Olvasva: 5612 0

Azok a furcsa álombéli randik

Találkozik egy nő és egy férfi. Ez a találkozás felkelti egymás iránt az érdeklődésüket. De mivel mindketten a földi sík mércéi alapján már elkötelezték magukat más és más emberhez, úgy…
Olvasva: 13175 7

A rontás

A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban durva formájával aránylag ritkán találkozunk, ám az átok, de még…
Olvasva: 3639 0
Ki volt Merlin?
Olvasva: 19374 13
Szerelmi mágia
Olvasva: 8304 3
Shambala
Olvasva: 5653 0
Atlantisz
Olvasva: 4149 1

A halál nem létezik kvantumfizikai érvek szerint

A halál nem létezik – állítja Robert Lanza, az Advanced Cell Technology kutatója, aki kijelentését a kvantumfizika útján igyekezett bebizonyítani – írja a filantropikum.com-on Jerome Flynn. (Mielőtt tovább olvasnád, szeretné a Szerk. megjegyezni,…
Olvasva: 4764 0

Duálteória és valóság

Egyes népek és okkult szekták legvitatottabb és legnépszerűbb tétele a duálteória. Naiv, zavaros formában, de annál hevesebb meggyőződéssel fanatikusán hirdetik, esküsznek rá, élnek, sőt visszaélnek vele. A tétel alapja, a…
Olvasva: 9528 0

Márciusi népszokások

Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek figyelmét. Itt-ott még ma is él a hagyomány, hogy március…

Az OM (AUM, AUM-H) omkaráról

Rate this item
(5 votes)

A Shirayan Vajramutthi harcmûvészeti stílus központi és kitüntetett eleme a Sardulah-pranah (AUMH-pranah), vagyis a ’Tigrislélegzet’.

ohmA 'Tigrislélegzet ' egyrészt egy komplett formagyakorlat elnevezése, másrészt egy speciális koncentrációs légzõgyakorlat, mely nyugtatja, pihenteti a gondolatokat, az idegrendszert, továbbá az energiáit koncentráló tigrist szimbolizálja.
A Shirayan Vajramutthi harcmûvészeti stílus központi és kitüntetett eleme a Sardulah-pranah (AUMH-pranah), vagyis a ’Tigrislélegzet’. A 'Tigrislélegzet ' egyrészt egy komplett formagyakorlat elnevezése, másrészt egy speciális koncentrációs légzõgyakorlat, mely nyugtatja, pihenteti a gondolatokat, az idegrendszert, továbbá az energiáit koncentráló tigrist szimbolizálja.
A ’Tigrislélegzet’ technika ’Surjasampha Vajrapati’ szavaival nem más, mint a ’veszélyben élõ sárkányszellemû és tigrisszellemû koncentrált figyelme’, mely utal a módszer szellemi elsõrendûségére is.
Az ’AUM-H Pranah’ jellemzõje a nyugodt kilégzés közben hallható folyamatos mormogó, hörgõ hang, mely nem más, mint a tigristõl kölcsönzött egyik hangjelzés, melyet akkor hallat, amikor pihen, de ugyanakkor ugrásra kész.

