Olvasva: 7887 1

A küszöb ôrzôje

A küszöb őrzője: okkult élmény. Általában a félelmet nevezik annak: a visszarettenést a haláltól, a halállal kapcsolatos és más misztikus átélésektől. Az bizonyos, hogy a félelem minden okkult átélésnek kísérője. Az…
Olvasva: 5125 0

Atlantisz

Bármily furcsa, e titokzatos földrészrõl leírás maradt ránk Platónnak köszönhetõen, aki Szolóntól és a papoktól hallott Atlantiszról. Egy réges-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet. 9000 évvel korábban háború tört…
Olvasva: 7623 3
Shambala
Olvasva: 3015 0
Ki volt Merlin?
Olvasva: 3236 0
Uluru
Olvasva: 4989 0

Az anyag érzékel, érez, örül, szenved, gondolkozik

René Oth és mások nyomán a következőkben azt óhajtjuk bizonyítani, hogy az anyag, méghozzá az úgynevezett elemi, szervetlen anyag is érzékel, érez, örül, szenved, gondolkozik, hogy az „anyag" és a…
Olvasva: 4192 0

A tiszta lelkiismeret

A testem egy eszköz a lelkem kifejezésére. Így vagy úgy, ez van. Sokáig gondolkodtam, azon miért cselekszem úgy, ahogy. Ez a legbenső irányt mutat és megmelegít, nem beszélve arról, ha…
Olvasva: 4968 0

Hunok, magyarok és a védikus civilizáció

Hunor és Magor meséje évszázadokon át tanította őseinket a hunok és magyarok testvéri voltára, valamint arra, hogyan vándoroltak el eleink a közös ázsiai őshazából. Hiteles történészek feljegyzései, mondáink, hagyományaink, valamint…

Harmadik tanítás

Rate this item
(2 votes)

Ahogy a sziklákkal és erdõkkel borított földeknek a kígyókirály az alapzata,(46) éppúgy az összes jóga-tantra alapja a Kundaliní-kígyó. || 1 || Miután a mester kegyébõl felébred az alvó Kundaliní, az összes lótuszt (47) és csomót átfúrja. || 2 ||  Akkor az üresség útja (48) a lélegzet királyi útjává válik, az elme nem kötõdik semmihez, és az elmúlás is kijátszható. || 3 ||  Szusumná (igen kegyes), súnjapadaví (üresség útja), brahmarandhra (brahma-üreg), mahápatha (nagy út), smasána (halottégetõ), sámbhaví (sambhu-i), és madhjamárga (középsõ út): ezek szinonimák. || 4 || Tehát minden erõnkkel végezzünk mudrá-gyakorlatokat, hogy fölébresszük a brahma-nyílás bejárata elõtt alvó istennõt.(49) || 5 ||

Íme a mudrák felosztása:

Mahámudrá (nagy mudrá), mahábandha (nagy zár), mahávédha (nagy átfúrás), khécsarí (égben járó), uddijána (feszálló), múlabandha (végbél-zár), dzsálandharabandha (hálózat- ill. víz-tartó [felhõ] zár), || 6 || viparítakaraní (fordított gyakorlat), vadzsrólí (50) és sakticsálana (erõ-mozgatás): ez a tíz mudrá.Megszüntetik az öregséget, és eltörlik a halált. || 7 || Ádinátha nyilvánította ki a szent mudrákat, melyek elõidézik a nyolc természetfölötti képességet.(51) Az összes sziddha számára kedvesek, és még a Marutok (52) is csak nehezen férhetnek hozzájuk. || 8 || Gondosan elrejtve kell õrizni õket, mint egy drágakõvel teli ládikót. Senkinek sem szabad feltárni õket, ahogy egy elõkelõ hölgy szerelmi életérõl sem beszélünk. || 9 ||

Íme a mahámudrá:

