Átalakulás 4

Saturday, 14 July 2007 11:48
Eddig három elõadás volt, és a három után felmerülõ kérdések alapján, látom, hogy tovább kell még magyarázni a transzmutációt.
Ezt ugyanis nagyon fontos, hogy tudjátok, mi is ez! A transzmutáció ugyanis az a "dolog", ami nektek lehetõvé teszi, hogy megszabaduljatok a szenvedéstõl! Amennyibe elviekben és gyakorlatban birtokába kerülnétek egy olyan képességnek, amely egy folyamat keretében megoldaná a szenvedéseteket, abban az esetben, meg lennétek világosodva. Gondoljunk Buddha kijelentésére, miszerint: a megvilágosodás a szenvedés vége. Azok után már csak a szemetet kell elpakolni.

A transzmutáció fogalmával én elõszõr és egyedül az alkimistáknál találkoztam. Az õ központi tantételük volt. Ez azt jelenti, hogy valami alsóbbrendûbõl magasabbrendût készíteni. Természetesen inkvizíció és egyebek miatt ez õk szimbólikusan írták meg, le. Végül kialakult egy teljesen szimbólikus nyelvezet az alkímiai irodalomban. Arról írtak, hogyan kell megtalálni a bölcsek kövét, és ha az ember ezt megtalálta, akkor annak segítségével majd az ember tud ólomból aranyat csinálni. Onnantól kezdve egy rendes alkimistának laboratóriuma volt. Az alkímia titkai ugyan nem lettek megtalálva, de kifejlõdött a vegyészet, kohászat stb. Tehát: alacsonyabb rendû (mibõl)-bõl , magasabb rendû (mit)-t, ez az alkímia.

Mirõl szól a fizikai világ? Rezgésekrõl, rengetegszer hallottátok már. A fizikai világ nem más mint az energia mozgása a térben az idõn keresztül. Ha ez a fizikai világ összekeveredik a szellemiséggel, azaz a lélekkel, ami maga a rezgésnélküliség, a semmi, a megálltság, de ugyanakkor a teremtõ erõ, ebben az esetben fakad az élet. Tehát, ha azt mondjuk, hogy transzmutáció, akkor az valamire kell, hogy vonatkozzon, ez pedig sosem a lélek, mert a lélek az a „semmi”, illetve a valaki. A valami ebben az esetben semmi más nem lehet, mint az energia. Vannak mindenféle rezgései a világmindenségnek, -gondoljunk az elemek táblázatára, Mendelejev- fizikai, érzelmi és gondolati formákban jelenik meg, Tehát ha a transzmutáció arról szól, hogy az alacsonyabb rendû energiából a magasabb rendû energia létrehozása, vagy azt is mondhatjuk, hogy a nemkívánatosból, kívánatos létrehozása. Na most. Mi az, ami miatt a rosszból jó lesz? Nyilvánvalóan ez nem megy magától. Pld. félelembõl csak úgy magától nem lesz szeretet, fájdalomból öröm, bánatból nyugalom. Az átalakító faktor nélkül még nem tapasztaltam, hogy ez bárkinek is sikerült volna. Ez az átalakító pedig, a lélek, a tudat, mi magunk. De. azt tapasztalom, hogy ha kapsz egy ilyen feladatot bármikor te ezt nem tudod megcsinálni. Pedig tudjuk, hogy elviekben megcsinálható, te is akarod, és mégsem sikerül. Hanem mit szoktunk csinálni? Hihetetlen hosszú vajúdással valahogyan kikeveredünk a félelembõl, fájdalomból, szomorúságból, inkább meg, kikerüljük õket, mert valahol tudjuk, hogy nem vagyunk képesek átalakítani azokat az energiákat. Na most a transzmutáció éppen az, hogy igenis ezeket az energiákat teljes bizonyossággal, egyértelmûen át lehet alakítani. Ezt már a teremben többen is vannak, akik megcsinálták. Úgy is lehet fogalmazni, hogy: aki tud transzmutálni, az meg van világosodva! Vége.