Pagoda

Az ’AUM-H’ egyrészt a misztikus ’OM’ (régebbi szanszkrit változata szerint ’AUM’) másrészt az energiacserét biztosító és szimbolizáló ’H’ tagokból áll. Az AUM a belégzés, az energiaáramlás és kilégzés egysége. Tehát ez nem csupán kilégzés, hanem az elõzõekben végzett belégzés finomabb folytatása, az energia szétáramoltatása is egyben. Megvalósítása: belégzés és szétáramoltatás után nyitott szájjal az ’A’ hangot ejtjük (ez egyben a szív csakráját is aktivizálja), majd félig zárt szájjal az ’U’ hangot (szakrális csakra) ejtjük, s végül csukott szájjal az ’M’ hangot ejtjük és zengetjük tovább. Ezt lényegében orrhangvégzõdéssel ejtjük ki, amely az az N’ és az M’ között van.
Az "A" hang a Solar Plexist, a kis ego otthonát, míg az ’M’ hang a magasabb tudatot aktiválja. A ’H’ szerepe ezután jön, amikor is a zengés elhaltával, de még az ujjabb belégzés elõtt nyitjuk a szájat és további kilégzést, a H-kilégzést végezzük, amellyel tkp. egy plusz energiának biztosítunk helyet. Habár a gyakorlat végzése a testhez, az anyagi valóhoz kötõdik a leírtak szerint az ’AUM-H’ Pranah elsõsorban szellemi, koncentrációs szinten elvégezendõ módszer.
Az ’AUM’ utáni ’H’ az utolsó hang egyetlen pontban történõ elhalása és újrazengése közti átmenet, összekötõ kapocs is.
A ’Mandukya Upanisad’, melynek tárgya az ’AUM’ szó közismerten mágikus azonosítása a világegyetemmel, konkrétan az önvalóval, konkrétan így értekezik az ’AUM’-ról
“– Az AUM szó maga a világmindenség. Ennek a magyarázata a következõ; - A múlt, jelen és jövendõ mind benne van az AUM szóban, és ami ezen a három idõn túl van, az is benne van az AUM szóban. Mert a világmindenség brahman. Az Önvaló is brahman. Az önvaló négy fokozatból áll. (négy fokozatból áll – szó szerint: ’négylábú /catuspad/ * a láb szó a szanszkrit nyelvben negyedrészt jelent) Elsõ fokozata az ébrenlét állapota, amikor az értelem kifelé irányul; ez hétágú, tizenkilencszájú, a durva anyagot fogyasztja. Neve: vaisvanara (minden emberé)
Második fokozata az álom állapota, amikor az értelem befelé irányul; ez hétágú, tizenkilencszájú, a kivonatot fogyasztja. Neve: taidjasa (sugárzó).
Harmadik fokozata a mély alvás állapota, amikor az alvó nem érez vágyat, nem lát álmot. A mély alvás állapotában egységgé válik, tiszta megismeréssé válik, boldogsággá válik, a boldogságot fogyasztja, szája a gondolat. Neve: prajnya (értelmi) Ez a mindenség ura, mindenható, belsõ irányító, a mindenség anyaméhe, az élõlények eredete és pusztulása.
Negyediknek tartják, amelyben az értelem sem befelé nem irányul, sem kifelé nem irányul, sem mindkét irányba nem irányul; ez nem válik megismeréssé; sem tudatos, sem tudattalan; láthatatlan megfoghatatlan, megmutathatatlan, az egységé vált Én bizonyosságának lényege, a jelenségek eltörlése, nyugalom, üdv. Neve: advaita (kettõség nélküli) Ez az Önvaló, ezt kell megismerni. Ez az Önvaló a szavak vonatkozásában azonos az AUM szóval, tekintettel annak egységeire. Negyedei (fokozatai) annak egységei, az egységek negyedek: az A-hang, az U-hang, az M-hang.
Az ébrenlét állapota, a vaisnavara, azonos az A-hanggal. Ez az elsõ egység, az apti (elnyerés), vagy adi (elsõ) szó alapján. Minden óhaját elnyeri és elsõ lesz az, aki ezt tudja.
Az álom állapota, a taidjasa azonos az U-hanggal. Ez a második egység, az utsakara (fenntartás), vagy az ubhava (mindkettõ) szó alapján. Fenntartja családjában a tudást, mindkét irányban hasonló helyzetet élvez, ivadékai brahman-tudók lesznek, aki ezt tudja.
