Csapdabolygó

Friday, 11 March 2011 09:07

csapdabolygoKis összefoglalómnak azért adtam e sajátos címet, hogy felhívjam a Föld lakosságának figyelmét az alábbi veszélyforrásokra, amik szó szerint csapdába ejtik az ide reinkarnálódó lelkeket. A csapdabolygó kifejezés tehát a Földre, pontosabban a 3D-s Földre, mint anyagi részecskékből felépülő világszigetre vonatkozik.

Kezdjük azzal, hogy amikor egy lélek belép ebbe a rendszerbe (akárhonnan), hogy itt valamiért testet öltsön, a fogantatása és megszületése közti időszakban valamikor a születés angyalai feltudati törlést hajtanak végre rajta. Hogy egy üres fejű, semmiről sem tudó, tehetetlenül üvöltő és rúgkapáló, maga alá csináló, mozgásképtelen kis majomként kelljen elkezdenie tévelygését az alvilág sötétjében. Nem számít, előtte mit tanult, miről mit tudott, milyen ember volt, itt mindenki a nulláról kezdi az életét. Azok is, akik a szüleiként, tanáraiként próbálják mindenfélére megtanítani az újoncot, azt képzelvén, hogy jobban tudják nála a dolgokat. A megtanítandó gondolatok listája pedig egyre hosszabbá válik idővel, ahogy az emberiség aktuális téveszméi gyarapodnak a világgal kapcsolatban.

Lehet, hogy a lélek szabadon jön ide, de szabadon távoznia már sokkal nehezebb lesz, a sok csapda és akadály között bukdácsolva, kiszolgáltatott rabszolgaként. Mik azok a kötelékek, amik rabbá teszik a csillagok közt vándorló lelkeket, arra kényszerítve őket, hogy itt maradjanak ezen a koszos sárgolyón, és még ha meg is halt a testük, újra visszatérjenek az anyag börtönébe? Mik összességében az emberiség elképzelései a világegyetemről, amik révén csapdába ejti tagjait, mint egy székrekedéses beteg a salakanyagot a bélrendszerében? Ezeket a kérdéseket most már muszáj föltennie önmagának az emberi fajnak, mivel igencsak sok lélek zsúfolódott össze a börtönben és a túloldali kijárat még mindig el van torlaszolva.

Az alábbiakban röviden összefoglaltam a leggyakoribb hazugságokat, amikkel becsapják az emberek egymást eme műveletlen barbarizációban, tovább adva a következő nemzedékeknek a félelmeiket és téveszméiket. Ezek mindegyikétől ideje lenne sürgősen megszabadulni, egyéni és kollektív szinten egyaránt, mielőtt az istenek beöntést adnak a székrekedéses emberiségnek és eltávolítják innen az itt rekedt lelkeket, nyers erőszakkal egy nagy kataklizma során.