A megvilágosodottság, az nem azt jelenti, hogy baromi okossá válsz. Nem azt jelenti, hogy azonnal leveted magadról az ego-dat, mint valami nagykabátot. Vagy minden csupa fénnyé lesz körülötted azonnal. A megvilágosodás az azt jelenti, hogy teljes bizonyossággal, te elsõ X.Y. képessé váltál arra, hogy bármilyen neked nem tetszõ energiát a testedben és az aurádban átalakíts neked tetszõvé, azaz örömmé és figyelemmé és ebben az esetben, ha te meg tudod csinálni, és újra meg tudod csinálni és újra, és számodra teljes bizonyosság az, hogy te innen kezdve ennek a tudománynak a birtokában vagy, akkor vagy te megvilágosodva. Akkor világosodott meg számodra az, hogy igenis a te kezedben van egy olyan eszköz amely segítségével te gyakorlatilag az egész testedet fizikai szinten, az egész érzelem világodat és az egész gondolat világodat ki tudod pucolni. A szemétdomb rohadt nagy, de tudod, hogy csak rajtad múlik ettõl kezdve! A te batyud bizony el fog fogyni! Ez egy nagyon disznó dolog, mert gyakorlatilag, ennek az egy gyakorlatnak az elsajátításától kezdve nincsen szükséged semmire! Orvosra, agyturkászra, bánatra, félelemre, stb. Ettõl kezdve összedõl a világod, úgy, ahogy van. Ezért óva intek mindenkit, hogy ebbe a világba, csak úgy belekóstoljon. Addig minden a legnagyobb rendben van, amig jösz sántán és akkor beülsz, elmondom, hogy mit kell csinálni, végig vezetlek lépésrõl lépésre, hogyan csináld, elkezded csinálni és ennek az eredménye nyilvánvalóan az, hogy a fájdalmad elmúlik. Hát nem gyönyörû?! Erre vártunk, jaj de jó! Ilyenkor általában feláll a páciens, én meg vagyok ölelve, majd aztán elhagyja a helységet. Utána egyszer csak elszabadul a pokol. De olyan, ott belül, hogy ne tudd meg. Most néhányan vigyorogtok, akiknek már elszabadult a pokol, és túl vagytok ezen, de gyakorlatilag olyan óriási változást idéz elõ az ember pillanatnyi világában , ami olyan bombarobbanás szerû. Mert abban a pillanatban, amikor elkezdtél hozzányulni a saját tested energetikájához, akkor te egy olyan helyzetbe nyúlsz bele, mint az energiaegyensúly. Ugyanis abban vagy. Amikor migréned van, vagy májbetegséged, akkor is. Legfeljebb rossz minõségû, un. Pszeudo egyensúly. És akkor mit csinálsz? Leülsz, és kb. egy óra alatt úgy felborítod azt az energia egyensúlyt, hogy visít az egész test. Ekkor létrejön egy másik egyensúly. Ez a másik pedig olyan borzasztó, hogy sajnos azáltal, hogy létrehoztad a fájdalom mentességet te, saját akaratodból, ilyen rövid idõ alatt, ennyira egyszerû módon és betekintést nyertél abba, hogy Jézus Isten, tán még nekem is lehet ebben a szerencsétlen életemben egy kicsit jó, ebbe belekóstolsz, beleérzel, akkor felcsillan a szemed, ekkor olyan rezgésszámra ugrasz fel, amely rezgésszám egyáltalán nem indokolt a te testi állapotodból adódóan . Tudjátok azt, mikor történik veletek valami, mindenkivel volt már ilyen, hogy hirtelen nagy öröm, v agy jön valami ami nagyon jó, hogy milyen hirtelen ki tud benneteket mozdítani egy állapotból, egy sokkal magasabb rezgésszámra, ami nem felel meg a testi állapotodnak. Ezért van az a népi mondás, hogy: lesz még ennek bõjtje!

Tehát mi történik, mikor egy magasabb rezgésszámra megy fel a lélek? Megpróbálom kifejteni egy kicsit. Irdatlan változások elkezdenek történni. Ha beindulnak azonnal ezek a változások, mi történi, beindulnak az ellentétjei is, maga a problémák. Valami hihetetlen dolgokat tud ez csinálni. Mikor simán vagytok és egyszer csak megjelenik az életetekben valaki, tanár, bölcs apa, akárki, aki rendet tesz azáltal pusztán hogy megjelent, a káoszból, a veszekedésbõl, a kilátástalanságból, valamiképpen rendet tesz, azáltal, hogy nagyobb az ereje, mindenki felszabadultabban érzi magát, és pedig azért, mert bejött az alacsonyabb energia rezgésekbe egy magasabb energia rezgés. Tehát te mikor megtapasztalod azt ami veled történt és egy kicsit meg is érted, hogy most kaptál valamit, akkor bent megemelkedik a rezgésszámod, ahogy ez megemelkedik és ez a te csapdád, úgy felborítod a saját egyensúlyodat, hogy beindul az úthenger. Ilyenkor szoktam kapni a telefonokat, két órával, egy nappal késõbb, hogy most akkor nem látok, nem hallok, a szívem ki fog ugrani, most ez, az amaz. Hát ilyen a transzmutáció, viszont egyáltalán semmi veszélye nincs. Az elméd ugyanis rohadtul megszokta azt, hogy nem vagy otthon. Úgy töltünk el életeket itt a földön, hogy tisztába sem vagyunk azzal, hogy lelkek vagyunk. Egyszerûen sok lesz, de aztán leülsz és megnyugszol.

