A stigmák rejtélye

Tuesday, 17 March 2015 18:36

Szent Ferencnek 1224. szeptember 14-én látomása volt: megjelent előtte egy angyal, méghozzá egy hatszárnyú  szeráf, aki külsőleg is megjelölte őt a Megfeszített stigmáival, Krisztus sebeinek másával. „Ferenc két keze és lábfeje olyan volt, mintha középen szögggel lettek volna átvetve - írja életrajzírója, Celanói Tamás - a szögek feje a kér tenyérben és a lábfejek tetején jelent meg."

Ferenc sebhelyeinek keletkezése ismereteink szerint a stigmáknak nevezett jelenség első megnyilvánulása volt. Azóta több száz ember szenvedett spontán módon hasonló sérüléseket, amelyek a megfeszített Krisztus sebeihez voltak hasonlatosak. A stigmás személyeknek általában a keze, a lábfeje és az oldala vérzik, sőt még a fejükből is vér csöpög, onnan, ahol a töviskorona sebet ejthetett. A rómaiak keresztre feszltési eljárása szerint ugyan a szöget a csuklókba verték, ám a stigmát szenvedettek meg voltak győződve róla, hogy a szögeket a kézfejen verték át, s a stigmák ott is jelentek meg. Némelyik stigmás szenvedése állandó, másokon a sebek csak időközönként jelennek meg, gyakran révületi állapotban, amikor Krisztus szenvedéseiről látomásaik vannak, illetve keresztény ünnepnapokon.

Domenica Lazzari (1815-1848) sebeiből a vér 11 éven keresztül a gravitációval dacolva felfele folyt. Szent Veronica Giuliani (1660-1727) azt állította. hogy az ő stigmái teste belsejében is megvannak. Tóbbször lerajzolta, hol van egy kereszt, egy töviskorona, három szög, egy kard és egy betű lenyomata a szivén. Halála után a boncolás megerősítette állításait.

Egy sokat emlegetett XX. századi stigmás a németországi Konnersreuth-böl származó Therese Neumann (1898-1962) volt. Fiatalon több sérülést szenvedett, melyek folyományaként 21 éves korára megvakult és ágyban fekvő beteg lett. Bajai azonban 1925-ben váratlanul elmúltak, miután látomása volt lisieux-i Szent Térézről. A következő évben nagyböjt idején Therese Neumann közölte, hogy megjelent előtte Krisztus. Azon nyomban gyötrö fájdalmat érzett, az oldalán seb keletkezett, amelyből folyt a vér. Ettől fogva minden pénteki napon kiújult a seb, amely egy-két nap múlva behegedt. Nagypénteken családjának tagiai látták, hogy az oldalából, a kezéről és a lábfejéről vér folyik, a szeméből pedig véres könnyek hullanak. Ezután a homlokán is megjelentek a stigmák.

Lelki hatás? A jelenséget a XVIII. századtól kezdték behatóbban vizsgálni. Több kutató arra a következtetésre jutott, hogy sok stigmás „disszociativ személyiségű"; ezekre az emberekre a hirtelen hangulatváltozások, révületi és látomásos állapotok jellemzők. Mások azt állítják, hogy a stigmák pszichoszomatikus eredetűek, vagyis lelki tényezők idézik elő őket. A brit lan Wilson szerint az effajta sebek öngerjesztett sebek, és törhetetlen személyi stressznek tudhatók be. Charles Richet professzor már e század elején azt állította, hogy a „stigmák" az agynak a bőrvérkeringésre gyakorolt hatásáról tanúskodnak. A test-lélek kapcsolat ilyetén megnyilvánulásaira azonban egyelőre nincs perdöntő bizonyíték. Amikor tudósok megkísérelték, hogy hipnózisos állapotba juttatott személyeken szuggesztió útján a stigmák másolatait idézzék elő, az eredmény mindössze néhány, a bőrön jelentkező piros folt volt - hozzá sem fogható az „igazi" stigmásokon keletkező sebekhez.

A hivő ember a stigmáknak semmiféle "természeti" magyarázatát nem igényli. Némely nem vallásos elméleti szakember véleménye szerint azonban a stigmák létrejöttében normális és paranormális elemek egyaránt szerepet játszanak. A para pszichológus D. Scott Rogo következtetése szerint az igazi stigmák „leginkább akkor következnek be, ha az illető hisztériára hajlamos, elmélkedö-szemlélődö természetű valaki, aki emellett nagy pszichikai erővel is rendelkezik... A szenvedő alany a szó szoros értelmében a saját testére irányítja azt a pszichikai erőt, amellyel egyébként szilárd tárgyakat lenne kepes elmozdítani. Ennek hatására nyílnak sebek a testén".