Bal sarkát a gáthoz nyomva nyújtsa ki a jobb lábát, és fogja meg erõsen két kézzel. || 10 || A torokban zárat képezve, felülrõl tartsa vissza a levegõt. Miként a bottal agyonütött kígyó bot-alakúvá válik, || 11 || úgy egyenesedik ki a Kundaliní-erõ is hirtelen. Ekkor a kettõs üregben lakozó Kundaliní halott-szerû állapotba kerül. || 12 || Engedje ki a levegõt nagyon lassan, semmiképpen sem hevesen. Ekként tanították a mahámudrát a hatalmas sziddhák. || 13 || A nagy fájdalmak, betegségek és a halál mind eltûnnek.Ezért hívják hát a legnagyobb bölcsek ezt a mudrát mahámudrának. || 14 || A bal oldalon való gyakorlás után gyakoroljon a jobb oldalon. Akkor hagyjon fel vele, mikor mindkét oldalon egyenlõ számú gyakorlatot végzett. || 15 || Nincs akkor egészséges vagy ártalmas, ízes vagy ízetlen. A halálos mérget és a nektárt is beveszi a gyomor.  || 16 || A tüdõbaj, lepra, székrekedés, lépbaj, emésztési zavar és más betegségek megszûnnek, ha gyakorolja a mahámudrát. || 17 || A fentebb említett mahámudrá nagy természetfölötti képességeket ad az embernek. Gondosan elrejtve kell õrizni, nem szabad bárkinek felfedni. || 18 ||

Íme a mahábandha:

A bal láb sarkát helyezze a gát tájékára, a jobb lábat pedig helyezze a bal combra. || 19 || Lélegezzen be, szorítsa az állát a mellkasra, és a levegõt visszatartva koncentráljon középre. || 20 || Amíg bírja, tartsa vissza a levegõt, majd lassan engedje ki. Ha a bal oldalon már gyakorolt, gyakoroljon a jobb oldalon is. || 21 || E tekintetben némelyek véleménye az, hogy kerüljük a torokzárat,  elégséges az elülsõ fogakhoz helyezett nyelv zára. || 22 || Ez gátolja az összes nádíban a felfelé való mozgást. A mahábandha bizonyosan nagy természetfeletti képességeket nyújt. || 23 || A halál hálójából a mahábandha révén való megszabadulásban jártas jógi a trivéní (53) egyesülését idézi elõ, és elméjét a Kédárához (54) juttatja. || 24 || Ahogy a szép és bájos nõ férfi nélkül,  úgy a mahámudrá és a mahábandha is gyümölcstelen a védha nélkül. || 25 ||

Íme a mahávédha:

A mahábandhában ülõ jógi koncentrálva lélegezzen be, és gátolja meg a test-levegõk mozgását szilárdan, a torok-mudrá segítségével. || 26 || Mindkét kezét tegye a földre, fenekét finoman üsse a földhöz.(55) A levegõ elhagyja a két üreget, és középen feltör. || 27 || A Hold, a Nap és a tûz összekapcsolódik, hogy eljöjjön a halhatatlanság. Beáll a halott-állapot.(56) Ekkor engedjük ki a levegõt. || 28 || Ha ekként gyakoroljuk a mahávédhát, csodálatos képességeket nyerünk. A legnagyobb gyakorlók mint ráncokat, õszülést, remegést megszüntetõt tisztelik. || 29 ||

Ez a három, öregséget s halált legyõzõ nagy titok. Növelik a tüzet.(57) Atomnyivá válást és más képességeket eredményeznek. || 30 ||Nyolcszor gyakorolja õket minden nap, háromóránként. Érdemek sokaságát halmozzák fel, a bûn halmait eltörlik. Akik megfelelõ tanítást kaptak, kezdetben mértékletesen gyakorolnak. || 31 ||

Íme a khécsarí:

A szájüregben a nyelv hátrahajlítva áll. A tekintet a két szemöldök között. Ez a khécsarí-mudrá. || 32 || Bemetszéssel, mozgatással és húzogatással addig nyújtsa a nyelvet fokozatosan, míg el nem éri a két szemöldök közötti részt. Ekkor lesz csak sikeres a khécsarí. || 33 ||