Betegség- energia- emlékképek kapcsolatáról..........

A befogadás energia folyásának különbözõ módon való befolyásolásáról. Az örömérzetig való eljutásról.......

A transzmutáció, vagy a szívbemenetel gyakorlatának elmondása. ................kb. 13 perc.

Gyakorlatilag nincs olyan ember, akit ne lehetne bevinni a szívébe.
A transzmutáció akkor jön létre, ha megfelelõ helyen vagy, a szív szakrális terében, akkor jön létre, ha ebbe a térbe bekerül az az energia, amit te transzmutálni akarsz. Mivel te a kiterjedés nélküli lélek, aki anyagtalan, aki végtelen és teremtõ erõvel bír, nincs az az energia mennyiség, amit te nem bírnál befogadni! Nincs kiterjedésed, ebbõl következik, hogy végtelen mennyiségû energia sem tud téged kitölteni. Csak a te beleegyezésed, döntésed szükséges. Az energia áramlásának változtatása révén tudod akár a tartalmát -amennyiben érdekel- is nézegetni, érzelmi töltését megtapasztalni, vagy a befogadás örömét megélni.
Innen kezdve aztán már nincs megállás. Megtapasztalod kb. 5. órától, hogy ezt te magad is kitünõen tudod csinálni. Nincs rám tovább szükséged.

Mi is történt?
3 teljesen külön energia fajta van,
1 darab folyamat maga a transzmutáció,
1 darab módszer, ahogy ezt meg tudod tanulni,
egyetlen 1 órát tart megtanulni, hogy bemenj a szívedbe, nagyon kevés embernél van az, hogy esetleg két órát kell vele foglalkozni,
onnan kezdve 2-3 óra foglalkozással komoly eredményt tudsz elérni akármilyen problémáddal, amivel dolgozol és ezek után megjön az önbizalmad.

Majd kétely és bizonytalanság lesz úrrá rajtad Ez az elme mûve, nem a tiéd. Fölötted õ kezd uralkodni, olyan lesz mint egy entitás. Visszaveszed az irányítást tõle. Végre!
Ha visszaveszed az irányítást, ekkora bizonyossá válik számodra, hogy te nem vagy a test, ergo, te hozzá tudsz nyúlni a testedhez. Majd kiválsz a testbõl és valóság lesz számodra, hogy nézd meg, ha te más vagy mint a test, és te a testben tudsz energiákat mozgatni, akkor talán nem tudnál változtatni a test állapotán? Akkor szépen lassan rádöbbensz, hogy dehogynem! Mikor erre rádöbbentél egy olyan jelentõségû változást idéz elõ az életedben, ami legalább olyan értékû, mint amikor új családi házat építesz, és a kertedbe ledobnak egy 40 kg-os atombombát. Azért az megváltoztatja ott a dolgokat. Körülbelül ilyen változás lesz az életedben pozitív irányba. Ezek után már semmi más dolgod nincs, mint takarítani! Minden, ami neked nem tetszõ gondolati, érzelmi és fizikai energia szinten, egyszerûen befogadod magadba A befogadott energia átalakul benned neked nagyon jó, öröm energiává. Eszméletlen nyugodt, öröm érzést kelt benned. Ezt mindenkinél, -akkor engedlek ugyanis csak el- be is következik. A testnek fizikai, érzelmi, gondolati javulása áll be. Ha ezt álhatatosan csinálod, elõbb utóbb elhordtad a rossz energiák halmát. Mikor teljesen tiszta a test, ezt nem tudom, hogy mint fog kinézni, de majd megtudjuk.

