A rémálmok

Rate this item
(0 votes)
Amikor szenvedünk, kevésbé vagyunk hajlamosak a félelemre és az aggódásra, hiszen még a legpesszimistábbakban is ott lappang egy kis reménység: ettõl már csak jobb lehet. A szenvedõ ember legfeljebb türelmetlen, nincs elég türelme ahhoz, hogy megvárja, amíg eljönnek a szebb napok. S éppen e türelmetlensége miatt hátráltatja a folyamatokat. Ha valaki az életének egy nagyon nehéz szakasza után végre egy kicsit révbe ér, és a legfontosabbak, amikre nagyon vágyott megvalósultak, akár élvezhetné is a felhõtlen boldogságot. A boldogsághoz azonban nem szoktunk hozzá, legfõképpen azért, mert - nem igazán tudván megélni a pillanat örömét - idõben máris elõre futunk. Mivel a jövõ bizonytalan, tudatunkban megjelenik az aggódás és a félelem: vajon meddig tart ez az állapot, amit végre elértünk, vajon nem veszítjük-e el mindazt, amiért annyira megszenvedtünk stb. stb. Gyakran mindez nem is tudatosan, hanem a tudatalatti szintjén mûködik. Félelmeink egy részét egyébként éppen az önmagunktól való félelmek teszik ki. Hibáztatjuk magunkat különbözõ dolgokért, ezért félünk az esetleges jövõben büntetéstõl; nem igazán bízunk magunkban, ezért félünk attól, hogy nem leszünk képesek valamit megõrizni, fenntartani, továbbvinni, befejezni stb. Félelmeink azonban a mi barátaink, elõlük menekülni nem kell. Szembesülve velük, megélve majd elfogadva õket annyit eredményez, hogy egyben meg is szûntek létezni számunkra. Ha félelmeink elõl huzamosan menekülünk, nem merünk velük szembenézni, nem tudjuk megélni és ily módon azokat feldolgozni, akkor azok egyre halmozódnak. Tudatalattink azonban ebben segítségünkre siet, és - többek között - álmaink útján próbál "edzeni" minket, miközben ezekben a rémálmokban azt is megüzeni, hogy valójában mirõl is van szó. Mellesleg a huzamosan bennünk lappangó félelmek képezik a vesekövet is.
Álom:
A házunkban voltam és ott volt egy pici kislány az én lányom mellett, aki szintén az enyém lehetett...És hallottunk valami recsegést, neszeket. És felfedeztem a nappali közepén egy hallom szemetet. Már éppen megróni készültem a lányokat, amikor nagy recsegés-ropogás és beszaladtunk a dolgozóba, ahol szakadt le a plafon és már nagy darab beton lógott rá a számitógépre is. Úgy tartottam vissza a lányokat és rohantam volna telefonálni a kõmûvesnek, hogy dõl össze a házunk. És felébredtem.....(Érdekes módon ilyen álmom már volt, hogy a vadi új házunk összedõlt. Senkinek nem lett semmi baja, csak a háznak.)
- A következõben megint neszeket hallottam és kimentem a sötétben a teraszra, onnan az egyik külsõ helységbe, ahol láttam, hogy valakinek lóg lefelé a lába és jönne lefelé. Megijedtem, hogy most elviszik az „értéket" a háztól, mert, hogy az betörõ volt. Kiáltani akartam, de csak felébredni tudtam.
- Kopogás az ajtónkon, már sötét volt illetve inkább hajnal...és csodálkoztam, mert a régen nem látott volt barátnõ-ismerõsöm állt az ajtóban ( csak a végén ismertem fel persze, hogy konkrétan az életben ki õ.) De ismerõsként fogadtam, de csodálkoztam, hogy mit akar ilyenkor. Volt vele egy nagyobb kislány, meg egy 4 év körüli. Barbara lányom is szaladt ki és örült a gyerekeknek. És ahogyan kisértem be, akkor mondott egy nõ olyat, amin nagyon megdöbbentem, hogy mert õ mennyire utálja a lányokat! A lányok bementek, én meg a nõvel a ház elé mentem, mert meg akarta nézni. És mikor elõre kisértem, láttam meg, hogy hátat forditott nekem, hosszú fekete kabát volt rajta....hogy emlékeztett valakire. És akkor megfordult rám mosolygott és vámpir fogai kezdtek kinõni...na erre megint felébredtem.
