Mi a tudat?

Thursday, 01 January 2015 19:15

Az általunk látott holografikus világot a processzornak megfelelően az agyunk hozza létre gondolkodás által. A gondolkodás azonban már feltételezi azt, hogy van mivel gondolkodni, azaz van agyunk. Ahhoz tehát, hogy gondolataink legyenek, előbb már tudomással kell bírnunk arról, hogy vagyunk. A “vagyok” ugyanis egy olyan állapot, amely nem feltétlenül jár együtt a gondolkodással, de törvényszerű feltétele annak, hogy a gondolkodásra képes legyek.
A fentiekből látható, hogy a gondolkodás és a tudat nem lehetnek tehát azonosak és a tudat megelőzi a gondolkodást. A tudat, a “vagyok” állapot lesz tehát az ősprincípium és minden más ebből eredeztethető.
Ez azonban eddig azt a benyomást kelti, hogy azonosak vagyunk az agyunkkal, lévén az agy által jönnek létre a gondolataink, ami természetesen nem igaz.
Ha tovább bontjuk a processzort, akkor azonban eljuthatunk ahhoz a megál- lapításhoz, hogy a processzor lényege annak magja, vagyis odajutunk, hogy az egész számítógép - minden hardver és minden szoftver - csak azért van, hogy ez a mag megnyilvánulhasson. Ez a mag egy mesterséges intelligencia, egy szilíciumkristály, amiről elegendő most annyit tudnunk, hogy rezeg és kvarchomokból készül. Márpedig a jelenlegi világunkról a tudomány határozottan kijelenti, hogy semmi más csak rezgés. A vallás gyakran emlegeti, hogy “Porból lettünk és porrá leszünk”, abban pedig ugye egyetértünk, hogy a kvarchomok is egyfajta por.

Minden, ami a világban érzékelhető az csak és kizárólag a tudat megnyilvánulása. Ahhoz pedig, hogy a tudat kialakuljon mindössze két ellentétes polaritású, tál alakú elektromágneses mezőre van szükség és ilyen mező bizonyíthatóan jelen van minden anyag körül.
Lényegünket tekintve tehát tiszta tudat vagyunk, de adódik a kérdés, hogyan kerül a tudat a testünkbe? Ki a felhasználó, aki a tudatot kvázi beleteszi a testbe?
Robert Lanza amerikai tudós nem kevesebbet állít, minthogy “Nem a világegyetem hozta létre az életet, hanem az élet hozza létre a világegyetemet.” 
Eszerint tehát az élet a semmiből keletkezett. Mivel azonban az állítás szerint a tudat az élet létrehozója, ezért igaznak kell lenni annak, hogy a tudat képes a semmiből létrehozni mindent. Egy kicsit kibővítem a kört és magából a létezésből in- dulok ki, mely egyaránt magában foglalja az életet és halált.

Nézzük hogyan lesz a semmiből minden!

Maga a létezés egy állandó, folyamatos, végtelenbe irányuló mozgás, azonban a mozgás mindig csak valamihez képest értelmezhető és egy zárt viszonyrendszeren belül határozható meg. Ez a mozgás állandó egyensúlyra törekszik, mely jól megfi- gyelhető a létezés bármely területén, elég csak példaként megemlíteni a meteorológiát, ahol a légtömegek állandóan az egyensúlyra törekszenek. Olyan az egész létezés, mint a kerékpározás, ahol állandóan mozgásban kell lennünk, hogy ne dőljünk el.
Van tehát a létezés, melynek egyik jellemzője az állandó mozgás és ez a mozgás csak a tudat mozgása lehet, hiszen nincs más rajta kívül. A tudat mozgása mindig egyfajta térben értelmezhető, amit a különböző tudati formák alkotnak. A mozgás nélkülözhetetlen jellemzője még az idő, hiszen bármely mozgás mindig valamennyi időt vesz igénybe. Tehát a létezés alapfeltétele kell legyen a tér és az idő. A kérdés, hogy honnan van az energia, amely a mozgást biztosítja?

Megfigyelhető, hogy az energia egy rendszerbe mindig kívülről érkezik. Az autóba külső forrásból teszünk üzemanyagot, az elektromos eszközeinket pedig u- gyancsak egy külső forrás táplálja. Az emberi testbe is kívülről kell a táplálékot és vizet bevinni. Persze ez önmagában kevés, mert hiába eszünk és iszunk, ettől a test még nem képes életben maradni.
Kell lennie tehát valaminek, ami nem anyagi és mégis képes az anyagi világot mozgatni. Ennek a valaminek azonban elviekben szintén a zárt rendszeren kívülről kell érkeznie.

Csakhogy ez látszólag lehetetlen, hiszen a rendszer végtelen, a világmindenség folyamatosan tágul, bővül, terjeszkedik. Logikailag egyetlen megoldás kínálkozik: ha az energia maga a tudat.
A létezés alapfeltétele eszerint tehát a téren és időn kívül a tudati energia. Mivel a létezés elengedhetetlen ismérve a mozgás és a létezés a tudat által determinált, ezért a tudat elengedhetetlen ismérve is kell legyen a mozgás. A világegyetem tágulása, terjeszkedése, sőt az élet és halál ciklikussága is tehát magának a tudat- nak a mozgásváltozása. A létezés pedig ebből adódóan a tudat önmagára irányuló megtapasztalási folyamata, amelyből mindig annyi manifesztálódik egy adott lé- tezőnél vagy személynél, amekkora a tudatossági foka.
A tudat mozgásba lendüléséről nagyon röviden csak annyit, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen kell egy viszonyrendszer, melyben elhelyezve magát képes az elkülönülést meghatározni, tehát képes azt tudatosítani, hogy mi az, ami nem ő.
Ehhez szüksége van egy külvilágra. Mivel a mozgás mindig valamihez képest törté- nik a mozgás viszonyítási pontja nem lehet más, mint az egyetemes tudat zéró pontja vagyis az ún. nullponti energia. A nullponti energia tehát egy olyan tudati energia, amelynek mozgása egy algoritmus - a 0 és 1 algoritmus - által van generálva.

Lényegében a tudat önmagának két részre osztása által kialakított egy viszony- rendszert és mivel az így keletkezett tudatok szintén szerették volna megtapasz- talni önmagukat, ezért további viszonyrendszereket hoztak létre. Így az egyből kettő lett, a kettőből négy, a négyből nyolc, mígnem a hatványozás következtében kialakult a jelenlegi részletezettség és az egyből létrejött a minden.
A tudat tehát képes a semmiből létrehozni, megteremteni mindent és mint látható a szellemi határozza meg az anyagi világot és nem fordítva.

A kérdésre tehát, hogy ki a felhasználó, aki a tudatot kvázi beleteszi a testbe a válasz az, hogy a felhasználó maga a tudat, az ún. egyetemes tudat, amely megteremti a valóságát ahhoz, hogy értékes tapasztalatokra tegyen szert és megismerhesse önmagát.
Valójában tehát az egész testünk kizárólag a tudatunkban létezik, de ahhoz, hogy a tudat mégis egy meghatározott, zárt formában legyen képes megnyilvánulni a már említett kettősség miatt - ami tehát mindig, minden körülmények között feltételezi egy hardver-szoftver páros egységét - az szükséges, hogy a testben is le- gyen egy olyan hardverelem, amely ezt lehetővé teszi. Ez a hardverelem vélemé- nyem szerint azonos a tobozmiriggyel, a harmadik szemmel. Ez tartalmazza azt az egyedi lélekesszenciát és tudatot, amely az énünk szent és sérthetetlen része.