 1. Hazugság: Nincs lélek, az emberi tudat csak az agysejtek összjátékának köszönhető. Ez a pszichológusok (lélektanászok) jelenlegi, hivatalos álláspontja.
  Ezzel szemben az igazság: Van lélek, csak még nem sokan fedezték fel és azok is többnyire sámánok és látók, meg parakutatók voltak. Nem könnyű szabad szemmel megpillantani egy lelket, de lehetséges, feltéve, hogy hajlandó megmutatni magát. Tedd fel magadnak a kérdést: ha nincs lelkem, akkor mi az, ami a testen kívüli élményeim során észleli a valóságot, a testi érzékszerveimtől függetlenül? Akár meditációban, akár álomban tapasztalom azt meg?
 2. Hazugság: Nincs lélekvándorlás, születés előtti és halál utáni élet. A hipnózisban elmondottakat, klinikai halál állapotából visszatértek beszámolóit nem szabad komolyan venni, mert ezek csak hallucinációk. Holmi döglődő agysejtek okozta fantáziadús káprázatok.
  Ezzel szemben az igazság: Van lélekvándorlás, és a testben eltöltött időszak csak egy rövid, átmeneti állapot a hosszú úton. A hosszú út térben és időben egyaránt hosszú, sok ezer fényévet, sok százezer vagy millió, sőt százmillió évet jelent a gyakorlatban. Csak azért, mert most nem tudsz róla, a tudás és bölcsesség még ott van benned, eltárolva a tudatalattidban, ahonnan a halálod után fel fog szabadulni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az életed messze több annál, mint a születés, felnövés, szaporodás, betegeskedés, halál rövidke kényszerpályája egy nyamvadt testbe zárva.
 3. Hazugság: Nincs túlvilág. Nincs szellemi világ, nincsenek szellemek, kísértetek, istenek, angyalok, ördögök, démonok, stb. Nincs mennyország és pokol.  
  Ezzel szemben az igazság: Van mindegyik. A pokol épp ez a hely, a Föld. Senki sem látott még rádióhullámot vagy elemi részecskét, mégis elhiszed, hogy ezek léteznek, hisz állítólag ezáltal működik a rádió meg az atomenergia. Csak azért, mert még nem találkoztál valamivel, buta dolog tagadni annak létét.
 4. Hazugság: Ha megölöd magad, mindegy milyen okból, hogy megszabadulj a földi életed szenvedéseitől és kilátástalanságától, a túlvilágon ezért szigorú büntetés jár és utána erőszakkal vissza fognak ide toloncolni. Ha megkérsz valakit, hogy öljön meg (eutanázia), akkor is.
  Ezzel szemben az igazság: Senki sem bánthat odaát, ha nem hagyod magad. Vannak természetesen odaát is rossz lelkek, meg vallási fanatikusok, akik szeretik megszívatni az öngyilkos lelkeket, de ezeket el lehet kerülni. Ha nincs tested, nehezebben vagy támadható és megzsarolható, fenyegethető. Amúgy pedig: ha van túlvilág és ott tovább élek, akkor kit-mit öltem meg? Nehogy már bűn legyen az, ha leveszem és kidobom a kabátom, mert tönkrement, koszos lett vagy meguntam! A testem csak ruha a lelkem körül, semmi több. Cserélhető és cserélendő, amikor szükséges, és ennek idejét nálam jobban senki sem tudja eldönteni, elvégre az én tulajdonomról van szó.
 5. Hazugság: A Földön szabadok vagyunk, szabad akaratunk van, amivel alakíthatjuk az életünket, ellenben a túlvilágon semmi ilyesmi nincs, ezért mindent itt kell megcsinálni, megtanulni, megélni, mert odaát semmi effélére nem nyílik lehetőséged.
