székrekedés, lépbaj, emésztési zavar és más betegségek megszûnnek, ha gyakorolja a mahámudrát. || 17 || A fentebb említett mahámudrá nagy természetfölötti képességeket ad az embernek. Gondosan elrejtve kell õrizni, nem szabad bárkinek felfedni. || 18 ||

Íme a mahábandha:

A bal láb sarkát helyezze a gát tájékára, a jobb lábat pedig helyezze a bal combra. || 19 || Lélegezzen be, szorítsa az állát a mellkasra, és a levegõt visszatartva koncentráljon középre. || 20 || Amíg bírja, tartsa vissza a levegõt, majd lassan engedje ki. Ha a bal oldalon már gyakorolt, gyakoroljon a jobb oldalon is. || 21 || E tekintetben némelyek véleménye az, hogy kerüljük a torokzárat,  elégséges az elülsõ fogakhoz helyezett nyelv zára. || 22 || Ez gátolja az összes nádíban a felfelé való mozgást. A mahábandha bizonyosan nagy természetfeletti képességeket nyújt. || 23 || A halál hálójából a mahábandha révén való megszabadulásban jártas jógi a trivéní (53) egyesülését idézi elõ, és elméjét a Kédárához (54) juttatja. || 24 || Ahogy a szép és bájos nõ férfi nélkül,  úgy a mahámudrá és a mahábandha is gyümölcstelen a védha nélkül. || 25 ||

Íme a mahávédha:

A mahábandhában ülõ jógi koncentrálva lélegezzen be, és gátolja meg a test-levegõk mozgását szilárdan, a torok-mudrá segítségével. || 26 || Mindkét kezét tegye a földre, fenekét finoman üsse a földhöz.(55) A levegõ elhagyja a két üreget, és középen feltör. || 27 || A Hold, a Nap és a tûz összekapcsolódik, hogy eljöjjön a halhatatlanság. Beáll a halott-állapot.(56) Ekkor engedjük ki a levegõt. || 28 || Ha ekként gyakoroljuk a mahávédhát, csodálatos képességeket nyerünk. A legnagyobb gyakorlók mint ráncokat, õszülést, remegést megszüntetõt tisztelik. || 29 ||

Ez a három, öregséget s halált legyõzõ nagy titok. Növelik a tüzet.(57) Atomnyivá válást és más képességeket eredményeznek. || 30 ||Nyolcszor gyakorolja õket minden nap, háromóránként. Érdemek sokaságát halmozzák fel, a bûn halmait eltörlik. Akik megfelelõ tanítást kaptak, kezdetben mértékletesen gyakorolnak. || 31 ||

Íme a khécsarí:

A szájüregben a nyelv hátrahajlítva áll. A tekintet a két szemöldök között. Ez a khécsarí-mudrá. || 32 || Bemetszéssel, mozgatással és húzogatással addig nyújtsa a nyelvet fokozatosan, míg el nem éri a két szemöldök közötti részt. Ekkor lesz csak sikeres a khécsarí. || 33 ||

Ezért egy sznuhí-levélhez (58) hasonló, éles, sima, tiszta eszközzel egy hajszálnyit vágja be. || 34 || Aztán összetört tengeri sóval és pathjával (59) dörzsölje be. Egy hét múlva megint vágja be egy hajszálnyit. || 35 || Így járjon el hat hónapig, fokozatosan, állandó figyelemmel. Hat hónap után a nyelv tövének ínköteléke (a nyelvfék) eltûnik. || 36 ||
A nyelvet hátrahajlítva illessze a három úthoz.(60) Ez a khécsarí-mudrá. Azt (61) pedig égi körnek (vjómacsakra) hívják. || 37 ||

Ha a jógi akár egy pillanatra is a nyelvét fölfelé hajlítja, és így marad, túléli a mérgezéseket, megszabadul a betegségektõl, haláltól, öregségtõl. || 38 ||