- Sorrendben nem biztos, hogy igy voltak az álmok, mert nem tudom, hogy ez-e a következõ, de ilyen is volt, hogy van két kis hörcsögünk élõben is. Az egyik szokott néha megszökni...és most mindkettõ valahogyan nem a ketrecébõl, hanem a szekrénybõl, amikor kinyitottam, akkor elszaladt. A fiút gyorsan meg tudtam fogni, mert tudom, hogy õ nem harap, és láttam a lányt eltünni a kisszekrény alatt. És ahogyan fogtam a fiút láttam, hogy elkezd a szájából kijönni valami...mint az elien filmekben...erre megint felébredtem...
- Hörcsög a következõ álmomban is volt, erre már nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy sok kis hörcsögünk lett és a ketrecbõl kivettük õket és a végén már szökdösni akartak ki a kezembõl. Még a kis testük melegét is éreztem a kezemben, ahogyan fogtam õket...
- A köv.-ben már majdnem az egész családom felvonult, mert ott volt a nõvérem is. Az anyukám elment a Balatonhoz, a nõvérem ment valahová máshová, mi meg maradtunk a csajommal egyedül. Valami ünnepség is volt, ahol más ismerõsökkel is találkoztunk. De olyan „nehezen" mozogtam, mintha vizben lettem volna. Tudom hogy ott volt a lányom, de nem láttam. Ez már a „békésebb"álmok egyike volt. Mindezeket kb.2 óra alatt álmodtam meg, sûrû ébredések között. Éjjel 1-kor feküdtem le, de 2:50-kor már fel voltam és nem mertem visszaaludni. Féltem a saját házunkban. Pedig eddig erre nem volt péda, mert jól érzem itt magam. Lehet azért volt ez, mert most teljesen egyedül voltam?? Nem tudom. Most meg hulla vagyok! Na de majd kiheverem! További szép napot mindenkinek. Örülök, hogy leirhatom itt, mert ennyivel is megkönnyebülök!
Az álmainkban megjelenõ farkasok szinte minden esetben vélt vagy valós ellenségeinket, rosszakaróinkat, a lovak, borjúk és egyéb haszonállatok pedig anyagi eredményeinket, gazdagságunkat szimbolizálják. A ház, amiben lakunk alapvetõen önmagunkat, az életünket, sikereinket, sorsunkat szimbolizálja. A kutya, a férfit, mint potenciális rosszakarót szimbolizálja, míg a kövér macskák azokat a nõket, akik - környezetüknek vagy sorsuknak köszönhetõen - jó bánásmódban részesülnek. Mirõl is lehet itt szó tehát? Férfi nélkül élsz a lányoddal egy számotokra új házban, amit nyilvánvalóan komoly anyagi eredménynek és értéknek tartasz. Ez a ház egyben a sorsodnak egyfajta révbeérését is szimbolizálja. Egy messzirõl hozott hír, információ kapcsán megjelenik a félelem, hogy mindezt elveszítheted, mindez megváltozhat. Félelmed a férfiak vonatkozásában is fennáll, itt azonban nem az anyagi eredményeket, hanem inkább önmagad és Barbara sorsát félted tõlük. Az egyensúlyzavar (tántorgás) jelentheti azt, hogy nagy tehertõl szabadultál meg, s nem szoktál még hozzá egy könnyebb állapothoz, miközben nem szeretnéd ezt a helyzetet elveszíteni. A további álmok némileg módosított szimbolikában gyakorlatilag ugyanezt üzenik, azzal a különbséggel, hogy bizalmatlanságod az emberek irányában általános (vámpír barátnõ), de továbbra is félsz a szeretett dolgok elvesztésétõl vagy megváltozásától, és nem érzel elég erõt magadban (nehéz mozgás).
Akira! A testbe költözött lélek egyetlen dolgot tulajdoníthat magáénak: a sorsát. Az összes többi e földi életben ugyanúgy a miénk, mint ahogy egyáltalán nem az. A gyermekeink sorsa se a miénk, az övék. Még egy házat sem birtokolhatunk igazán. Egy telek határa vajon hol húzódik meg, fölfelé és lefelé meddig vagyunk ura annak? Ugyanakkor, ha a földgolyót távolról nézzük, vajon nem az egészet érezzük-e magunkénak? Van tehát mitõl aggódnunk és félnünk? Nincs. Még a sorsunktól sem kell félnünk, és bíznunk kell önmagunkban, hiszen olyan erõsek vagyunk, hogy a saját sorsunkat senki más, csakis mi önmagunk alakíthatjuk!
Read 2650 times Last modified on July 29 2014
More in this category: « Deja vu Információ »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55547 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23963 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22938 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18879 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16035 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14931 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14780 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13246 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11975 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11149 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…