Hogy miért nem tudod abbahagyni? Mert állandó örömed van benne! Csak gondoljatok bele. Egy olyan lehetõség kerül a kezetekbe, hogy minden, ami addig neked ártott, az számodra megszüntethetõ és miközben te szünteted meg, ezért neked nem kell tenned semmit és közben mégis állandó örömérzést kapsz. Aki egy ilyen csábításnak ellen tud állni, abban nincsen kapzsiság. Márpedig én azt tapasztaltam, hogy az emberben mindegyikben van lustaság, kapzsiság, ennek következtében ha valami jó van, ha valami ingyen van, akkor a magyar embernek ez nagyon szokott tetszeni, ha még valaminek lehet is örülni, azért még sorba is szoktunk állni. Gyakorlatilag ezt a folyamatot nem lehet abbahagyni, mert kívánod, vágysz rá!

Tartottam egy elõadást, az életenergia magyarázata címmel, aki meg akarja érteni a transzmutáció filozófiai lényegét annak ajánlom azt a kazettát, mert ott, azon az elõadáson mondtam el –ha jól emlékszem Akasha ciklus 1(?)- hogy mi a víz és a tûz filozófiája közötti különbség. Akinek filozófiai vénája van, annak azt nagyon érdemes beszerezni és megérteni.
Megtapasztalhatod a feltétel nélküli, osztatlan szeretetet, az pedig fantasztikus érzés, de csak akkor, amikor megengedheted magadnak azt a luxust, hogy ezt megérezd. Csak akkor engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy megérzed, amikor föl vagy ébredve a testedbe, meg vagy világosulva arra vonatkozólag, hogy neked a kezedben van a megoldás. Még egy újdonság, hogy pesten is meg lehet már csinálni a transzmutációt, mert a Katona J. utcában is megcsináltam a megfelelõ energetikai körülményeket.

 

Published in Ezotéria

A gondolkodás

Monday, 18 June 2007 10:16
Mindannyian szenvedünk néha a túlzott gondolkodástól; ez sokaknak nagy zavarodottságot, fájdalmat, határozatlanságot és gyötrődést okoz. A csend hatalma Erő című könyvemben azt mondtam, hogy a zavarodottság okai a kérdések. Nem lehetsz összezavarodva, ha nem teszel fel kérdéseket. Minden zavar egy kérdéssel kezdődik. Megtegyem? Ne tegyem? Legyen? Ne legyen? Nem érheted el az Istent az elméden keresztül; ezer helyen kell megérintened az Istenerőt: a természetben, az emberek szemében, egy naplemente gyönyörűségében és így tovább. Nem birkózhatsz agyilag az Istennel, amíg egyet nem ért veled. Az Istenerő csupa szív; nem érdeklik a teóriák, a poros könyvek és a végtelen szellemi hasmenés.

A túlzott gondolkodás tönkreteszi az érzékelést, mert elhomályosítja az érzéseidet. Lehetetlenné teszi, hogy elképzelj, láss és álmodj; ha pedig nem vagy képes elképzelni egy álmot, akkor halott vagy, teljesen halott, haver. Ezért told háttérbe az elmét, s amikor izgul és panaszkodik, mondd ezt: "Ezzel majd később foglalkozom, majd később beszélünk róla". És ezután lehetőleg ne említsd újra a problémát. Amikor panaszkodik, mondd neki, hogy az élet rendben van, árad, és jobb dolgok is érkeznek majd. Amikor idegbajos, vidd el egy öt kilométeres futásra, és hajítsd bele egy jéghideg hegyi tóba hajnali ötkor. Vagy még jobb: kösd le azzal, hogy másokon segít, olyan dolgokat elvégezve, amelyek hasznosak, önmagán kívül léteznek és túl vannak a gyötrődésen. S amikor szüntelenül megkíván dolgokat, mondd neki: "Sajnálom, Kedves, sajnálom, de most nem kaphatod meg úgyhogy nyugi, szivi, nyugi!".

Amikor az elme az őrületbe kerget, és más emberekkel kapcsolatban is bajba kever, vagy napokon át harcol, hagyd abba az evést. Ezt próbáld ki három napig, ha még mindig panaszkodik és vitatkozik, akkor ne egyél további három napig. Egészen addig, amíg abba nem hagyja. Az elme nagyon csendes lesz, ha nem eszel. Személyes sértésnek veszi a dolgot, leül a sarokba, és feladja.

