Ezotéria

Ezotéria

A karma alakulása és fejlõdéstörténete:  A köztes lét végigjárása után, ha a lélek nem nyer megszabadulást, újra a születések örvényébe kerül. A Tett szele kezdi terelni,, félelmetes sötétség jön elébe, félelmetes hangokat hall, amelyek azt mondják, „Fogd meg! – Öld meg! – Fogd meg!” Retteghet és elbújhat, ám ekkor mintha mély álom nyomná el, elszenderedik, és ez a fogantatás pillanata, „Test támad ekkor.” A formátlan lény, amelynek nincs teste, csak karmája ekkor, a létezés egy bizonyos birodalmába kerül. Karmája már a megfelelõ szülõkhöz hajtotta. A szél elem lesz az elsõ, amely felkapja õt és kapcsolatba lép vele, és a fizikai test, a formátlan elme képességeit és adottságait formálja szoborrá. A meglévõ vágy, nemtudás, harag, ragaszkodás, büszkeség és irigység, és minden szép és jó tulajdonság határozza majd meg, hogy fizikai teste miként és hogyan fog majd fejlõdni. Karmája határozza meg az idõt és a helyet, ahová születnie kell. - A fogantatás pillanata a SABIJA (csíra v. mag) KARMA kezdete. Anyját és apját látja szerelemben összefonódni, ha férfi lesz, anyjához vonzódik, és apja iránt érez gyûlölséget, ha nõ apjához vonzódik, és anyja iránt érez gyûlölséget. Azután a formátlan szellem kommunikálni kezd a fizikaival, és kialakítja azt. - Az elsõ 29 nap: a…

Page 10 of 10
Read 55370 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…