/részlet a Goldeneye - Dekódolt biblia című könyvből.
Weboldal: http://goldeneye.ws/portfolio/dekodolt-biblia/ /

Published in Ezotéria

Piramis fejfedőként

Wednesday, 09 November 2011 08:12

Lehet, hogy a minipiramisok jelenségének szülőatyja Kari Drbal a felelős az új őrületért: a piramis alakú kalapok divatjáért is. Drbal, aki elcsodálkozott azon, vajon a hagyományos boszorkány- vagy varázslósüveg miért éppen kúp alakú valamennyi mese, elbeszélés vagy leírás szerint, végrehajtott néhány kísérletet gúla alakú fejfedőkkel is.

Published in Misztikus tárgyak

Védekezés energiacsapolás ellen

Sunday, 26 June 2011 07:46

Valamennyien tapasztaltuk már, hogy bizonyos emberek valósággal elszívják az energiánkat. Kimerülünk a velük való beszélgetéstől, történjék bár személyesen vagy telefonon, utána kifacsartnak, erőtlennek érezzük magunkat, még a gyomrunk is megfájdul. Ez az energia lecsapolás élménye.

Vannak, akik kiszívják, lecsapolják mások energiáit. Azért képesek erre, mert az érdekelteknek többnyire fogalmuk sincs a dologról. Az energiaszívók általában a mások energiáival pótolják a saját energiabázisukat, ahelyett hogy felépítenék. Csak annyit vesznek észre az egészből, hogy a beszélgetés, az együttlét után jobban érzik magukat. Ez azonban nem jogosítja fel őket arra, hogy elszívják energiáinkat, amit nem szabad lehetővé tennünk. Persze ezért ne vádoljuk meg, hogy vámpír, mert kiszipolyozza az energiáinkat. Még azt hinné, elment azeszünk. A probléma ugyan megoldódna, mert ezek után valószínűleg nem erőltetné a találkozást. Az emberekkel való érintkezés során azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a legtöbben még mindig nem vesznek tudomást a finom energiák működéséről. Könnyebb a helyzeten úgy változtatni,hogy egy szót sem szólunk róla, ugyanis magunk döntjük el, hogy megosztjuk-e energiáinkat másokkal, vagy sem. Az egyik legegyszerűbb módszer, hogy lezárjuk az energiakörünket. A testünkben és a testünk körül az auratérben eneregiaáramok keringenek, ezt a keringést lezárhatjuk úgy, hogy az energiák ezen belül maradjanak, és ne lehessen átszívni őket másvalakinek az energiaterébe. Csupán az alábbi pozícióba kell helyezkednünk: 

vedelem
Lábunkat keresztbe tesszük a boka magasságában, és összeérintjük a hüvelyk és a többi ujjunkat. (Az is elegendő, ha csak a hüvelyk és a mutatóujjainkat tesszük össze.) Ezzel lezárjuk köreinket, és az energia nem fog eltávozni tőlünk.

 Ha legközelebb találkozunk energiaszívó ismerősünkkel, üljünk ebben a pózban. Kezeinket hanyagul tartsuk az ölünkben, ujjaink érjenek össze, és tegyük bokánál keresztbe a lábunkat. Ez olyan egyszerű és keresetlen, hogy senki sem fog gyanakodni. Telefon beszélgetés közben ugyanezt tehetjük, ha ilyen emberekkel beszélünk. A hatásról az illető visszacsatolásából fogunk értesülni. Számíthatunk olyan megjegyzésekre, hogy „nem vagy olyan kedves, mint máskor", „valahogy zárkózottabb lettél",„nem tudom, hogy mi bajod van velem" stb.

Szó sincs róla, hogy bajunk lenne az illetővel, mert ugyan olyan kedvesen fogunk beszélgetni vele, mint annak előtte. Csupán nem engedjük, hogy elszívja az energiánkat! Egyszerűen nem hagyjuk, hogy kimerítsen. Miután nem „dobódik fel" tőlünk, azt hiszi, hogy megváltoztunk. Senkinek sincs joga azonban a mások energiáit engedély nélkül elvenni.

Published in Védelem

Az energia

Thursday, 05 May 2011 20:06

TaoMeditationAz energia dinamikus erő, amely megállíthatatlanul áramlik a szervezetben. Egyesek szerint az „élet" szó helyettesíthető lenne az „energiával", miután a két fogalom között elenyésző a különbség, és kizárólag a nyelvészeknek tűnhet fel. Ám elengedhetetlen a két fogalom értelmezése, csak így érthetjük meg pontosan a szervezetre vonatkozó energiaelméletet.

Gyakorlatilag maga az élet bizonyítja az energia jelenlétét a szervezetben. Energia nélkül minden olyan tevékenység, amelyet általában az élethez kapcsolnak: a beszéd, alvás, evés, gondolkodás, olvasás és hallás nem volna lehetséges. Azonkívül a szervezet mindegyik funkciójához - akár érzékelhetők akár nem - szükség van energiára. Például az egyes sejtekben zajló anyagcsere-folyamatok nem játszódhatnának le a szükséges energia nélkül. Az energia a test minden anyagi struktúrájának alapja. Mit jelent egy szilárd struktúra, például a csont, ha nem élő sejtek összességét? Az élet és az élethez kapcsolódó tevékenységek minden formája - legyen anatómiai vagy fiziológiai - egyszerre szív fel és bocsát ki energiát.
Bár a mozdulatlan anyag szilárdnak tűnik, maga az energia tartja össze a protonokat, elektronokat és neutronokat az atomon belül. Tehát az energia az abszolút alapja a világegyetemen belül az élet minden formájának.

A táplálék és a levegő fontos energiaforrásokká válnak, amellyel nemcsak pótoljuk mindazt, amit egy nap folyamán elhasználtunk, hanem életünk feltételei. Az energia nem egyszerűen a táplálék és a levegő molekuláris rendszerében rejlik, hanem abban amit „vibrációs" lényegének neveznek -vagyis az elektromágnesességben. Egy táplálékot elő lehet állítani laboratóriumi körülmények között, de ennek kizárólagos fogyasztása nem alkalmas arra, hogy hosszabb ideig biztosítsa az életet. Mindenféle vitamint, vegyi vagy ásványi anyagot elő lehet állítani, amit egy tojás tartalmaz. De mégsem hasonlítható a valódi tojáshoz. Egy élőlény nem képes sokáig élni laboratóriumban előállított oxigén segítségével, vagy klimatizált helyiségben. Valami hiányzik az életéhez és pedig ez a ,,dolog" nem más, mint az életerő a maga elektro-mágnesességével vagy azzal a láthatatlan energiával, amely életet lehel minden tárgyba. Az elektromágnesesség olyan erő, melyet kevesen ismerünk. A nyugati tudósok mutatták ki létezését, megkönnyítve számunkra, hogy logikai magyarázatát adhassuk a belső taoista gyakorlatok jótékony hatásának. Az elektromágnesesség igen intenzív erő, amely átjárja valamennyi tárgy atomjainak szerkezetét, az atmoszféráét, amelyben élünk. Miután természetes erőről van szó, szoros kapcsolatban áll a szervezetben keringő energiával. A belső taoista gyakorlatok olyan médiumokat képeznek, amelyek révén az atmoszféra energiája behatol a szervezetbe, hogy azt serkentse és segítsen pótolni az életben maradáshoz felhasznált energiát.

