Negyedik dimenziós szimbolika a misztikában

Rate this item
(2 votes)

pentagrammA negyedik dimenzióról szóló elképzelések geometriai formába öltve a XIX. században terjedtek el. Ekkor írta Abbot. Síkföld c. regényét, ekkor dolgozott Zöllner a négydimenziós spiritiszta kisérletein. Négydimenziós formákkal azonban már az ókor óta találkozhatunk, különbözõ helyeken és korokban. Természetesen ez még nem lenne problémás, mivel szûk a felhasználható szimbólumok száma, de mivel magyarázható, hogy épp a megfelelõ helyeken használták ezeket a szimbólumokat? Egész pontosan ott, ahol egy másik világ kapuján kellett átlépni.

 

Az ókori geometria

Az ókorban nagyon egyszerû geometriát használtak a szimbólunok létrehozására. Ismeretlen volt a persperktívikus ábrázolás, az csak a reneszánsz idején terjedt el, az olasz festõmüvészek munkái nyomán. A geometriai alakzatokat, síkba kiterítve, teljesen szabályossá alakítva ábrázolták.

A pentagramma

A pentagramma az egyik legõsibb szimbólumunk. Védõhatása megóv minket a rossz szellemektõl, általában a fekete mágia, vagy az alvilág káros lényeitõl, hatásaitól. Ezt eddig mindenki tudja. Azt már azonban kevesebben, hogy bizonyos más létsíkokról való démonok megidézése során, vagy mágikus teleportáció során a mágusnak egy ilyen pentagrammát kell rajzolni a földre, és a csomópontokba gyertyákat állítva kell a megfelelõ mágikus folyamatot végigcsinálnia a pentagramma védelmet adó belsejében ülve. Ebben az esetben a pentagramma, mint egy térkapu mûködik más magasabb dimenziók felé.

 pent_spiral0

A pentagramma valójában a létezõ legegyszerübb, legkisebb négydimenziós test a pentaéder egy speciális ideológizált ábrázolása. Szimbólikusan a negyedik dimenzióval való kapcsolat kezdetét jelentette.

Az köztudott, hogy az asztrális síkot, ahol a különbözõ démonikus lények élnek általában negyedik dimenziónak nevezik.

A Dávid csillag

De mi a helyzet az isteni szférával. Az istenek világa az elõzõ létsíknál magasabb dimenzióban található, az ötödik dimenzióban, legalábbis a misztikus írók szerint. A dávid csillag, ami köztudottan a legfõbb lényhez kötõdik, valójában pontosan megegyezik egy ötdimenziós tetraéderrel. Érdekes módon.

 pentagonflowerA lótusz virága

Bár a lótusz elsõsorban spirális mintájú virágjáról ismert -amirõl késõbb még sok szó lesz - , mégis magasabb, bonyolultabb alakzatú többdimenziós testek (a poligonok analógiájára politópoknak nevezik ezeket) speciális, kiterített ábráira hasonlít a legjobban. A középkorban számtalan ilyen ábrát készítettek. Itt most a legegyszerübbet mutatom meg, a hiperkockáét.

 

 

 

200px-tesseract

 

Ha a természetben körülnézünk és be akarjuk mutatni ezeket az ábrákat, hogy hol kell keresni a megoldást, bizony az elsõ dolog amira rámutathatunk a lótusz virága lesz és elmondhatjuk - A megoldás (kincs) a lótuszban van, vagyis - om mani padme hum.

mandala_love

Átkelés más világokba, a tükör szimbolizmusa

stargate2Talán már sokaknak feltünt, hogy valahányszor másik világba, vagy más dimenzióba kell átlépni, mindig elõkerül a tükör. Aliz csodaországba a tükrön keresztül lép át, a csillagkapu egy tükrözõdõ örvénylõ energia felület, akárcsak a Slidersben és hosszasan lehetne sorolni a folklórban élõ számtalan példát. Ez a tükör egy ugyanolyan szimbolika, mint az elõbb a pentagramma. Azt jelképezi, hogy rajta keresztül vezet az út más dimenzióba. A tükrözés egy jó analógia, hiszen nem másról van szó, mint egy háromdimenziós test, egy adott sík, a tükör síkja körüli elforgatásáról egy négy dimenziós térben.

Ráadásul, ha a térben létezne egy féreglyuk, ami valóban egy másik világba vezetne, az is egy tükrözõdõ felületet adna. Valójában úgy nézne ki, mint egy gömb alakú ezüstös tükör, azzal a különbséggel, hogy nem ezt az univerzumot tükrözné vissza.

Tudom elsõre, ezek a példák egy kicsit erõltetettnek tûnnek, hisz annyi más magyarázat lehetséges. Amit itt írtam, nem is lehet más, csak figyelemre méltó érdekesség.

/Forrás:http://www.pharmachip.hu/zyx/old/misztika/4dmisztika.htm/

Read 7579 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 54772 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 22872 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22667 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 17941 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15779 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14763 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14589 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12998 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11783 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10972 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…