Aki a khécsarí-mudrát ismeri, az nem betegszik meg, nem hal meg, nem fárad, nem alszik el, soha nem lesz éhes, szomjas, soha nem ájul el. || 39 || Betegség nem gyötri, tettek nem szennyezik be, az elmúlás nem kínozza azt, aki a khécsarí-mudrát ismeri. || 40 || Az elme az égben (khé) jár-kel, amíg a nyelv az üregben (khé) mozog. Ezért alkották meg a sziddhák ezt a khécsarí nevû mudrát. || 41 || Aki a nyelvcsap feletti üreget a khécsaríval lezárja, annak nem folyik el a magja, ha gyönyörû nõ öleli is. || 42 || Ha a mag el is indul, és eléri a jónit,(62) visszatér, ha a jóni-mudrával megállítva erõsen megragadjuk. || 43 ||(63)

A jógamester, aki felfelé álló nyelvvel szilárdan szómát (64) iszik, két hét alatt legyõzi a halált, semmi kétség. || 44 ||

Ha a jóginak állandóan szóma-cseppekkel telített a teste,  Taksaka (65) is megmarhatja, mérge hatástalan lesz. || 45 || A testet öltött lélek nem hagyja el a testet, ha az szóma-cseppekkel telített, miként a tûz sem hagyja el soha a tüzelõt, a mécses az olajat és a kanócot. || 46 ||

Egyen mindig marhahúst! Igyon nektárbort! Aki így tesz, azt  tartom én elõkelõnek, mindenki más csak a család szégyene. || 47 || A "marha" szóval a nyelvre utaltunk. A nyelv szájpadláshoz való nyomása a "marhahús-evés", ami semmissé teszi a súlyos bûnöket. || 48 ||

A Holdból folyó nedû, mely a nyelv odanyomásakor fellobbanó tûzbõl keletkezik: ez a "nektárbor". || 49 ||

Ha a nedvezõ nyelv, miközben csípõs, keserû, savanyú, tejhez, mézhez és ghíhez hasonlatos ízeket érez, újra meg újra megérinti a nyelvcsap végét, a betegségek eltûnnek, az öregség megszûnik, a jógira lesújtó fegyver eltérül, eljõ a halhatatlanság  és a nyolc csodálatos képesség, és a jógi bármilyen bájos nõt elcsábíthat. || 50 || Ha a jógi a legfõbb erõre gondol, a hullámzó, tisztán hömpölygõ, a fejtetõrõl a tizenhatlevelû lótuszra (66) csöpögõ Hold-cseppeket issza, melyeket elért a lélegzet, és nyelvét az üregbe szorosan hátrafelé odanyomja,  egészséges marad, lótusz-finomságú testet nyer, és hosszan fog élni. || 51 ||

A Méru csúcsán (67) lévõ üregbõl sebesen áramlik az olvadó hó.(68) A bölcsek szerint ott van az igazság. Ez a folyók forrása.
A Holdból elfolyik az esszencia, ezért pusztul az emberi test. Ezt akadályozza meg ez a kiváló módszer. Más módon nem lesz sikeres a fáradozás. || 52 || Az üregbõl áramló öt folyó bölcsességet hoz. Abban a folttalan ürességben helyezkedik el a khécsarí. || 53 ||

Egy a teremtõ mag. Egy mudrá van: a khécsarí. Csak egy, mindenek  felett álló Isten létezik. Egy állapot van: a manónmaní. || 54 ||

Íme az uddijánabandha:

Azért nevezték el ezt a gyakorlatot a jógik uddijánának (felszállónak), mert segítségével a megállított lélegzet felszáll a szusumnában. || 55 || Mint nagy madár száll felfelé fáradhatatlanul a levegõ az uddijána révén. A bandha leírása a következõ: || 56 ||