Az elektromos energiát csak közvetve lehet megismerni, mivel hiánya sokkal könnyebben megállapítható, mint jelenléte. Amint részleges energia hiány lép fel, a szervezet azonnal legyengül, teret ad a betegségnek. Ha teljesen megszűnik a vitális energia, a szervezet meghal. (A halál nem akkor áll be, amikor megáll a szívműködése, ahogyan ezt a jógik is bebizonyították, amikor szívverésüket leállították mégis életben maradtak, mert szervezetük megőrizte vitális energiáját.) A kimerültség a túl alacsony energiaszint tünete. A szellem vagy a test használata, működtetése elkerülhetetlenül energiaveszteséggel jár. Tudományos kutatásokkal bizonyították, hogy annak, aki egy teljes percen át mereven figyel egy pontra, húsz percnyi pihenésre van szüksége ahhoz, hogy az eközben elvesztett energiát pótolja. Haldokló emberek megfigyelése során kimutatták, hogy a halál pillanatában az ember súlyából akár 175 grammot is veszíthet; ez a súlyveszteség pedig a vitális energia konkrétan mérhető súlya.

Létezik egy módszer, amivel észlelhető a testből áradó és az egészségi állapotot jelző energia. Ezt az életerőt látjuk a minden embert övező aurában vagyis energia-mezőben. Az aura jelenségét már többezer éve ismerik, de csak a Kirlian-féle fotótechnika felfedezése után vált kimutathatóvá. Ezzel a technikával reprodukálni lehet az aurát, vagyis fényképeken láthatóvá válik a testünkből áramló energia kis színes lángok formájában. Az aura színéből állapítható meg egy személy egészségi állapota és energiaszintje. így a halvány és világos színek egészségét és magas szintű energiát, a sötét illetve átlátszatlan színek betegséget jeleznek. A fekete nem más mint a halál.
Óráról, órára, napról napra folytonosan bocsátunk ki energiát; akkor is felhasználjuk, ha valamilyen tárgyat vagy tevékenységet figyelünk, amikor testünkkel alig mozgunk vagy szellemi munkát végzünk. Idővel ez a folyamatos energia felhasználás annyira legyengíti szervezetünket, hogy képtelenné válik arra, hogy a behatoló mikrobák vagy más betegséghordozók ellen harcoljon. Maga a betegség pedig gyorsítja az energia fogyasztását. Elegendő energia hiányában a sejtek és szövetek képtelenek regenerálódni, elsorvadnak és lassan elhalnak. Ahogy csökken energiaszintünk, azonnal jelentkezik a betegség. Ezzel szemben, ha szervezetünk energiája nem csökken, nem tud sem enyhe, sem súlyos betegség kialakulni. Természetesen életenergiához a táplálékkal, a levegővel és a kozmikus sugárzásokkal is hozzájuthatunk. De ahogy öregszünk, általában sokkal több energiát veszítünk, mint amennyit befogadunk, s ezzel csökken energiatartalékunk. Teljes kimerülése okozza a halált.

Az energiaveszteségen kívül problémát jelent még az energia egyensúlyának hiánya, mely hasonló következményekkel járhat. A szervek energiájának kiegyensúlyozatlansága (olyan szerveké, amelyek funkciójukban függetlenek egymástól) gyakran idézik elő betegség kialakulását. Minden szerv energiaszintjét annak rendszeres mozgása határozza meg. A szív normális ritmusa percenként 72 és 78 szívverés között mozog. Láz vagy magasabb energiaszint esetében eléri vagy meghaladja a percenkénti 80 szívverést. A vese normális ritmusa 36 lüktetés percenként; mivel két vesénk van, ez 72-t jelent minden percben. A szív és a vesék tehát egymáshoz viszonyítva kiegyensúlyozottan működnek. Tehát, ha valaki vizelethajtót vesz be, meggyorsítja a vesék lüktetését, s ez egyensúlyzavart okoz a szív és a vese között. Mi történik ekkor a szívvel? Hogy újból megtalálja az egyensúlyi állapotot, a szívverés szaporodik, emelkedik az erekben a nyomás és több vér jut a vesébe. Mivel a vese a vérbe szűri a vizeletet, a nagyobb mennyiségű vér sokkal több munkára kényszeríti majd. így a vizelethajtó gyógyszert szedő személy a szív és a vese között ördögi kört alakít ki, holott addig e két szerv működése kiegyensúlyozott volt. Hogyan hat mindez a többi szervre? A szervezet működése hasonlít az óraműére: ha az egyik fogaskerék gyorsabban működik, a többi is kénytelen gyorsabban forogni, nehogy a rugó vagy más kerék megakadjon és ezzel a mozgás leálljon. Világos tehát, hogy ha szervezetünket egyensúlyából kizökkentjük, súlyos veszélyeknek tesszük ki.

Másrészt pedig, ha valaki soha nem beteg nem jelenti azt, hogy örökké fog élni, mert a halhatatlansághoz még több energiát kellene a szervezetbe juttatni, mely teljesen átalakítaná, és olyan szintre emelné, ami már tértől és időtől független. Hogyan tudjuk elkerülni az energia veszteséget vagy az egyensúly felborulását és ezek mellékhatásait, és mégis elérni testünk átalakulását?

Published in Tao

alvas2Az első a jótékony alvás.

Normális körülmények között az emberi „akkumulátor" éjjel, alvás közben töltődik fel. Amikor egésznapos tevékenység, szellemi vagy fizikai munka közben elhasználtuk energiánk legnagyobb részét, fáradtnak érezzük magunkat. Azért alszunk, hogy szervezetünk a leadott energiát visszanyerje. Az alvás ellazítja a meridián pontokat, ahol az energia bejut és távozik, s így a világmindenség energiája behatolhat a test akupunktúrás pontjain, végigvonulhat a meridiánokon (erről majd később is írunk) és elérheti és újratöltheti testünk valamennyi sejtjét. Amikor másnap reggel felébredünk, szervezetünk újratöltődött, új ból tele vagyunk energiával. Éppen úgy mint egy autó akkumulátora, az emberi akkumulátor is automatikusan működik, ha minden rendben van. Ebben az esetben szervezetünk is tökéletesen megy anélkül, hogy beavatkozásra szükség volna. De ha rosszul alszunk, a folyamat nem úgy játszódik le, mint kellene.

Mit tehetünk?

Vizsgáljuk meg most az akupunktúrát. Miután az energia a szervezethez kapcsolódó minden életfunkció fenntartója, az akupunktúrával szabályozott energia képes arra, hogy az energia által támogatott funkciókat szabályozza. Az akupunktúra kiváló eredményeket ér el, mivel a vékony tűk, mint a kis antennák visszavezetik a szervezetbe az energiát. (Létezik az akupunktúra egy másik fajtája is, mely azonos eredménnyel jár: az akupresszúra, itt a tűt a kéz helyettesíti.) Ám az akupunktúrának vannak korlátai. Csak akkor hatékony, ha a probléma energiahiányból ered; de teljesen felesleges ha a panasz struktúrális vagy a szervezet folyadékháztartásával kapcsolatos.

Egyébként a hagyományos testmozgás nem képes az energiát pótolni. Ezek a gyakorlatok csak gyorsítják az öregedés folyamatát és az energia felhasználását, és egyáltalán nem pótolják az energiaveszteséget.
Csupán a belső taoista gyakorlatok hármas rendszere, amiről korábban írtunk, képes ellátni az energia megőrzésének és átalakításának kettős feladatát. A három belső taoista gyakorlat megszabadítja szervezetünket a betegségtől, újra egyensúlyba hozza energiánkat, így ha valami olyan rendellenesség lép fel, amelynek rejtett oka az energia kiegyensúlyozatlansága, a szóban forgó gyakorlatokat alkalmazó öngyógyítás mindig kitűnő eredménnyel jár. 

