Ezotéria

Ezotéria

Szent Ferencnek 1224. szeptember 14-én látomása volt: megjelent előtte egy angyal, méghozzá egy hatszárnyú  szeráf, aki külsőleg is megjelölte őt a Megfeszített stigmáival, Krisztus sebeinek másával. „Ferenc két keze és lábfeje olyan volt, mintha középen szögggel lettek volna átvetve - írja életrajzírója, Celanói Tamás - a szögek feje a kér tenyérben és a lábfejek tetején jelent meg." Ferenc sebhelyeinek keletkezése ismereteink szerint a stigmáknak nevezett jelenség első megnyilvánulása volt. Azóta több száz ember szenvedett spontán módon hasonló sérüléseket, amelyek a megfeszített Krisztus sebeihez voltak hasonlatosak. A stigmás személyeknek általában a keze, a lábfeje és az oldala vérzik, sőt még a fejükből is vér csöpög, onnan, ahol a töviskorona sebet ejthetett. A rómaiak keresztre feszltési eljárása szerint ugyan a szöget a csuklókba verték, ám a stigmát szenvedettek meg voltak győződve róla, hogy a szögeket a kézfejen verték át, s a stigmák ott is jelentek meg. Némelyik stigmás szenvedése állandó, másokon a sebek csak időközönként jelennek meg, gyakran révületi állapotban, amikor Krisztus szenvedéseiről látomásaik vannak, illetve keresztény ünnepnapokon. Domenica Lazzari (1815-1848) sebeiből a vér 11 éven keresztül a gravitációval dacolva felfele folyt. Szent Veronica Giuliani (1660-1727) azt állította. hogy az ő stigmái teste belsejében is megvannak. Tóbbször lerajzolta, hol van egy kereszt,…

Page 1 of 10
Read 55343 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23676 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18610 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15949 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14875 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11900 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…