  Ezzel szemben az igazság: A Földön vagyunk rabszolgák, ahol a legkevesebb szabad akarattal rendelkezünk. Ez a világ tele van korlátozó törvényekkel, szabályokkal, szokásokkal, gátlásokkal, tiltásokkal, és kényszerekkel, amik célja akadályozni az embert, hogy minél tehetetlenebb és kiszolgáltatottabb legyen, fogságba esve a testében. A túlvilágon nincs teste a léleknek, ennélfogva korlátozhatatlan és zsarolhatatlan, megfélemlíthetetlen. Nem kell enni, inni, aludni, dolgozni, pénzt keresni, mások elvárásainak megfelelni, a különféle hazugságokat elhinni, stb. Az igazi tanulás, fejlődés, kibontakozás, boldogság tehát éppen a túlvilágon kezdődik el és ez az igazi, nagybetűs élet. Így aki a Földön meghal, az a túlvilágon megszületik, s nem jobb létre szenderül, hanem jó életre ébred odaát.
 6. Hazugság: Ha az Isten megengedi, hogy mindenféle igazságtalanságok és szörnyűségek történjenek a Földön, akkor nincs Isten.
  Ezzel szemben az igazság: Van Isten, mivel tagadni csak létező dolgot lehet, és van épp elég dolga. Nem különösebben érdekli, hogy a rengeteg teremtménye miket gondol róla, illetve miket vár el tőle, hisz úgyis képtelen lenne ezen alaptalan elvárásoknak megfelelni. Ha a világ igazságtalan és szörnyű, az csak azért van, mert a teremtmények azzá teszik a maguk és egymás számára. Ha nem tetszik a helyzet, akkor változtass rajta vagy költözz máshová. Nem muszáj ezen a bolygón élni. Vannak jobb világok is, jobb lelkeknek.
 7. Hazugság: Ha bűnt követtél el az életben, ami szinte biztos, hisz aki él az cselekszik, aki pedig cselekszik az hibázik, és így mindenféle bajba kerül, akkor ezért bűnhődni fogsz a túlvilágon. Szigorúan meg leszel büntetve, az Isten, az angyalok, a szellemek, az ördögök, stb. majd jól megbüntetnek és a pokol tüzében fogsz égni egy örökkévalóságig.
  Ezzel szemben az igazság: A Föld a bűnök bolygója. Úgy van megteremtve és finomhangolva, hogy itt mindenkinek minél több lehetősége legyen rosszat csinálni és mindenféle bűnöket elkövetni magával és másokkal szemben. A rosszléti társadalom is erre a célra van fenntartva, aminek célja, hogy minél igazságtalanabb legyen. A bűnös tehát az, aki ezt létrehozta, fenntartja és a bűnökbe beleviszi a lelkeket, arra kényszerítve őket, hogy rosszat tegyenek. Te áldozat vagy, egy kiszolgáltatott rabszolga, akinek csak egy bűne lehet: az, hogy még nem tudott megszökni innen. De ami késik, nem múlik. A szökés legbiztosabb módja a megvilágosodás és az igazság meglátása, mert csak ez vezet a szabadsághoz. Ha megfelelő tudás nélkül halsz meg, a tudatlanságod miatt könnyen rászedhetnek a túlvilági szellemek és visszatoloncolhatnak ide még egy körre, holmi karmára és különféle kényszerekre hivatkozva. És te is rászedheted magad azzal, ha nem vagy ura a vágyaidnak, céljaidnak. Amúgy pedig a túlvilágon a léleknek nincs teste, tehát bántani sem lehet holmi földhözragadt módszerekkel. Különben is, miért pazarolná egyetlen normális Isten is arra a szabadidejét, hogy az elcseszett teremtményeit kínozza válogatott módszerekkel? Ráadásul örökké? Véges bűnért végtelen büntetéssel? Hát ez elég beteges elképzelés, ami csak a nagyon perverz elmékben foganhat meg.
 8. Hazugság: A tudósok szerint a Földön evolúció van. Igaz ugyan, hogy ezt az elképzelést csak közvetett bizonyítékokra alapozzák, amiknek rengeteg cáfolata ismeretes, de azért dogmaként tanítják, mint szent igazságot. A dolog olyan sikeres, hogy már egyes egyházak is kezdenek bedőlni a nagy hazugságnak, és félretéve a teremtéssel kapcsolatos ősi elképzeléseiket, átveszik ezt a materialista téveszmét az iskoláikban. A kreacionistákat meg gondosan félresöprik, hogy ne zavarja világszemléletüket az intelligens tervezés és a belőle fakadó filozófiai és egyéb következmények. A vallásosak szerint a Földön ezzel szemben teremtés volt (valamikor, kezdetben). Igaz ugyan, hogy ezt az elképzelést csak közvetett bizonyítékokra alapozzák, amikben főként hinni kell, de végül is a hitnek önmagán kívül nincs semmire szüksége.
