Ezotéria

Ezotéria

Kedves, öreg barátommal vonatban ülve vártuk az indulást, amikor ellenkező irányból lassan szerelvény gurult be mellénk.- Nahát! Már indulunk is! - kiáltott fel a barátom a szomszédos vonatra mutatva.- Nem indulunk, hanem az a vonat érkezett - helyesbítettem. Elindultunk, s lassan gurultunk el a mellénk beállt vonat mellett. - Már megy is a másik vonat - mondta a barátom.- Nem az a vonat megy, hanem a miénk - feleltem neki.Ismerős kép, s e látszólagos tévedéseinket magyarázza, amikor mellettünk száguldanak el a villanypóznák, s lassan vonulnak tova a távolabbi fák. Romantikusabb is ha így mondjuk, miközben tudjuk, hogy ez csak a mi nézőpontunkból, látszólag történik így. Ha egy leszűretlen teaforrázatot üvegpohárba helyezve jól megkeverünk, s pohárba oldalról belenézünk, úgy látjuk, mintha az egyik teafüvecske megzavarodva jobbra, a másik balra úszna, s csak akkor hisszük el, hogy ez csupán csalóka tünemény, ha mi idéztük elő az örvénylést, illetve ha e jelenséggé már találkoztunk. Vagyis, ha már tapasztaltuk, hogy ez felülről nézve körmozgást jelent.Ha egy vastag kötélre súlyt kötnek, s ezt magasból belógatva, bármilyen irányban meglökik, ember legyen a talpán, aki messziről képes megmondani, hogy a kötélre kötött súly ingamozgást, vagy körmozgást végez-e. Ezerszám sorolhatnánk a példákat; minden esetben ugyanaz történik: azt a közeget,…

Page 2 of 10
Read 55365 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…