Ezért egy sznuhí-levélhez (58) hasonló, éles, sima, tiszta eszközzel egy hajszálnyit vágja be. || 34 || Aztán összetört tengeri sóval és pathjával (59) dörzsölje be. Egy hét múlva megint vágja be egy hajszálnyit. || 35 || Így járjon el hat hónapig, fokozatosan, állandó figyelemmel. Hat hónap után a nyelv tövének ínköteléke (a nyelvfék) eltûnik. || 36 ||
A nyelvet hátrahajlítva illessze a három úthoz.(60) Ez a khécsarí-mudrá. Azt (61) pedig égi körnek (vjómacsakra) hívják. || 37 ||

Ha a jógi akár egy pillanatra is a nyelvét fölfelé hajlítja, és így marad, túléli a mérgezéseket, megszabadul a betegségektõl, haláltól, öregségtõl. || 38 ||

Aki a khécsarí-mudrát ismeri, az nem betegszik meg, nem hal meg, nem fárad, nem alszik el, soha nem lesz éhes, szomjas, soha nem ájul el. || 39 || Betegség nem gyötri, tettek nem szennyezik be, az elmúlás nem kínozza azt, aki a khécsarí-mudrát ismeri. || 40 || Az elme az égben (khé) jár-kel, amíg a nyelv az üregben (khé) mozog. Ezért alkották meg a sziddhák ezt a khécsarí nevû mudrát. || 41 || Aki a nyelvcsap feletti üreget a khécsaríval lezárja, annak nem folyik el a magja, ha gyönyörû nõ öleli is. || 42 || Ha a mag el is indul, és eléri a jónit,(62) visszatér, ha a jóni-mudrával megállítva erõsen megragadjuk. || 43 ||(63)

A jógamester, aki felfelé álló nyelvvel szilárdan szómát (64) iszik, két hét alatt legyõzi a halált, semmi kétség. || 44 ||

Ha a jóginak állandóan szóma-cseppekkel telített a teste,  Taksaka (65) is megmarhatja, mérge hatástalan lesz. || 45 || A testet öltött lélek nem hagyja el a testet, ha az szóma-cseppekkel telített, miként a tûz sem hagyja el soha a tüzelõt, a mécses az olajat és a kanócot. || 46 ||

Egyen mindig marhahúst! Igyon nektárbort! Aki így tesz, azt  tartom én elõkelõnek, mindenki más csak a család szégyene. || 47 || A "marha" szóval a nyelvre utaltunk. A nyelv szájpadláshoz való nyomása a "marhahús-evés", ami semmissé teszi a súlyos bûnöket. || 48 ||

A Holdból folyó nedû, mely a nyelv odanyomásakor fellobbanó tûzbõl keletkezik: ez a "nektárbor". || 49 ||

Ha a nedvezõ nyelv, miközben csípõs, keserû, savanyú, tejhez, mézhez és ghíhez hasonlatos ízeket érez, újra meg újra megérinti a nyelvcsap végét, a betegségek eltûnnek, az öregség megszûnik, a jógira lesújtó fegyver eltérül, eljõ a halhatatlanság  és a nyolc csodálatos képesség, és a jógi bármilyen bájos nõt elcsábíthat. || 50 || Ha a jógi a legfõbb erõre gondol, a hullámzó, tisztán hömpölygõ, a fejtetõrõl a tizenhatlevelû lótuszra (66) csöpögõ Hold-cseppeket issza, melyeket elért a lélegzet, és nyelvét az üregbe szorosan hátrafelé odanyomja,  egészséges marad, lótusz-finomságú testet nyer, és hosszan fog élni. || 51 ||

A Méru csúcsán (67) lévõ üregbõl sebesen áramlik az olvadó hó.(68) A bölcsek szerint ott van az igazság. Ez a folyók forrása.
A Holdból elfolyik az esszencia, ezért pusztul az emberi test. Ezt akadályozza meg ez a kiváló módszer. Más módon nem lesz sikeres a fáradozás. || 52 || Az üregbõl áramló öt folyó bölcsességet hoz. Abban a folttalan ürességben helyezkedik el a khécsarí. || 53 ||