A mély alvás állapota a prajnya, azonos az M-hanggal. Ez a harmadik egység, a miti (felépítés), vagy az apti (lerombolás) szó alapján. Az egész világot felépíti és lerombolja az, aki ezt tudja.
A negyedik, az advaita nem képez egységet, mert ez maga az AUM-szó, és azonos az önvalóval. Ez kimondhatatlan, a jelenségek eltörlése, nyugalom, üdv. Önnön valójával az Önvalóba jut, aki ezt tudja. – “
A Mantra-Yoga iskolái lényeges jelentõséget tulajdonítanak a hangoknak, szavaknak, szótagoknak, azok rendszeres ismételgetésének. A legfõbb hangnak az AUM-hangot tekintették, mely a mindenség teremtõ központja, a teremtés õsmantrája. (adimantra, bijamantra, mahamantra, pranava) Egységesített néven: omkara.
A mantra-yógi feladata, hogy a mindenség állandóan jelenlévõ és “hallható” szózatát, az AUM-szótagot saját kiejtésében elevenítse meg.
Az omkara a transzcendentális megvalósítás lényege. Segítségével bárki képes lehet az anyagi fogságba került elméjét irányítása alá vonni. Az AUM-H lényege minden transzcendentális hangnak, a Legfelsõbb Abszolút Igazság, Isten közvetlen hangképviselõje.
A Bhagavad – gíta szerint: : "A teremtés kezdetétõl ez a három szótag, az "om-tat-sat" a Legfelsõbb Abszolút Igazság megjelölésére szolgált". E három szimbolikus szót használják a bráhmanák, mialatt a Védák himnuszait énekelve áldozatokat mutatnak be a Legfelsõbb Úr elégedettségére.
Ez egyben Tibet legismertebb mantrája, a Padmaszambhava mantra, és mint a legtöbb mantra ez is szanszkritül, India õsi nyelvén szól.
Az OM AH HUM szótagoknak belsõ, külsõ és titkos jelentése van. Mind három szinten az OM szótag a testet jelenti, AH a beszédet, HUM a tudatot. Minden Buddhának a testet, a beszédet és a tudatot átváltoztató áldását jelenti.
Külsõleg az OM megtisztítja a test által elkövetett valamennyi negatív cselekedetet, AH a beszédet, HUM a tudatot. Ha az OM AH HUM-mal megtisztítottad a testedet, beszédedet és tudatodat, akkor a Buddhák testének, beszédének és tudatának az áldását kapod általa.
Az Om a forma, AH a hangok, HUM a tudat lényege. Amikor ezt a mantrát elmondod, akkor a környezetedet is megtisztítod, magadat és benne minden élõlényt. Az Om megtisztítja az érzékelést, AH a hangokat és a HUM a tudatot a gondolatoktól és az érzelmektõl.
Belsõleg az OM megtisztítja a finom csatornákat, az AH a belsõ szelet, a belsõ levegõt, vagyis az energiák folyását, és a HUM a cselekvõ lényeget.
Mélyebb szinten az OM AH HUM a Buddhák Lótusz családjának három kájáit képviseli. OM a dharmakája; Amithába Buddha, a Határtalan Fény Buddhája; AH a szambhogakája: Avalokitesvára, a Könyörületesség Buddhája; és a HUM a nirmánakáját: Padmaszambhava személye foglalja magába.
A legbensõbb szinten az OM AH HUM a tudat természetének három aspektusa felismeréséhez vezet. Az OM hozza szüntelen energiájának és könyörületességének, az AH ragyogó természetének és a HUM az éghez hasonlatos lényegének felismerését.
A Vajra-t a gyémánthoz hasonlítják, a legerõsebb és legértékesebb drágakõhöz. Ahogyan a gyémánt mindent elvág, s közben maga sértetlen marad, ugyanúgy a buddhák változatlan, nem-kettõs bölcsességét sohasem sértheti meg vagy rombolhatja le az ostobaság, a félrevezetés, vagy az akadályok. A buddhák bölcsességtudatának, beszédének, testi cselekedeteinek milyensége mindenben segítheti az élõlényeket a gyémánt akadálytalan, mindent átható erejével. S miként a gyémánt, a Vajra is mentes minden hibától, ragyogó ereje a valóság dharmakája, Amithába Buddha természetének felismerésébõl ered.