A hasat húzza be, mégpedig a köldök fölött. Az uddijánabandha a halál elefántját legyõzõ oroszlán. || 57 || Az uddijána nagyon könnyû, ha mester felügyeletével végezzük. Aki állandóan gyakorolja, ha öreg is, megfiatalodik. || 58 || A köldök alatt és fölött erõsen húzza be a hasat.
Hathónapnyi gyakorlás után legyõzi a halált, semmi kétség. || 59 ||  Az összes bandha között az uddijána a legjobb. Ha az uddijánát
szilárdan gyakorolja, a megszabadulás magától bekövetkezik. || 60 ||

Íme a múlabandha:

A sarkat a gáthoz nyomva szorítsa össze a végbélnyílást. Az apána-levegõt húzza fölfelé. Ez a múlabandha. || 61 || Azért hívják a jógik múlabandhának (alsó bandhának), mert az összeszorítás révén az alsó áramlatot, avagy apánát nagy erõvel felfelé irányítja. || 62 || Sarkát a végbélnyíláshoz nyomva tartsa erõsen vissza a levegõt, újra meg újra, hogy fel tudjon emelkedni. || 63 || Mikor a prána- és az apána-levegõ, a náda (69) és a férfimag a múlabandha révén egyesülnek, elhozzák a jógában való sikert, semmi kétség. || 64 || Az apána és a prána egysége a vizelet és a széklet csökkenését eredményezi. Még ha öreg is a jógi, megfiatalodik, ha rendszeresen gyakorolja a múlabandhát. || 65 || Mikor az apána elindul fölfelé, és eléri a tûzkört,(70) a láng, amint a levegõ beléütközik, megnyúlik. || 66 || Akkor a tûz és az apána eléri a természetétõl fogva forró pránát. Ez a testben lévõ tüzet jelentõsen felszítja. || 67 || Ez megperzseli az alvó Kundalinít, aki ettõl felébred. Mint a bottal megütött kígyó, sziszegve kiegyenesedik. || 68 || Mintha kígyóüregébe bújna, a brahma-nádíba kúszik.
Ezért kell a jógiknak mindig, rendszeresen múlabandhát végezniük. || 69 ||

Íme a dzsálandhara bandha:

Torkát összeszorítva helyezze állát a mellkasra. Ez a dzsálandhara nevû bandha. Eltörli az öregséget, a halált. || 70 || Lezárja a nádík kötegét és a lefelé folyó égi vizet.(71) Ezért dzsálandhara (hálózat- ill. víztartó [felhõ]) bandha. Mindenfajta torokbajt gyógyít. || 71 || Ha dzsálandhara bandhát végzünk, melynek jellegzetessége a torok összeszorítása, akkor nem hull nektár a tûzbe, és a lélegzet is megnyugszik. || 72 ||A torok összeszorításával kell a két nádít erõsen lezárni. Ez középsõ körként (madhjacsakra) ismeretes, és elzárja a tizenhat ádhárát.(72) || 73 ||

 joga29  

Íme a dzsálandhara bandha:

Torkát összeszorítva helyezze állát a mellkasra. Ez a dzsálandhara nevû bandha. Eltörli az öregséget, a halált. || 70 ||

Lezárja a nádík kötegét és a lefelé folyó égi vizet.(71) Ezért dzsálandhara (hálózat- ill. víztartó [felhõ]) bandha. Mindenfajta torokbajt gyógyít. || 71 ||

Ha dzsálandhara bandhát végzünk, melynek jellegzetessége a torok összeszorítása, akkor nem hull nektár a tûzbe, és a lélegzet is megnyugszik. || 72 ||

A torok összeszorításával kell a két nádít erõsen lezárni. Ez középsõ körként (madhjacsakra) ismeretes, és elzárja a tizenhat ádhárát.(72) || 73 ||

Az altestét összeszorítva végezzen uddijánát. Az idát és a pingalát elzárva irányítsa felfelé a levegõt a hátsó csatornán. || 74 ||

E módszer révén a levegõ lecsillapszik, és nem következik be a halál, nincs öregség, sem betegség.
|| 75 ||