Egy a teremtõ mag. Egy mudrá van: a khécsarí. Csak egy, mindenek  felett álló Isten létezik. Egy állapot van: a manónmaní. || 54 ||

Íme az uddijánabandha:

Azért nevezték el ezt a gyakorlatot a jógik uddijánának (felszállónak), mert segítségével a megállított lélegzet felszáll a szusumnában. || 55 || Mint nagy madár száll felfelé fáradhatatlanul a levegõ az uddijána révén. A bandha leírása a következõ: || 56 ||

A hasat húzza be, mégpedig a köldök fölött. Az uddijánabandha a halál elefántját legyõzõ oroszlán. || 57 || Az uddijána nagyon könnyû, ha mester felügyeletével végezzük. Aki állandóan gyakorolja, ha öreg is, megfiatalodik. || 58 || A köldök alatt és fölött erõsen húzza be a hasat.
Hathónapnyi gyakorlás után legyõzi a halált, semmi kétség. || 59 ||  Az összes bandha között az uddijána a legjobb. Ha az uddijánát
szilárdan gyakorolja, a megszabadulás magától bekövetkezik. || 60 ||

Íme a múlabandha:

A sarkat a gáthoz nyomva szorítsa össze a végbélnyílást. Az apána-levegõt húzza fölfelé. Ez a múlabandha. || 61 || Azért hívják a jógik múlabandhának (alsó bandhának), mert az összeszorítás révén az alsó áramlatot, avagy apánát nagy erõvel felfelé irányítja. || 62 || Sarkát a végbélnyíláshoz nyomva tartsa erõsen vissza a levegõt, újra meg újra, hogy fel tudjon emelkedni. || 63 || Mikor a prána- és az apána-levegõ, a náda (69) és a férfimag a múlabandha révén egyesülnek, elhozzák a jógában való sikert, semmi kétség. || 64 || Az apána és a prána egysége a vizelet és a széklet csökkenését eredményezi. Még ha öreg is a jógi, megfiatalodik, ha rendszeresen gyakorolja a múlabandhát. || 65 || Mikor az apána elindul fölfelé, és eléri a tûzkört,(70) a láng, amint a levegõ beléütközik, megnyúlik. || 66 || Akkor a tûz és az apána eléri a természetétõl fogva forró pránát. Ez a testben lévõ tüzet jelentõsen felszítja. || 67 || Ez megperzseli az alvó Kundalinít, aki ettõl felébred. Mint a bottal megütött kígyó, sziszegve kiegyenesedik. || 68 || Mintha kígyóüregébe bújna, a brahma-nádíba kúszik.
Ezért kell a jógiknak mindig, rendszeresen múlabandhát végezniük. || 69 ||

Íme a dzsálandhara bandha:

Torkát összeszorítva helyezze állát a mellkasra. Ez a dzsálandhara nevû bandha. Eltörli az öregséget, a halált. || 70 || Lezárja a nádík kötegét és a lefelé folyó égi vizet.(71) Ezért dzsálandhara (hálózat- ill. víztartó [felhõ]) bandha. Mindenfajta torokbajt gyógyít. || 71 || Ha dzsálandhara bandhát végzünk, melynek jellegzetessége a torok összeszorítása, akkor nem hull nektár a tûzbe, és a lélegzet is megnyugszik. || 72 ||A torok összeszorításával kell a két nádít erõsen lezárni. Ez középsõ körként (madhjacsakra) ismeretes, és elzárja a tizenhat ádhárát.(72) || 73 ||

 joga29  

Íme a dzsálandhara bandha:

Torkát összeszorítva helyezze állát a mellkasra. Ez a dzsálandhara nevû bandha. Eltörli az öregséget, a halált. || 70 ||

Lezárja a nádík kötegét és a lefelé folyó égi vizet.(71) Ezért dzsálandhara (hálózat- ill. víztartó [felhõ]) bandha. Mindenfajta torokbajt gyógyít. || 71 ||

Ha dzsálandhara bandhát végzünk, melynek jellegzetessége a torok összeszorítása, akkor nem hull nektár a tûzbe, és a lélegzet is megnyugszik. || 72 ||