  Ezzel szemben az igazság: Mind a tudósok, mind a hívők tévednek. Nem evolúció van és nem teremtés volt, hanem a teremtésnek van folyamatosan, most is evolúciója, fejlődése, ami időnként hanyattlással is jár meg visszafejlődéssel. A folyamat részben intelligens tervezésű és irányítású, részben spontán és ellenőrizetlenül elburjánzó, attól függően, hogy az ezzel foglalkozó szellemek, istenek mit csinálnak vagy nem csinálnak a rendszerükben. Az Isten nem megteremtette a világot, aztán félrevonult és leült lustálkodni meg nézelődni, hanem folyamatosan teremti és működteti a világot, próbálva fejleszteni, javítani azt a begyűjtött tapasztalatok alapján.
 9. Hazugság: Az emberiség totál egyedül van az óriási, üres világegyetemben, ahol rajtunk kívül nincs egyetlen idegen civilizáció sem. Esetleg lehetnek itt-ott baktériumok meg primitív életformák, de olyan „fejlett" civilizáció, mint a miénk nincs, fejlettebb meg pláne nincs. Mivel még mindig nem találkoztunk a rádiójeleikkel és nem is jöttek el hozzánk az idegenek látogatóba.
  Ezzel szemben az igazság: Az univerzum hemzseg az élettől, szó szerint dugig van mindenféle típusú és fejlettségi szintű civilizációkkal, trilliószámra, amik elsöprő többsége messze fejlettebb a miénknél. Pont azért van süket csönd a rádiócsatornákon, mert senki sem olyan bolond, hogy távközlésre használjon olyasmit, ami nem alkalmas a csillagközi távközlésre. A rádióhullámok túl lassúak és csak rossz hatásfokkal használhatók információ továbbítására a háttérzaj miatt. A gyors távközlési rendszerek (időszálas) ellenben lehallgathatatlanok és felderíthetetlenek. Az idegenek természetesen nagy tömegben nyüzsögnek a Naprendszerben is, rengeteg űrhajóval, és ezeket folyamatosan észlelik is a radarberendezéseink, csak elbagatellizáljuk a dolgot, nagyvonalúan holmi ufónak nevezve őket. És mivel az ufókra a hadseregek lőnek, ha csak tehetik, a minket megfigyelő fejlettebb fajok nem óhajtanak kapcsolatba lépni velünk, a primitív és erőszakos barbárokkal.
 10. Hazugság: Mivel a jelenlegi, jócskán elavult fizikai elképzelések szerint nem lehet az űrben a fénysebességnél gyorsabban utazni, sosem fogunk eljutni más csillagokhoz emberileg elfogadható idő alatt. Be vagyunk zárva a Naprendszerbe és esélyünk sincs kijutni innen. Ugyanezért más civilizációk, még ha vannak is, szintén nem tudják elhagyni a bolygórendszerüket és ők sem jöhetnek ide, vagyis kizárt, hogy találkozzunk velük.
  Ezzel szemben az igazság: Ideje lenne alaposan átírni a fizika tankönyveket és a sok mellébeszélés helyett végre komolyan elkezdeni kutatni és fejleszteni. A tudásunk alapjai már megvannak hozzá, csak a mérnöki munkát kell elvégezni. Az űrben simán lehet akár több tízezerszeres fénysebességgel is utazni, igaz elég cseles módon, mert az űrhajó közben nem lépi át ténylegesen a fénysebességet, csak ugrál a térben, egyik helyről a másikra. Az idegenek is ezzel a technológiával járnak ide a Naprendszerbe, amit bizonyítanak az ufókról készült filmfelvételek, amiken az idegen űrjárművek térugrás közben láthatók. Ezekből jó pár bárki számára elérhető az interneten, aki nem hiszi, nézzen utána.