Published in Tao

A nyolc alapkő lényege

Friday, 06 May 2011 16:05

8

A nyolc alapkő a gondolat nyolc ágát fejezi ki, a taoizmus gyakorlatát pedig a ,,Pa-kua", vagyis a taoizmus szimbóluma nyolc trigrammája jelenti. A taoizmus nyolc pillére mindennapi életünk valamennyi jelenségét lefedi. Úgy alakították ezeket, hogy teljes mértékben kitöltsék alapvető fizikai szükségleteinket úgy, hogy mint emberi lények minden erőnkkel valóra váltsuk vágyainkat és feladatainkat és ezzel legyőzzük az idő erodáló szerepét, s így éljünk a tao-val, vagyis Istennel.


A filozófia tao-ja

1A filozófia tao-ja feltárja előttünk az élet folyamata mélyén lappangó logikát és a sors célját. Olyan irányvonalak sorozatát ábrázolja, amelyeket külön-külön vagy együttesen a siker megismerésében és szellemi felemelkedésünk során felhasználhatunk. A filozófia tao-ja, a rejtett, de állandóan megnyilvánuló és abszolút megbízható törvényszerűségek szellemi feltárásán alapul, részletes leírást ad azokról a módszerekről, amelyekkel irányítani és serkenteni lehet a társadalmi fejlődést általában, és egyéni jólétünket is.

Másrészt, ha csak gyenge tápértékű anyagot veszünk magunkhoz, sokkal fogékonyabbakká válunk a betegséggel szemben. Ha egy magnóliát és egy zellertövet összehasonlítunk, megállapíthatjuk, hogy a fa sokkal erősebb, mint a zeller. És ha tovább folytatjuk a vizsgálatot látni fogjuk, hogy ez a fa sokkal több gyógyító anyagot tartalmaz, mint a zeller. A magnólia rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy megerősíti a gyomorszövetet és a női nemi szerveket. A ginseng a másik kitűnő példa a hatékony élelmiszerekre. Hideg, száraz, hegyes vidékeken nő, de akár ezer évig is elél. Képzeljék el, hogy ez az életerő mit jelenthet szervezetünknek! (A ginseng fogyasztása azonban óvatosságot kíván. Igyekezni kell más növénnyel ellensúlyozni, mert bármennyire hasznos, határozott mellékhatásai is mutatkoznak.) Vele szemben a sárgarépa csak a mérsékelt éghajlatú területeken nő, élettartama körülbelül három hónap. Ha nem ássuk ki ebben a három hónapban, elrothad és végül eltűnik. A füvek állandó, míg a szokásos növények csak ideiglenes erőt biztosítanak.
Azok a táplálékok, melyeket rendszeresen fogyasztunk ízük és élvezeti értékük miatt, a bennünket elárasztó mikrobáknak is kedvencei. A mikrobák ezeket a (szerves vagy nem szerves) élelmiszereket használják fel életben maradásuk érdekében, éppen úgy, ahogy mi. A füvek ezzel szemben nem táplálják egyaránt a mikrobákat és az embereket. Nekünk, miután némi akaraterővel is rendelkezünk, módunkban áll olyan füveket is elfogyasztani, aminek nincs kellemes íze. De a mikrobák nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, s ezeket egyszerűen visszautasítják. így ha vérünket az e füvekből eredő tápanyagokkal telítjük, a mikrobák a szó szoros értelmében éhenhalnak. Ez a módja, hogy szervezetünket természetes úton megtisztítsuk. Éppen e tisztító és purifikáló tulajdonságuknak köszönhetően ezek a füvek épen és frissen megőrizhetők éveken keresztül, s ez legnagyobb előnyük. Gondoljunk rá, hogy milyen hasznosak és igyekezzünk füvekben gazdag étrendet kialakítani.

Az éltetés tao-ja

6A belső taoista gyakorlatok természetesen gyógyító képességeinket a mirigyek és bizonyos, belső szervek irányába vezetik; ez serkenti a szervezetet, egyensúlyba hozza az energiaszintet és javítja a belső szervek működését. Mindezt annak érdekében teszi, hogy a betegségeket meggyógyítsa, de főként, hogy megelőzze. Röviden, a belső taoista gyakorlatok célja az élettartam meghosszabbítása.
A belső taoista gyakorlatok három fajtáját ismerjük.
A belső gyakorlatok első típusa tartalmazza azokat a gyakorlatokat, amelyekkel megtanuljuk, hogyan kell különböző testhelyzeteket elfoglalni, például leülni, lefeküdni, járni, dolgozni annak érdekében, hogy elősegítsük a gyógyulást. Ezeket a gyakorlatokat - melyekből öt van - az állatok ihlették, ezeket követik az irány gyakorlatok (nyolc), az állatöv tizenkét gyakorlata és az idegeket érintő, szintén tizenkét gyakorlat. Mindehhez járulnak még az alapgyakorlatok: a szarvas-, a daru- és a teknősbéka-gyakorlat.
A második kategóriába tartoznak a meridiánnal kapcsolatos meditációs gyakorlatok, és a taoista kontemplációs gyakorlatok. Csodálatos gyógyító művészettel állunk szemben: a meridián feletti meditáció célja a szervezet energia szintjének szabályozása, kiegyensúlyozása és szintjének emelése. A szervezetet átfogó energetikai csatornákon meditálva (ezeket hívják meridiánnak), követhetjük az ezeken áthaladó energia útját, és arányosan oszthatjuk el szervezetünkben. Az elme, a test és a szellem ekkor teljesen integrálódnak, úgy érezzük, felélénkültünk, visszatért minden erőnk.
Az akupunktúra és az akupresszúra módszerei szintén a meridiánt érintő meditációból származnak, de arra szolgálnak, hogy másokon segítsenek, míg maga a meridián feletti meditáció az öngyógyítás technikája.
A belső gyakorlatok harmadik kategóriájának alapjai a légzési technikák, amelyek telítik a szervezetet energiával. Ezek a technikák lehetővé teszik, hogy a szervezet az aku-punktúrás pontokon keresztül, melyek a testet behálózó meridiánokon találhatók, magába szívja az energiát. Az energiát adó lélegzés életfontosságú állomás az öngyógyítás útján, és az egész világmindenséget átitató energiával kialakuló láthatatlan kapcsolat megteremtésében.

 


A kiegyensúlyozott táplálkozás tao-ja

7Minden táplálkozási rendszerben rendkívül fontos az egyensúly a savasság és a lugosság között, mert azok az élemiszerek, amelyek kiegyensúlyozott pH-val rendelkeznek sokkal kevésbé romlanak, s így fogyasztójuk inkább fel tudja használni a benne rejlő tápanyagokat. Tehát, az általunk elfogyaszott élelem nem kiegyensúlyozott pH-ja azonnal megváltozik, amint eléri az emésztőszerveket. Ennek következtében nem tápanyagot, hanem mérget veszünk magunkhoz. (Csak meg kell nézni egy vendéglő szemétiádáját, mennyire romlik az oda kidobott élelmiszer. Mivel ez az élelem annak maradéka, amit nem olyan régen a vendégeknek felszolgáltak, a szemét és az élelem különbsége csak néhány óra. Ugye nem ennénk ebből az ételből, mert tudjuk, hogy mérgező és megbetegednénk tőle. Pedig bizony számtalanszor fogyasztunk ilyen ételt, amikor ennivalónk pH-jával nem törődünk. (A száj rossz szaga gyakran a gyomrunkban romló ételtől származik.)