A torok összeszorításával kell a két nádít erõsen lezárni. Ez középsõ körként (madhjacsakra) ismeretes, és elzárja a tizenhat ádhárát.(72) || 73 ||

Az altestét összeszorítva végezzen uddijánát. Az idát és a pingalát elzárva irányítsa felfelé a levegõt a hátsó csatornán. || 74 ||

E módszer révén a levegõ lecsillapszik, és nem következik be a halál, nincs öregség, sem betegség.
|| 75 ||

Ez a három bandha a legjobb, a nagy sziddhák is gyakorolják. Az összes hatha-tantra jógik számára közismert gyakorlatai ezek. || 76 || Az isteni Holdból ami nektár csak csöpög,  a Nap (73) az utolsó cseppig elnyeli. Ettõl öregszik a test. || 77 ||

Létezik egy kitûnõ módszer, ami a Napot megakadályozza ebben. Mester tanítása révén kell megismerni, és nem tankönyvek ezreit áttanulmányozva. || 78 ||

joga30   

Íme a viparítakaraní:

Mivel a köldök van fenn és a szájpadlás lenn, ezért van felül a Nap és alul a Hold. A viparítának  (fordítottnak) nevezett gyakorlat a mester tanításából érthetõ meg. || 79 ||

A rendszeresen gyakorló gyomortüzét fokozza. Bõséges élelem álljon a rendelkezésére.  Ha keveset eszik, egy pillanat alatt elégeti a tûz. || 80 ||

Lent a fej és fent a láb: elsõ nap csak egy pillanatra. Minden nap egy kicsit tovább gyakorolja. || 81 ||

Hat hónap múlva a ráncok, õsz hajszálak eltûnnek. Ha csak három órát gyakorol minden nap, legyõzi az elmúlást. || 82 ||

 

 

Íme a vadzsrólí:

Még ha kénye-kedve szerint él, és a jóga által kiszabott kisebb szabályokat figyelmen kívül hagyja is, a vadzsrólít ismerõ jógi számíthat a sikerre. || 83 || Ehhez két dolog szükséges, melyek mindenki számára igen nehezen megszerezhetõek. Az egyik: tej.(74) A másik: egy engedelmes nõ. || 84 || A hímvesszõvel lassan, megfelelõ módon gyakoroljon fölfelé húzást.(75) A férfi és a nõ is sikeres lehet a vadzsrólíban. || 85 || Fújjon lassan, határozottan a húgycsõbe  egy arra alkalmas csõvel, úgy hogy a levegõ behatoljon. || 86 ||

A hüvelybe hullott magot gyakorlással visszaszívhatja. Elfolyt magját visszaszívás után õrizze meg. || 87 || Aki a jógában járatos, és így megõrzi magját, az legyõzi a halált. A mag elhullajtása maga a halál, megtartása az élet. || 88 || A mag megtartása révén kellemes illat képzõdik a jógi testében. Míg a mag szilárdan a testben van, miért félnénk az elmúlástól? || 89 || A férfi magja az elméjétõl függ, az élete pedig a magjától. Ezért a magot és az elmét minden erõvel óvni kell.  || 90 || A menstruációs vért és a magot is õrizze meg.
A pénisszel térítse vissza, ez a jóga gyakorlásának helyes módja. || 91 ||(76)

Íme a szahadzsólí:

A szahadzsólí és az amarólí tulajdonképpen a vadzsrólí két fajtája. Szórja vízbe eltüzelt tehéntrágya hamuját. || 92 || A kényelmesen ülõ, megpihenõ férfi és nõ saját testének bekenése a vadzsrólí-közösülés után közvetlenül: || 93 || ez a szahadzsólí. A jógik feltétlen bizalommal lehetnek iránta.  Ez a jótékony jóga - bár élvezethez kötõdik - megszabadulást eredményez. || 94 || Ez a jóga az érdemeket szerzett, erõs, az igazságot látó,  irigységtõl mentes embereknek sikerülhet, az irigykedõknek nem. || 95 ||

