A politika

Rate this item
(0 votes)
politikaA politika nem más, mint a három erőtér: az anyagi (testi), a lelki, és a szellemi harcainak nyilvános porondja. Ezen a porondon e három erőtér elkötelezett harcosai mérkőznek meg egymással, néha egymásért. Az anyagi sík képviselete küzd a saját területéért, küzd a szolgává tettek megtartásáért. A lélek harcosai a szolgák felszabadítását tűzték célul, míg a szellemi képviselet mindkettőt érdekeltség nélkül figyelve segít annak, aki a lélekfejlődés felé hajlandó lépni. Ebből a mondatomból az derül ki, hogy időnként az anyagi sík képviselete is képes és hajlandó a lélekfejlődést szolgálni, elfogadni a magasabb síkok segítségét. Ahhoz, hogy a politika lényegét megértsd, példákat hozok.

A Föld egyes részein a politikai hatalmat egyszemélyű vezetés látja el. Ez a ti szavaitokkal élve: a diktatórikus kormány. A diktátor, a vezető mindenáron arra törekszik, hogy a hatalmát megtartsa a nép felett, akiknek szolgálniuk kell őt. A nép, a népet alkotó egyedi ember szolgává vált a hatalom hatására. Az efféle politika kizárólag az anyagi síkot képviseli, mert az egész társadalmat uniformizálni akarja. Minden egységesítés re való törekvés mögött egyszemélyi hatalom áll. Minél nagyobb az erre való törekvés, annál nagyobb hatalmat eredményez egyetlen kézben. Ennek megszerzése és megtartása kizárólag az anyagi sík eszközeivel érhető el. Abból viszont minden eszközt felhasznál. Mivel ezek az eszközök szinte kivétel nélkül korlátozzák a lélek szabadságát, így kialakul a parancsuralmi rendszer. Minden parancs egy oldalról járható csak. A parancs lefelé irányul, ezért erőszakot szül. Az erőszak pedig öngerjesztő hatású. Említettem, hogy időnként ez a képviselet is hajlandó tenni a lélekfejlődésért.

Ezen lépése akkor következik be, ha az uralmon lévő vezető a hatalom kiélésévei szembesül, és általa megszabadul korábbi karmikus terheitől. Azaz bekövetkezik egyfajta léleklépcső váltás a hatalom részéről. Ezt automatikusan követni fogja a szolgai réteg ebbéli váltása is. Megfigyelhető, hogy az ilyen társadalmakban a nagy, általános elégedetlenség ellenére sem folynak állandó csatározások a nép és az uralkodó-uralkodói réteg között. Ennek oka abban rejlik, hogy a szolgai réteg - a nép - önmaga választotta sanyargatott sorsát, hogy karmikus terheit leróhassa. Mivel ehhez a kor uralkodója segíti hozzá, így tudatalatt megértő türelemmel viseli annak tetteit. Ez a türelem és megértés mindaddig tart, amíg a terheket rója. Ha azonban ezeket a terheket lerótta és újabbakat szeretne vállain i, de ehhez már nem partner a hatalom, lázadni fog ellene. Ilyen esetben segítségére lesz a magasabb szellemi sík, melyet vagy egy fejlettebb társadalom képvisel majd, vagy közvetlenül egy szellemi behatás. A szabadabb társadalmakban, a lélekfejlődés szempontjából fejlettebbekben osztottan van jelen az anyagi és a lelki képviselet is.

Ez már közvetlenül következik a hatalom osztottságából is. Nem egyszemélyű, vagy egy pártú az a hatalom. Sőt igazából nem jó kifejezés a hatalom szó, mert igazi hatalom nincs a vezetés kezében. Sem az anyagi oldalról, sem a lelki oldalról. Míg a zsarnoki rendszer képes határozott jövőképet vázolni és megvalósítani,ez a rendszer már nem. Annál az oknál fogva, hogy ebben a társadalomban érvényesülhet a szabad akarat karmikus törvénye. A szabad akarat törvénye kimondja a vagylagosságot. A vagylagosság egyben a szabad lélekfejlődés alapja is. Ez a társadalmi berendezkedés átmenetet képvisel a dimenziótok harmadik és ötödik szellemi szintje között. Még ez a társadalmi forma a Földön kisebb arányú, mint a zsarnoki. De mivel egyre nagyobb erővel söpri el és váltja fel a totális hatalmakat, nagy szellemi változások előidézője lehet belátható időn belül. A harmadik, a szellemi képviselet a politikában nincs jelen látványosan. Azokban az esetekben nyilvánul meg, ha a társadalom katasztrófahelyzetbe kerül. Háború, természeti csapások, tömeges szerencsétlenségek, stb. Ilyen esetekben ez az erőtér automatikusan csatornázásra kerül olyan politikai médiumok útján, akik szerepe a hétköznapi életben elenyésző. Mint látod, a politikának nem mellőzött szerepe van karmikus szempontból, részese annak az isteni tervnek, mely az állandó és töretlen lélekfejlődést határozta meg a földi létben is.

/Forrás: Kun István, Szellemvilág I. a szellemi erők megnyilvánulásai című könyve.
http://www.reikikun.hu/index2.php?cat=6  /

Read 4221 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55547 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23963 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22938 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18878 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16035 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14931 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14780 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13246 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11975 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11148 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…