GURU annyit jelent: "súlyos", némelyek csodálatos tulajdonságokat tulajdonítanak neki, s azt mondják, hogy a bölcsességet, tudást, könyörületességet, ügyességet testesíti meg. Amint az arany a legnehezebb és legértékesebb fém, a GURU (Mester) épp úgy hibátlan, felülmúlhatatlan, és mindenek felett áll. A GURU a szambhogakájának felel meg, és Avalokitesvárának, a Könyörületesség Buddhájának.
Mivel Padmaszambhava a Tantra ösvényét tanítja, amelyet a vajra jelképez, s a tantra gyakorlatok segítségével világosodott meg, ezért õt a "vajra- guru"-nak is nevezik.
A Padma lótuszt jelent, ami a Buddhák Lótusz családjára utal, különösen a megvilágosodott beszédre. A Lótusz család az a Buddha család, amelyhez az emberiség is tartozik. Padmaszambhava, mint Amithába Buddha nirmánakája, közvetlen kisugárzása, a Lótusz család õs-Buddhája, s a "Padma" -ként ismeretes. A Padmaszambhava, "Lótuszból született" név valójában arra utal, hogy valójában virágzó lótuszból született.
Ha a VAJRA GURU PADMA szótagokat együtt ejtjük ki, akkor a nézet, a meditáció és a cselekvés áldását és lényegét jelentik. A VAJRA az igazság változatlan, gyémántos, lerombolhatatlan lényegét jelenti, amiért imádkozunk, hogy a nézetünkben megtestesüljön. A GURU a megvilágosodás nemességét és a fénylõ természetet jelenti, amiért imádkozunk, hogy meditációnkban megjelenjen.
A PADMA a könyörületességet jelenti, amiért imádkozunk, hogy a cselekedeteinkben megvalósuljon.
A mantra recitálásával tehát megkapjuk Padmaszambhava és valamennyi Buddha bölcsességtudatának, nemes vonásainak és könyörületességének áldását.
A SZIDDHI annyit jelent "igaz beteljesülés, elérés, áldás, megvalósulás". Kétfajta sziddhi van: közönséges és felsõbbrendû. Ha megkapjuk a közönséges sziddhik áldását, akkor életünk minden akadája, mint a betegség, elhárul, s a jó iránti vágyaink teljesülnek, mint például a gazdagság, a sikeresség és a hosszú élet, életünk kellemes lesz, s elvezet a szellemi gyakorlatokhoz és a megvilágosodáshoz.
A felsõbbrendû sziddhik áldása magát a megvilágosodást hozza meg, Padmaszambhava teljes felismerését, a mély elõnyös mind a magunk, mind más élõlények számára. Ha Padmaszambhava testéért, beszédéért, tudatáért, tulajdonságaiért és cselekedeteiért imádkozunk, akkor elérjük mind a közönséges, mind a felsõbbrendû sziddhiket.
A SZIDDHI HUM szótagokat azért mondják, hogy odavonzzák valamennyi sziddhit, mint mágnes a vasreszeléket.
A HUM a Buddhák bölcsességtudatát jelenti, s a mantra szent katalizátora. Olyan, mintha erejét és igazságát bizonyítva mondanánk: "ÚGY LEGYEN!".
A mantra lényegében tehát azt jelenti: "Megidézlek téged, Vajra Guru Padmaszambhava, áldásoddal add meg nekünk a közönséges és a felsõbbrendû sziddhiket.!"
Úgy tartják, hogy ez a mantra a Buddha által tanított mind a tizenkétféle tanítás áldását hordozza, ami a nyolcvannégyezer dharma lényege. Ezért, ha ezt a mantrát elmondod egyszer, olyan, mintha Buddha egész tanítását elmondanád és gyakorolnád.
A tanításnak ez a tizenkét ága gyógyszer arra, hogy megszabadítson bennünket a "Függve keletkezés tizenkettes láncolatától", amely a számszárához (a lét körforgása) köt tudatlanság, karmikus formációk, fogalmi tudatosság, név és forma, tudat, kapcsolat, érzékelés, ragaszkodás, kapaszkodás, létezés, születés, öregkor és halál
Ez a tizenkettes láncolat a számszára mechanizmusa, amely a számszárát fenntartja. Ha a Vajra Guru mantra tizenkét szótagját recitáljuk, ettõl a tizenkettes láncolattól megtisztulunk, és képesek leszünk teljesen megszabadulni a karmikus érzelmi szennyektõl, ez által megszabadulunk a számszárától.
 