Íme az amarólí:

A túl sok epe miatt az elsõ vízfolyamot (77) és hígsága miatt a végét kihagyva, a középsõ, hûvös folyamot mint amarólít használják a Khanda-féle kápálika (78) közösségben. || 96 || Aki állandóan amarít (vizeletet) iszik és szippant minden nap,  az helyesen gyakorolja a vadzsrólít, és amarólísnak mondják. || 97 || A gyakorlás közben kiáramlott csándrít (79) tehéntrágya hamujával keverje össze, és rakja a felsõ testrészekre.(80) Isteni látás születik így. || 98 || Ha a férfi magját a nõ helyes gyakorlással, ügyesen összegyûjti, és a vadzsrólí segítségével a menstruációs vérét is megõrzi, jóginínak nevezhetjük. || 99 ||(81)A nõ menstruációs vérébõl egy csöpp sem tûnik el, semmi kétség. Testében a náda pedig mag-szerûvé válik. || 100 || A mag és a vér az emberi testben eggyé válva a vadzsrólí-gyakorlat
jógájának segítségével minden csodálatos képességet megad. || 101 || Ha a nõ a visszaszívás után a vért megõrzi, jóginínak nevezhetjük.
Megismeri a múltat, a jövõt, rendíthetetlenül jár az égben, || 102 || és teste természetfeletti tökéletességét nyeri el a vadzsrólí-gyakorlat jógája révén. Ez a megtisztító jóga még élvezetek közepette is megszabadulást hoz. || 103 ||

Íme a sakticsálana:

Kutilángí (hajladozó testû), Kundaliní (gyûrûs), bhudzsangí (kígyó), sakti (erõ), ísvarí (istennõ), kundalí (gyûrûs) és arundhatí (inda): ezek a szavak szinonimák. || 104 || Ahogyan az ember kulccsal nyitja az ajtót, úgy a jógi a Kundaliníval tárja szélesre a megszabadulás kapuját. || 105 || A brahman betegségektõl mentes lakhelyére vezetõ út kapuját szájával befedve alszik a legfõbb istennõ. || 106 || A gumó (82) felett alszik a Kundaliní-erõ, a jógik megszabadulására az ostobák megkötésére. Aki õt ismeri, az ismeri a jógát. || 107 ||A feltekeredett Kundalinít kígyó-szerûnek írják le.  Aki ezt az erõt mozgásra bírja, az megszabadul, semmi kétség. || 108 || Meg kell ragadni erõsen a Gangá (Gangesz) és a Jamuná találkozásánál lévõ kis boszorkát. Ez Visnu legfelsõ ege. || 109 || A Gangá az idá. A Jamuná-folyó a pingalá. Az idá és a pingalá
találkozásánál lévõ kis boszorka pedig a Kundaliní.  || 110 || A farkánál kapja el az alvó kígyót, és ébressze fel.
Az erõ, álmát lerázva hirtelen felkel. || 111 || Az alul elhelyezkedõ kámzsás kígyót megragadva reggel és este másfél óráig mozgassa folyamatosan a jobb orrlyukon belélegezve, ágyékkötõt öltve. || 112 || Hosszúsága egy arasz,(83) szélessége négy ujj.(84) Puha és fehér legyen öltözéke, úgy mondják. || 113 || Vadzsra-ászanában (85) a két lábat két kézzel fogja meg erõsen. A boka közelében lévõ gumót nyomja meg. || 114 || Amikor a jógi vadzsra-ászanában ül, és mozgatja a Kundalinít,  végezzen folyamatosan bhasztrikát:(86) így gyorsan felébreszti a Kundalinít. || 115 || A Napot szorítsa össze, aztán mozgassa a Kundalinít. Miért félne az elmúlástól, ha a halál torkában van is? || 116 ||
Ha két muhúrtáig (87) rendületlenül mozgatja,  felkúszik kissé, és feljön a szusumnában. || 117 || Ezáltal a Kundaliní a szusumná bejáratát mindenképpen elhagyja,  és a lélegzet magától beáramlik a szusumnába. || 118 || Ezért állandóan ösztökélje a békésen alvó arundhatít. Mozgatása révén a jógi megszabadul a betegségektõl. || 119 || Ha a jógi megmozdítja a saktit, a siker letéteményese õ.
Röviden szólva: játszva legyõzi a halált. || 120 || Aki önmegtartóztatásban él, mindig helyesen és mértékletesen táplálkozik, és a Kundaliní-gyakorlatot alkalmazza, az a jógi egy mandala múlva (88) sikerre számíthat. || 121 || Ha pedig a Kundalinít megmozdította, mindenképpen végezzen bhasztrikát. Az így gyakorló, magát megfékezõ jógi miért is félne Jamától, a halál istenétõl? || 122 ||