A felsorolt hazugságokat látva egyértelmű kép bontakozik ki előttünk arról, hogy mit próbál a társadalom gőzerővel bedumálni a tagjainak: az élet egy halálcsapda, amiből nincs menekvés. Nem számít, milyen ember vagy, a helyzeted reménytelen és kilátástalan, és csak a halál és feledés vár rád a rövidke, szenvedéssel teli életed végén. Ha mégsem, akkor utána még rosszabb lesz, egyszóval a mennyországról és egy jobb életről ne is álmodj. Mert a világ egy ilyen könyörtelen, kegyetlen, kíméletlen, sötét és gonosz hely, ahol te csak egy jelentéktelen kis rabszolga vagy, aki örökké tartó szenvedésre, tudatlanságra és elszigeteltségre van kárhoztatva. Igazán pofás kis világkép, nemde? No, akkor gyorsan dobjuk ki a kukába és frissítsük szemléletmódunkat egy használhatóbb világképre! Most rögtön! Mert itt az idő!

Forrás: Eseményhorizont Magazin

Published in Ezotéria

Nyugodnak a halottak?

Thursday, 23 October 2008 19:47
Az a hit, hogy a lelkek a halál után nyugodnak csak annyiban igaz, hogy az éretlen lélek egy teljesen tétlen állapotban várakozik, mert nincs semmi ereje. De ez nem a jóleső nyugalom állapota, hanem kínos állapot, a megbilincseltség, a tehetetlenség állapota - és ebből következik, hogy nem kívánatos helyzet.
 
A túlvilágon a lélek csak egy bizonyos érettségi fok után lehet tevékeny. A tevékenykedésre ekkor állandó erőt kap, és ezt már minden korlátozás nélkül használhatja. Mert tevékenységük anyaghoz nem kapcsolódik, következésképpen más ez a munka, mint a Földön végzett, azzal összehasonlítani sem lehet, mert a szellemi világban teljesen mások a feltételek, amelyek megengedik, vagy lehetővé teszik a munkálkodást.
 
A szellemi ismeret állandó oktatása és közvetítése tisztán szellemi folyamat, amely az adakozó léleknek boldogságot jelent, a befogadó lélek kínjait pedig csökkenti, és erő-befogadóvá teszi.
Ez valóban szeretet-szolgálat, de a földi állapottal csak olyan alapon hasonlítható össze, hogy a lelkek a maguk sötétségében azt hiszik, hogy még a Földön élnek, ahol elképzelésük szerint, saját vágyaik által maguk teremtik meg környezetüket, és ennek az elképzelésnek megfelelően most szeretetből kell tevékenykedniük.
De minél világosabbá válik bennük minden, gondolatilag annál inkább eltávolodnak a Földtől, és már elképzeléseikben sem kapcsolódnak földi anyaghoz.
 
Ezeknek a lelkeknek most már az a tevékenységük a túlvilágon, hogy A KAPOTT TUDÁST KÖZVETÍTSÉK. Minden adakozókedvű, erőt befogadó léleknek megvan a Földön, vagy a túlvilágon a maga védence, aki rá van bízva, és akiről szeretetteljesen, és fáradhatatlanul gondoskodik. Védencét az igazságba gondolatilag kell bevezetnie, a gondolkodására kell hatni - tehát anélkül, hogy kényszerítené, tiszta látást kell teremteni benne. Ez mondhatatlan türelmet és szeretetet igényel, mert két egymástól teljesen különvált lélek az, aki így szembeáll egymással, akik teljesen szabadon gondolkodnak, és cselekszenek.
 
Bertha Dudde, lélek a túlvilágonA helyes gondolkodást nem lehet kényszerítéssel átvinni, nehogy megakadályozza a még fejletlen másikat, hogy hasonló magas érettséget érjen el. A még tudatlan léleknek úgy kell nyújtani a szellemi ismeretet, hogy ellenállás nélkül elfogadja, és még több kegyelemre ébredjen kívánsága. Tehát a befogadó léleknek teljesen szabadon kell dönteni, mert az átadott ismeretet csak így érzi erőnek, és teszi boldoggá.
Az átadó tevékenységet csak igen nagy szeretettel lehet végbevinni, mert többnyíre fáradságos munka. De a tétlenségre kárhoztatott lélek állapota annyira szánalmas, hogy a fény-lények állandóan segíteni akarnak, és készek a legfáradságosabb munkára, hogy megváltsák őket ebből az állapotból.
Másrészt, ha munkálkodásuk sikeres, az a maguk boldogságát is megemeli. Ugyanis tevékenységük elképzelhetetlen nagy köröket húz, mert minden befogadó lény a benne felébredő késztetés által tudását újból továbbadja, hogy segíthessen a lelkeken, tehát hogy megváltó módon tevékenykedjen.