Ez a három bandha a legjobb, a nagy sziddhák is gyakorolják. Az összes hatha-tantra jógik számára közismert gyakorlatai ezek. || 76 || Az isteni Holdból ami nektár csak csöpög,  a Nap (73) az utolsó cseppig elnyeli. Ettõl öregszik a test. || 77 ||

Létezik egy kitûnõ módszer, ami a Napot megakadályozza ebben. Mester tanítása révén kell megismerni, és nem tankönyvek ezreit áttanulmányozva. || 78 ||

joga30   

Íme a viparítakaraní:

Mivel a köldök van fenn és a szájpadlás lenn, ezért van felül a Nap és alul a Hold. A viparítának  (fordítottnak) nevezett gyakorlat a mester tanításából érthetõ meg. || 79 ||

A rendszeresen gyakorló gyomortüzét fokozza. Bõséges élelem álljon a rendelkezésére.  Ha keveset eszik, egy pillanat alatt elégeti a tûz. || 80 ||

Lent a fej és fent a láb: elsõ nap csak egy pillanatra. Minden nap egy kicsit tovább gyakorolja. || 81 ||

Hat hónap múlva a ráncok, õsz hajszálak eltûnnek. Ha csak három órát gyakorol minden nap, legyõzi az elmúlást. || 82 ||

 

 

Íme a vadzsrólí:

Még ha kénye-kedve szerint él, és a jóga által kiszabott kisebb szabályokat figyelmen kívül hagyja is, a vadzsrólít ismerõ jógi számíthat a sikerre. || 83 || Ehhez két dolog szükséges, melyek mindenki számára igen nehezen megszerezhetõek. Az egyik: tej.(74) A másik: egy engedelmes nõ. || 84 || A hímvesszõvel lassan, megfelelõ módon gyakoroljon fölfelé húzást.(75) A férfi és a nõ is sikeres lehet a vadzsrólíban. || 85 || Fújjon lassan, határozottan a húgycsõbe  egy arra alkalmas csõvel, úgy hogy a levegõ behatoljon. || 86 ||

A hüvelybe hullott magot gyakorlással visszaszívhatja. Elfolyt magját visszaszívás után õrizze meg. || 87 || Aki a jógában járatos, és így megõrzi magját, az legyõzi a halált. A mag elhullajtása maga a halál, megtartása az élet. || 88 || A mag megtartása révén kellemes illat képzõdik a jógi testében. Míg a mag szilárdan a testben van, miért félnénk az elmúlástól? || 89 || A férfi magja az elméjétõl függ, az élete pedig a magjától. Ezért a magot és az elmét minden erõvel óvni kell.  || 90 || A menstruációs vért és a magot is õrizze meg.
A pénisszel térítse vissza, ez a jóga gyakorlásának helyes módja. || 91 ||(76)

Íme a szahadzsólí:

A szahadzsólí és az amarólí tulajdonképpen a vadzsrólí két fajtája. Szórja vízbe eltüzelt tehéntrágya hamuját. || 92 || A kényelmesen ülõ, megpihenõ férfi és nõ saját testének bekenése a vadzsrólí-közösülés után közvetlenül: || 93 || ez a szahadzsólí. A jógik feltétlen bizalommal lehetnek iránta.  Ez a jótékony jóga - bár élvezethez kötõdik - megszabadulást eredményez. || 94 || Ez a jóga az érdemeket szerzett, erõs, az igazságot látó,  irigységtõl mentes embereknek sikerülhet, az irigykedõknek nem. || 95 ||

Íme az amarólí:

A túl sok epe miatt az elsõ vízfolyamot (77) és hígsága miatt a végét kihagyva, a középsõ, hûvös folyamot mint amarólít használják a Khanda-féle kápálika (78) közösségben. || 96 || Aki állandóan amarít (vizeletet) iszik és szippant minden nap,  az helyesen gyakorolja a vadzsrólít, és amarólísnak mondják. || 97 || A gyakorlás közben kiáramlott csándrít (79) tehéntrágya hamujával keverje össze, és rakja a felsõ testrészekre.(80) Isteni látás születik így. || 98 || Ha a férfi magját a nõ helyes gyakorlással, ügyesen összegyûjti, és a vadzsrólí segítségével a menstruációs vérét is megõrzi, jóginínak nevezhetjük. || 99 ||(81)A nõ menstruációs vérébõl egy csöpp sem tûnik el, semmi kétség. Testében a náda pedig mag-szerûvé válik. || 100 || A mag és a vér az emberi testben eggyé válva a vadzsrólí-gyakorlat
jógájának segítségével minden csodálatos képességet megad. || 101 || Ha a nõ a visszaszívás után a vért megõrzi, jóginínak nevezhetjük.
Megismeri a múltat, a jövõt, rendíthetetlenül jár az égben, || 102 || és teste természetfeletti tökéletességét nyeri el a vadzsrólí-gyakorlat jógája révén. Ez a megtisztító jóga még élvezetek közepette is megszabadulást hoz. || 103 ||

Íme a sakticsálana:

Kutilángí (hajladozó testû), Kundaliní (gyûrûs), bhudzsangí (kígyó), sakti (erõ), ísvarí (istennõ), kundalí (gyûrûs) és arundhatí (inda): ezek a szavak szinonimák. || 104 || Ahogyan az ember kulccsal nyitja az ajtót, úgy a jógi a Kundaliníval tárja szélesre a megszabadulás kapuját. || 105 || A brahman betegségektõl mentes lakhelyére vezetõ út kapuját szájával befedve alszik a legfõbb istennõ. || 106 || A gumó (82) felett alszik a Kundaliní-erõ, a jógik megszabadulására az ostobák megkötésére. Aki õt ismeri, az ismeri a jógát. || 107 ||A feltekeredett Kundalinít kígyó-szerûnek írják le.  Aki ezt az erõt mozgásra bírja, az megszabadul, semmi kétség. || 108 || Meg kell ragadni erõsen a Gangá (Gangesz) és a Jamuná találkozásánál lévõ kis boszorkát. Ez Visnu legfelsõ ege. || 109 || A Gangá az idá. A Jamuná-folyó a pingalá. Az idá és a pingalá
találkozásánál lévõ kis boszorka pedig a Kundaliní.  || 110 || A farkánál kapja el az alvó kígyót, és ébressze fel.
Az erõ, álmát lerázva hirtelen felkel. || 111 || Az alul elhelyezkedõ kámzsás kígyót megragadva reggel és este másfél óráig mozgassa folyamatosan a jobb orrlyukon belélegezve, ágyékkötõt öltve. || 112 || Hosszúsága egy arasz,(83) szélessége négy ujj.(84) Puha és fehér legyen öltözéke, úgy mondják. || 113 || Vadzsra-ászanában (85) a két lábat két kézzel fogja meg erõsen. A boka közelében lévõ gumót nyomja meg. || 114 || Amikor a jógi vadzsra-ászanában ül, és mozgatja a Kundalinít,  végezzen folyamatosan bhasztrikát:(86) így gyorsan felébreszti a Kundalinít. || 115 || A Napot szorítsa össze, aztán mozgassa a Kundalinít. Miért félne az elmúlástól, ha a halál torkában van is? || 116 ||
Ha két muhúrtáig (87) rendületlenül mozgatja,  felkúszik kissé, és feljön a szusumnában. || 117 || Ezáltal a Kundaliní a szusumná bejáratát mindenképpen elhagyja,  és a lélegzet magától beáramlik a szusumnába. || 118 || Ezért állandóan ösztökélje a békésen alvó arundhatít. Mozgatása révén a jógi megszabadul a betegségektõl. || 119 || Ha a jógi megmozdítja a saktit, a siker letéteményese õ.
Röviden szólva: játszva legyõzi a halált. || 120 || Aki önmegtartóztatásban él, mindig helyesen és mértékletesen táplálkozik, és a Kundaliní-gyakorlatot alkalmazza, az a jógi egy mandala múlva (88) sikerre számíthat. || 121 || Ha pedig a Kundalinít megmozdította, mindenképpen végezzen bhasztrikát. Az így gyakorló, magát megfékezõ jógi miért is félne Jamától, a halál istenétõl? || 122 ||