A gondolkodás megöli az érzékelést, mert az érzékelés finom, és amikor sokat gondolkozol, megbolygatod az étertestedet. Egymást követő sok hullámnyi szeméttel töltöd meg, a mező elkezd rezegni, mint a zselatin; izgatott, szürke és ragacsos lesz, mint a takony. Vedd elő a zsebkendő det, fújd ki az éteri orrodat, és hagyd abba a gondolkodást, mert előbb-utóbb ha túlzásba viszed megöl. Elfogy az erőd, és az elméd halálra aggaszt.

Érezd az élet pezsgését, légy része az érzékiségének, légy benne, táncolj és játssz. Érzékeld, amit érzékelni lehet, legyél boldog és könnyelmű, ne légy öntelt és komoly.

Engedd, hogy az élet áramoljon, hogy végtelen éned megtaníthasson olyan dolgokra, amelyeket nem találsz meg a könyvekben. Engedd el magad, és csatlakozz a bulihoz, sodródj az árral minél kevesebb az ellenállás, annál jobb. Lehetőség szerint menj fel minél gyakrabban a hegyekbe, vagy a tenger mellé vagy a sivatagba. Ott van az élet; ott van a szív. Ott leled az érzékelést.

Forrás: S.Wilde, Hatodik érzék c. könyve

Published in Ezotéria

Ken Wilber azt írja: Egyesítenünk kell Freudot Buddhával, az alsóbb pszichológiát a legmagasabb spiritualitással. Erre irányuló tevékenységünk annál is felemelõbb, mivel a történelem során elõször nyílik ilyen lehetõség. Elõbb ugyanis csak szellemi eredetünket hangoztattuk, s 'szárnyainkat csattogtattuk', azután szembesülnünk kellett állati-ösztönös minõségeink, 'farkaink' követelõzõ maradványaival. Itt az idõ, hogy egy mindent befogadó, átlátszó térben ezek egyesülhessenek.
 
A tudomány fejlõdése is hozzájárult e lehetõség feltárulásához. A modern fizika kozmoszát Fritjof Capra Síva táncaként fogta fel, a kvantumfizika észleleteinek értelmezése pedig igénybevette a buddhista szemléletmódot. A kvantumfizika mélyvalósága mellé Wilson 1990-ben megjelent könyvében a 'kvantumpszichológiát is odasorakoztatta. Könyvének matematikai szürrealizmust súroló nézeteivel nem szeretnék foglalkozni, de szívesen megemlíteném, hogy az ember információs rendszerei sorában pszichológiai rétegeinket hogyan terjesztette ki felfelé. (A továbbiakban a konkrét elnevezéseket az ismeretterjesztõ irodalmunkban megszokottabb fogalmakkal helyettesítem.)

A szerzõ a csecsemõ- és kisdedkor pszichés rétegeit freudi alapokon Orális-bio-túlélõ, illetve Anális-hierarchikus rendszernek tekinti. Elõbbiben jönnek létre a korai bevésések, utóbbi során alakul ki állatcsoportokban a hierarchikus rend, embergyereknél az önérvényesítés ereje vagy gyengesége.

Nyelvi- és jelképrendszer. A beszéd, gondolkodás, fantázia, a környezet 'térképezése', értelmezése. Ez a 'térkép' és modellteremtõ aktivitás az életkorral egyre bõvül. A hibás modellre épülõ további hibás modellek révén a valóság felfogásának jelentõs torzulását eredményezheti. A következõ réteg a szocio-szexuális rendszer: A nemi szerepek kialakulása a serdülõkorban az adott társadalmi körülmények között. Wilson ezt követõ rétegnek veszi a ma már egyre elfogadottabb pszicho-neuro-szomatikus rendszert, vagyis a lelki élmények hatására az idegrendszerben felszabaduló kémiai anyagok - neuropeptidek - immunrendszert, s így testi betegségeket szabályozó hatását. Ez az összefüggés az elme és a test egységét, és bizonyos csodás hit-gyógyításokat is megmagyaráz.

További feltételezéseiben már több új gondolat jelenik meg. Elképzelése szerint a következõ réteg a: Metaprogramozási rendszer: Jóga-, és hermetikus módszerek igazolták, hogy az idegrendszer különbözõ szinteken mûködtethetõ. Wilson reményei szerint a magasabb szintekre idegrendszerünket tudományos úton is átkapcsolhatjuk majd. Ez a metaprogramozás fejlõdésünkben kvantumugrást idézhet elõ. (Megjegyzem, én nem hiszem, hogy a magasabb szintek pusztán programozással elérhetõk.)

