Álom

Álom

Amikor szenvedünk, kevésbé vagyunk hajlamosak a félelemre és az aggódásra, hiszen még a legpesszimistábbakban is ott lappang egy kis reménység: ettõl már csak jobb lehet. A szenvedõ ember legfeljebb türelmetlen, nincs elég türelme ahhoz, hogy megvárja, amíg eljönnek a szebb napok. S éppen e türelmetlensége miatt hátráltatja a folyamatokat. Ha valaki az életének egy nagyon nehéz szakasza után végre egy kicsit révbe ér, és a legfontosabbak, amikre nagyon vágyott megvalósultak, akár élvezhetné is a felhõtlen boldogságot. A boldogsághoz azonban nem szoktunk hozzá, legfõképpen azért, mert - nem igazán tudván megélni a pillanat örömét - idõben máris elõre futunk. Mivel a jövõ bizonytalan, tudatunkban megjelenik az aggódás és a félelem: vajon meddig tart ez az állapot, amit végre elértünk, vajon nem veszítjük-e el mindazt, amiért annyira megszenvedtünk stb. stb. Gyakran mindez nem is tudatosan, hanem a tudatalatti szintjén mûködik. Félelmeink egy részét egyébként éppen az önmagunktól való félelmek teszik ki. Hibáztatjuk magunkat különbözõ dolgokért, ezért félünk az esetleges jövõben büntetéstõl; nem igazán bízunk magunkban, ezért félünk attól, hogy nem leszünk képesek valamit megõrizni, fenntartani, továbbvinni, befejezni stb. Félelmeink azonban a mi barátaink, elõlük menekülni nem kell. Szembesülve velük, megélve majd elfogadva õket annyit eredményez, hogy egyben meg is szûntek létezni számunkra.…

Page 3 of 3
Read 54204 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 22499 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 22415 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 17702 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15676 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14670 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14493 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12888 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11724 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10914 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…