Esti szertartás

Sunday, 28 December 2014 19:58

Az egyházak az évezredek folyamán rendkívül nagy befolyásra tettek szert, a lelkek irányításában döntő szerephez jutottak. Ez a hatás rendkívül káros és visszahúzó azok számára, akik lelkük fejlődése érdekében tapasztalatot, tudást, bölcsességet kívánnak szerezni. Aki istent, vagy isteneket imád, az nem akar a saját sorsáért felelősséget vállalni. Minden bajáért mást vádol: Isten akarta így, Isten nevében tettem, stb. Mindenki felelősséggel tartozik önmaga iránt! Meg kell tanulnunk, hogy elsősorban magunkért kell tennünk.
Én nem mondom meg senkinek, hogy miképpen cselekedjen a saját érdekében, csak javaslom, hogy imáiban ne feledkezzen el önmagáról sem. Azt sem mondom, hogy hagyja el eddigi, megszokott imáit. Ha Istenhez fohászkodó imája erőt, megnyugvást ad, igen, mondja tovább! Azonban javaslom, hogy saját testi, lelki egészsége érdekében mondjon el hasonló imát úgy, ahogyan én is teszem este, lefekvés előtt.

Amikor véget ér a nap, pihenőre térek az ágyamban. Kényelmesen elhelyezkedem, szemeimet lehunyom, bal lábam fejét a jobb lábamra helyezem. Kezeimet összekulcsolom, mutatóujjaimat kiegyenesítem úgy, hogy összeérjenek. A hüvelyk és mutatóujjaimból háromszögformát képezek, képzeletben testemet viola (lila) színbe burkolom. Izmaimat elernyesztem, gondolataimból a negatív, zavaró tényezőket megpróbálom kizárni. Ez néha nehezen megy, mert vannak olyan gondolatok, amelyek állandóan vissza akarnak térni. Ilyenkor egy kezet képzelek magam elé, amely megálljt parancsol ezeknek. Miután ez sikerül, a háromszögalakot formáló ujjaimat a fejemhez emelem úgy, hogy mutatóujjaim vége a harmadik szememhez érjen, az orrom pedig benne legyen a háromszögben. Ebben a nyugalmi állapotban mondom el az én imámat, amely így szól:

„Én, aki e Föld és Világ szabad gyermeke vagyok, vakító fényemmel elárasztom a sötét energiákat, hogy azok ne is legyenek, és olyan magasan járok, hogy azok hozzám soha fel nem érnek. Isteni erő vagyok, nem halok meg sohasem. A Földet szeretem, mint egy anyát. Gondolataimmal gyógyítom éppen úgy, ahogyan embertársaimat és önmagamat. Békét a Földön, és békességet az egekben minden lény között. Így legyen!”

A végén soha nem ejtem ki az Amen kifejezést, mert az negatív energiát gerjeszt. Amikor ezzel végzek, összekulcsolt kezeimmel a szívem közepe fölött rajzolok egy pozitív (+) jelet (ez nem keresztvetés!). Ezután a két tenyeremmel végigsimítom a fejemet, az arcomat, a füleimet, a vállaimat. Minden testrészemen végigmegyek, egészen a lábujjakig. A tenyeremből áradó energiával gyógyítom testrészeimet. Ahol valami fáj, ott tovább időzöm, gondolatban gyógyító energiát fókuszálok erre a pontra. Ezt egészen addig folytatom, amíg úgy nem érzem, hogy megkaptam ezeket. Miután önmagam gyógyításával végeztem, olyanokra gondolok, akik közel állnak hozzám. Családom tagjaira, barátokra, kedves ismerősökre. Pozitív energiát küldök feléjük, gondolatban védőburok mögé helyezem mindannyiukat, hogy semmi káros ne érje őket. Mivel a belső béke, és a kisugárzott békesség nagyon fontos, ezért itt említem meg a béke jelének meghamisítását. Az igazi, a Galaktikus Föderációban használt jel az alábbi:

 

elet runa
Ősi skandináv életfa rúnahalal runaHalál rúna
Az illumináti által meghamisított, a Földön használt szimbólum, ami a békével ellentétes jelentésű (Ne használja senki!):

Az egész esti „szertartás” nem tart tovább öt percnél. Hatása azonban óriási, mivel ez belülről jön, és én akarom, hogy ez így legyen!
Javaslom mindenkinek, hogy tegyen hasonlóképpen. Ez az esti pár perc rendkívül fontos. Hinnünk kell önmagunkban, a saját erőnkben, hiszen mi nem vagyunk akárkik. Mi mindannyian parányi Istenek vagyunk, akik ha összefogunk, csodákra vagyunk képesek!

/Atlan/

Published in Ezotéria

A gyertyaláng üzenete

Sunday, 09 July 2006 09:50
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki odafigyel a pislákoló vagy lobogó fényre, akkor felkészülhet a közeljövõ eseményeire, s nem érik váratlan meglepetések, mert kit tudja számítani a jövõt.
Ez az õsi jóslás állítólag a középkorból ismert, abból az idõbõl, amikor a boszorkányokat, az eretnekeket, a jósokat is máglyán égették el.

A szertartás menete:
A szertartást célszerû félhomályban, szélvédett helyen elvégezni. Állítsunk három azonos magasságú, fehér gyertyát - háromszög alakban - az asztalra, és gyújtsuk meg õket. Üljünk le szemben a gyertyákkal, és ügyeljünk arra, hogy az égést, a lángok formáját ne zavarjuk meg.

A lángok értelmezése:

  • Ha az egyik láng tüzesebben, fényesen lobog a többinél, akkor az azt jelenti, hogy váratlan, kellemes fejlemények változtatják meg az életünket, amelyek boldogságot hoznak.

  • Ha az egyik láng serceg, ropog, akkor álnok személy kihasználhat, becsaphat bennünket. Anyagi veszteséggel, durvasággal, önzéssel is számoljunk.

  • Ha az egyik láng körül fekete korom képzõdik a levegõben, akkor a közeljövõben el kell válnunk valakitõl vagy valamitõl, ami nélkül eddig nem tudtuk elképzelni az életünket. Ha elengedtük, elkezdõdhet életünk új szakasza.

  • Ha az egyik láng elalszik, akkor goindokkal terhes idõszak következik az életünkben, amikor fõleg magunkra számíthatunk. Valaki bosszút forral ellenünk, vagy ellopja azt, ami fontos nekünk. Mások gátlástalansága is kárt okozhat.

  • Ha mindegyik láng elõre-hátra lebeg, akkor a szerencsekerék hirtelen elindulhat felfelé. A változások megteremtik testünk, lelkünk harmoniáját.

  • Ha mindegyik láng nem várt módon emelkedik és süllyed, akkor a tûzzel játszunk, vagy elvétjük a mértéket és a vesztünkbe rohanunk! Hiú, gögös viselkedéssel ellenségünkké tehetjük azt, akire szükségünk lehet.

  • Ha a három láng egyformán ég, akkor a kívánságaink meghallgatásra találnak, és vágyaink szerint alakul egy fontos ügy, amelyre már eddig is sok energiát fordítottunk.

  • Ha mindhárom láng csúcsosan, magas lánggal és egyformán ég, akkor a merész nagyvonalú tervek is megvalósíthatók, felemelkedés, jólét a jutalmuk. Az ilyen gyertyaláng az utódok sikereit is jelzi.

 (she.hu)

Published in Ezotéria

Read 55225 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23260 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22772 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18255 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15883 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14839 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14703 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13093 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11850 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11040 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…