Published in Ezotéria

Stigma

Sunday, 13 January 2008 20:32

Frankie Paige huszonéves lány, aki fodrászként keresi a kenyerét. Jár is valakivel. Olyan lányt, mint õ, akár több százat is lehetne találni a lakásának egymérföldes körzetében. Frankie-vel mégis olyasmik történnek, mint senki mással, olyan szörnyû dolgok, amelyeket sehogy sem tud megmagyarázni. Paranormális támadások sora nyomán vérzõ sebek jelennek meg a fején, a kezén és a lábán. Már mindent megpróbált, hogy ennek véget vessen, de a helyzet csak egyre rosszabb. Orvosokat, pszichiátereket keresett fel, de még õk sem tudták megválaszolni a legfontosabb kérdést: miért õ?


Egyik legszörnyûbb rohamáról, amelynek egy helyi pap is véletlen tanúja volt, felvétel is készül, így az esemény baljós következményeitõl tartva a Vatikán kiküldi saját nyomozóját, Andrew Kiernant, aki a tudomány embere, és a feladata az, hogy leleplezze a hamis csodákat és hitelesítse az olyan megmagyarázhatatlan jelenségeket, mint a vérzõ szobrok és a démoni megszállottság. Kiernan hamar felismeri, milyen veszedelmes hatalom szállta meg a lányt, azonban amivel Frankie-nél szembe kell néznie, az próbára teszi nemcsak a hitét, de saját szívét is, ahogy egyre mélyebbre kerül a lány lidércekkel teli világába.

rendezõ: Rupert Wainwright
író: Tom Lazarus
forgatókönyvíró: Tom Lazarus, Rick Ramage
zeneszerzõ: Elia Cmiral, Billy Corgan
operatõr: Jeffrey L. Kimball
vágó: Michael J. Duthie, Michael R. Miller;

Szereplõk
Patricia Arquette (Frankie Paige)
Gabriel Byrne (Andrew Kiernan atya)
Jonathan Pryce (Daniel Houseman)
Nia Long (Donna Chadway)
Thomas Kopache (Durning atya)
Rade Serbedzija (Marion Petrocelli)


Az elme hatalma a test felett

Thursday, 08 March 2007 08:36
emmerick2Sok szent élettörténetében találkozhatunk olyan különleges fizikai jelenségek leírásával, amelyek azt sugallják, hogy az elme olykor hihetetlen befolyást gyakorolhat a testre.
Genovai Szent Katalint 1510 januárjától ugyanazon év szeptemberében bekövetkezett haláláig lassú belsõ tûz emésztette. Egy roham után, amelyet szerinte "az isteni szeretet hegyesebb nyila" okozott, lapos kehelyben hideg vizet tettek elé, hogy lehûtse izzó kezét. Ám amikor kezét a vízbe mártotta - a szentrõl szóló életrajzi mû szerint -, "a víz annyira felhevült, hogy a kehely és talpa érintésre forrónak tûnt". Szeptember 13. és két nappal késõbbi halála között Katalin tekintélyes mennyiségû vért veszített, amely állítólag olyan tüzes volt, hogy megégette tulajdon húsát és felhevítette az ezüstserlegeket, amelyekben felfogták.
Betegsége utolsó szakaszában Katalinnak heves rohamai támadtak, amelyek során (életrajzírója szerint) "úgy tûnt, mintha jobb válla ... elvált volna testétõl, egyik bordája hasonlóképpen kinyomult a helyérõl, gyötrelmesen megfeszítve az izmokat és a csontokat... Lehetetlennek tûnt, hogy emberi test ekkora fájdalmat el tudjon viselni".

Amikor a sebészek egy másik szent, az 1727-ben elhunyt stigmás, Veronica Giuliani testét felboncolták, lapockacsontján olyan súlyos sérülésnyomokat találtak - amelyek mintha nehéz kereszt cipelésétõl származtak volna -, hogy megdöbbentek, hogyan tudta mozgatni a karját, amíg élt.

Egy másik alkalommal Genovai Katalin erõs fájdalmat érzett a karjában, "mivelhogy az több mint féltenyérnyivel hosszabbra nõtt". A testrészek "megnyúlásának" számos esetét jegyezték fel. Veronica Laparelli nõvért, aki 1620-ban hunyt el, több tanú is látta, amint beszélgetést folytat "valamilyen láthatatlan lénnyel", s eközben fokozatosan nyúlni kezdett, "olyannyira, hogy jóval magasabb lett, mint eladdig", Amikor vallási önkívületében megmérték, . félkarnyival magasabbnak találták, mint máskor.  
 
stimmate

 

Published in Misztikus történetek

KÖNYVAJÁNLÓ