Ha nem lenne a Kundaliní-gyakorlat, honnan vennénk más tisztító eljárást, ami megtisztítja a hetvenkét ezer nádít a szennyezõdésektõl? || 123 ||
A középsõ nádí a jógik számára a kitartó gyakorlás eredményeképp, ászanák, lélegzet-szabályozás és mudrák segítségével kiegyenesedik. || 124 || Aki lankadatlanul gyakorol, és elméjét a szamádhival (89) féken tartja,  annak a rudrání (90) vagy más mudrá tökéletes sikert nyújt. || 125 || Királyi kormányzás nélkül a föld, királyi csillagzat nélkül az éj,  királyi jóga nélkül a mudrák: lehetnek bár szépek, nem ragyognak.(91) || 126 ||

A levegõ-gyakorlatokat nagy odafigyeléssel végezze. A bölcsnek ne kalandozzon el a figyelme. || 127 || Ezt a tíz mudrát Sambhu, a legfelsõbb úr (Siva) tanította. Mindegyik önmagában is  nagy csodás képességeket nyújt a magát megfékezõnek. || 128 || A mudrák hagyománynak megfelelõ tanítását a tiszteletreméltó  mestertõl kaptuk, aki maga az Úr, a testet öltött Isten. || 129 || Az õ szavait követve, és a mudrákat gyakorolva atomnyivá válást és más csodás képességeket szerezhetünk, és legyõzhetjük az elmúlást. || 130 ||


Így szól a harmadik tanítás a Hatha-jóga lámpásában.

Read 10870 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link m.á. January 20 2008 posted by m.á.

    A többi 5 leírás mintha más lenne....


Read 47628 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 42268 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 20296 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18133 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 17144 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 15580 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 14251 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14035 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 13644 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13117 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…

Read 13605 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 9187 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 7670 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7364 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 6886 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 6501 times 0
Megcsalás
Read 5555 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