Ha nem lenne a Kundaliní-gyakorlat, honnan vennénk más tisztító eljárást, ami megtisztítja a hetvenkét ezer nádít a szennyezõdésektõl? || 123 ||
A középsõ nádí a jógik számára a kitartó gyakorlás eredményeképp, ászanák, lélegzet-szabályozás és mudrák segítségével kiegyenesedik. || 124 || Aki lankadatlanul gyakorol, és elméjét a szamádhival (89) féken tartja,  annak a rudrání (90) vagy más mudrá tökéletes sikert nyújt. || 125 || Királyi kormányzás nélkül a föld, királyi csillagzat nélkül az éj,  királyi jóga nélkül a mudrák: lehetnek bár szépek, nem ragyognak.(91) || 126 ||

A levegõ-gyakorlatokat nagy odafigyeléssel végezze. A bölcsnek ne kalandozzon el a figyelme. || 127 || Ezt a tíz mudrát Sambhu, a legfelsõbb úr (Siva) tanította. Mindegyik önmagában is  nagy csodás képességeket nyújt a magát megfékezõnek. || 128 || A mudrák hagyománynak megfelelõ tanítását a tiszteletreméltó  mestertõl kaptuk, aki maga az Úr, a testet öltött Isten. || 129 || Az õ szavait követve, és a mudrákat gyakorolva atomnyivá válást és más csodás képességeket szerezhetünk, és legyõzhetjük az elmúlást. || 130 ||


Így szól a harmadik tanítás a Hatha-jóga lámpásában.

Read 11418 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link m.á. January 20 2008 posted by m.á.

    A többi 5 leírás mintha más lenne....


Read 49326 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 43862 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 21002 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18458 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 17634 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 17397 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 14761 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 14606 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14142 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13512 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…

Read 13975 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 9460 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 7854 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7702 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 7162 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 6734 times 0
Megcsalás
Read 5824 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