 

Az elfelejtett táplálékok tao-ja

8Szeretjük élvezni az elfogyasztott ételeket; értékeljük a tálalást, az illatot, az ételek ízét mindennapi étkezéseink során is. Azonban rendszeresen fogyasztott ételeink nem nyújtanak elegendő tápanyagot ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Hozzájuk kell még olyanokat is tennünk, amelyek sokkal hatékonyabbak, mint például füveket, az étkezés másodlagos anyagait, s ez az elfelejtett táplálékok tao-ja.
A taoisták évszázadokon keresztül tanulmányozták a füvek gyógyhatását, s igen jártasak lettek a leghatékonyabb felhasználásukban. Például sikerült az orvosoknak akár hat órára is elaltatniuk minden mellékhatás nélkül betegeiket. (Abban az időben rendkívül népszerű volt a sebészet. Az orvosok a szervezetből kivettek egy-egy beteg szervet, egy főzetben megtisztították és visszahelyezték. Ez a gyakorlat azonban hamarosan megszűnt, mert rájöttek, hogy nem jelentette valóban a betegségek hatásos kezelését és jobb a megoldást a megelőzésben keresni. Idővel megállapították, hogy minden betegség eredete, a daganatoké is, az adott életmódban lelhető meg, s arra következtettek, hogy az ismételt sebészeti beavatkozás nem képes megállítani a daganatok újraképződését, míg az életmód megváltoztatása kitűnő eredményeket hozhat.) A füvek több olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyeket még ma sem tárt fel teljes egészében a modern tudomány. A Tudományos Akadémia szerint a világon legalább egy millió különböző növény létezik. És ennek csak egy elenyésző részét vizsgálták meg modern módszerekkel.
Az az élelem, amit a piacon vagy üzletekben vásárolunk valójában a lehető leggyengébbek közé tartozik. Ezeken a helyeken nincs igazán választék, ha figyelembe vesszük, hogy mi minden terem szerte a világon. Bár Isten azért teremtette a leveleket, ágakat, fatörzseket és gyökereket, hogy fogyasz-szuk, mi teljesen kizárjuk ezeket a táplálkozásunkból. A taois-ták a füveket „elfelejtett táplálék"-nak nevezik, mert bizonyos szelekciós folyamat következtében fokozatosan kikerültek elődeink étrendjéből. Az évszázadok során ezeket az anyagokat teljesen elhagytuk, mivel vagy a külsejük vagy az ízük, illatuk nem volt elég étvágygerjesztő. Amikor az ember megtanult saját szükségletére élelmiszert termelni, természetesen csak olyanokat választott, amelyek érzékeinek megfeleltek. De ahogy a mondás tartja: az vagyunk, amit megeszünk. Tehát, ha táplálóbb élelmet fogyasztunk, erősebbek leszünk. Másszóval: ha jobban eszünk, egészségi állapotunk is javul.

 


A gyógyítás művészetének tao-ja

2A gyógyítás művészetének tao-ja ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint az éltető tao:

 • szabályozza, 
 • kiegyensúlyozza, 
 • növeli az élet energiáját. 

Azonban az éltető tao-val ellentétben, mely az öngyógyítás módszere, a gyógyító tao mások gyógyítását szolgálja.

A gyógyítás művészetének tao-ját ,,tui-na''-nak is nevezik. Olyan masszírozási technikáról van szó, amelynek alkalmazása során követni tudjuk szervezetünkben a meridiánokat vagy az energia keringésének vonalait, s ezzel szabályozhatjuk a szervezet éltető funkcióit. Ha alkalmazzuk a tui-na tizenhat-féle masszírozási módszerét, bármilyen, esetleg elmozdult belső szervet helyére tehetünk. A testünk különböző pontjaira ható technikák kiegészítéseként segítségül hívhatunk más, erre alkalmas médiumokat, az öt alapelemet, melyek: a föld, a fém, a víz, a fa és a tűz. Az akupunktúrában használt tűk (a szervezet energiájának irányítására használják) és a moxa (bőrégető kúp) ma már nyugaton is ismert fém és tűz médiumok. Az akupunktúra és a moxibució a tui-na elveiből és gyakorlatából származik. 

 


A szexuális bölcsesség tao-ja

3

A taoizmus az első filozófia volt, amely teljes mértékben figyelembe vette a szexualitást és energiáját az egyén átalakítása érdekében felhasználta. A taoista szexológia arra tanítja híveit, hogyan élvezzék a szexuális aktusokat anélkül, hogy kimerülnének; elmagyarázza, hogyan erősítsék nemi szerveiket, hogy szexuális energiájukat bizonyos betegségek gyógyítására és szorosabb szerelmi kapcsolatok kialakítására használhassák fel. Végül pedig bemutatja azokat a poziturákat, amelyek révén a szexuális kapcsolatok gyógyító hatásait is élvezhetik. Természetes módszereket ajánl a születésszabályozásra, az eugenetikára, sőt azokról az eszközökről is szól, amelyekkel előre megválaszható a jövendő gyermek neme. Részletesebben minderről a The Tao of Sexology (A szexológia tao-ja) című könyvben olvashatnak.

 


A tökéletes önuralom tao-ja

4A tökéletes önuralom tao-ja olyan eszközöket kínál, amelyekre mind önmagunk mind mások jobb megismeréséhez szükségük van. Megtanít, hogyan alkalmazzuk a körülöttünk lévő energiát saját természetünk és szándékaink szerint.

A régi taoisták a stressz csökkentésére módszereket dolgoztak ki:

 1. Egy arc tanulmányozása feltárja az illető képességeit, magatartását, egyéni karakterét és egészségi állapotát. Például a jövő eseményeinek ösztönös előjeleit az arc 108 pontján lehet leolvasni, melyek könnyen felismerthető jelek rendszerét alkotják minden beavatott ember számára.
 2. Az ujjlenyomatok rendszere feltárja a személyiség örökölt vonásait, és néhány, az egészségi állapotát jellemző dolgot. Az ujjlenyomatok egyben a személyes és szakmai képességek természetes fejlődésének jeleit is tartalmazzák. Ezek révén az ember felismeri örökölt gyengeségéből következő, az egészségét fenyegető veszélyeket, s kellően le tudja küzdeni.
 3. A taoista numerológia tájékoztatja az egyént helyzetéről és az életét irányító szabályokról.
 4.  A sarkcsillag asztrológiai rendszere sokkal teljesebb és tudományosan megalapozottabb a nyugati asztrológiánál, lehetővé teszi, hogy az illető megismerje sorsát és pénzügyei jövőjét; elárulja továbbá élettársa és gyermekei testi, szellemi és lelki tulajdonságait és bemutatja az élet több más vetületét is.
 5. Az irányok rendszere a természet különböző fizikai törvényeinek a tanulmányozását jelenti, elsősorban az élektro-mágnesességét. Ezen erő alapos ismerete lehetővé teszi, hogy magunkat és javainkat olymódon irányítsuk, hogy ez összeegyeztethető legyen a világegyetem elektromágneses hatásaival. így teljesen harmóniában élhetünk a természettel és céljainkat könnyebben elérhetjük. Közösségi téren pedig ezt a rendszert arra használják, hogy enyhítse a konfliktusokat és teret engedjen a „kémiának" vagyis a dolgozók egymás közötti együttműködésének. Felhasználják például Japánban munkacsapatok összeállításakor vagy amikor koordinálják az egy vállalaton belüli munkákat. Erről nyugaton csak úgy beszélnek, mint munkahelyi „légkör"-ről vagy a dolgozók „morál "-járói.
 6. A szimbólumok tanulmányozása azokhoz a formákhoz és szimbólumokhoz kapcsolódik, melyek a természetes események hátterében rejlő törvényekkel állnak összefüggésben. Arra szolgál, hogy uralni tudjuk a meteorológiai változásokat, az üzleti trendeket, a romboló szokásokat stb.