Read 14035 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 8421 times 0
Álmaink és a telepátia
Vajon ki ne tapasztalta volna, hogy - mondjuk - mosogatás vagy a reggeli öltözködés közben egyszer csak valami az agyába…
Read 6871 times 0
Macska az álomban
Álmaink üzenetének megfejtése hasonlatos a szimbólumok és jelek értelmezéséhez. A szimbolikus nyelvek érdekessége, hogy több fordításuk is van, és ezek…
Read 6830 times 1
Tudatos álmodás
A tudatos álmodás olyan állapot, amikor éber tudattal vagyunk jelen az álmodásban, viszont Énünk nem kapcsolódik szorosan az alsóbb testekkel.…
Read 6619 times 1
Kutya az álomban
Visszatérõ álmaink, illetve egy adott idõszakra jellemzõ álmok azért érdekesek, mert tudatalattink fontos - segítõ szándékú - üzenetét hordozzák. A…
Read 6590 times 0
Az álmok
         Az értelmünk különbséget tesz az álom és az ébrenlét valóságossága között. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az álomban…
Read 5930 times 1
Repülni
Egy visszatérõ álomról van szó, amely rendszertelenül jelentkezik van hogy havonta többször aztán egy évig semmi. Álmomban repülök mindenféle segédeszköz…
Read 4831 times 0
Azok a furcsa álombéli randik
Találkozik egy nő és egy férfi. Ez a találkozás felkelti egymás iránt az érdeklődésüket. De mivel mindketten a földi sík…
Read 4643 times 0
Álmodni elhunyt emberekkel
Minden álom, ami elhunyt emberekkel kapcsolatos, karmikus feladatokra emlékeztet. Az, hogy a vécében voltál, arról szól, hogy ideje lenne ezektõl…
Read 4396 times 0
Színek és jósálmok
Egy római egyetem pszichológia tanszékének a professzora több ezer álom elemzéséből azt a következtetést vonta le, hogy egyes álomtípusok uralkodó…
A sas gyakorlat
Ezzel a gyakorlattal felül lehet kerekedni a melankólián, a kétségbeesésen és a depresszión, amelynek eredete tüdőproblémákra vezethető vissza. Ezt a gyakorlatot tüdőtágulás az asztma és mindenféle bőrprobléma kezelésére ajánljuk. (A taoisták szerint a bőr a „harmadik tüdő").A sas jellemzője a szétterpesztett szárny, ez tartja…
Auránk és a környezet összehangolása
Amikor a testünk és a tudatunk által természetesen kibocsátott rezgésfrekvenciákat (spektrumot) egyeztetjük a ruháinkéval amiket viselünk, a harmóniának egyedülálló állapotába kerülünk. A hatás leginkább egy zenei hangszer felhangolásához hasonlítható. Enélkül, a hangszerrel mindössze zajt csinálhatsz, nem pedig harmónikus zenét. Alapjában véve 3 módszer van,…
Meditáció a jövõrõl
A közvetlen elalvás elõtti pillanatok minden ember számára fontosak, mivel látens erõket tartalmaznak, amelyek hatásos módon képesek átalakítani szellemi, erkölcsi és fizikai létét. Ha helyesen alkalmazza õket, fokozatosan jobbra alakíthatja mind külsõ környezetét, mind belsõ karakterét. A keresõ ember számára ezek a pillanatok még…
A fa szelleme
Keressen egy egészséges, nagy, öreg fát. Ha már tapasztaltabb lesz, képes lesz megérezni az energiát már az egészen fiatal, vékony vagy akár a nagyon beteg fáknál is. Eleinte azonban nagy és erős fát javasolunk, mert az ilyen fánál könnyebben megérzi az energiát. Nyugodtan és…
A "Csontok légzésének" gyakorlata
Álljon kis terpeszállásba, karja a test mellett legyen. Tenyerek lazán, a földdel párhuzamosak. Szemét csukja be, és szabályosan lélegezzen. Belégzésnél - emelje karjait a légzés ütemében vállmagasságig - képzelete kövesse a levegõ útját, ahogy behatol a lábujjakon, végighalad a láb minden csontján, majd a…
Mantra meditáció 1 rész
A mantra meditáció gyakorlása nagyon egyszerû. Elõször azonban szerettném röviden összefoglalni az önazonosság tudományát - melynek a mantra meditáció részét képezi. A „tudomány” szó igazságot jelen; ezért az önazonosság tudománya azonosságunkról szóló igazságot jelent. Az azonosságunkat illetõen az elsõ kérdés az, hogy lényegében kik…
Mantra meditáció 2 rész
Az igazi meditáció folyamatos emlékezést jelent azonosságunkra és az Istennel való kapcsolatunkra.  Mindenki emlékszik arra, hogy tíz évvel ezelõtt élt, és él ma is. Még akkor is, ha a test és az elme folyamatosan változnak, van egy állandó tényezõ vagy elv. Ez pedig te…
Az aura elfojtása
A következõ dolgok azonnal csökkentik, tompítják vagy eltorzítják a bioenergiád (aurád):  - a FÉLELEM, stressz, aggodalom, gyûlölet, irigység, féltékenység vagy bármilyen negatív gondolat és érzés. - fizikai válság a testen belül - betegség, mesterséges behatás (drogok) stb.. Ezek elsõre ideiglenes növekedést idézhetnek elõ az…

KÖNYVAJÁNLÓ