A LÉLEK ALVÁSÁRÓL SZÓLÓ TANÍTÁS

Mert föntről jövő szavaimért dolgozni is hajlandók vagytok, ez arra késztet, arról is adjak magyarázatot, eddig milyen tévedésben voltatok. Ez a lélek alvásáról szóló tanítás. Ez egy teljesen hamis képet nyújt a lélek állapotáról, amikor az a Szellemi Birodalomba jut. Ezt a tanítást azzal indokoljátok, hogy az Írásban nincs sehol szó a halhatatlan lélekről. Ezt egyetlen mondattal meg lehet cáfolni: "Aki bennem hisz, az az örökkévalóságban él." És az alvás a halál testvére. Tehát az alvó nem él majd, hanem halott lesz.
 
Sötét éjszakában a halál állapotába esik, tehát nem lehet szó arról, hogy ÉLETBEN VAN AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN.
Mindenki számára, aki ebben hisz, az a legrosszabb, hogy ebben a tudatban távozik a Földről.
Való igaz, hogy minden ismeret hiányzik ekkor belőletek, és sokáig eltart, míg az ismeret egy kis derengésére is eljuttok. Mert ezzel az ismerettel valóban teljesen vakon mentek el erről a Földről, és odaát csak akkor kaptok valamelyes világosságot, ha a földi életet szeretetben töltöttétek el.
Amíg ettől a tévtantól odaát meg nem szabadultok, azt sem tudjátok majd, meghaltatok-e, mert az én-tudat állapotában érzitek magatokat. Az én-tudat jelenléte életet jelent, és úgy gondoljátok, csak másfajta vidéken vagytok. De nyugalomba örökké nem juttok - ahhoz a nyugalomhoz, amit nektek az alvás jelent. Így aztán ÉLTEK, de nem a boldogság állapotában, hanem egy megzavart gondolkodásmódban - ami annak a tanításnak a megfelelője, amit mint ember a Földön képviseltetek.
 
Mindörökké fennmarad minden, ami belőlem keletkezett, de a túlvilági birodalomban a halál állapotába juthat - és valamennyien ezt a halálállapotot választjátok, akik ezt a téves tanítást terjesztitek, és nem az életre törekedtek, ami a Szellemi Birodalomban a sorsotok lehetne. Mert az igazi élet ekkor kezdődik.
Természetesen feltételezve, hogy az életet szeretetben töltitek, és ettől a téves tanítástól megszabadultok. Még ha hiszitek is, hogy az ítélet napján feltámadtok, hogy mind felébrednek, akik a sírokban "nyugodnak", a ti sorsotok az lesz, hogy nem juttok előbb életre, míg ennek a tanításnak az értelmetlenségét be nem látjátok. Tehát létetek a túlvilágon olyan lesz, hogy tétlenségben - az alvás állapotában - várakoztok örök időkön át, vagy ugyanolyan hosszú ideig mozogtok egy világban, amit a Földnek gondoltok, amit pedig már régen elhagytatok.
 
Ti emberek, akik ezt a téves tanítást képviselitek, nem tudjátok, micsoda rossz szellem hálójába estetek. Mérhetetlenül sok szeretetet kell létrehoznotok, hogy egyszer hirtelen felismerhessétek, hogyan van ez a valóságban. És még szerencséről beszélhettek, ha van a Földön egy értetek könyörgő lélek, akinek a segítségével a helyes ismeretre eljuttok. Mindig döntő a szeretet foka abban, hogy a Földről való távozástokkor villámgyors felismerésre juttok-e. Mikor nem hisztek a lélek "halhatatlanságában", azt sem hiszitek, hogy közvetítőt kaphattok a Szellemi Birodalomból, aki ismereteket nyújt. Ez nagyon hátrányos, mert ő megmagyarázná, hogy a túlvilágra jutó lelkek mind felfelé lépkednek. És akkor ezt a gondolatot, mint sátáni tanítást visszautasítanátok, mert csak az a célja, hogy a túlvilágon a magasabbra jutástól viszszatartson - mert az hamarosan meghozná az igazi életet, amit egykor valamennyiteknek el kell érni.
Amen.
/részlet: Bertha Dudde-Lélek a túlvilágon c. könyvéből./
Published in Ezotéria

Read 55370 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…