 

A siker tao-ja

5

A siker tao-ja leleplezi az élet nagy eseményeit irányító nagyon precíz machanizmusokat és a minden eseményt alakító erőket. A régi taoisták elemző rendszereket dolgoztak ki, hogy tanulmányozzák ezeket, s olyan modellre tegyenek szert, amellyel felismerhetők a változások és rendszerbe foglalhatják a siker e modellekhez szorosan kapcsolódó stratégiáját. A siker tao-ja segít az embereknek, hogy mindennapi tevékenységüket az egyetemes törvények szerint szabályozzák, s így életük minden vonatkozásban kellemesebbé váljék.

A siker tao-ja, mely a taoista bölcsesség hatalmas erejét tükrözi, három részre oszlik:

 1. A világegyetemben zajló véget nem érő változások szimbólumainak és jeleinek tanulmányozása. Ezeket a jelenségeket, pontos, a fizika, a kémia, a biológia, a mértan, az algebra és más matematikai területek által meghatározott törvények irányítják.
 2. A változás tao-ja, vagyis a társadalom filozófiája és az egyeztetett pszichológia, ahogyan ez a hatvannégy hexa-gram jelképezi. Mindegyik hexagram hat vonalból áll, ezek mindegyike az egyéni vagy kollektív tevékenység egy-egy szakaszát képviseli. Ha felismeri azt a különleges szabályt, amely életében kirajzolódik, bárki képes pontos stratégiát kidolgozni, amelyben legyőzi a balsors okát. A változások tao-ja tehát felbecsülhetetlen eszköz mindenki számára, aki gazdagságra, hatalomra, harmonikus családi kapcsolatokra, irigylésreméltó társadalmi helyzetre és a jövő titkainak felfedezésére vágyik.
 3. Az események előrelátásának gyakorlata, amelyet a tér és idő gi-king rendszere néven ismerünk, a ciklus elvén alapul, vagyis abból indul ki, hogy ami megtörtént, újra meg fog történni, minden, ami megtörténik majd, egyszer már előfordult. Ahogy Albert Einstein, a régi taoisták is megértették, hogy az idő illuzórikus, mivel ők is a tér-idő rendszer jelenségeit tanulmányozták. Ez lehetővé tette, hogy kitaláljanak egy módszert, amellyel a mi elképzelésünk szerinti időhatárban történő eseményeket kommentálják. Megtalálták a jövőbelátás kulcsát: képesek a jövőt megjósolni.

 

 

Published in Tao

Nem emberi segítség?

Friday, 11 February 2011 16:01
Ebben a nehéz átmeneti korszakban szabad-e személyesen nem emberi segítséget igénybe venni ?
 
 
Az esetleges Szeretet-energiákra gondolva - természetesen - szabad ! Amennyiben nem a helyettünk történő problémamegoldást kérjük.
 
 
Említek néhány példát:
 
Egy alkalommal, amikor rájöttem, hogy problémáimmal mindhiába terhelnék másokat, elhatároztam, hogy ellazultan harmonizálom az energiaközpontjaim működését. Erre mindenkinek önmagának kell rájönnie ! Ilyenkor mindig készenlétben áll egy örömérzetként átélhető, boldogító, magasztosabb energia.
 
 
- először ellazultan, fekve
 
- azután ülve
 
- majd állva
 
- járműveken utazva
 
- s végül munka közben ...
 
 
Mára minden helyzetben képes vagyok az energiaközpontjaimat egymáshoz (is) harmonizálni. S utóbb kórházakba be sem mentem e nélkül. Ez nem dicsekvés akart lenni: Saint Germain írásában hagyta ránk, hogy ez minden embernek kötelessége lenne ! Egy másik alkalommal a Krisztusi Szeretetet megkértem, hogy amennyiben a lelki fejlődésem javára válik, mutassa meg a princípiumi Angyalok által, hogy testben és lélekben hol követek el hibát!
 
Ugyanez zajlik, ha közvetlenül egy imádság elmondását követően a Nap-fivérünkhöz, Hold nővérünkhöz fordulunk, majd a Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter Angyalához, stb.  Üzenetük egy-egy szervben érzékelhető; meleg érzet, borzongás, lüktető érzés, stb. lehet, amelyből következtetni lehet arra, hogy melyik életterületen hanyagoltunk el valamit.  Megint más alkalommal megpróbáltam rákérdezni, mihez kapok, s mely cselekvesékhez nem kapok energiát. Egy igen szimpatikus örömérzet jelentkezelt, amely a kérdésemre IGEN válasz esetén elárasztotta a lestemet, NEM válasz esetében pedig taszítóvá változott. 
 
Egyet el kell mondanom: konkrét életfeladatok esetén szigorúan csendben maradt ! Amint azonban határozni tudtam, nyomban közölte, hogy jó volt-e a lépésem, avagy rossz. 
 
Segítség, tehát akad, de áldozat nélkül nincs fejlődés!
 
Nem elegendő ezeket kipróbálni tudni, „bespeizolni", hanem ilyenkor el kell kezdeni a szükséges változtatásokat ! S olykor mernünk kell kockáztatni is ! A Sors csak figyel ! Lépnünk nekünk kell. S csak akkor reagál, ha megléptük a magunkét, avagy elhatároztuk, hogy mégsem lépünk.
 
Ha helyesen cselekedtünk, a Sors csendben bólint, ha helytelenül,  akkor taszít egyet rajtunk vagy leveri a derekunkat. A Sors tehát csak ahhoz ad energiái, ami a feladatunk. Ami nem ránk tartozik, ahhoz nem fogunk életenergiát kapni ! Ebből kiderül; mi a dolgunk és mi nem az ! E helyzetben pedig a karmagyorsítás azt jelenti, hogy nem elegendő a naprakész feladatokkal bajlódnunk, a Sors ki tudja honnan és mi módon, előbányássza a félbehagyott és feldolgozatlan lelki problémáinkat is. S ha egy szünetben éppen lazíthatnánk, akkor váratlanul a fejünkre önti valamelyiket. Ezek - persze - többnyire emberi
kapcsolatok, új, régi vagy bonyolult találkozások, felettébb sok problémával.
 
 
Valahol egy óriási méretű tisztulási folyamat zajlik, amelynek természetes velejárója, hogy közben az embernek szinte csak olyan problémái adódnak, amelyekkel nem szívesen szembesül, vagy amelyekkel ebben az életében még nem találkozott.
 
A Sors karmagyorsítás-ként szívesen alkalmazza a kisemmizést, a vagyontól való megszabadítást, a halálesetek és a visszatérő fájdalmak módszerét, az egzisztencia megtörését. 
 
 
Ha előzőleg adakozók, Szentek, jóravalók lettünk volna, akkor ugyanez a Sors lépten-nyomon aranykincseket és egészséget zúdítana ránk.
 
