Ezotéria

Ezotéria

Az asztrológiában való hit nem Albrecht von Wallensteinnel kezdődött, s nem is ért vele véget. A tudósok lesújtó véleménye sem rendít meg sokakat abban a hi­tükben, hogy a jellemet meghatá­rozza a születés időpontja, s hogy a horoszkópból kedvező és kedvezőt­len jelek olvashatók ki. Joseph Göbbels, Hitler propa­gandaminisztere asztrológiai osz­tályt tartott fenn, s segítségével a náci ügy szempontjából ügyesen manipulálta a sajtót. Indira Gandhi, India miniszterelnöknője fontos döntések előtt állítólag mindig ki­kérte személyes guruja véleményét. Az iráni sah bukása előtt három héttel egy jeruzsálemi asztrológus­hoz fordult tanácsért. A jós a sah rendszerének közelgő, elkerülhetet­len végét olvasta ki a csillagokból, s ezért az nem is volt hajlandó Tehe­ránba utazni. Kambodzsa elnöke, Lon Nol nem tábornokainak, ha­ nem asztrológusainak a véleményé­re hallgatott. Donald T. Regan, a Fehér Ház korábbi kabinetfőnöke Így történt (For the Record) címmel 1988-ban adta ki memoárját, s abból tudhat­tuk meg, hogy Nancy Reagan, az egykori elnök felesége napjaink a­zon nevezetes személyeinek egyike, akik állhatatosan hisznek az asztro­lógiában. Reagan szerint elnökségé­nek idején "nem volt a Fehér Ház­ban még egy olyan féltetten örzött titok", mint Mrs. Reagan horoszkópokba vetett hite, s az, hogy ezzel mennyire befolyásolta az elnök munkatervét. 1981-ben Joan Quig­ley, egy San Franciscó-i asztrológus meggyőzte Mrs. Reagant, hogy az…

Page 5 of 10
Read 55371 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…