A morfogenetikus rendszer következik a sorban. Ez Sheldrake morfogenetikus (alakteremtõ, formaadó) mezõ teóriájára épül, ami - más módon - nem magyarázható információközvetítéseket értelmez. (Jellemzõ erre az angliai görgõ rendszerrel körülkerített legelõ birkák esete. Amikor egy birka rájött, hogy hason csúszva át tud jutni a görgõzáron, tõle 100 km-nyire is kitalálták a birkák ezt a megoldást.) Wilson a morfogenetikus mezõ síkjára helyezi a freudi faji emlékezetet, a jungi kollektív tudattalant és a reinkarnációs élményeket.

A csúcs pedig a helyhez nem kötött kvantumrendszer. Ebben rejlik a legmagasabb, térhez-idõhöz nem kötött Énünk, ami már nem is nevezhetõ különváltan énnek, s ami hat alacsonyabb énjeinkre. (A bal agyféltekei gondolkodás erõsen akadályozza ebben.) Paranormális, transzcendens állapotok válnak általa megmagyarázhatóvá.
A kvantumpszichológiai felfogásnál sokkal kidolgozottabb Ken Wilber ún. Teljes spektrum pszichológiájának rendszere, ami a lehetséges emberi növekedés egész skáláját igyekszik átfogni. Pszichológiai és pszichiátriai ismereteket ötvöz transzkultúrális spirituális rendszerekkel (kabbala, szufizmus, védanta, buddhizmus stb.). Hasonlata szerint van egy létra, ennek fokai a különbözõ tudatszintek. Aztán van az ember, aki a létrán mászik, és a különbözõ fokokra érve különbözõ fordulópontokat él meg. Minden elért szinten máshogy látja önmagát és a világot, és mindegyik szinten felléphet kóros elváltozás. Wilber terápiás ajánlatait a különbözõ szintek patológiájához igazítja.

A létra fokai alulról fölfelé a következõk:
1. fizikai érzékelés
2. emocionális-szexuális élmények
3-5. gondolkozás, ezen belül:
  • a szimbólumokat és koncepciókat alkalmazó elme
  • a szerepek és szabálykövetések
  • ön-reflexió (ego-tudat)
A következõ tudatszintek így alakulnak:
6. kreativitás, szintetikus együttlátás
7. vízionáriusság (a 'psychic' képességek, a kinyílt 'harmadik szem')
8. ideák, arkhetípusok ('eredeti minták', az isteni minõség elsõ megnyilvánulásai) megtapasztalása
9. az egyéniség transzcendens alapja
Wilber a létra elsõ foka alá nem-differenciált mátrixot, a felsõ foka felé a lét végsõ alapját helyezi. (A 9. szinttel az elõzõ kvantumpszichológiai rendszer 'helyhez nem kötött énjét' egyeztethetjük.)

A 'létrán mászó' emberi lény a következõ fordulópontokat tapasztalhatja meg, szintén alulról felfelé:
1. testi én születése
2. érzelmi én születése
3. fogalmilag gondolkozó én születése
4. szerep-(családi, társadalmi szerepeket játszó én) születése
5. érett ego születése
Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy lássuk, Wilber milyen szigorú az érett én megítélésében. Elvárja tõle, hogy a konvencionálisból átlépjen a posztkonvencionalitás területére, hogy multikultúrális legyen, és hogy társadalomcentrizmusából a kozmocentrizmus, a világközpontúság felé tartson. Másszóval spirituális nyitottságot vár el tõle. A továbblépéshez ez valóban nélkülözhetetlen. A következõ fok a
6. Kentaur-lény születése
Ehhez is magyarázattal kell szolgálnunk. Olyan 'megfigyelõ (tanú) én értendõ ezen, amelyik elkülönülten látja a testet és az elmét, és elkezdheti az integrálás, összehangolás nehéz feladatát.
7. természetmisztikus születése (A világ - megszokott érzékelésen túlmenõ - megtapasztalásával)
8. Isten(ség) misztikus születése ( A személyes Isten valamelyik formájának, vagy az isteni erõknek átélésével)
9. Formafölötti misztikus születése (A végsõ, formafölötti, 'üres valóság megtapasztalásával.
A területrõl népszerû áttekintést kaphatunk Eric Berne: Emberi játszmák c. könyvébõl.) Mint mondtuk, minden fordulópont új látásmódot hoz az illetõ saját magára és másokra vonatkozó megítélésében. És minden fok magában hordozza a kóros elváltozás lehetõségét, amely specifikus kezelést igényel.
Lássuk egymás mellett a fokozatok kóros elváltozásait, és ajánlott gyógymódjukat:

A fenti áttekintésbõl láthattuk, hogy a tulajdonképpeni pszichoterápia csak a hatodik szintig alkalmazható, s ezen belül is az önazonosság felépítéséhez 'filozófiai bábáskodásra' is szükség van. Az utolsó három szint irányításához már magasszintû spirituális segítségre van szükség és csupán a továbblépést akadályozó pszichológiai komplexusok feloldásában segíthet a pszichoterápia. Az 'Isten-betegségben csak tökéletesen realizált bölcs nyújthat segítséget.(Pl. egy istenrealizált hindut, akit elmeosztályra zártak, mert nagy, misztikus egységélménye után meztelenül járt fel s alá, s kérdezõsködésekre így válaszolt: 'Nincsen nevem , ' Nem születtem , a nagy sziddha-jóga mester, Nityananda öt perces ránézésével tett újra képessé a hétköznapi létezésre; ezután tanítói mûködést fejtett ki. Egy szellemi mester, Meher Baba egész szervezetet hozott létre azok visszavezérlésére, akiket elért az 'Isten-betegség . A nyugati világban 'spirituális krízis' centrumokban igyekeznek segíteni a szellemi fejlõdés vakvágányára került embereknek.) Assagioli, a spirituális fejlõdés és a pszichoterápia kiemelkedõ egységesítõje szerint a valóban spirituális eredetû krízisek enyhébbek, spontán is gyógyulnak, vagy kezelésre jobban reagálnak, mint az alacsonyabb szintekrõl eredõ kórformák.

Mint láthattuk - bár nehézségektõl kísérten, de - pszichológia és spiritualitás összetalálkozik az emberben, 'bennünk a létra'. A létra felsõ fokára elérkezett ember pedig más igazságot, más valóságot lát, mint aki az alsó fokokon kapaszkodik. Szerencsénk van, mert a teljes megvilágosodása után még több, mint 50 évig az emberek között élt Ramana Maharshi, hívei kérésére 40 versszakot írt a 'Valóságról . Ebben - és egy 30 versnyi tanításában- elõttünk áll egy megvilágosodott ember világképe. (Asramjában ma is minden nap éneklik e két verses tanítást.)