Csak tőlünk függ!  Az ember önmaga Sorsát teremti naponta ! „ Ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra, mert a kiválasztottakat a balsors kohójában próbálják. (Jézus) 
 
Szeretnék egy gondolatot közvetíteni a Duállelkek eljövetele - című könyvből: „Eljön a nap, amikor az Angyali lények dicsérő énekei felcsendülnek a Föld bolygón és minden emberfajta békében él majd együtt. Egy még távolabbi időben, amikor ismét a magas Szellem erői uralkodnak majd, nem lesz többé háború, betegség, hazugság, halál. „
 
Szeretnék egy gondolatot közreadni az Arvisura-kötetből: „ Mi a bolygónkon a Ti földi időszámításotok szerint 10 000 évvel ezelőtt a
háborúskodást megszüntettük.  Háborúskodások nálatok még a Halak Világhónapban is lesznek, sőt annak vége felé fokozódni fognak.
A Vízöntő Világhónap kezdetén ráeszmél az emberiség, hogy háborúval nálatok sem lehet megoldani semmit, s a mi Égi rendeltetésű szokásainkat
fogjátok majd követni." ( Ezt írták kb. 6000 évvel ezelőtt.) „Mert a Vízöntő Világhónapban a Szeretet a Földön, minden nép életében
diadalmaskodni fog."
 
 
Published in Szőke Lajos

Szexuális kapcsolatok

Wednesday, 30 June 2010 08:30
 
A szexuális energia ereje
sex1Szexuális energiánk gondolati energiáink kifejezésre juttatása; energia, mely szabadulást, tudást, boldogságot, megvalósulást keres. A szexuális energia az emberiség alapvető jellemzői közt foglal helyet, és arra ösztönöz, hogy ösztöneink, vágyaink életre keljenek, kifejezzék emberi mivoltunkat. Ezt lehet helyesen és helytelenül is csinálni. A szexuális energia roppant ereje gondolatainkon keresztül áramlik. Ha csak átfolyik rajtunk, és úgy irányít minket, ahogy neki tetszik, akkor semmit sem nyerünk a folyamatból, de ha gondolati energiánk helyes felhasználásával lelassítjuk, hagyjuk felszívódni, akkor megérthetjük és átformálhatjuk azt. Mi választjuk meg, hogy hagyjuk-e eluralkodni magunkon. Ez az igazi értelemben vett szexuális szabadság. Nem azt jelenti, hogy rengeteget szeretkezünk, vagy nincsenek szexuális gátlásaink, hanem azt, hogy ismerjük szexuális energiánk dimenzióit és mélységeit, valamint megértjük, hogy más célokra is használhatjuk, nemcsak szexuális aktivitásra.

A szexuális energia felébresztése

A szexuális energia olyan erős, hogy az ember minden tevékenységében a felszínre tör. Érdemes megtanulni szexuális energiánk felébresztését olyan tevékenységeken keresztül is, melyek nyilvánvalóan nem szexuális jellegűek. Bármely tevékenység, melyet teljes odaadással végzünk, melyben el tudunk merülni, felébreszti szexuális energiánkat. Próbálják érezni akkor, amikor valamit erős összpontosítással csinálnak. Ha energikusnak, koncentráltnak érzik magukat, van világosan meghatározott céljuk, és sokat nyerhetnek vele, akkor a szexuális energia jelen van.
 
Ahhoz, hogy élvezhessék ennek az áldásos energiának az előnyeit, üljenek le egy kicsit, mielőtt belefognának egy bizonyos tevékenységbe, tudatukkal irányítsák rá szexuális energiájukat. Sokkal kreatívabban, sikeresebben és vidámabban fognak ténykedni. A szexuális energia Önmagában kifinomult és tiszta. A hozzá társított gondolati energia által vezethet helytelen, negatív eredményre. Ha finomítani, tisztítani kívánják szexuális impulzusukat, töprengjenek el azon, milyen gondolatok és érzelmek merülnek föl önökben, amikor érzik a szexuális energiát. Bármit is tapasztalnak, irányítsanak állhatatos könyörületességet és melegséget érzéseikre. Ezzel majd harmóniát teremtenek a homályosnak vagy aggasztónak vélt területeken.

Szexpartnerek kiválasztása

sex2
A szexuális energia szent, és ennek megfelelően kell bánni vele. Ezért legyenek körültekintőek, kivel létesítenek szexuális kapcsolatot. Amikor kiválasztják szexpartnereiket, határozzák meg, milyen jellegű, minőségű és kimenetelű szexuális élményt várnak el. A nem megfelelő személy kiegyensúlyozatlanná és negatívvá változtathatja gondolád energiáikat. A túl mohó emberek kiszívhatják életerejüket. Nem árt, ha jól megismernek valakit, mielőtt ágyba bújnak vele azért, hogy tudják, kinek az energiáját fogadják magukba.
 
A szexuális kapcsolat létesítése utáni vágy nem elég, meg kell próbálniuk túltekinteni a pillanaton, és megérteni, miért akarnak lefeküdni valakivel. Testüket, tudatukat és lelkűket egységben, ne pedig külön-külön szemléljék. Teljes terjedelmükben meg kell érteniük cselekedeteiket.
 
A Bon-hagyományok azt mondják, nem szabad belevetnünk magunkat a szexbe csak azért, mert vonzódunk valakihez. Legalább egy holdhónapot kell várni attól a pillanattól számítva, hogy találkoztunk vele. Ha a vonzódás igazi, a szenvedély érettebbé válik, és mindkét tél számára egy új típusú boldogságot fog eredményezni.

Erkölcsi kódex

A helytelen szexuális kapcsolatok boldogtalanságot és zavarodottságot eredményeznek. Ahhoz, hogy megmondhassuk, adott szexuális kapcsolatunk helyes-e vagy sem, eiÖszőr is azt kell tudnunk, milyen személyes erkölcsi szabályokat követünk a szexszel kapcsolatban. Sokan nem alkotnak maguknak ilyeneket; nern azért, mert erkölcstelenek, hanem egyszerűen azért, mert korábban eszükbe sem jutott, hogy azt a kérdést megfontolják. Ha önök is így vannak vele, akkor érdemes lenne felállítaniuk néhány alapszabályt. A tibeti Bon szerint az alábbi pontok segítik a személyre szabott erkölcsi kódex összeállítását:
 • A szexuális aktivitás nagyon intim terület. Ha szexuális kapcsolatot létesítenek valakivel, akkor az illető személyiségének egy részét is magukba szívják. Mielőtt ágyba bújnának vele, bizonyosodjanak rneg arról, készen állnak-e a felelősség vállalására.
 • Rá merik bízni magukat az adott személyre legsebezhetőbb testi valóságukban a szenvedély hevében?
 • Miért létesítenek szexuális kapcsolatot valakivel?
 • Harag, nemi gerjedelem vagy sóvárgás motiválja szexuális késztetéseiket?
 • Készen állnak a felelősség vállalására szexuális kapcsolataik negatív kimeneteléért?
 • Értékesnek vagy olcsónak és közönségesnek tartják a szexet és a szexuális energiát?
 • A szex kiszívhatja életerejüket, ha átveszi az irányítást önök felett.
 
Ha eltöprengenek ezeken a fontos kérdéseken, akkor összeállíthatják saját erkölcsi kódexüket. Rá fognak jönni, mennyire fontos, hogy önbecsülésük és integritásuk megőrzésére az szabályozza életüket.
 