Forrás: - Shirayan Indrayudham Samraharah Iskola Orientalisztikai és Tradicionális Harcmûvészeti Tanulmányok –
(Leányfalvi Attila)

Read 11500 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


Read 54176 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 52987 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 22495 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 22397 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 19448 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 19374 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 17693 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15674 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 15650 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 14666 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…

Read 15254 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 10027 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8693 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8438 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7808 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7238 times 0
Megcsalás
Read 6415 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

Read 17693 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 9270 times 0
Álmaink és a telepátia
Vajon ki ne tapasztalta volna, hogy - mondjuk - mosogatás vagy a reggeli öltözködés közben egyszer csak valami az agyába…
Read 7820 times 1
Kutya az álomban
Visszatérõ álmaink, illetve egy adott idõszakra jellemzõ álmok azért érdekesek, mert tudatalattink fontos - segítõ szándékú - üzenetét hordozzák. A…
Read 7651 times 1
Tudatos álmodás
A tudatos álmodás olyan állapot, amikor éber tudattal vagyunk jelen az álmodásban, viszont Énünk nem kapcsolódik szorosan az alsóbb testekkel.…
Read 7639 times 0
Macska az álomban
Álmaink üzenetének megfejtése hasonlatos a szimbólumok és jelek értelmezéséhez. A szimbolikus nyelvek érdekessége, hogy több fordításuk is van, és ezek…
Read 7480 times 0
Az álmok
         Az értelmünk különbséget tesz az álom és az ébrenlét valóságossága között. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az álomban…
Read 6723 times 1
Repülni
Egy visszatérõ álomról van szó, amely rendszertelenül jelentkezik van hogy havonta többször aztán egy évig semmi. Álmomban repülök mindenféle segédeszköz…
Read 5612 times 0
Azok a furcsa álombéli randik
Találkozik egy nő és egy férfi. Ez a találkozás felkelti egymás iránt az érdeklődésüket. De mivel mindketten a földi sík…
Read 5385 times 0
Álmodni elhunyt emberekkel
Minden álom, ami elhunyt emberekkel kapcsolatos, karmikus feladatokra emlékeztet. Az, hogy a vécében voltál, arról szól, hogy ideje lenne ezektõl…
Read 5051 times 0
Színek és jósálmok
Egy római egyetem pszichológia tanszékének a professzora több ezer álom elemzéséből azt a következtetést vonta le, hogy egyes álomtípusok uralkodó…
Ha-légzés
A Ha-légzés hasonlít a jógalégzésre. Harmóniát teremt a testben, a szellemben és a lélekben, a kilégzés hangsúlyozásával pedig lelkileg tisztít meg. Megtanuljuk elengedni a kilélegzett levegõt, és tudatossá válik a légzés ritmusára.   Álljon terpeszben, hara pozícióban. Ugyanúgy az orrán keresztül lélegezzen, mint a…
Lélegzet
Mindannyiunknak megvan a minket irányító, mindenkori lelkiállapotunkat tükröző saját légzési ritmusunk, amelyre nagyon szívesen hagyatkozunk. Minden hangulatunk, mint például a harag, a félelem, az agresszió vagy a stressz, de az öröm, a szeretet és a harmónia is a testi folyamatok láncreakcióját indítja el, amely…
"Belső mosoly" meditáció
Aki magában őrzi a „belső mosolyt", és olyan gyakran merít belőle, amilyen gyakran csak lehet, valóban felderíti érzelmei otthonát, az asztráltestet. A magyarázat egyszerű. Nevetés vagy mosolygás közben (akár kifelé, akár befelé irányul) kevesebb negatív érzelem és energia éri. Aki szívesen és gyakran mosolyog,…
Orron vagy szájon át?
A legjobb, legtermészetesebb és legegészségesebb az orron át történő lélegzés. A természet az orrunkat szánta légzőszervül, nem a szánkat - s erre megvolt a jó oka: az orr hatékonyabban juttatja szervezetünkbe a belélegzett levegőt, mivel nedvesebbé teszi és fel is melegíti azt - mindenekelőtt…
Szufi pörgés
A szufi pörgés az egyik legõsibb, legerõteljesebb technika. Olyan mély, hogy még egyszeri megtapasztalása is teljesen megváltoztathat. Pörögj nyitott szemmel, épp úgy, ahogy a kisgyerekek szoktak forogni, mintha lényed legbelseje egy középponttá válna, egész tested pedig egy kerékké, ami mozog - egy pörgõ-mozgó fazekaskorong.…
KSEPANA-MUDRA
(A kiöntés és az elengedés mozdulata) Két mutatóujjunkat egyenesen egymáshoz támasztjuk, a többi ujjunkat összekulcsoljuk, az ujjhegyek a kézháton nyugszanak. Hüvelykujjaink keresztezik egymást. Kezeink között van egy kis rés. Ülés közben a mutatóujjak a padló felé, fekvés közben a lábak felé mutatnak. Mindkét kezünk…
A bolgár gyógyítók gyakorlata
A légzõ torna lényege az, hogy a belézett levegõ közremûködésével a szervezet Isteni energiával (pránával) töltõdik fel, kiszorítva vagy megsemmisítve a betegség energiáját.  A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkakon ülve a gerinc és a fej egyvonalban van.  A levegõt az orron át kell belélegezni, lassan…
VAYU-MUDRA
VAYU-MUDRA (Szél-mudra) Mindkét kézzel: Hajlítsa be mutatóujját úgy, hogy megérintse a hüvelykujj párnáját, és hüvelykujjával finoman nyomja a mutatóujját. A többi ujját lazán nyújtsa ki. Krónikus panaszoknál naponta 3-szor 15 percig végezzük, különben addig, amíg a kívánt hatás fellép. Ez a kéztartás megakadályozza a…

KÖNYVAJÁNLÓ