Amikor elhagynak bennünket a használati tárgyak...

Rate this item
(0 votes)
kézi számítógépMindennapi életünkben nem ritkán fordul velünk elõ az, hogy valamilyen használati tárgyat elveszítünk, ellopnak tõlünk vagy egyszerûen nem találjuk. Természetesen mindig találunk rá valamiféle magyarázatot, ami - a racionálisan kezelt anyagi világ szintjén - elfogadható számunkra. Nem egyszer azzal zárjuk le az efféle esteket, hogy jobban kellett volna vigyázni rá, nem kellett volna ide vagy odatenni stb. Ha azonban egy-egy eset kapcsán kicsit jobban belegondolunk, akkor hamar rájövünk, hogy valójában az ilyen dolgok sem történhetnek meg úgymond véletlenül, illetve ha "véletlenül" történnek meg, akkor a szónak egy mélyebb értelmében, azaz törvényszerûen
Talán érthetõ, hogy egy tárgy eltûnése, vagy éppen késõbbi elõkerülése ugyanúgy fontos információ, üzenet számunkra, akárcsak egy álombeli esemény. Sorsunk, tudatalattink kommuniációs eszközeinek végtelenül széles tárházában ez egy külön csoportot képez. Minden eset más és más, mégis vannak közös jellemzõk, melyek szerint az üzenet megfejtése egyszerûbbé válik. Nyilvánvaló, hogy jelekkel van dolgunk, melyeket érdemes figyelembe venni, hiszen segíteni szeretnének bennünket további döntéseinkben, vagy éppen megerõsítést adnak a korábbiakban meghozottakkal kapcsolatban. Külön érdekes dolog egyébként azokat az eseteket vizsgálni, amikor az adott tárgyat ellopják tõlünk, megint más, amikor rejtélyes körülmények között tûnik el, illetve amikor késõbb váratlanul elõkerül.
Most egy, a minap velem megtörtént eset kapcsán adnám közre gondolataimat. Tapasztalhattátok (és erre nem egy alkalommal konkrétan utaltam is), hogy az a bizonyos karmikus gépezet most nagyon inzenzíven mûködik nálam. Olyan események zajlanak, melyek kezelése messze túlnõ az egyszerû életrutinon. Ezek egyáltalán nem rossz események, mégha néha annak is tûnnek. És ebbe a kategóriába sorolom azt is, amit most leírok Nektek.mobiltelefon Egy gyorsétteremben voltunk, ahol - mielõtt a pulthoz mentünk volna - egy állófogasra akasztottuk a kabátjainkat. Miközben bennünket kiszolgáltak, a látóterünkbõl kívül esõ kabátom zsebébõl ismeretlen személy elvitt egy mobiltelefont és egy vadonatúj kézi számítógépet (lásd a mellékelt illusztrációkat). Amíg az étteremben tartózkodtunk minderre nem derült fény, csak akkor volt valami nagyon furcsa, amikor a kabátomat felvettem. Kicsit künnyûnek és laposnak tûnt, rögtön sejtettem, mi történhetett. Persze alaposan körbenéztem, késõbb a kint a kocsit is átvizsgáltam, annak ellenére, hogy határozottan emlékeztem rá, hogy ezek a tárgyak a kabátom zsebében voltak. Telefon nélkül mégse maradtam, mert a kocsiba épített kierõsítõben egy ugyanolyan készülékem volt.
A magamfajta ember, a hirtelen hatás alól kikerülve, felocsúdva, rögtön azzal kezd el foglalkozni, hogy mindez vajon mit jelent az õ számára. Nem akarlak Benneteket untatni a személyes dolgaimmal, de a lényegét mindannak, ahogyan én ezt az üzenetet értelmeztem, azért közreadom itt. A telefon eltûnése azt az üzenetet hordozza, hogy ugyanazon dologból az embernek egyidejûleg nincs szüksége kettõre. (A telefon, mint szimbólum, a lehetõ legkézenfekvõbb, hiszen jól tudjuk mire szolgál...) A kis számítógép pedig, aminek szinte gyermekként örültem néhány napja, azt üzente nekem, hogy nem biztos, hogy mindarra szüksége van az embernek, amire vágyik, aminek örül, amire lehetõsége is van, legyen az akár akár emellett még hasznos is.
Az üzenetek mindig a mi barátaink, hiszen a javukat szolgálják. Az álmaink útján érkezõ üzenetek különösen óvatosak velünk szemben, hiszen - bármily megrázó is egy álom - felébredés után rájövünk, hogy mindez nem a valóságban történt meg velünk. Amikor a tárgyak eltûnése az üzenet, az csak egy picit kellemetlenebb, mint az álom. Ez ugyan már valóság, ám csupán anyagi veszteséget okoz számunkra. Az anyagi veszteség pedig igazából nem veszteség, fõleg abban az esetben nem, ha késõbb a tárgy elõ is kerül (bár ez utóbbi lopás esetében meglehetõsen ritka eset). Amikor valamit új korában lopnak el tõlünk, arra valószínûleg egyáltalán nincs is szükségünk, így ezt a pici csodamasinát sem igyekszem ugyanolyan másikkal pótolni. Egészen más esettel állunk szemben akkor, ha dokumentum jellegû tárgyak (pl. személyi okmányok) vesznek el, vagy ha pótolhatatlan értékek (mint például egy mûalkotás vagy egy már nem élõ hozzátartozónkról ránk marad kedves tárgy stb.). De ezek még mindig nagyon barátságos módszerek. Sajnos, ha nagyon nem értünk ezekbõl az üzenetekbõl, akkor - éppen a mi érdekünkben - keményebb módszerekkel kell számolnuk: közvetlen életveszély, konkrét baleset és még ettõl is súlyosabb... És még ez utóbbiak is miértünk vannak!
Read 3464 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55341 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23669 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18601 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15948 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14874 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11899 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…