/részlet Christopher Hansard, A pozitív gondolkodás tipeti művészete című könyvéből/

 

Published in Ezotéria

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok

Tuesday, 21 October 2008 09:02
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok-  mondta Jézus. És ne feledjük el Simon mágust sem, aki pénzért akarta a Szentlelket megvásárolni az apostoloktól.
 Bár minden ember élménye egyedi, vannak olyan általános élmények, amelyek mindenkinél jelentkeznek az észlelési kör kitágítása, a csatornák kinyitása során.
A csatornák kinyitása azt jelenti, hogy befogadóvá válunk a körülöttünk lévő szellemi valóságok felé. Az az állomáskereső (ember), aki nem hangolódik egy konkrét állomásra (Jézus Krisztusra), könnyen léphet érintkezésbe olyan szellemi valóságokkal, amelyek egyáltalán nem kívánatosak számára. Óvatosan tehát ezzel a nagy nyitottsággal! Fentebb említettem már, hogy nem véletlenül kell az elméleti tudás megszerzésén túl részt venni a gyógyító tanfolyamokon. Az itt megkapott beavatás nélkül ugyanis nem működnek ezek a gyógyító energiák. A beavatás (a keresztény beavatásokból tudjuk) mindig egy kívülálló Forráshoz való csatornázást jelent. A bökkenő csupán az, hogy míg a keresztségben egyértelműen (ebben biztosak lehetünk) Istenhez vagyunk csatornázva, addig az ilyen gyógyító kurzusokon vajon hová csatornáznak bennünket? Ki hiheti el, hogy itt is Isten a forrás, hiszen a beavatásért pénzt kérnek, és van-e bármely bioenergetikusnak képessége arra, hogy Isten erejét pénzért továbbadja, kiárusítsa? Ha nem Isten a forrás márpedig ebben az esetben nem Ő -, akkor ki?
  Ha egyszer ráébredünk, rájövünk, hogy hatalmunkban áll megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretünk, és elősegíthetjük azokbeteljesülését, amelyeket szeretünk.
A pozitív gondolkodással semmi baj nem lenne, de itt egyáltalán nem arról van szó. A hatalom ettől sokkal többet sejtet, arról nem is beszélve, hogy nagyon öntörvényűen hangzik, és Isten akaratát teljesen kirekeszti a megváltoztatás és beteljesülés folyamatából.    
3. Az útmutatás kialakulása
 Gyógyítóvá válni nem könnyű feladat.. Mindig azt kapjuk vissza, amit kisugárzunk. Ez az, amit karmának hívnak.
Egyre szembetűnőbben bontakozik ki számunkra a New Age alaptanításainak sok-sok összeillő eleme. Itt vagyunk a karma törvényénél. Mindig azt kapjuk vissza, amit tettünk az előző életünkben. Ez már valóban messze jár a keresztény tanítástól. A karma törvénye, az önmegváltáson alapszik. Senki sem tud eszerint megváltani senkit, csak mindenki önmagát. Így aztán Jézus Krisztus megváltónak hitt halála nem is lehetett megváltó. Így szól erről Dombi Ferenc (katolikus pap) a Hang című könyvében: Jézus is csak önmagát váltotta meg a kereszten. A bioenergiával való gyógyító manipuláció és bármilyen más szellemi eredetű gyógyítási technika eleve feltételezi a reinkarnáció létét és valóságát. Megpróbálkozhatnak ugyan kimosakodni ebből amiatt, hogy a valóban hívő keresztényekkel is elfogadtassák magukat, de ez a törekvés könnyen leleplezhető.
 Ahogy az életem kitárult, az engem vezető láthatatlan kéz egyre érzékelhetőbbé vált. Először bizonytalanul éreztem. Majd spirituális lényeket kezdtem látni, mintha látomást látnék. Majd elkezdtem hallani őket, ahogy hozzám beszéltek, és éreztem érintésüket. Most elfogadom, hogy van egy tanácsadóm. Látni, hallani, érezni tudom őt.
Rendkívül sok szellemi gyógyítási technika létezik, de egyvalami mindegyikben közös: a szellemi, spirituális segítő jelenléte. S máris találkozunk egy újabb ellentmondással. A bioenergetikusok közül többen is azt vallják, hogy saját energiakészletükből sugároznak át a betegnek. Ám ezt az általam ismert mindegyik gyógyítási mód megcáfolja, sőt maguk a gyógyítók is, amikor szellemi segítőjüket említik, akik jelenléte mindig meghatározó egy szellemi gyógyítás folyamán. Az a feltételezés, hogy ezek a gyógyító segítőtársak csakis angyali lények lehetnek, eleve hibás, hiszen ez csak akkor lenne hihető, ha az illető gyógyító nem pénzért tanulta volna a mesterségét, és nem pénzért gyógyítana. A mi pénzünk ugyanis egyáltalán semmiféle befolyást nem gyakorol az angyalokra, Istenre pedig főképpen nem. Ennél is továbbmegyek, mert az sem garancia a tiszta gyógyító erőre, ha valaki nem tanfolyamon vette pénzért, hanem csak úgy kapta valahonnan. A megkülönböztetés szabályait erre vonatkozóan a Szentírásban megtaláljuk: gyümölcseiről ismerszik meg a fa.
/Forrás: /http://www.karizmatikus.hu/energ-csakr.htm
Published in Természetgyógyászat

Egyedül is megy...

Tuesday, 01 January 2008 09:33

Honnan tudhatjuk, hogy megteremtettük a férfi- és női energia egyensúlyát, és elértük a belső biztonságot? Szerintem ennek egyik próbája, hogy akkor is biztonságban érezzük magunkat és képesek vagyunk alkotni, ha egyedül élünk, tehát nincsenek mellettünk minden ébren töltött percben szobatársak, akikhez kötődhetünk. Ha elkészítjük magunknak az ennivalót, és nem a konyhai tűzhely mellett állva, nagy kanállal faljuk be, hanem egy személyre megterített asztalnál, gyertyafénynél, megadva a módját. Időnként képesnek kell lennünk arra is, hogy "randevúra" menjünk önmagunkkal, például moziba vagy vacsorázni, ahogyan a szerelmesünkkel mennénk.

Anyagilag is gondoskodnunk kell önmagunkról, terveket készítenünk, a magunk nevében tárgyalnunk, ki kell alakítanunk szabadidős programjainkat. Teljességünk érdekében egyetlen személyre támaszkodhatunk csupán: a bennünk élő felsőbb énre - de ez nem jelent önzést vagy a társadalomtól való elvonulást. Sőt ki merem jelenteni: csak akkor tudunk egészséges viszonyba kerülni a társadalommal, ha minden belső energiánkat használatba vesszük.

Csak ekkor állunk készen az igazi szerelmi kapcsolatra. A párokkal foglalkozó, nagy tekintélyű terapeuta, Harville Hendrix mérföldkőnek számító könyveiben kimutatta: mindaddig, amíg valaki másban keressük az energiát, csak olyan kapcsolatokba bonyolódunk, amelyek csak hatalmi harcok színterének alkalmasak.

Úgy hiszem, hogy a partnerkapcsolatok, amelyekbe belemegyünk, és amelyekben végül tudatosítjuk hatalmi harcainkat, valójában szinkronisztikus módon keletkeznek, és lényegében szent kapcsolatok. Egészségtelen kötődésünk képe újra és újra, másmás partnerek formájában áll elénk mindaddig, míg meg nem értjük az üzenetet. A kapcsolatok azért jönnek létre, hogy végül már ne legyen szükségünk rájuk. Bármilyen száraznak, romantikamentesnek hangzik, mégis csak ekkor térhetünk vissza a szeretethez és a biztonsághoz fűződő belső kapcsolathoz. Ha egyedülállók vagyunk, egymást követik a jelentkezők, akik a kodependens kapcsolat lehetőségét keresik. Ha csapongva röpködünk egyiktől a másikig, semmit sem nyerünk. Ha azonban ellenállunk a párkapcsolat igényének, időt nyerünk, hogy belső szilárdságra tegyünk szert, és összegyűjtsük a lélektársunk megtalálásához szükséges energiát.

/James Redfield, Mennyei látomás/

Published in A lélek rezdülései

Page 1 of 2
Read 55225 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23260 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22772 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18255 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15883 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14839 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14703 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13093 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11850 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11040 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…