Az õz mint szimbólum

Thursday, 16 August 2007 11:26
ozAz õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy kígyó vagy egy kutya. Éppen ezért, ha mégis megjelenik, akkor annak különös jelentõsége van. Gyakorlatilag semmilyen szimbólumszótár nem említi az õzet és az álomfejtésekre vonatkozó irodalom se sok helyen foglalkozik vele. Az õz nem egy ritka erdei állat, és Szlovéniának például nemzeti szimbóluma, de az Urál hegységeinek is jelképe. A bennünket érintõ/érdeklõ esetekben aligha errõl van szó, miután az õz, mint õsi szimbólum is létezik, mégpedig az azték naptárban.
 
Az aztékok kétféle naptárt használtak, de mindkettõben 20 napos periódusok (hónapok) voltak. A rituális naptár 13 periódusból, tehát 260 napból állt, míg a civil életben 18 hónapot vettek alapul, ami 360 napot adott ki, ehhez még hozzátettek 5 üresnek (szerencsétlennek) nevezett napot, így jött ki a 365 nap. A kõbõl kifaragott õsi azték naptárat a Mexikói Antropológiai Múzeumban õrzik, átmérõje 12 láb, súlya több mint 25 tonna. Ezen, a naptár ciklusos felépítésének megfelelõen minden hozzá fûzõdõ szimbólum ábrázolva van. Itt látható az õz is, mint a 20 nap egyikének, a hetedik napnak a szimbóluma. Azték NaptárAz aztékok úgy tartották, hogy az õzzel szimbolizált nap (az ábrán piros kör mutatja) az esõ és a mennydörgés napja, ekkor csírázik ki a mag, ekkor ejthetünk zsákmányt, mi magunk viszont nem eshetünk zsákmányul. Ezen a napon vethetjük le rossz szokásainkat és ekkor kényeztethetünk másokat. Ez a nap lehetõséget nyújt a saját nyomainkat felhasználva visszamenni a megtett úton. (Az õz lábnyoma nagyon érdekes, szimmetrikus, gyakorlatilag hasonlóan néz ki oda- és visszirányban is. Kicsit egy hosszúkás kávébabra emlékeztet: ovális, a hosszanti irányban hasítékkal. A szarvas nyoma például már egészen más, abból rögtön kiderül a haladási irány.) Láthatjuk tehát, hogy az õzhöz, mint szimbólumhoz elég sok jelentés, értelmezés kapcsolható. Minden attól függ, hogy mikor, milyen helyzetben, hogyan jelenik meg az õz, mint szimbólum. Az én életemben például volt egy nem felejthetõ esemény, amikor egy szegény kis õzet telibe találtam autóval, amely azt követõen átrepült a kocsi felett. Sötét volt, viszonylag nagy sebességgel hajtottam, amikor egy, a Bükkbõl letévedt õz éppen keresztben suhant át az úton. Csak a legutolsó pillanatban vettem észre, még fékezni sem volt idõm: már csak egy átsuhanó árnyat láttam. A szélvédõbe is belevágódhatott volna, s akkor minden bizonnyal végzõdhetett volna sokkal tragikusabban is az eset. Ez 1994-ben történt, és ma már tudom, hogy mi volt akkor ennek az esetnek a szimbolikus olvasata.
Végezetül csak érdekességként említem meg, hogy legközelebb december 16-án lesz az õz napja az Azték Naptár szerint.
Published in Álom

Read 55228 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23282 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22775 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18282 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15884 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14839 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14706 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13095 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11850 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11040 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…