A Transzcendentális Meditáció lényege

Tuesday, 29 August 2006 00:43

Mély pihenés

A Transzcendentális Meditáció egy egyszerû, mentális gyakorlat, melyet naponta kétszer 15-20 percig végzünk kényelmesen ülve, csukott szemmel. Mivel ez egy mentális gyakorlat, nem igényel semmilyen külsõ feltételt, csak annyit, hogy 15-20 percet tudjunk csukott szemmel eltölteni; így akár utazás közben is végezhetjük. A meditáció alatt testünk a mély (transzcendentális) pihenés állapotába kerül, mely nyugalommal és életerõvel tölt el minket. Ez a pihenés kétszer olyan mély, mint amit a legmélyebb alvás során tapasztalunk. A pihenés felébreszti a testünkben rejlõ öngyógyító mechanizmusokat, melyek megkezdik helyreállítani a feszült életünkbõl eredõen szétzilált struktúrákat és folyamatokat.

A meditáció és transzcendentális volta feléleszti a korábban megkopott szervezõ intelligenciát, így a testi folyamatok maguktól elkezdik a szervek és az idegrendszer regenerálását. A meditáció hatása olyan erõs, hogy ez a pihentebb állapot idõvel tartósan fennmarad, így a gyógyító folyamatok is hosszabban jelen vannak a testben. Az emberi életben a testi korlátok (energiazavar, betegség) és a szellemi korlátok (romló figyelem, rossz közérzet, kisebb hatékonyság stb.) mind a test és az idegrendszer nem megfelelõ mûködésére vezethetõk vissza. A test hatékonyságának visszaállásával ezért nemcsak a biológiai problémák szûnnek meg, hanem a szellemi teljesítõképesség és a társas kapcsolatok megélése is új dimenzióba kerül. A pihenés és az ebbõl fakadó nyugalom pedig ezután átszövi mindennapjainkat: a stressznek nem lesz lehetõsége többé, hogy kikezdje "egész"-ségünket. A kipihent és életerõvel teli szervezetünk már másképp reagál az élet kihívásaira! Megõrizzük és növeljük belsõ egységünket, ami minden szervi mûködésünk és emberi tulajdonságunk alapja. A Transzcendentális Meditáció nyújtotta pihenés átszervezi az életünket, és elmozdít minket a boldogság kiteljesedése felé. Szeretné ezt Ön is?

Az intelligencia a természetben

A körülöttünk lévõ világ magas szintû szervezettséget mutat. Gondoljunk csak a növény fejlõdésére, ahogyan tévedhetetlenül épül, növekszik, erõsödik, és megtalálja az utat a Nap felé. Vagy gondoljunk azokra a kozmikus törvényekre, melyek pályán tartják az égitesteket. A természet folyamataiban valamilyen mély intelligencia húzódik meg. Ugyanez a transzcendentális intelligencia irányítja az emberi életet is. Az emberiség azonban sajátságos helyzetében - a szabad akarata folytán - eltér a természet mûködésétõl, és a maga alkotta szabályok szerint alakítja életét. Nem kérdõjelezzük meg, hogy az éhség csillapítására ételre van szükségünk, de már nincs mód odafigyelni arra, hogy abban az ételben van-e a természet intelligenciájából, vagy csak mesterséges készítmény. Nem kérdõjelezzük meg, hogy az élethez alvásra is szükség van, de a társadalmi fejlettség jelenlegi szintjén könnyen lehet az életet éjszaka is élni (a világításra gondolunk), és nappal aludni. Nem kérdõjelezzük meg, hogy egy esetleges betegség a természet figyelmeztetése arra, hogy letértünk a helyes útról, mégis ahelyett, hogy a valódi okot megszüntetnénk, vegyi anyagokkal bombázzuk a testet a tünetek enyhítése érdekében. Az egyes ember és az emberiség egésze is tehát igyekszik kikerülni a természet intelligenciáját, ami már olyan mértéket kezd ölteni, hogy veszélyezteti saját fennmaradásunkat (gondoljunk a háborús helyzetekre).

A természet elemei a világegyetemet átszövõ transzcendentális intelligencia folytán betöltik rájuk szabott feladatukat: a növények fejlõdnek, a bolygók keringenek. Betölti-e az ember is a küldetését? Maharishi szerint az emberi élet célja a boldogság kiteljesedése. Ebben a megközelítésben a jelenlegi emberi élet meg sem közelíti valódi feladatának betöltését, mert ki az, aki elmondhatná, hogy minden napját a határtalan transzcendentális boldogság állapota jellemez? Az embernek újra biztosítania kell, hogy a természet intelligenciája átszõje mindennapjait. A Transzcendentális Meditáció az elmében és a testben felébreszti az intelligencia legmélyebb szintjét - a tiszta tudatot -, mely a természeti törvény teljes potenciálja, a tökéletes rendezettség állapota és a határtalan kreativitás tárháza. A tiszta tudat tapasztalata egyensúlyt és rendezett mûködést hoz az élet minden vonatkozásában. Ahogyan a Transzcendentális Meditáció révén tudat teljes kreatív potenciálja feltárul, a gondolkozás átfogóbbá válik, hibáktól mentessé, a cselekedetek hatékonyabbá, erõteljesebbé és életet támogatóvá.