Read 14761 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 8657 times 0
Álmaink és a telepátia
Vajon ki ne tapasztalta volna, hogy - mondjuk - mosogatás vagy a reggeli öltözködés közben egyszer csak valami az agyába…
Read 7090 times 1
Tudatos álmodás
A tudatos álmodás olyan állapot, amikor éber tudattal vagyunk jelen az álmodásban, viszont Énünk nem kapcsolódik szorosan az alsóbb testekkel.…
Read 7074 times 0
Macska az álomban
Álmaink üzenetének megfejtése hasonlatos a szimbólumok és jelek értelmezéséhez. A szimbolikus nyelvek érdekessége, hogy több fordításuk is van, és ezek…
Read 6885 times 0
Az álmok
         Az értelmünk különbséget tesz az álom és az ébrenlét valóságossága között. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az álomban…
Read 6842 times 1
Kutya az álomban
Visszatérõ álmaink, illetve egy adott idõszakra jellemzõ álmok azért érdekesek, mert tudatalattink fontos - segítõ szándékú - üzenetét hordozzák. A…
Read 6224 times 1
Repülni
Egy visszatérõ álomról van szó, amely rendszertelenül jelentkezik van hogy havonta többször aztán egy évig semmi. Álmomban repülök mindenféle segédeszköz…
Read 5083 times 0
Azok a furcsa álombéli randik
Találkozik egy nő és egy férfi. Ez a találkozás felkelti egymás iránt az érdeklődésüket. De mivel mindketten a földi sík…
Read 4856 times 0
Álmodni elhunyt emberekkel
Minden álom, ami elhunyt emberekkel kapcsolatos, karmikus feladatokra emlékeztet. Az, hogy a vécében voltál, arról szól, hogy ideje lenne ezektõl…
Read 4584 times 0
Színek és jósálmok
Egy római egyetem pszichológia tanszékének a professzora több ezer álom elemzéséből azt a következtetést vonta le, hogy egyes álomtípusok uralkodó…
Az energia megõrzése
A harmonikus energiájú emberekre egészséges ösztönük vigyáz. Amikor erõs az önfenntartási ösztönünk, akkor alapvetõen ügye­lünk magunkra. Sosem érzünk kísértést rá, hogy olyan ételt együnk, amely kárt (végsõ esetben halált) okozhat nekünk. Sosem teremtünk kapcsolatot kellemetlen emberekkel. Nem élünk negatív energiájú he­lyeken.  Az emberek többségében…
Spirális energetikai feltöltés
Peggy Phoenix Dubro: Spiral Sweep A spirális energetikai feltöltés kicsi, de fontos gyakorlata a teljes EMF Balancing Technique ® (EMF Kiegyenlítõ Technika) rendszerének. Ezzel készítjük elõ az energia-testet arra a nagyobb töltés befogadásra és hasznosításra, amelyre jelenleg lehetõségünk van. Egyre többen felismerjük, hogy az…
Orron vagy szájon át?
A legjobb, legtermészetesebb és legegészségesebb az orron át történő lélegzés. A természet az orrunkat szánta légzőszervül, nem a szánkat - s erre megvolt a jó oka: az orr hatékonyabban juttatja szervezetünkbe a belélegzett levegőt, mivel nedvesebbé teszi és fel is melegíti azt - mindenekelőtt…
Jövő érzékelés fejlesztő gyakorlat
  I./  A tennivalók és a gyakorlat menete: A tesztben két személy vesz részt. Az adó és a vevő fél. Két pakli 52 lapos francia kártya kell a gyakorlathoz, joker nélkül. A két csomag kártyái csak a hátlapszínükben térnek el egymástól, de ugyan azokat…
A sárkány gyakorlat
A sárkánygyakorlat célja, hogy átadja a gyakorlatot végzőnek a sárkányt jellemző tulajdonságokat. Ez a gyakorlat a lélekre hat, segít a csüggedést, a haragot és az ellenszenvet legyőzni, és megszabadulni mindenféle félelemtől, amit bármilyen kedvezőtlen külső körülmény okozhat. S mindezt azért, mert a sárkány magasan…
A harmadik szem aktivizálása és alapfokú használata
Vannak fizikai és nem-fizikai érzékszerveink, és mindkét féle érzékszerv használata támogathat bennünket a cselekvéseinkben. Szeretnék leírni egy könnyû módszert arra, hogy megnyissuk a harmadik szemünket - vagy más néven belső szemünket - egy passzív módon: nézés és érzékelés útján. Bevezetés Valójában szellemek/lelkek vagyunk, és azért…
KUBERA-MUDRA
(Kuberának, a gazdagság istenének szentelve) Mindkét kézzel: Érintse össze a hüvelyk-, a mutató és a középsõ ujja hegyét. A másik két ujját hajlítsa be a tenyerébe. A Kubera-mudrát a legkülönfélébb célokra használhatjuk. Nem az a fontos, hogy milyen sokáig tartjuk ki, hanem, hogy milyen…
SHANKH-MUDRA
  SHANKH-MUDRA (Kagyló-mudra) Jobb keze négy hosszú ujjával fogja körbe bal hüvelykujját, és kinyújtott jobb hüvelykujjával érintse meg a kinyújtott bal középsõ ujját. Az egymásra tett kezek kagylóra hasonlítanak. A kezeket tartsa mellcsontja elõtt. Olyan gyakran és olyan hosszszan végezheti, ahogyan akarja, vagy kúraként…

KÖNYVAJÁNLÓ