Idézek néhányat a 40 versszak legalapvetõbbjeibõl:
Invokáció: A tudatosság a realitás elválaszthatatlan velejárója.
2. A hármasságra bontott 'Isten-lélek-világ az egó teremtménye, és eltûnik az egoval.
5. A világ tulajdonképpen az öt testi burok (durva test az érzékszervekkel, bioenergia, finomtest, elme, intellektus), mert nélkülük a világot nem lehetne így felfogni.
7. A világ az elmével együtt keletkezik és tûnik el. Mindkettõnek az eredete a ragyogó Önvalóban van.
15. A múlt és a jövõ, amikor megtörténik, csak jelen. Így egyedül csak jelen van.
16. Valójában egyedül az Önvaló létezik, tér és idõ nélkül.
17. A nem-realizáltak számára az 'én akkora, mint a test. A realizáltak számára határtalan.
18. A nem-realizáltak számára a világ korlátozódik arra a térre, amelyet elfoglal. A realizáltak számára határtalan, vagyis a világ alapja a valóság határtalanságaként ragyog.
19. Sorsról és szabad akaratról a nem-realizáltak vitatkoznak. A realizáltak felismerték a kettõ közös forrását, és mindkettõn túljutottak.
20. Csak az látja az Istent, aki az Önvalót látja, de õ már nem különbözik Istentõl. 21. Istent látni annyi, mint Istenbe abszorbálódni.
22. Isten ragyog az elmében. De az elmének, hogy Istent lássa, befelé kell fordulnia és kölcsönkapott fényét egyesítenie kell az Õ hatalmas fényével.
25. Az ego (én-gondolat) felvesz egy testet, és különös cselekedeteket hajt végre. Egyik testet a másik után veszi fel, amíg az '(Igazában) ki vagyok én? rákérdezésre megtapasztalt felismerés el nem pusztítja azt. (Vö. Egy másik nagy megvilágosodott, Nisargadatta Maharaj kijelentésével: Ez az élet képzelõdés, és a túlvilági is az, bár a tudat itt kifinomultabb lesz a halál után a hordozók lehullásával. A megvilágosodott viszont tudja, hogy Õ nem született, és nem hal meg.)
39. A Megkötöttség (Karma) és Felszabadulás csak az elme fogalmai, megszûnnek, ha a megkötött kutatni kezd, és eléri a realizációt. Az Önvalóból eltûnik a megkötöttség és szabadság gondolata.
40. Csak az ego kérdezi, hogy az igazi Felszabadulásban jelen van-e a forma, vagy az forma nélküli. Az ego megsemmisülése után nincs ilyen különbségtétel.
Hadd írjak le néhány versszakot a leginkább meditációs utasításokat tartalmazó, 30 versben megírt 'Spirituális instrukcióból'.
1. A tett (karma) gyümölcsöket terem. Ez Isten rendelése, de a sors nem Isten, mert nem tudatos.
24. Vannak teremtmények és van Teremtõ. Õk egyek a Létben. Különbségeik csak tudásuk fokában és más jellemzõikben van.
25. Ha a teremtmény sajátosságai nélkül látja és ismeri Önmagát, ez már a Teremtõ tudása. Õ ugyanis nem másként, hanem Selfként (Önvalóként) jelenik meg.
28. Ha valaki ismeri saját igazi természetét, azt kezdet és vég nélküli Létként tapasztalja meg. Az pedig töretlen Éberség-Boldogság.
Egészítsük ki az ismertetést a 30 versnyi tanítás 24.-dik szakának verses fordításával:
Burkaim tudatlanok
S az nem Realitás,
A Valóság ÉN VAGYOK,
Lét-élmény s semmi más.
Mai kifejezéssel ezt mondhatnánk: az 'eseményhorizonton -túli megtapasztalásról kaptunk beszámolót. Eszerint a mi világunkat ilyennek elménk ego-központja alakítja ki érzékszervi észlelései alapján. Ezek az észlelések részlegesek, korlátozottak, alacsony tudatosság szintûek. Egy káprázatvilágban élünk, az én és nem- én mereven elválasztott dualitásában. A finomanyagi, fél-anyagi, nem-anyagi összekapcsoló minõségekrõl, s a gyorsan változó lineáris idõnk fölötti korszakokról és az idõtlenségrõl nincs tapasztalásunk. Nagy, feloldhatatlan és boldogtalanító problémáink tehát csak az egoista elme alacsony tudatszintjén merülnek fel.

Adjuk vissza a szót a pszichológus Ken Wilbernek. Szerinte amit mi normálisnak tekintünk, az tulajdonképpen megrekedt fejlõdés. Eddigi 'mélypszichológiánk valójában nagyon sekély, perspektívája szûk, egocentrikus. De ha elhanyagoljuk az alsó létrafokokat, akkor nem tudjuk meghaladni azokat. Célunk pedig meghaladni nemcsak a modern, hanem a posztmodern elmét is, de elõbb el kell azt érnünk, csak utána integrálhatjuk elménket a magasabb valósághoz. A bonyolultat és részlegest vissza kell vezetnünk az egyszerûhöz és teljeshez. Enélkül sem az egyén, sem a kisközösség, sem a társadalom 'kvantumugrása nem lehetséges. Az ismertetett tudományos felfogás kis kukucskálónyílást ajánl ego-központunkból létünk eredete irányába. Állítja, hogy ha e kettõ között létrejön a kapcsolat, eredeti forrásunk világteremtõ ereje képes lesz minket is átalakítani. Vagy ha a nagy jézusi tanítást idézzük: ' A mustármag, ha fává terebélyesedik, képes lesz szállást adni az ég madarainak , sõt hozzátehetjük: kõsziklákat, hegyeket mozdíthat el. Ma már nem lenne nehéz további idézeteket találni annak igazolására, hogy a pszichológiai és spirituális megközelítés összetalálkozott.

Szász Ilma
Published in Ezotéria

Read 50848 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 21643 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 19171 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 16033 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15019 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 13962 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 13679 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12250 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11248 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10494 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…