A gondolatokról

Tevékenységünk alapját a gondolatok képezik. Minden tettünket megelõzi egy vagy több arra irányuló gondolat. Tetteink hatékonysága tehát a gondolkozásunkban rejlik. Hasonló ez ahhoz a jelenséghez, ahogyan a fa él és növekszik. A gyökerein keresztül szívja fel a tápanyagot, tehát a gyökerek tápanyaggal való ellátottsága képezi a fa egészségének alapját. Ha rendszeresen megöntözzük a gyökereket, akkor a tápanyagok is akadálytalanul tudnak áramolni. A tápanyagok mindvégig ott vannak a földben, de a vízre, mint vivõanyagra is szüksége van a fának.

Gondolataink is vannak pillanatról pillanatra, akár akarjuk, akár nem, de szükség van a bennünk rejlõ intelligencia erejére is, ami formálja, irányítja a gondolatokat. A gondolataink elsõsorban vágyaink beteljesedését szolgálják: meg is vizsgálhatjuk, hogy mennyire igaz ez. Akár tanulunk, dolgozunk, szabadidõnket töltjük, vagy a problémáinkon rágódunk, mindig valamilyen vágyunk beteljesedésén munkálkodunk. Nem mindegy azonban, hogy a vágyaink teljesítését célzó gondolatok milyen irányt vesznek, és milyen erõvel rendelkeznek. Ezért van szükség a gondolatokat irányító és formáló intelligenciára, és az azt bennünk megerõsítõ Transzcendentális Meditáció technikára. A gondolatoknak olyan szükségük van az intelligenciára, mint a fa gyökérzetének a vízre. Ez teszi teljessé és valóban életet támogatóvá az eredendõen létezõ gondolatokat.

A Transzcendentális Meditáció eljuttatja az elmét a gondolatok forrásához, az intelligencia és kreativitás tárházához, és e folyamat rendszeres ismétlõdésével az elme elkezdi kiszélesíteni az intelligenciával fenntartott csatornáját. Mind több jön át "onnan", mind jobban fog megmutatkozni a kreatív intelligencia a hétköznapi gondolatokban. Mivel a gondolatok irányítják a cselekedeteket, így válik az ember tevékenysége is intelligensebbé és kreatívabbá.

Miért kell technika?

A technika - nevébõl eredõen - megkönnyíti valamely cél elérését. Az emberiség megszámlálhatatlan technikát használ az élet jobbá tételére, bár ezek elsõsorban tárgyiasult technikák. A Transzcendentális Meditáció a saját tudatunk fejlesztésére használható technika. A Transzcendentális Meditáció azáltal teszi jobbá életünket, hogy az embert teszi jobbá. Bár az ember többnyire tárgyiasult technikákat használ (pl. tûz, villamos áram, gyógyszer stb. - gyakorlatilag minden, ami körülvesz minket), mindemellett léteznek mentális technikák is (pl. gyorsolvasás, hipnózis stb.). A mentális technikák az ember elméjén, tudatán keresztül mûködnek.

Példaként vegyük az íj technikájának esetét. A nyíl pontos célba juttatásának kulcsa az íj technikájában keresendõ. A nyilat elõször vissza kell húzni az íjon, hogy az feltöltõdjön dinamikával: amikor elengedjük, nagy lendülettel fog a cél irányába haladni, jóval nagyobbal, mintha csak elhajítottuk volna kézzel, az íj technikája nélkül. Érdemes megfigyelni, hogy a példában a nyilat a céllal ellentétes irányban kell megfeszíteni. Nagyon hasonló ehhez a meditáció technikája is. Bár az ember céljai elõremutatóak, az aktivitás irányába mutatnak, mégis azt javasoljuk, hogy elõtte a Transzcendentális Meditáció segítségével húzódjunk vissza a teljes inaktivitás mezejére, ahol lényünk feltöltõdik dinamizmussal, életerõvel. Amikor ezután bevetjük magunkat a cselekvésbe, minden sokkal könnyebb, automatikusabb lesz. Ez az élet jobb megélésének technikája.

A nyíl esetében az íjász akarata érvényesül az íj technikáján keresztül. Az íjász saját izomereje az, ami hatékonyan adódik át a nyílra a technika alkalmazásával. A meditáció esetében a természet transzcendentális akarata érvényesül: az ember fejlõdésre, feladatainak elvégzésére rendeltetett. A meditáció az a technika, mely során a természet akarata fokozottan át tud adódni az emberre. A szellemi és testi energia, amivel feltöltõdünk a meditáció során, tehát a létezés forrásából való, hasonlóan ahhoz, mint ahogyan a nyíl is az õt irányító íjász erejébõl nyeri lendületét. Korunk problémáira az egyik leghatékonyabb gyógyír a Transzcendentális Meditáció.

Published in Ezotéria

Read 55341 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23669 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18601 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15948 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14874 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11899 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…